You are here:--Agjerimi

Mposhtja e etjes gjatë Agjërimit në ditët e nxehta

2018-03-12T19:41:03+00:00 March 12th, 2018|Categories: Agjerimi|

Këshilla të vlefshme për mposhtjen e etjes gjatë Agjërimit të Ramazanit në ditët e nxehta verore   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit në stinën e verës, agjëruesit i vështirësohet më shumë çështja e etjes, normale kjo për zgjatjen e kohës së agjërimit më shumë se 14 orë në ditë të nxehta, duke

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS

2018-03-10T16:47:12+00:00 March 10th, 2018|Categories: Agjerimi, Namazi|

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS   I dijetarit të madh dhe muhadithit të kohës Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi i takon Allahut, i Cili ka bërë provë për dashurinë e Tij pasimin e shembullit të të Dërguarit të Tij. I Madhërishmi thotë: "Thuaj: “Nëse e doni

I SËMURI NË MUAJIN E RAMAZANIT

2018-03-09T19:45:14+00:00 March 9th, 2018|Categories: Agjerimi|

UDHËZUES MJEKËSOR PËR TË SËMURIN NË MUAJIN E RAMAZANIT   Autor: Dr. Hasan Shemsi Basha Përktheu: Bledar Albani Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit për çdo vit, shumë të sëmurë pyesin nëse munden të agjërojnë apo jo, dhe nëse agjërimi i Ramazanit do ia përkeqësonte sëmundjen dhe simptomat e saj apo do të ishte

Agjërimi – Fikhu Sunneh (5)

2018-02-18T21:04:27+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (5)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Nata e Kadrit dhe Itikafi Vlera e natës së Kadrit Nata e Kadrit është nata më me vlerë e vitit. Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(وَمَا

Agjërimi – Fikhu Sunneh (4)

2018-02-18T21:05:01+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (4)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Rregulla rreth agjërimit   Për atë që agjëron është e pëlqyeshme të veprojë si më poshtë: 1- Ngrënia e syfyrit Të gjithë muslimanët bien dakord se është e pëlqyeshme që të

Agjërimi – Fikhu Sunneh (1)

2018-02-18T21:06:49+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

AGJËRIMI - ES-SIJAM (1) Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Sijam në përgjithësi do të thotë “të ndalohesh nga diçka”. Për shembull, një ajet kuranor thotë: “Unë i kam dhënë besën Allahut të mëshirshëm të ndalohem”, që në këtë rast do të thotë të

Agjërimi – Fikhu Sunneh (2)

2018-02-18T21:00:07+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (2)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Plotësimi i ditëve të agjërimit të lëna mangut Lejohet për ata që janë të sëmurë kronikë dhe ata që janë udhëtarë ta ndërpresin agjërimin gjatë Ramazanit, me kushtin që ato ditë

Agjërimi – Fikhu Sunneh (3)

2018-02-18T20:54:05+00:00 February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (3)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani AGJËRIMET VULLNETARE Profeti (a.s.) na nxit për të agjëruar në ditët e mëposhtme: Gjashtë ditë nga muaji Sheval Ebu Ejub El Ensari transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Kush e agjëron muajin