You are here:-Fikh

Mposhtja e etjes gjatë Agjërimit në ditët e nxehta

2018-03-12T19:41:03+00:00 March 12th, 2018|Categories: Agjerimi|

Këshilla të vlefshme për mposhtjen e etjes gjatë Agjërimit të Ramazanit në ditët e nxehta verore   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit në stinën e verës, agjëruesit i vështirësohet më shumë çështja e etjes, normale kjo për zgjatjen e kohës së agjërimit më shumë se 14 orë në ditë të nxehta, duke

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS

2018-03-10T16:47:12+00:00 March 10th, 2018|Categories: Agjerimi, Namazi|

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS   I dijetarit të madh dhe muhadithit të kohës Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi i takon Allahut, i Cili ka bërë provë për dashurinë e Tij pasimin e shembullit të të Dërguarit të Tij. I Madhërishmi thotë: "Thuaj: “Nëse e doni

PAPASTERTITE

2018-03-09T23:10:45+00:00 March 9th, 2018|Categories: Pastrimi|

PAPASTERTITE (NEXHASET)   Nga libri Fikhu Suneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Fjala “nexhese” ka të bëjë me lëndët e papastra, të cilave muslimani duhet t’u largohet dhe t’i lajë nëse ato ndotin rrobat, trupin e tij etj. Allahu i Madhëruar thotë

NAMAZI I UDHËTARIT

2018-03-10T19:02:58+00:00 March 9th, 2018|Categories: Namazi|

NAMAZI I UDHËTARIT   Fetua në lidhje me rregullat e shkurtimit të namazit dhe bashkimit mes dy namazeve Dijetari i madh dhe shejhu i nderuar Abdulaziz bin Bazi (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Ebu Duxhanah, Shuajb Rexha Parathënia e botuesit (të librit në arabisht) Hamdi (falënderimi) i përket vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet qofshin për atë pas

Lutjet pas Namazit

2018-03-09T22:48:06+00:00 March 9th, 2018|Categories: Namazi|

Fjalët e përmendjes së Allahut dhe lutjet që bëhen pas Teslimit   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Është sunet që personi që falet të përdorë një sërë fjalësh për përmendjen e Allahut dhe të bëjë lutje të cilat

Namazi i vitrit

2018-03-09T22:33:26+00:00 March 9th, 2018|Categories: Namazi|

Namazi i vitrit   Nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Vlera dhe dispozita e namazit të Vitrit Namazi i vitrit [1] është namazi që e ka praktikuar vetë Profeti (a.s.) dhe ka inkurajuar edhe të tjerët që ta

I SËMURI NË MUAJIN E RAMAZANIT

2018-03-09T19:45:14+00:00 March 9th, 2018|Categories: Agjerimi|

UDHËZUES MJEKËSOR PËR TË SËMURIN NË MUAJIN E RAMAZANIT   Autor: Dr. Hasan Shemsi Basha Përktheu: Bledar Albani Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit për çdo vit, shumë të sëmurë pyesin nëse munden të agjërojnë apo jo, dhe nëse agjërimi i Ramazanit do ia përkeqësonte sëmundjen dhe simptomat e saj apo do të ishte

RREGULLAT E VARRIMIT

2018-03-02T18:34:20+00:00 March 2nd, 2018|Categories: Xhenazeja|

RREGULLAT E VARRIMIT   Nga Libri: Fikhu Sunneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Veprime të papëlqyeshme gjatë procesit të varrimit Gjatë shoqërimit të xhenazes është e papëlqyer të veprohet sa më poshtë:   1- Ngritja e zërit duke përmendur Zotin apo duke lexuar Kuran ose diçka tjetër e ngjashme me

FALJA E XHENAZES

2018-03-02T16:12:32+00:00 March 2nd, 2018|Categories: Xhenazeja|

FALJA E XHENAZES   Nga Libri: Fikhu Sunneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Statuti ligjor i faljes së xhenazes Ekziston një marrëveshje mes të gjithë dijetarëve muslimanë, se falja e xhenazes së të vdekurit është një detyrim i kufizuar (farz kifaje). Profeti (a.s.) ka urdhëruar muslimanët ta falin xhenazen dhe

Pastrimi

2018-03-01T20:49:44+00:00 March 1st, 2018|Categories: Pastrimi|

Pastrimi (Et-Tahara)[1] Nga Libri: Fikhu Sunneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Sipas burimeve të Sheriatit islam, uji ndahet në katër lloje: (a) Uji absolut (Mutlak) (b) Uji i përdorur (për pastrim) (c) Uji i përzier me diçka të pastër (d) Uji i përzier me papastëri të ndryshme Ne do të diskutojmë për secilin prej tyre

GUSLI – LARJA E PLOTË E TRUPIT

2018-02-28T21:38:17+00:00 February 28th, 2018|Categories: Pastrimi|

GUSLI - LARJA E PLOTË E TRUPIT   "Nga libri "Fikhu Suneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Gusli është larja e të gjithë trupit me ujë. Allahu thotë në Kuran: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا “Nëse jeni xhunub, atëherë pastrohuni” (El Maide, 6) dhe: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ

ZEKATI I PASURISE (1)

2018-02-27T23:26:57+00:00 February 27th, 2018|Categories: Zekati|

ZEKATI I PASURISE (1) Nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Këtu do të gjeni: Ligjshmëria e Zekatit Mbi zekatin dhe sadakanë Zekati në jurisprudencën Islame Nxitja për të dhënë zekat Kërcënimi për mosdhënien e zekatit Gjykimi për mosdhënësit e zekatit ZEKATI Ligjshmëria e tij

