You are here:--Pyetje Përgjigje të Ndryshme
Pyetje Përgjigje të Ndryshme 2018-02-21T23:51:33+00:00

Home Forums Të Ndryshme Pyetje Përgjigje të Ndryshme

 • Author
  Posts
 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 1) Beqari / Kosovë

  Es selam Alejkum. A asht shirk shikimi i pornografive, se kjo dmth se asht mos bindje ndaj Allahut apo kufer? Nese kish pas mundesi. Allahu ju rujt edhe ju shperbleft me xhenet!

  Përgjigje / 5-11-2007

  Shikimi i këtyre gjerave te uleta eshte mekat dhe gjynah, i cili arrin ne graden e gjynahut te madh me vazhdimesi ne kete veper, madje deri ne shirk nese arrin deri ne adhurimin e tyre.
  Shejhu i Islamit, Ibën Tejmije thotë: “Imoraliteti eshte prej gjynaheve te medha, ndersa shikimi dhe prekja e paket dhe e paqellimshme jane te falura nese eliminohet gjynahu i madh, por nese vazhdon te shikosh apo te prekesh, atehere kjo kalon ne gjynah te madh, madje vazhdimi ne keto mund te jete me i madh se shthurja e paket; d.m.th. vazhdimi i te shikuarit me epsh dhe gjerat qe lidhen me kete prej zjarrmise, prekjes, etj, mund te jene shume me te medha se prishja e ndodhur nga berja nje here imoralitet por qe nuk vazhdon ne te. Prandaj dijetaret e fikhut thone: “Deshmuesi i drejte eshte ai qe nuk kryen gjynah te madh dhe nuk vazhdon ne gjynahe te vogla.” Ne hadith te sakte thuhet: “Nuk ka gjynah te vogel me vazhdimesi ne te, dhe as gjynah te madh me pendim per kryerjen e tij.” (D.m.th. nese vazhdon ne berjen e nje gjynahu te vogel, ai nuk quhet i vogel por i madh, dhe nese pendohesh pas nje gjynahu te madh, ai te falet nga Allahu.) Madje shikimi dhe prekja mund t’a çojne burrin ne shirk, sic thote Allahu i Madheruar: “Ka prej njerezve qe marrin per zota te tjere perveç Allahut, duke i dashur ato si dashuria per Allahun.”[El Bekare, 165]. Ndaj, dashuria per fotot e uleta nuk ndodh vecse nga dobesia e dashurise per Allahun dhe nga dobesia e besimit. Kete gje Allahu e ka permendur ne Kuran duke ia atribuar gruas se Azizit ne historine e Jusufit, e cila ishte idhujtare, ia ka atribuar gjithashtu popullit te Lutit idhujtare. Kjo sepse i dashuruari me zjarr behet rob i asaj qe dashuron, i nenshtrohet asaj dhe zemra e tij behet rob i saj.” [Mexhmuul Fetava, 15/293].
  Kurimi i kësaj nuk behet duke vazhduar ne shikim te ndaluar, gje e cila e shton zjarrin edhe me shume, pasi qe sic thote Ibnul Kajim: “Shikimi i pare eshte shigjete e helmuar prej shigjetave te Iblisit, dhe sic dihet e dyta eshte edhe me shume e helmuar se e para, atehere si mund te kurosh helmin me helm…?! ” Keshtu qe kurimi i vetem dhe i shpejte per kete eshte ulja e shikimit sic jemi urdheruar ne Kuran. Allahu na ruajte nga cdo e keqe dhe na dhente sukses ne arritjen e kenaqesise se Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 2) Alban / Kosovë

  Subjekti: Pyetje: Selam alejkum! All-llahu ju shperbleft, jeni shum te mire, veq deshta me dit kush ju pergjigjet pytjeve te vllaznive qe ja shtrojn pytjet keti forumi, a jan hoxhollar dhe nese mundeni mem tregu cilet jan shkurt? All-llahu ju shperbleft, selam alejkum!

  Përgjigje / 9-11-2007

  Nëse ka vëllezër që nuk e dinë, atëherë duhet të jetë e ditur nga të gjithë se synimi me këtë forum është përfitimi i përbashkët dhe përpjekja për t’ju ardhur në ndihmë vëllezërve që janë larg dijetarëve dhe nuk kanë mundësi t’i pyesin ata. Ajo që ne bëjmë është marrja e pyetjes, perceptimi i saj dhe kërkimi për përgjigjen me të gjitha mënyrat e mundshme nga fjalët e dijetarëve të mëdhenj, duke kërkuar nëpër librat, shkrimet dhe kasetat e tyre. Fetvatë e paraqitura këtu nuk ja dedikojmë vetes, Allahu na ruajtë, sepse nuk jemi ende në gjendje për këtë, por i mbledhim ato nga dijetarët e konsideruar, siç e thamë. Sigurisht që ka edhe pyetje të thjeshta për të cilat nuk është nevoja të bëhen kërkime të mëdha, dhe në këtë rast e japim përgjigjen thjesht pa përmendur fjalët e dijetarëve në të. Sa për sqarim, me përgatitjen e përgjigjeve merret personalisht vëllai juaj Dr. Bledar Karaj el Albani, në degën “El Fikhu ue Usuluhu”, në Jordani.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 3) Alban / Kosovë

  Pyetje: Selam alejkum. Desha te ju pyes rreth zgjedhjeve ne Kosove. A na lejohet neve qe te dalim ne zgjedhje tek nje parti qe eshte me afer islamit dhe qe anetaret e tyre falin 5 vaktin, edhe pse e dime qe kjo nuk eshte metode selefije, mirepo kam per qellim disa dijetar qe kane thene qe ti peshojme te keqiat dhe te mirat,nese ekqja ndodh meshuem ateher kane thene qe lejohet te votohet per ate parti qe nuk u ben zullum muslimaneve dhe nuk i pengon muslimanet ne praktikimin e Islamit?
  Cfare eshte hukmi me konkretisht te me tregoni rreth kesaj ceshtjeje [votimeve]-mundesisht ti pyetni talebet e shejh Albanit, per aktualitetin tone ne Kosovë.
  Ju pershendes me pershendetjen e banoreve te Xhenntit- Es-Selam Alejkum ve rahmetullahi ve brekatuhu.

