You are here:--Xhihadi

Sulmet në kërkim të shehidllëkut

2018-02-21T16:21:33+04:00February 21st, 2018|Categories: Xhihadi|

Gjykimi për zhytjen në mesin e armikut dhe Gjykimi për sulmet vetvrasëse në kërkim të shehidllëkut tek dijetarët tanë bashkëkohorë[1] Pergatiti: Dr. Bledar Albani [1] Kjo temë i referohet kryesisht librit “Rregullat e Xhihadit te Ibën Tejmije dhe praktikimet e tij bashkëkohore”; autor: Hasen Abdurrahman Husejn Vehdan, kontrolluar dhe shikuar nga shejh Meshhur Hasen Al Selman. Zhytja në mesin

TEMA TË RËNDËSISHME RRETH XHIHADIT

2018-02-18T23:04:55+04:00February 16th, 2018|Categories: Xhihadi|

TEMA TË RËNDËSISHME RRETH XHIHADIT   Lavdëroi: Dijetari i madh Salih ibën Feuzan ibën Abdullah el Feuzan Autor: Shejh Abdullah ibën Sead ibën Muhamed Eba Husejn Përktheu: Dr. Bledar Albani Fjala e dijetarit të madh, Salih ibën Feuzan el Feuzan Lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi atë pas të

error: Alert: Content is protected !!