Fikhu – Legjislacioni Islam

2018-02-22T23:34:45+00:00 February 22nd, 2018|Categories: Fikh|

Fikhu - Legjislacioni Islam   "Nga libri "Fikhu Suneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Legjislacioni është një nga bazat më të rëndësishme të Islamit. Ai ka të bëjë me vënien në praktikë të mesazhit islam. Por, ligjet e vërteta, sikurse janë ligjet që lidhen me adhurimin, mund të

Sulmet në kërkim të shehidllëkut

2018-02-21T16:21:33+00:00 February 21st, 2018|Categories: Xhihadi|

Gjykimi për zhytjen në mesin e armikut dhe Gjykimi për sulmet vetvrasëse në kërkim të shehidllëkut tek dijetarët tanë bashkëkohorë[1] Pergatiti: Dr. Bledar Albani [1] Kjo temë i referohet kryesisht librit “Rregullat e Xhihadit te Ibën Tejmije dhe praktikimet e tij bashkëkohore”; autor: Hasen Abdurrahman Husejn Vehdan, kontrolluar dhe shikuar nga shejh Meshhur Hasen Al Selman. Zhytja në mesin

Përmbledhje e formës së namazit

2018-02-18T23:39:47+00:00 February 17th, 2018|Categories: Fikh, Namazi|

Përmbledhje e formës së namazit të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) që nga Tekbiri fillestar deri në dhënien e Selamit, sikur ta shohësh atë   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani    بسم الله الرحمن الرحيم Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të

Muajt e Shenjtë

2018-02-18T23:44:29+00:00 February 17th, 2018|Categories: Besim, Haxhi|

Muajt e Shenjtë dhe vlera e dhjetë ditëve të para të muajit Dhul Hixhe   Përgatiti: Bledar Albani Allahu i Madhëruar thotë: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ

TEMA TË RËNDËSISHME RRETH XHIHADIT

2018-02-18T23:04:55+00:00 February 16th, 2018|Categories: Xhihadi|

TEMA TË RËNDËSISHME RRETH XHIHADIT   Lavdëroi: Dijetari i madh Salih ibën Feuzan ibën Abdullah el Feuzan Autor: Shejh Abdullah ibën Sead ibën Muhamed Eba Husejn Përktheu: Dr. Bledar Albani Fjala e dijetarit të madh, Salih ibën Feuzan el Feuzan Lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi atë pas të

Rregullat e Kurbaneve dhe Therjeve

2018-02-18T23:21:03+00:00 February 16th, 2018|Categories: Haxhi|

Rregullat e Kurbaneve dhe Therjeve   Dijetari i madh: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar ALBANI Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë fafënderojmë, Atij i mbështetemi për ndihmë, i kërkojmë falje për gjynahet tona dhe tek Ai kthehemi me pendim. I mbështetemi Allahut të na ruajë nga e keqja e shpirtrave tanë dhe nga

RREGULLAT E SHITBLERJES 

2018-02-18T22:09:43+00:00 February 15th, 2018|Categories: Ekonomia, Fikh|

RREGULLAT E SHITBLERJES    Nga libri: "El-vexhiz fi fikhis-suneti vel-kitabil-aziz" (Përmbledhës në fikhun e Sunetit dhe të Librit të Shtrenjtë) Autor: Abdul-Adhim bin Bedevi El-Halefi Përktheu: Bledar Albani     PARATHËNIE Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na ruaj prej sherrit të veteve tona dhe

Agjërimi – Fikhu Sunneh (5)

2018-02-18T21:04:27+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (5)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Nata e Kadrit dhe Itikafi Vlera e natës së Kadrit Nata e Kadrit është nata më me vlerë e vitit. Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(وَمَا

Agjërimi – Fikhu Sunneh (4)

2018-02-18T21:05:01+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (4)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Rregulla rreth agjërimit   Për atë që agjëron është e pëlqyeshme të veprojë si më poshtë: 1- Ngrënia e syfyrit Të gjithë muslimanët bien dakord se është e pëlqyeshme që të

Agjërimi – Fikhu Sunneh (1)

2018-02-18T21:06:49+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

AGJËRIMI - ES-SIJAM (1) Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Sijam në përgjithësi do të thotë “të ndalohesh nga diçka”. Për shembull, një ajet kuranor thotë: “Unë i kam dhënë besën Allahut të mëshirshëm të ndalohem”, që në këtë rast do të thotë të

Agjërimi – Fikhu Sunneh (2)

2018-02-18T21:00:07+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (2)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Plotësimi i ditëve të agjërimit të lëna mangut Lejohet për ata që janë të sëmurë kronikë dhe ata që janë udhëtarë ta ndërpresin agjërimin gjatë Ramazanit, me kushtin që ato ditë

Agjërimi – Fikhu Sunneh (3)

2018-02-18T20:54:05+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (3)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani AGJËRIMET VULLNETARE Profeti (a.s.) na nxit për të agjëruar në ditët e mëposhtme: Gjashtë ditë nga muaji Sheval Ebu Ejub El Ensari transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Kush e agjëron muajin

Abdesi – Fikhu Sunneh

2018-02-18T21:18:07+00:00 February 15th, 2018|Categories: Fikh, Pastrimi|

Abdesi Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Këtu do të gjeni: Domethënia abdesit Vlerat e abdesit Veprimet e detyrueshme (Farzet) të abdesit Veprimet sunet të abdesit Veprimet që e prishin abdesin Veprime që nuk e prishin abdesin Veprimet për të cilat abdesi është

Pasuria dhe gjykimi për të

2018-02-18T22:20:23+00:00 February 15th, 2018|Categories: Ekonomia, Fikh|

Pasuria dhe gjykimi për të Autor: Meshhur ibën Hasen Al Selman Përktheu: Bledar Albani Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na ruaj prej sherrit të veteve tona dhe prej të këqiave të punëve tona! Ai që udhëzon Allahu është i