  Përgjigje / 13-11-2007

  Gjykimi për pjesëmarrjen në zgjedhje parlamentare ka dy gjendje: 1. Kur sistemi ligjor është sistem Islam dhe i nënshtrohet ligjit të Allahut, dhe ata që zgjidhen kanë cilësitë e dijetarëve të ligjërimit dhe lidhjes së marrëveshjeve, në këtë rast nuk ka ndalesë nga pjesëmarrja në zgjedhje, madje kjo është mbajtje e amanetit për të cilin Allahu ka urdhëruar që ruhet dhe t’i dorëzohet atyre që u takon. Allahu thotë: “Allahu ju urdhëron që amanetet t’ua ktheni atyre që u përkasin.” [En Nisa, 158]. E nga amaneti është edhe zgjedhja e njerëzve me dije dhe besim dhe çështja t’u besohet atyre. Në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur të humbë amaneti, prit Kiametin!” -Si humbet ai? -“Kur çështja i besohet atyre që nuk e meritojnë, atëherë prit Kiametin!”
  2. Kur sistemi ligjor nuk është Islam, por sistem demokratik, komunist, diktatorial etj, prej sistemeve të vendosura nga njerëzit, në këtë rast mendimet e dijetarëve bashkëkohorë janë të ndryshme: disa mendojnë se pjesëmarrja në zgjedhje është e lejuar në qoftë se kjo gjë realizon mundësisht një përfitim të lejuar, ndihmon të vërtetën dhe pakëson të keqen dhe padrejtësinë, refuzon të pavërtetën apo e pakëson atë, shfaq të vërtetën apo një pjesë të saj etj, atëherë pjesëmarrja në këtë rast është e lejuar, duke vepruar sipas Fjalës së Allahut: “Kini frikë Allahun sa të mundeni.” [Et Tegabun, 16].
  Ky është edhe mendimi i tre dijetarëve të mëdhenj bashkëkohorë: Ibën Bazit, Ibën Uthejminit dhe shejh Albanit (Allahu i mëshiroftë!):
  Shejh Ibën Bazi ka thënë: “Hyrja në parlament për ngritjen e të vërtetës është vaxhib.”
  Shejh Ibën Uthejmin ka thënë: “Përse t’ja lëmë atë laikëve dhe të shthururve e të veprojnë si të duan?!”
  Shejh Albani ka thënë: “Zgjedhja e njerëzve deputetin musliman për parlament është vaxhib. N.q.s. në mesin e kandidatëve për deputet ka edhe jomuslimanë, atëherë çdo musliman duhet të votojë vetëm për deputetët muslimanë, për ata që janë më afër rrugës së saktë… E them këtë, edhe pse besoj se ky kandidim dhe këto zgjedhje nuk reazlizojnë qëllimin e kërkuar nisur nga teoria e “pakësimit të së keqes”, apo nga rregulli “largimi i të keqes së madhe me të keqe më të vogël” siç thonë dijetarët e fikhut.” [ المجلة السلفية الصادرة بالسعودية . العدد 03 لسنة 1418 هـ . ص 29 ].
  Ndërsa në lidhje me zgjedhjet në Kosovë posaçërisht, kemi pyetur shejh Ali el Halebi dhe përgjigja e tij ishte se pjesëmarrja në zgjedhje është në varësi të dobisë që pritet e nëse nuk ka dobi, atëherë nuk duhet marrë pjesë në to. E tash, nëse ka apo nuk ka dobi nga pjesëmarrja në zgjedhje dhe nga rezultati i tyre, këtë duhet ta përcaktojnë njerëzit me dije fetare në vend. E Allahu e di më mirë!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 4) Samvill: / 2-3-2008

  Message: Esselamu Alejkum.
  Deshta nji pyetje me ju bo se une emrin e kam Samvill dhe se a eshte emer i ndonje pejgamberi ?

  Përgjigje / 4-3-2008

  Nuk ka ardhur ndonje ajet Kurani apo hadith nga Pejgamberi salallahu alejhi ue selem qe ndonje prej pejgambereve te kete patur emrin (Samvill) apo (Samuel). Eshte permedur emri (Samuel) ne nje transmetim te permendur ne librin “El Muntedhim”, i Iben El Xheuzi, dhe ky ka qene emri i nje jehudiu qe kishte dije nga Teurati, para ardhjes se Pejgamberit Muhamed salallahu alejhi ue selem. Nuk dime cfare kuptimi ka, pasi qe duhet te jete ne gjuhen hebraishte.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 5) Hamza: / 2-3-2008

  Message: selam alejkum ,,,inshalla jeni mire te gjithe e veq vazhdoni Allahu ju ndihmofte. Une e kam nje pytje: me lujt me zari nga 2 veta apo 4 veq per qef jo me pare e jo me u shjat por veq per qef a lejohet apo jooo se eshte hadithi por a ka te bej me zarin si zar apo me lojen? selam alejkum.

