You are here:-Dija

Gabime prej të cilave duhet pasur kujdes

2018-03-15T18:06:23+00:00 March 15th, 2018|Categories: Dija|

Gabime shkatërruese prej të cilave duhet pasur kujdes Nga “Libri i Dijes” Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Disa prej nxënësve të dijes bien në disa gabime, prej të cilave përmendim: 1. Zilia (El Hased) Zilia është: urrejtja e asaj mirësie që Allahu i ka dhënë dikujt tjetër. Ajo nuk është dëshira për

LIBRI I DIJES (2)

2018-02-22T21:55:06+00:00 February 22nd, 2018|Categories: Dija|

EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES   Nga “Libri i Dijes” Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Edukata e nxënësit të dijes Nxënësi i dijes duhet patjetër që të mvishet me disa morale dhe edukata, prej të cilave po përmendim: Pastrimi i qëllimit vetëm për Hir të Allahut

LIBRI I DIJES (1)

2018-02-18T14:53:35+00:00 February 15th, 2018|Categories: Dija|

PËRKUFIZIMI I DIJES, VLERA E SAJ DHE GJYKIMI PËR KËRKIMIN E SAJ   Nga "Libri i Dijes" Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Përkufizimi i dijes Në kuptimin gjuhësor, dija është e kundërta e injorancës. Përkufizimi i saj mund të ishte kështu: “Perceptimi i diçkaje ashtu si është në realitet me një