You are here:-Rrugetepaqes.net

About Rrugetepaqes.net

This author has not yet filled in any details.
So far Rrugetepaqes.net has created 136 blog entries.

Pyetje-Përgjigje për Mjekësinë

2018-05-13T12:46:49+00:00May 12th, 2018|Categories: Për Mjekësinë|

Pyetje-Përgjigje për Mjekësinë dhe Shëndetin   (Pyetja Nr. 46) Adem Esselamu alejkum. A eshte e ndaluar pirja e Marijuanes, dhe sa dite nuk pranohet namazi nese e pin dhe sa dite nese pin alkool? Mos me keqkuptoni. Përgjigje / 09-08-2015 Marijuana eshte e ndaluar ne Islam dhe ajo i bashkangjitet alkoolit ne te gjitha gjykimet,

Pyetje-Përgjigje për Familjen (2)

2018-05-12T19:07:57+00:00May 12th, 2018|Categories: Për Familjen|

Pyetje-Përgjigje për Familjen (2)   (Pyetja Nr. 100) Anonim / Shqiperi / 12-10-2010 Message: eselamu alejkum. Desha me dit se cfar te drejtash ka nje burr ndaj gruas se tij dhe kush duhet me shume sipas islamit gruaja apo femijet? Përgjigje / 15-10-2010 Ne lidhje me te drejtat e bashkeshorteve kundrejt njeri-tjetrit, lexoni ketu. E

Agjërimi i Muhamedit

2018-05-16T18:16:09+00:00April 29th, 2018|Categories: Agjerimi|

Agjërimi i Muhamedit - Paqja dhe bekimet e Allahu qofshin mbi të! - në Ramazan   Autorë:  Selim ibën Ijd el Hilali  & Ali Hasen Ali Abdulhamid Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensim & korrektim: Bledar Albani “Muaji i Ramazanit në të cilin u zbrit Kurani: udhëzim për njerëzimin, provë e qartë për udhëheqje dhe kriteri (dallues i

Esenca e Dispozitave (4)

2018-04-22T00:21:00+00:00April 22nd, 2018|Categories: Hadith, Zekati|

KAPITULLI  I  ZEKATIT   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani Transmetohet nga Abdullah ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: "Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dërgoi Muadhin në Jemen, ai i tha atij: Ti

Esenca e Dispozitave (3)

2018-04-22T00:17:31+00:00April 22nd, 2018|Categories: Hadith, Namazi|

KAPITULLI  I  XHENAZESË   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani   Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: "I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) njoftoi për vdekjen e Nexhashiut në ditën që ai vdiq

Esenca e Dispozitave (2)

2018-04-08T00:07:50+00:00April 8th, 2018|Categories: Hadith, Namazi|

KAPITULLI  I  NAMAZIT   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani Tema Kohët e faljeve   Transmetohet nga Amër esh Shejbani –emri i të cilit është Sead ibën Ijas-, se ai ka thënë: Më ka treguar i zoti i kësaj shtëpie –dhe bëri me shenjë nga shtëpia

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (10)

2018-03-24T19:20:16+00:00April 1st, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (10) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i dhjetë Sprova dhe nxënësit shqiptarë të dijes   Është e natyrshme që edhe muslimanët shqiptarë dhe veçanërisht nxënësit të cilët studiojnë në vendet islame të kenë qëndrimin e tyre në lidhje me këto trazira, sepse ata janë pjesë e popullit

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (9)

2018-03-24T19:18:37+00:00March 31st, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (9) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i nëntë   Si duhet t'i kuptojmë hadithet e fitneve[1]   Fenomeni i të treguarit të të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) të fshehtat dhe profetësitë, pushton pasionin dhe vëmendjen e çdo lexuesi të librave të

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (8)

2018-03-24T18:55:13+00:00March 30th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (8) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i tetë   Kushtet dhe rregullat e praktikimit të haditheve të fitneve mbi ngjarje reale[1]   Ka disa kushte dhe rregulla me anë të të cilave mund të thuhet se lejohet t'i përdorësh tekstet e shpalljes mbi një ngjarje të caktuar.