  Përgjigje / 5-3-2008

  Shejh Albani (Allahu e meshirofte!) u pyet per lojen e futbollit dhe ai u pergjigj: “Loja e futbollit eshte njesoj si te gjitha lojerat qe luajne muslimanet sot, dhe ajo perfshihet ne domethenien e pergjithshme te fjales se Pejgamberit salallahu alejhi ue selem: “Cdo loje me te cilen luan biri i Ademit, eshte e kote, perveç luajtjes me gruan, me kalin, me gjuajtjen e shigjetes dhe noti.” Pejgamberi i permendi keto lojera me te cilat luanin njerezit ne ate kohe dhe i perjashtoi ato nga lojerat e kota, dhe ketu duhet te kemi parasysh dy gjera: E para: Ne hadith thuhet “te kota” dhe jo “haram-te ndaluara”. E dyta: Kur qendrojme ne kete dallim ne shprehje, patjeter qe ka dallim edhe ne gjykimin e fikhut; kur ne hadith thuhet “e kote”, nuk do te thote se ajo eshte haram, sepse “e kote” eshte me afer kuptimit qe eshte per qellim, dmth “lojes”, ndersa harami eshte gjykim i qarte nga i cili duhet te largohesh. Nese e kuptojme kete, mund te themi se cdo loje me te cilen luan njeriu ne cdo vend e ne cdo kohe, eshte e kote dhe ne te nuk ka shperblim, sigurisht nese shpeton nga marrja e ndonje gjynahu, i cili mund te jete nga vete lloji i lojes me te cilen luan, ose nga gjera te tjera qe i shoqerohen lojes. Per kete po marrim dy shembuj sqarues, siç thote Allahu: “Keto shembuj ua sjellim njerezve me qellim qe te mendojne.” [El Hashr, 21]: Loja me zara (tavlla) dhe loja e shahut. Loja e tavlles eshte e ndaluar me tekst hadithi dhe ajo eshte e ndaluar ne vetvete, sic ka ardhur ne hadithin e sakte se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thene: “Kush luan me zare (tavllë), eshte njesoj sikur te kete perlyer doren ne mishin e derrit dhe ne gjakun tij.” [Muslimi (2260)], dhe ne nje hadith tjeter thuhet: “Kush luan me zare (tavllë), ka kundershtuar Allahun dhe te Derguarin e Tij”. [Ebu Daudi (4938)]. Dhe sic dihet nga te gjithe, mishi i derrit dhe gjaku i tij eshte i papaster me papasterti vetjake. Pra luajtja me kete lloj loje nuk lejohet.
  Pastaj shejhu foli per lojen e shahut dhe doli ne perfundimin se ajo lejohet nese hiqen figurat nga lojtaret, me kusht qe te mos shoqerohet me gjera te ndaluara dhe te mos pengoje nga detyrimet ndaj Allahut apo ndaj njerezve… [Vargu i Fetvave te Xhides, kaseta nr. 32]

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 6) Iliri / Gjermani: / 4-3-2008

  Message: Selamun alejkum!
  A mund te me rekomandoni diqka per keto libra dhe a ja vlen me i ble.
  Librat jane keto:
  1. “Dhjete te pergezuarit me xhenet”.
  2. “Havarigjet”.
  3. “Kurthat e shejtanit” ( Ibn Kajim)
  4. “Fetvate e te Derguarit te Allahut a.s ” ( Ibn Kajim)
  5. “Kushtetuta Islame” = E ka pergaditur Universiteti Islamik Al-Anzar KAIRO, autori i te cilet eshte edhe (Dr.Muhamed Sejid Ahmed El Musejer).
  6. “Hadithe te zgjedhura” te Imam Albanit.
  7. “Semundja dhe Ilaqi” ( Ibn Kajim)
  8. “Mos u trishto” ( Aid e Karni)
  9. “Permisimi i zemrave” ( Amer Halid)
  10. “Arti i edukimit te femijeve” (Muhamed Mursi)
  11. “Urtesia ne bindje ndaj urdheresave te Allahut” ( ibn Tejmije)
  12. “Rruga e muslimanit” ( Ebu Beker El Xhezairi )
  13. “Enciklopedia e dijenise dhe urtesise” (Ibn Regjep el Hanbeli)

  Përgjigje / 4-3-2008

  Sa me shume dije te kete njeriu, aq me shume libra i lejohet te lexoje, qofte edhe librat e bidatcinjve mutezili etj, sepse ai di te dalloje te verteten nga e paverteta dhe ka per qellim qe te nxjerre ne dukje te pavertetat e tyre. Ndersa kur njeriu eshte fillestar ne fe, ose me dije te paket dhe jo te thelluar, ai duhet te lexoje libra te sigurte qe te marre bazat e sakta, sepse ne kete kohe ai eshte ne kohen e hedhjes se themeleve dhe ato duhet te jene te sakta e te forta. Une po te shkruaj ndonje koment te vogel per secilin prej librave qe ke permendur:
