You are here:--Namazi

Kohët e namazit dhe Kohët në të cilat ndalohet namazi

2018-07-05T00:06:13+00:00July 4th, 2018|Categories: Namazi|

Kohët e namazit dhe Kohët në të cilat ndalohet namazi Nga libri: Fikhu Sunneh Autor: Sejid Sabik Nxjerrja e haditheve sipas gjykimeve te shejh Albanit: Dr. Bledar Albani Çdo namaz ka kohën e përcaktuar brenda së cilës ai duhet të kryhet Allahu i Madhëruar thotë: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا “Falja e namazit

Kohët e Faljes

2018-05-15T12:11:02+00:00May 15th, 2018|Categories: Namazi|

Kohët e Faljes dhe Kalendari Islam   Kohët e Faljes për Tiranën Syfyri mbyllet në kohën e Sabahut - Fajr Iftari çelet në kohën e Akshamit - Maghrib  Kohët e faljes në vende të ndryshme të botës Zgjidh më poshtë vendin ku ndodhesh pastaj kliko (GO)  Kalendari Hixhri dhe Gregorian 

Esenca e Dispozitave (3)

2018-04-22T00:17:31+00:00April 22nd, 2018|Categories: Hadith, Namazi|

KAPITULLI  I  XHENAZESË   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani   Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: "I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) njoftoi për vdekjen e Nexhashiut në ditën që ai vdiq

Esenca e Dispozitave (2)

2018-04-08T00:07:50+00:00April 8th, 2018|Categories: Hadith, Namazi|

KAPITULLI  I  NAMAZIT   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani Tema Kohët e faljeve   Transmetohet nga Amër esh Shejbani –emri i të cilit është Sead ibën Ijas-, se ai ka thënë: Më ka treguar i zoti i kësaj shtëpie –dhe bëri me shenjë nga shtëpia

NAMAZI I UDHËTARIT

2018-03-10T19:02:58+00:00March 9th, 2018|Categories: Namazi|

NAMAZI I UDHËTARIT   Fetua në lidhje me rregullat e shkurtimit të namazit dhe bashkimit mes dy namazeve Dijetari i madh dhe shejhu i nderuar Abdulaziz bin Bazi (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Ebu Duxhanah, Shuajb Rexha Parathënia e botuesit (të librit në arabisht) Hamdi (falënderimi) i përket vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet qofshin për atë pas

Lutjet pas Namazit

2018-03-09T22:48:06+00:00March 9th, 2018|Categories: Namazi|

Fjalët e përmendjes së Allahut dhe lutjet që bëhen pas Teslimit   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Është sunet që personi që falet të përdorë një sërë fjalësh për përmendjen e Allahut dhe të bëjë lutje të cilat

Namazi i vitrit

2018-03-09T22:33:26+00:00March 9th, 2018|Categories: Namazi|

Namazi i vitrit   Nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Vlera dhe dispozita e namazit të Vitrit Namazi i vitrit [1] është namazi që e ka praktikuar vetë Profeti (a.s.) dhe ka inkurajuar edhe të tjerët që ta

Përmbledhje e formës së namazit

2018-02-18T23:39:47+00:00February 17th, 2018|Categories: Fikh, Namazi|

Përmbledhje e formës së namazit të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) që nga Tekbiri fillestar deri në dhënien e Selamit, sikur ta shohësh atë   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani    بسم الله الرحمن الرحيم Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të

error: Alert: Content is protected !!