You are here:--Tezkije

Pendimi i Sinqertë (3)

2018-10-13T23:43:48+04:00October 13th, 2018|Categories: Tezkije|

DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani E dyta: Në lidhje me gjynahet e mëdha, selefët kanë rënë në kundërshtim, por një kundërshtim i cili nuk ka peshë apo kundërthënie dhe fjalët e tyre janë të përafërta Ed Dahak thotë: "Gjynahet e mëdha janë ato për

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës – Ibnul Kajjim

2018-03-18T14:47:52+04:00March 18th, 2018|Categories: Tezkije|

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës   Nga Libri: ARDHJA NE NDIHME NJERIUT TE TRISHTUAR KUNDER INTRIGAVE TE DJALLIT TE MALLKUAR Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Dr. Bledar Albani Allahu i Lartësuar thotë për hipokritët: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً" “Në zemrat e tyre ka sëmundje (dyshimi dhe hipokrizie) dhe Allahu ua shtoi

Pendimi i Sinqertë (2)

2018-10-13T23:44:23+04:00March 15th, 2018|Categories: Tezkije|

DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani CILAT  JANË  ATO GJYNAHE PËR  TË CILAT  DUHET  TË PENDOHESH Dije, vëlla i dashur -qofsh i lidhur gjithnjë me atë që do! - se pendimi është lënia e gjynaheve dhe se nuk mund t'a lësh një gjë vetëm

LLOJET E ZEMRAVE – IBNUL KAJJIM

2018-03-18T14:48:24+04:00March 12th, 2018|Categories: Tezkije|

LLOJET E ZEMRAVE   Nga Libri: ARDHJA NE NDIHME NJERIUT TE TRISHTUAR KUNDER INTRIGAVE TE DJALLIT TE MALLKUAR Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Dr. Bledar Albani Ndarja e zemrave në të shëndoshë, të sëmurë dhe të vdekur  Përderisa zemrat cilësohen me jetë dhe me të kundërtën e saj, në varësi të kësaj ato janë ndarë

Pendimi i Sinqertë (1)

2018-02-23T20:10:57+04:00February 23rd, 2018|Categories: Tezkije|

 DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE   Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani Kapitulli i parë PENDIMI I SINQERTË Vëllezër të dashur! Allahu iu drejtoftë në të vërtetën! Dijeni se fjala En nasuh- i sinqertë, i pastër, është në formën sipërore, duke pasur qëllim përzmadhimin e madhërimin, siç mund të

Zemra, fjala dhe puna e saj

2018-02-19T22:34:08+04:00February 17th, 2018|Categories: Tezkije|

ZEMRA, FJALA DHE PUNA E SAJ   Nga parathënia e librit "Et Tuhfetu el Irakije", e Ibën Tejmijes, ndërsa parathënia është e Jahja ibën Muhamed el Hunejdi, profesor në degën e Akides, në Abha (Arabia Saudite) Përktheu: Bledar Albani Zemra, në kuptimin gjuhësor është “Organi qendror i sistemit të qarkullimit të gjakut te njeriu dhe te kafshët, në trajtën e një

Morali i Besimtarit

2018-02-24T14:56:18+04:00February 15th, 2018|Categories: Besim, Tezkije|

LIDHJA E MORALIT ME BINDJEN DHE  BESIMIN Autor SULEJMAN IBEN SALIH EL GASN Përktheu DR. BLEDAR  ALBANI FJALA   E   PËRKTHYESIT          Islami! Kjo fe madhështore. Feja të cilën Allahu i Lartësuar e ka zgjedhur për robët e Tij. Feja e Allahut të Madhëruar. Po, Feja e Allahut sepse Ai është Krijuesi dhe Sistemuesi i çdo

error: Alert: Content is protected !!