  1. “Dhjete te pergezuarit me xhenet”; Cili eshte autori? Ka rendesi njohja e autorit per te njohur menyren e tij ne tregimin e historise ne kete liber. Sepse historia eshte po ajo, por menyra e komentimit ndryshon dhe mund te kete gjera qe nuk i kuptojne fillestaret ose i kuptojne gabim.
  2. “Havarigjet”. Perseri duhet te shohesh autorin.
  3. “Kurthat e shejtanit” ( Ibn Kajim): Liber qe keshillohet edhe pse eshte pak i veshtire qe te kuptohet, por ketu luan rol edhe perkthimi i perkthyesit. Une nuk e di kush e ka perkthyer.
  4. “Fetvate e te Derguarit te Allahut a.s ” ( Ibn Kajim): Gjithashtu keshillohet. Te gjitha librat e Ibnul Kajimit keshillohen, por duke pasur parasysh se nuk jane te gjitha te lehta per t’u kuptuar dhe roli i perkthyesit ka shume rendesi ketu, sepse nese perkthyesi e kupton gabim fjalen e iben kajimit, edhe lexuesi do e kuptoje gabim…
  5. “Kushtetuta Islame” = E ka pergaditur Universiteti Islamik Al-Anzar KAIRO, autori i te cilet eshte edhe ( Dr.Muhamed Sejid Ahmed El Musejer): besoj se ky eshte liber i perparuar dhe jo per fillestare, dhe ne te duhet te kete gjera qe ka kundershtim ne mes te dijetareve…
  6. “Hadithe te zgjedhura” te Imam Albanit. Je i lire ketu qe te zgjerosh horizontin ne lidhje me hadithet, qe te njohesh sa me shume hadithe, megjithese kjo nuk eshte metode akademike per te mesuar fene, por thjesht per te shkuar sa me shume hadithe neper duar.
  7. “Semundja dhe Ilaqi” ( Ibn Kajim): Liber i mire, uroj te jete perkthyer mire, sepse sic te thashe, librat e Ibnul Kajimit kane gjuhe pak te veshtire.
  8. “Mos u trishto” ( Aid e Karni): Nuk eshte keshilluar nga dijetaret selefi, per shkak se nuk i permbahet menyres akdemike ne liber por thjesht ngacmim te emocioneve. Rregullin tashme e ke, qe cdo gje kthehet tek ti nese ai liber ben per ty apo jo, varet nga dija qe ke.
  9. “Permisimi i zemrave” ( Amer Halid): Nuk eshte i keshilluar nga dijetaret selefi, madje keshillohet mosleximi dhe mosdegjimi i tij, per shkak se autori nuk ka dije fetare te mjaftueshme por flet me entuziazem dhe ka shume gjera qe bien ne kundershtim me rregullat e sheriatit. Nuk eshte dijetar nga i cili merret dija.
  10. “Arti i edukimit te femijeve” (Muhamed Mursi): Nuk e njoh as librin dhe as autorin.
  11. “Urtesia ne bindje ndaj urdheresave te Allahut” ( ibn Tejmije): Keshillohet por duke pasur parasysh perseri punen e perkthyesit sepse gjuha e iben tejmijes Allahu e meshirofte eshte gjithastu pak e veshtire dhe lidhja e fjaleve me njera-tjetren kerkon vemendje te vecante nga operkthyesi dhe nga lexuesi me pas.
  12. “Rruga e muslimanit” ( Ebu Beker El Xhezairi ): Liber i mire dhe i thjeshte. Te keshilloj ta lexosh.
  13. “Enciklopedia e dijenise dhe urtesise” (Ibn Regjep el Hanbeli): Liber i mire por jo shume i lehte per t’u kuptuar. Ka rendesi gjithashtu puna e perkthyesit. Ne pergjithesi, librat e dijetareve te vjeter perdorin nje gjuhe me te veshtire se e atyre bashkekohore, ne arabisht eshte fjala, dhe perkthyesi duhet te kete njohuri te mira ne gjuhe dhe ne sheriat per kuptimin dhe perkthimin e tyre, sepse pergjegjesia eshte e madhe.
  Besoj t’i kesh te qarta keto dhe lusim Allahn te na jape dije te dobishme dhe te na beje dobi me dijen qe na jep!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 7) Egzona / Gjakovë

