You are here:--Ekonomia

RREGULLAT E SHITBLERJES 

2018-02-18T22:09:43+04:00February 15th, 2018|Categories: Ekonomia, Fikh|

RREGULLAT E SHITBLERJES    Nga libri: "El-vexhiz fi fikhis-suneti vel-kitabil-aziz" (Përmbledhës në fikhun e Sunetit dhe të Librit të Shtrenjtë) Autor: Abdul-Adhim bin Bedevi El-Halefi Përktheu: Bledar Albani     PARATHËNIE Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na ruaj prej sherrit të veteve tona dhe

Pasuria dhe gjykimi për të

2018-02-18T22:20:23+04:00February 15th, 2018|Categories: Ekonomia, Fikh|

Pasuria dhe gjykimi për të Autor: Meshhur ibën Hasen Al Selman Përktheu: Bledar Albani Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na ruaj prej sherrit të veteve tona dhe prej të këqiave të punëve tona! Ai që udhëzon Allahu është i

error: Alert: Content is protected !!