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (7)

2018-03-24T18:52:44+00:00March 29th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (7) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i shtatë   Llojet e dijeve dhe metodologjia e ndjekur për të arritur tek e vërteta e gjërave[1]   Detyra që ka çdokush që kërkon të vërtetën është që ai të ndjekë  procedurë akademike, pa e përzierë atë me supozime

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (6)

2018-03-24T18:48:07+00:00March 28th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (6) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i gjashtë Detyra e kohës në të cilën jetojmë[1]   Nga fjala e prijësave të mëdhenj të thirrjes islame me në krye dijetarët tanë të mëdhenj Ibën Bazin, El Albanin dhe Ibën Uthejmin (Allahu i mëshiroftë!), qartësohet se gjëja në

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (5)

2018-03-24T19:20:54+00:00March 27th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (5) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i pestë   Fitneja i është autorizuar tre personave[1]   Ata që i kundërshtojnë fjalët e dijetarëve, disa prej të cilave i përmendëm më parë, sipas mendjes të tyre dhe pasimit të verbër, ata janë të pavëmendshëm nga udhëzimet dhe vendimet

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (4)

2018-03-24T18:41:03+00:00March 26th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (4) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i katërt Gjendja e muslimanëve në kohën e sotme; Dukuria e hauarixhëve në kohën tonë[1]   Ky ishte një vështrim i shpejtë në historinë e hauarixhëve, por i mjaftueshëm për të marrë prej tij mësimet e duhura. Tani të hedhim një vështrim

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (3)

2018-03-24T18:17:35+00:00March 25th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (3) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i tretë Historia e shfaqjes së  hauarixhëve Transmetohet nga Ebu Seidi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka thënë: "Ndërsa ne ishim tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ndërkohë ai po ndante

Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave (2)

2018-03-24T18:10:06+00:00March 24th, 2018|Categories: Metodologji|

 (2) Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i dytë    Koha e shfaqjes së trazirave (fitnes), lindja e tyre, përforcimi dhe fundi i tyre[1] Janë përcjellë disa hadithe të cilat tregojnë fitnen e parë në këtë popull dhe nëse do të ishte shtypur që në fillim të shfaqjes së saj,

Esenca e Dispozitave (1)

2018-03-22T22:30:52+00:00March 22nd, 2018|Categories: Hadith, Pastrimi|

KAPITULLI  I  PASTËRTISË   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam "Umdetu el Ahkam" Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani 1. Transmetohet nga Umer ibën el Hatab (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), se ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) të thotë: "Veprat nuk konsiderohen (të vlefshme apo

Kurani – Xhuzi 1a

2018-03-21T22:39:24+00:00March 21st, 2018|Categories: Kuran|

Kurani - Xhuzi 1a Përkthim me komentim në gjuhën shqipe Ky është një përkthim i ri me komentim i Kuranit në gjuhën shqipe, i cili nuk është i pari, por lusim Allahun e Madhëruar që ta bëjë më të qëlluarin, më të saktin dhe më të dobishmin! Allahu është dhuruesi i suksesit dhe i Plotfuqishëm

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës – Ibnul Kajjim

2018-03-18T14:47:52+00:00March 18th, 2018|Categories: Tezkije|

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës   Nga Libri: ARDHJA NE NDIHME NJERIUT TE TRISHTUAR KUNDER INTRIGAVE TE DJALLIT TE MALLKUAR Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Dr. Bledar Albani Allahu i Lartësuar thotë për hipokritët: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً" “Në zemrat e tyre ka sëmundje (dyshimi dhe hipokrizie) dhe Allahu ua shtoi

Gabime prej të cilave duhet pasur kujdes

2018-03-15T18:06:23+00:00March 15th, 2018|Categories: Dija|

Gabime shkatërruese prej të cilave duhet pasur kujdes Nga “Libri i Dijes” Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Disa prej nxënësve të dijes bien në disa gabime, prej të cilave përmendim: 1. Zilia (El Hased) Zilia është: urrejtja e asaj mirësie që Allahu i ka dhënë dikujt tjetër. Ajo nuk është dëshira për

Pendimi i Sinqertë (2)

2018-10-13T23:44:23+00:00March 15th, 2018|Categories: Tezkije|

DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani CILAT  JANË  ATO GJYNAHE PËR  TË CILAT  DUHET  TË PENDOHESH Dije, vëlla i dashur -qofsh i lidhur gjithnjë me atë që do! - se pendimi është lënia e gjynaheve dhe se nuk mund t'a lësh një gjë vetëm

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9)

2018-03-12T21:36:01+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Urrejtja e pasuesëve të bidatit dhe mosqëndrimi me ta Pasuesit e Hadithit i urrejnë bidatçinjtë, të cilët kanë shpikur në Fe gjëra që nuk janë prej saj, nuk i duan ata, nuk i shoqërojnë ata, nuk i dëgjojnë fjalët e

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8)

2018-03-12T21:33:08+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Besimi në Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e Tij, qoftë për të mirë apo për të keq Pasuesit e Sunetit dëshmojnë dhe besojnë se e mira dhe e keqja, dobia dhe dëmi janë me Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e

error: Alert: Content is protected !!