  Message: Es selam alejkum. Allahu ju shperbleft me xhentein Firdeus per punen qo po e beni!
  Deshta me pyet sa eshte e lejuar me dal ne foto se kam lexuar se nuk lejohet veq ne raste te domosdoshme p.sh pasaporta… por nuk kam ndoje argumen me te cilin munt ta argumentoj kete qendrimin ndaj fotografimit?

  Përgjigje / 11-3-2008

  Në lidhje me fotografitë kanë ardhur disa hadithe të sakta prej të cilave përmendim:
  1. Transmetohet nga Aisha (radiallahu anha) se ajo ka thënë: “I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) hyri tek unë, dhe unë kisha mbuluar sepeten time me një copë në të cilën kishte piktura, (në një transmetim tjetër thuhet: kishte kuaj me krahë). Kur ai e pa atë, e grisi, iu skuq fytyra dhe tha: “O Aishe! Njerëzit që do të kenë dënim më të madh tek Allahu në ditën e Kiametit janë ata të cilët maten (garojnë) me krijimin e Allahut. (Në një transmetim tjetër thotë: “Autorët e këtyre pikturave do të dënohen dhe atyre do t’u thuhet: “Jepuni jetë atyre që keni krijuar!” Pastaj tha: “Në atë shtëpi ku ka piktura, nuk hyjnë engjëjt.” Aisha thotë: “E premë atë copë dhe bëmë me të një apo dy mbështetëse, [dhe unë e pashë atë (Pejgamberin) të mbështetur në njërën prej tyre, dhe ajo kishte pikturë.”[1]
  2. Transmetohet gjithashtu nga Aisha (radiallahu anha) se ka thënë: “Mbusha për Pejgmaberin (salallahu alejhi ue selem) një jastëk në të cilin kishte piktura. Kur erdhi, ai qëndroi në këmbë mes dy dyerve dhe i ndryshoi fytyra. Unë i thashë: “Çfarë kemi bërë, o i Dërguari i Allahut? [Pendohem tek Allahu për atë që kam bërë!]” Ai tha: “Çbën këtu ky jastëk?”
  -Këtë jastëk e bëra për ty që të shtrihesh mbi të.”
  -A nuk e di ti se engjëjt nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka pikturë, dhe se kush pikturon, do të ndëshkohet në ditën e Kiametit? (në një transmetim tjetër thotë: “Autorët e këtyre pikturave do të ndëshkohen në ditën e Kiametit.”)
  [Aisha thotë: “Nuk hyri në shtëpi deri sa e nxora atë jastëk.”][2]
  3. I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Më erdhi Xhibrili (alejhis selam) dhe më tha: “Të erdha dje dhe nuk më ndaloi nga hyrja tek ti vetëm shkaku se te dera ishte një pikturë [burrash], në shtëpi gjendej një mbulesë me piktura dhe një qen. Urdhëro që pikturës që ke në shtëpi t’i hiqet koka dhe të marrë formën e pemës, urdhëro që mbulesa të pritet dhe me të të bëhen dy mbështetëse që shkelen (si përbuzje për pikturën) dhe urdhëro që të nxirret qeni! [Sepse ne nuk hyjmë në atë shtëpi ku ka pikturë dhe as qen.] Veç kur një këlysh qeni i Hasanit dhe Husejnit ishte poshtë sepetes, (në një transmetim tjetër thuhet: poshtë krevatit). Ai (salallahu alejhi ue selem) tha: “O Aishe! Kur hyri ky qen?” -Për Zotin, nuk e kam vënë re! -tha ajo. -Pastaj urdhëroi që të nxirrej jashtë [mori ujë me dorën e vet dhe e hodhi te vendi ku ishte qeni.”[3]
  Bazuar në këto hadithe, shumica e dijetarëve të mëhershëm dhe bashkëkohorë janë të mendimit se pikturat apo skulpturat, me apo pa hije, dhe këtu futen edhe fotografitë, janë të ndaluara që të bëhen dhe që të varen në mur apo në vend të dukshëm, për arsyet që përmenden në këto hadithe.
  Ky është mendimi i shejh Ibën Bazit, i shejh Albanit etj.
  Ndërsa nga shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) është përcjellë se ai nuk i quan të ndaluara fotografitë e bëra me aparat fotografik për shkak se ato nuk janë piktura prej veprës së njeriut, por janë vepër e aparatit, dhe së dyti: ato nuk përmbajnë barazim apo garim me krijimin e Allahut, por janë thjesht përcjellje e pikturës së krijuar nga Allahu me anë të aparatit, pa ndonjë mjeshtëri të fotografit, i cili vetëm sa shkrep aparatin… Por shejhu e ndalon varjen e tyre mbi mur apo vendosjen e tyre në vend të dukshëm. Si dhe i quan të ndaluara ato fotografi që përmbajnë gjëra të ndaluara. [“Mexhmuul Fetava”, i Ibën Uthejminit, 12/311-327.]
  Por shejh Abdurrahman ibën Nasir el Berak, i përgjigjet kësaj fetvaje të shejh Ibën Uthjminit duke e justifikuar atë në lidhje me përfytyrimin e mënyrës dhe esencës së fotografisë me aparat, duke dalë në përfundimin se nuk ka ndonjë dallim mes saj dhe pikturës, mendim të cilin e përkrah shumica e dijetarëve selefi bashkëkohorë. Fjala e shejh Berakut në lidhje me këtë është e gjatë. Referenca e saj është ky link:
  http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=vieë&id=21554&Itemid=7
  Më poshtë po sjellim një fetva të “Komisionit të përhershëm të fetvave”, në lidhje me fotografitë dhe filmimet:
  Pyetja e katërt nga fetvaja me nr. 2358:
  A lejohet fotografimi me aparat fotografik, filmimi televiziv dhe shikimi i televizorit veçanërisht për lajmet?
  Përgjigja: Nuk lejohet fotografimi i gjallesave me shpirt as me aparat fotografik dhe as me mjet tjetër, dhe as nuk lejohet që të përvetësohen fotografi të gjallesave me shpirt dhe as të mbahen, vetëm në rast domosdoshërie, si për kartë identiteti apo pasaportë, në këtë rast lejohet mbajtja e tyre.
  Ndërsa televizori është mjet dhe vegël me të cilën nuk lidhet gjykim në vetvete, por gjykimi për të lidhet me përdorimin e tij: n.q.s. ai përdoret për gjëra të ndaluara, siç është kënga e shthurur, shfaqja e pamjeve provokuese, sjellja si klloun, gënjeshtra, shpifja, ateizmi, përmbysja e të vërtetave, e të tjera si këto, atëherë ai është haram. E n.q.s. përdoret për punë të mira, siç është leximi i Kuranit, sqarimi i të vërtetës, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, e tjera si këto, atëherë është i lejuar. Ndërsa në rast se përdoret për të dyja këto, atëherë gjykimi për të është me ndalim nëse ato barazohen me njëra-tjetrën, ose kur përdorimi për keq e mund atë për mirë. E Allahu është Ai i Cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!
  Kryetar: Abdulaziz ibën Abdullah ibën Baz.
  Nënkryetar: Abdurrazak Afifi.
  Anëtar: Abdullah ibën Gudejan.
  Anëtar: Abdullah ibën Kaud.
  ______________________________
  [1] Shejh Albani, në librin “Rregullat e Dasmës në Sunetin e Pastër”, thotë: Këtë hadith e ka nxjerrë Buhariu 10/317-318, Muslimi 6/158-160, Bejhakiu 7/269, Ahmedi 6/229,281. Shtesa e fundit është e Ahmedit dhe zinxhiri i transmetimit të saj është sipas kushteve të Muslimit… Kjo pikturë mbi të cilën u mbështet Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka qenë e prerë në mes dhe jo në formën e saj të plotë, sepse Aisha thotë se e prenë atë copë. Kështu ka bashkuar Ibën Haxheri mes haditheve në këtë temë dhe këtë gjë e përkrah edhe hadithi i tretë që do përmendim.
  [2] E ka nxjerrë Buhariu 2/11, 4/105, Ebu Bekër es Shafii në “EL Fevaid”, dhe shtesa në kllapa është e tij; ajo e ka senedin të saktë.
  [3] Hadith i saktë. Nxjerrjen e tij e ka bërë shejh Albani në librin e përmendur më sipër.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 8) Dibran / Prizren

  Message: Deshta me e ba nje pyetje: Une punoj ne nje bastore por une jam vetem si punetor d.m.th paguhem me rrog nuk kam kurrfar peqindje ne fitimin e gjith asaj shume por vetem me rrog mujore. Jam shum kurioz ta di a me lejohet te vazhdoj ne lidhje me kete drejtim a me lejohet sipas fes apo jo? Ju pershendes.

