You are here:-Rrugetepaqes.net

About Rrugetepaqes.net

This author has not yet filled in any details.
So far Rrugetepaqes.net has created 82 blog entries.

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës – Ibnul Kajjim

2018-03-18T14:47:52+00:00 March 18th, 2018|Categories: Tezkije|

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës   Nga Libri: ARDHJA NE NDIHME NJERIUT TE TRISHTUAR KUNDER INTRIGAVE TE DJALLIT TE MALLKUAR Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Dr. Bledar Albani Allahu i Lartësuar thotë për hipokritët: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً" “Në zemrat e tyre ka sëmundje (dyshimi dhe hipokrizie) dhe Allahu ua shtoi

Gabime prej të cilave duhet pasur kujdes

2018-03-15T18:06:23+00:00 March 15th, 2018|Categories: Dija|

Gabime shkatërruese prej të cilave duhet pasur kujdes Nga “Libri i Dijes” Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Disa prej nxënësve të dijes bien në disa gabime, prej të cilave përmendim: 1. Zilia (El Hased) Zilia është: urrejtja e asaj mirësie që Allahu i ka dhënë dikujt tjetër. Ajo nuk është dëshira për

Pendimi i Sinqertë (2)

2018-03-15T17:21:58+00:00 March 15th, 2018|Categories: Tezkije|

DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani CILAT  JANË  ATO GJYNAHE PËR  TË CILAT  DUHET  TË PENDOHESH Dije, vëlla i dashur -qofsh i lidhur gjithnjë me atë që do! - se pendimi është lënia e gjynaheve dhe se nuk mund t'a lësh një gjë vetëm

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9)

2018-03-12T21:36:01+00:00 March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Urrejtja e pasuesëve të bidatit dhe mosqëndrimi me ta Pasuesit e Hadithit i urrejnë bidatçinjtë, të cilët kanë shpikur në Fe gjëra që nuk janë prej saj, nuk i duan ata, nuk i shoqërojnë ata, nuk i dëgjojnë fjalët e

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8)

2018-03-12T21:33:08+00:00 March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Besimi në Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e Tij, qoftë për të mirë apo për të keq Pasuesit e Sunetit dëshmojnë dhe besojnë se e mira dhe e keqja, dobia dhe dëmi janë me Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (7)

2018-03-12T21:33:43+00:00 March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (7) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Elementet përbërëse të Imanit Prej rrugës së pasuesëve të sunetit është se: Besimi është fjalë (pohimi i shehadetit), vepër (kryerja e kushteve të Islamit) dhe njohje (besim me zemër); shtohet me bindje e devotshmëri dhe pakësohet me gjynahe. Muhamed

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (6)

2018-03-12T21:29:57+00:00 March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (6) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Besimi në Ringjalljen dhe tmerret e Ditës së Kijametit Ithtarët e Fesë e të Sunetit besojnë në ringjalljen pas vdekjes, në Ditën e Kijametit dhe në çdo gjë me të cilën ka njoftuar Allahu i Madhëruar prej tmerreve të asaj

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (5)

2018-03-12T21:27:19+00:00 March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (5) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Cilësitë e Allahut të Lartësuar nuk i përngjajnë atyre të krijesave Dijetari i Islamit[1] thotë: Them: Përderisa njoftimi (Hadithi) i Zbritjes është i saktë nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), atëherë pasuesit e Sunetit e pohuan

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (4)

2018-03-12T21:25:23+00:00 March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (4) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Zbritja e Allahut të Lartëmadhëruar, Ardhja dhe Afrimi i Tij Dijetarët e Hadithit pohojnë se Allahu i Lartësuar zbret çdo natë në qiellin e dynjasë, pa e krahasuar Zbritjen e Tij me zbritjen e krijesave, pa e përngjasuar dhe pa

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (3)

2018-03-12T21:24:04+00:00 March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (3) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Qëndrimi i Allahut mbi Arshin e Tij Dijetarët e Hadithit besojnë dhe dëshmojnë se Allahu i Madhëruar është mbi shtatë qiejt e Tij, mbi Arshin e Tij, siç e ka thënë këtë në Librin e Tij, në Fjalën e

Mposhtja e etjes gjatë Agjërimit në ditët e nxehta

2018-03-12T19:41:03+00:00 March 12th, 2018|Categories: Agjerimi|

Këshilla të vlefshme për mposhtjen e etjes gjatë Agjërimit të Ramazanit në ditët e nxehta verore   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit në stinën e verës, agjëruesit i vështirësohet më shumë çështja e etjes, normale kjo për zgjatjen e kohës së agjërimit më shumë se 14 orë në ditë të nxehta, duke

LLOJET E ZEMRAVE – IBNUL KAJJIM

2018-03-18T14:48:24+00:00 March 12th, 2018|Categories: Tezkije|

LLOJET E ZEMRAVE   Nga Libri: ARDHJA NE NDIHME NJERIUT TE TRISHTUAR KUNDER INTRIGAVE TE DJALLIT TE MALLKUAR Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Dr. Bledar Albani Ndarja e zemrave në të shëndoshë, të sëmurë dhe të vdekur  Përderisa zemrat cilësohen me jetë dhe me të kundërtën e saj, në varësi të kësaj ato janë ndarë

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS

2018-03-10T16:47:12+00:00 March 10th, 2018|Categories: Agjerimi, Namazi|

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS   I dijetarit të madh dhe muhadithit të kohës Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi i takon Allahut, i Cili ka bërë provë për dashurinë e Tij pasimin e shembullit të të Dërguarit të Tij. I Madhërishmi thotë: "Thuaj: “Nëse e doni

PAPASTERTITE

2018-03-09T23:10:45+00:00 March 9th, 2018|Categories: Pastrimi|

PAPASTERTITE (NEXHASET)   Nga libri Fikhu Suneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Fjala “nexhese” ka të bëjë me lëndët e papastra, të cilave muslimani duhet t’u largohet dhe t’i lajë nëse ato ndotin rrobat, trupin e tij etj. Allahu i Madhëruar thotë