You are here:-Familja

Martesa në Islam

2018-02-22T23:29:02+04:00February 22nd, 2018|Categories: Familja|

Martesa; Akti martesor, pasojat dhe konsekuencat e tij, si dhe të tjera çështje në lidhje me të   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Edmond Fatmir AJDINI Recensoi: Arjan AHMESULA   Parathënie Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej ligësisë së

SISTEMI FAMILJAR NË ISLAM

2018-02-19T22:30:27+04:00February 19th, 2018|Categories: Familja|

SISTEMI FAMILJAR NË ISLAM   Autor: Muhamed ibën Ali el Xhami Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensoi: Bledar Albani     Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirëshmit, Mëshirëplotit Falenderimi i takon Allahut. Paqja, bekimi dhe begatitë e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e

KUJDESTARIA PER FEMIJET

2018-02-19T18:07:48+04:00February 15th, 2018|Categories: Familja|

KUJDESTARIA PER FEMIJET NË ISLAM   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Kuptimi i kujdestarisë: Fjala Hadaneh (Kujdestari) është marrë prej fjalës “El- Hidane” që do të thotë pjesë e trupit nga poshtë sqetullës e deri tek fundi i brinjës së fundit.Merr kuptimin edhe

error: Alert: Content is protected !!