  Përgjigje / 12-3-2008

  Kumari është nga gjynahet e mëdha dhe Allahu e ka përmendur atë bashkë me alkoolin në Librin e Tij, ku thotë: “O besimtarë! Me të vërtetë, pijet alkoolike, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni! Vërtet, djalli me pije alkoolike dhe me bixhoz kërkon që të fusë midis jush armiqësi e urrejtje dhe t’ju shmangë nga të kujtuarit e Allahut dhe kryerja e namazit. Prandaj, a po hiqni dorë?” [El Maide, 90-91]. Dhe kur Allahu ndalon diçka, ndalon gjithashtu edhe dhënien e ndihmës në atë gjë, siç thotë Allahu: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!” [El Maide, 2].
  Prandaj, që të punosh në një vend ku bëhen gjëra të ndaluara nga feja, qoftë në kazino, bastore, restorant ku serviret alkool, bankë që punon me fajde, etj, pa pasur dallim në llojin e punës që bën në atë vend, qoftë llogaritar apo roje te dera, të gjitha këto janë të ndaluara.
  Ajo që duhet të bëjë muslimani në këtë rast është që të largohet menjëherë nga ajo punë dhe të kërkojë një punë tjetër të lejuar, dhe ta dijë se kjo është një sprovë nga Allahu për të provuar besimtarin nëse i bindet Atij apo jo, dhe nëse besimtari e lë diçka për Hir të Allahut, padyshim se Allahu ia zëvendëson atij me më të mirë se ajo që ka lënë. Allahu thotë: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka caktuar masë.” [Et Talak, 2-3].
  Më poshtë po sjellim një fetva të komisionit të përhershëm të fetvave në Arabinë Saudite, ku mund të futet edhe punësimi në kazino e në të gjitha vendet ku bëhen gjëra të ndaluara:
  Pyetja e dytë dhe e tretë nga Fetvaja nr. 8289:
  Cili është gjykimi për atë që punon në një restorant ku shiten pijet e ndaluara (alkoolike), përderisa personi i shmanget servirjes apo mbartjes së atyre pijeve tek klientët, por duke u shërbyer atyre vetëm kur kërkojnë ushqime dhe pije të lejuara, dhe duke pasur parasysh se unë kaloj pranë atyre që e pinë atë (alkoolin) dhe i shoh ata që e servirin atë, pasi që jemi në të njëjtin vend? Cili është gjykimi për atë musliman i cili i tregton këto pije të ndaluara me qëllim që të tërheqë klientët? Cili është gjykimi për atë që u ofron mish derri klientëve, kur punon në atë restorant për shkak të kërkimit të rrizkut? Cili është gjykimi për pronarin e atij restoranti që fut në të mish derri dhe fiton prej tij?
  Përgjigja: Së pari: Është haram që të punosh dhe të fitosh jetesën duke ndihmuar në kryerjen e harameve, si alkooli dhe mishi i derrit. Po kështu edhe pagesa e marrë në këtë rast është haram, pasi që kjo është ndihmë në gjynahe dhe armiqësi, të cilat Allahu i ka ndaluar me Fjalën e Tij: “dhe mos e ndihmoni njëri-tjetrin në gjynahe dhe armiqësi!” [El Maide, 2].
  Të këshillojmë që të largohesh nga puna në këtë restorant apo të ngjashëm me të, sepse këtu ka ndihmesë në atë që Allahu e ka bërë të ndaluar.
  Së dyti: Muslimanit i ndalohet që të shesë gjëra të ndaluara, si mishi i derrit e alkooli; sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur Allahu ndalon diçka, Ai ndalon edhe çmimin (shitjen apo blerjen) e saj gjithashtu.”
  Rrizku dhe tërheqja e klientëve janë në Dorë të Allahut dhe jo në shitjen e të ndaluarave, prandaj muslimani duhet t’i frikësohet Allahut të madhëruar duke zbatuar urdhrin e Tij dhe duke iu larguar ndalesave të Tij, sepse: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka caktuar masë.” [Et Talak, 2-3].
  Allahu e ka suksesin në Dorë! Dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!
  “Komisioni i përhershëm për kërkimet shkencore dhe për fetva” Kryetar: Abdulaziz ibën Abdullah ibën Baz. Nënkryetar: Abdurrazak Afifi. Anëtar: Abdullah ibën Gudejan. Anëtar: Abdullah ibën Kaud.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 9) Valoni / Fier, Shqipëri

  Message: Desha te pyes se a lejohet rregullimi dhe shitja e telefonave me kamer, mundesisht pergjigjeja me argumente nga dijetaret? All-llahu ju shperbleft!

  Përgjigje / 17-3-2008

  Shejh Zejd ibën Muhamed el Med’hali u pyet: A është e ndaluar totalisht tregtia me telefona celularë? Lutemi të na e sqaroni këtë çështje.
  Shejhu u përgjigj: Askush nuk thotë se shitja e telefonëve celularë ndalohet totalisht. Por ndokush mund të thotë se blerja e celularëve me qëllim të fotografimit, i cili mund të jetë fotografim i gjërave të pahijshme apo të ndaluara, kjo është ajo që ndalohet dhe është haram. Pra, mjetet që kemi në dorë sot, sikur muslimanët t’i përdornin ato në kryerjet e nevojave të tyre, ata do të ishin falënderues të mirësive të Allahut. Këto aparate kanë afruar të largëtën dhe kanë përmbushur nevojat e njerëzve, si përcjellja e lajmeve, e bisedave etj. Edhe këto pyetje që na vijnë nga lindja e perëndimi, na vijnë me anë të këtyre aparateve. Këto mjete janë mirësi nga Allahu i Madhëruar dhe askujt nuk i lejohet që t’i përdorë ato për sherr (gjëra të këqija). E keqja që ato mbajnë në vetvete, eliminohet dhe fshihet, ndërsa nga e mira që përmbajnë ato, përfitohet prej saj, qoftë e mirë feje apo dynjaje.
  http://z-salafi.com/v2/zsalafi.php?s_menu=23&idFatwa=1401
  Ka gjithashtu prej dijetarëve, siç është shejh Salih el Feuzan (Allahu e ruajtë), që i ndalojnë totalisht telefonat me kamera video apo fotografike, duke u nisur nga ndalesa e fotografive, siç e gjen këtë gjë në një pyetje këtu në këtë forum, si dhe për shkakun se më e shumta e përdorimit të këtyre telefonave është në të keqe dhe në haram, kështu që sipas përdorimit të tyre u jepet gjykimi dhe jo nisur nga vetë aparati, i cili është mjet që përdoret për të mirë apo për të keq, siç është edhe gjykimi për televizorin.
  Në fakt, këto telefona me kamera kanë qenë të ndaluara që të futen në Arabinë Saudite për disa kohë dhe më pas janë lejuar, dhe muslimanët atje ankohen shumë për keqpërdorimin e tyre si dhe për dëmet që ato kanë shkaktuar në shumë individë e familje.
  Prej këtu, që të thuhet se shitja apo rregullimi i tyre është haram, nuk mund të thuhet, sepse në origjinë ato lejohen të përdoren në shërbim të njeriut, por çështja vështrohet për nga mënyra e përdorimit dhe personi që i përdor ato. E Allahu e di më mirë!
  Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 10) Abdulaziz / Lushnjë-Shqipëri

  Message: selamun alejkum. Doja te beja nje pyetje: “A lejohet te hahet ajo gje e cila ka nje perqindje shume te vogel alkooli dhe ate perqindje e ka vetem per konservim? Allahu ua shperblefte!

  Përgjigje / 15-3-2008

  Alkooli është lëndë dehëse dhe siç dihet nga fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “Çdo pije dehëse është haram” [Muttefekun alejhi]. Po ashtu, Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Ajo lëndë që të deh kur është shumë, atëherë edhe pak prej saj është e ndaluar.” [Sahih. E ka nxjerrë Ebu Daudi 3681, Tirmidhiu 1865, Nesai 5607, Ibën Maxheh 3392. Shih “Gajetul Meram” 58]. Kjo është origjina në lidhje me pijet dehëse, kur ato përdoren për t’u pirë apo për t’u futur në trup në formë ushqimi apo ilaçi. Por, nëse disa ushqime apo ilaçe përziehen me lëndë alkoolike, atëherë cili është gjykimi për përdorimin e tyre?
  Këto ushqime apo ilaçe janë të ndaluara, përveç një rasti të vetëm; n.q.s. alkooli i përzierë me to, qoftë në përqindje të vogël apo të madhe, avullon dhe nuk lë gjurmë në atë ushqim apo ilaç, sepse në këtë rast ai nuk të deh edhe nëse është shumë. E Allahu e di më mirë.
  Ky është përfundimi i fetvasë së shejh Ibën Uthejmin, në “Fetava Nurun Ala ed Derb”, [http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5320.shtml ], dhe i fetvasë së shejh Albanit, në kasetën nr. 491, fetva nr. 4, nga Vargu i kasetave “Udhëzimi dhe drita”.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 11) Ebu Abdilah / Kanada
  Message: asselamu aleykum, ne qofse dikush jep selam ne radio ose TV a duhet ose a esht e lejume per ata qe e ndegjojn at audio me ju pergjigj ati selami, mosi ata nuk e ndegjojn njani tjetrin?

  Përgjigje / 15-3-2008
  Në një fetva të Shejh Abdulaziz ibën Abdullah ibën Baz, në “Mexhmuul fetava ue mekalat muteneviah”, vëll.7, thuhet:
  Pyetja: Nëse autori i një artikulli në një gazetë ose revistë, apo spikeri në radio apo televizor thotë: “Es selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu”, a e ka detyrim dëgjuesi që të kthejë selamin, përderisa kthimi i selamit është vaxhib?
  Përgjigja: Kthimi i selamit në rast si ky është prej detyrimeve kolektive (fard kifaje), pasi që spikeri apo autori i jep selam një numri shumë të madh muslimanësh dhe mjafton që t’ja kthejnë disa prej tyre, megjithëse më e mira është që çdo musliman që e dëgjon atë, t’ja kthejë selamin, bazuar në kuptimin e përgjithshëm teksteve në këtë temë, siç është fjala e Allahut: “Kur ju përshëndesin me një përshëndetje, atëherë kthejani më përshëndetje më të mirë ose të barabartë si ajo.” [En Nisa, 86]. Po kështu fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “E drejta e muslimanit mbi muslimanin përqendrohet në pesë gjëra: …”[1] dhe prej tyre përmendi edhe kthimin e selamit. Gjithashtu Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thotë: “Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im! Nuk keni për të hyrë në xhenet deri sa të besoni dhe nuk keni për të besuar deri sa të duheni me njëri-tjetrin! A t’ju tregoj diçka që nëse e bëni, keni për t’u dashur me njëri-tjetrin? Përhapeni selamin në mesin tuaj!”[2] E ka nxjerrë Muslimi. Muslimi ka nxjerrë gjithashtu nga Ebu Hurejra se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Muslimani ka gjashtë të drejta mbi muslimanin: Kur ta takosh atë, t’i japësh selam, kur të fton, t’i përgjigjesh ftesës, kur të kërkon këshillë, këshilloje, kur teshtin dhe falënderon Allahun, bëj për të lutjen e teshtimës, kur sëmuret, vizitoje dhe kur vdes, shkoi në xhenaze.”[3] Hadithet për vlerën e selamit janë të shumta, si për fillimin me selam edhe për kthimin e tij. E Allahu është Ai i Cili jep sukses!
  Kjo fetva është publikuar gjithashtu në faqen e shejhut, në këtë link:
  http://www.binbaz.org.sa/mat/2162
  _____________________________
  [1] Buhariu 1164 dhe Muslimi 4022.
  [2] Muslimi 81, Tirmidhiu 2612, Ebu Daudi 4519. Teksti i përmendur është tek ky i fundit.
  [3] Hadithi është Sahih, por atë nuk e ka nxjerrë Muslimi dhe ai është me shprehjen “Besimtari” në vend të “MUslimani”. Atë e ka nxjerrë Tirmidhiu 2737, Nesai 1938, Ahmedi 7922. Shih “Es Sahiha” 832.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 12) Bedriu / Suedi

  Message: esselamu alejkum te nderuar, e lus Allahun te jeni shendoh e mire.
  Eshte nje teme ne faqen e pare te websajtit me titull ”LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES”shume me kuptim te plote per te gjithe ata qe deshirojn ta mesojn diturin e paster islame. Por na tregoni se prej ketyre librave qe jane te permendur por disa prej tyre jane te perkthyer por nuk jane me spjegim te mjaftushem, por ashtu ne hadith i kemi te perkthyer disa libra por pa spjegim, na keshilloni se a duhet ti kemi te gjitha keta libra ne rraften e shtepis tone apo disa prej ketyre mjafton ti kemi? Me respekt, esselamu alejkum.

  Përgjigje / 14-3-2008
  Librat e permendur nga shejh Iben Uthejmini jane shembuj dhe orientim per nxenesin e dijes, por jo se ato jane te gjitha dhe jo se nuk ka te tjera si ato apo ne nivelin e tyre. Shejhu eshte perpjekur te permend disa libra sipas grades se dijes se nxenes ne çdo lende, ato te cilat ka pare me te rendesishme apo te mjaftueshme. Por padyshim qe ka edhe libra te tjere ne te cilat mbeshtetet nxenesi i dijes sipas grades se dijes qe ai ka. Nese dikush ka mundesi dhe i mbledh keto libra apo aq sa te mundet prej tyre, kjo eshte me e mire per te. Por edhe nese gjen libra te tjere te mire, atehere te perpiqet t’i mbledhe dhe keshtu perparon ne dije, me ndihmen e Allahut. Allahu na dhente dije te dobishme dhe na befte dobi me dijen qe na jep!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 13) Hava / Prizren: / 22-3-2008
  Message: selam alejkum.
  A mundet harami me u ba hallall dhe e kunderta? Nese PO, mundesisht disa shembuj..

  Përgjigje / 22-3-2008
  Lavderuar qofte Allahu, i Cili nuk na ka bere asgje te veshtire ne Fe, siç thote ne Librin e Tij: “…Ai ju ka zgjedhur dhe nuk ju ka vënë asnjë barrë në fenë tuaj, fenë e babait tuaj, Ibrahimit.” [El Haxh, 78]. Allahu i ka caktuar urdheresat dhe ndalesat e Tij, jo me kot, por per te miren e njeriut me qellim qe te beje jete te lumtur dhe te mire ne kete bote dhe ne boten tjeter. Keshtu qe, kur njeriu eshte ne veshtiresi dhe i ndodhin te papritura qe i kercenojne fene e tij, jeten e tij, nderin, pasurine, apo vatanin, atij i lejohen gjera qe ne origjine jane te ndaluara, pasi qe ruajtja e ketyre gjerave eshte paresore dhe ligjet jane vendosur pikerisht per te plotesuar dhe permbushur keto gjera kryesore te cilat dijetare i kane quajtur “pese domosdoshmerite”. Kur vihen ne pikepyetje keto pese gjera apo çka sillet rreth tyre, atehere lejohet qe te veprohet diçka e ndaluar ne origjine, nese nuk ka rruge tjeter perveç te ndaluares sigurisht, sepse nese ka menyre tjeter per ruajtjen e tyre, atehere veprohet e lejuara. Argument per kete nga Kurani kemi Fjalen e Allahut: “Kushdo që mohon Allahun, pas pranimit të besimit, (do të dënohet ashpër), përveç atij që është i detyruar me forcë, ndërkohë që zemra e tij është plot besim. Ndërsa ata që ia hapin zemrën mosbesimit, do të kenë mbi vete zemërimin e Allahut dhe një dënim të madh.” [En Nahl, 106]. Pra, Allahu e ka lejuar qe te shprehet fjala e kufrit ne rast rreziku per jeten dhe detyrimi me force.
  Po keshtu, ne rast se njeriu eshte ne rrezik per jeten apo ne gjendje veshtiresie e urie, atij i lejohet te haje nga gjerat e ndaluara nese nuk gjen ushqim te lejuar. Ne kete rast i lejohet te haje te ngordhten, mishin e derrit, gjakun etj. Prandaj edhe ne vitin e urise, Umeri (radiallahu anhu) nuk i preu duart e vjedhesve, sepse shkaku ishte uria, e cila ben te lejuar te ndaluaren per te shpetuar jeten. Madje muslimani e ka detyrim qe ne rast rreziku per jeten dhe kur nuk ka gjera te lejuara, qe te haje prej te ndaluarave, sepse Allahu thote:
  “Ai (Allahu) ju ka ndaluar juve vetëm të ngordhtën[1], gjakun[2], mishin e derrit dhe atë që është therur për dikë tjetër[3] përveç Allahut. Por megjithatë, ai i cili detyrohet[4], pa dashur të ndaluarën[5] dhe pa e kaluar kufirin[6], nuk ka asnjë gjynah. Me të vërtetë që Allahu është Falës i Madh, Mëshirëplotë.” [El Bekare, 173].
  Shembujt per keto pese domosdoshmerite jane te shumta, por po mjaftohemi me keto dyja, sepse nese mendon pak ne secilen prej tyre, e gjen argumentin dhe menyren e trajtimit te saj ne Islam.
  Po keshtu dijetaret kane nxjerre disa rregulla te pergjithshme te perfituara nga tekstet e Kuranit dhe Sunetit, si p.sh rregulli: “Te domosdoshmet i bejne te lejuara ato qe jane te ndaluara”.
  Por keto te domosdoshmet duhen percaktuar drejt dhe sakte, dhe lejimi i te ndaluares ne rast domosdoshmerie eshte i kufizuar aq sa te shtyhet ajo domosdoshmeri, pa e tepruar, sic thuhet ne ajetin e mesiperm.
  Ndersa ne lidhje me pjesen e dyte te pyetjes, se a behen te lejuarat te ndaluara? Pergjigja eshte se ne pergjithesi kjo nuk ndodh, pervec nese nje veper e lejuar eshte mjet dhe rruge qe te çon ne kryerjen e nje vepre te ndaluar. Ne kete rast, ajo veper e lejuar ne origjine, behet e ndaluar per shkak te gjerave te ndaluara qe lidhen me te apo te cilave ajo u sherben. Dijetaret ne kete rast thone: “Mjetet marrin gjykimin e synimeve”, dmth: nje veper qe eshte mjet per te arritur nje synim te lejuar eshte e lejuar dhe ne te kundert, ajo eshte e ndaluar.
  Kjo ka qene per qellim ne pyetjen para kesaj, ne lidhje me ate motren qe ka probleme me prinderit, dhe me kete besojme te jete sqaruar çeshtja, e Allahu eshte Ai i Cili jep sukses!
  Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!
  ________________________________
  [1] Kafshën e ngordhur pa u therur sipas mënyrës së ligjëruar nga Allahu, pasi që e ngordhta është e ndytë dhe e dëmshme për njeriun, dhe në shumicën e rasteve përmban sëmundje, gjë e cila është shtim edhe më shumë i dëmit të saj. Por nga ky ndalim i përgjithshëm, ligji islam ka përjashtuar karkalecin e ngordhur dhe peshkun e detit. Këto dyja janë të lejuara.
  [2] Është fjala për gjakun e derdhur e të rrjedhshëm dhe jo gjakun që ngelet në mishin e kafshës pas therjes dhe daljes së gjakut prej saj.
  [3] Kafshën e therur për idhujt dhe në emër të idhujve apo të dikujt tjetër përveç Allahut, qofshin të gjallë apo të vdekur, njerëz apo xhinë.
  [4] Për të ngrënë prej këtyre të ndaluarave, për shkak të urisë dhe mospasjes, apo i detyruar me forcë.
  [5] Duke qenë se nuk ka mundësi për të marrë të lejuarën.
  [6] Në ngrënien e asaj që i është lejuar në rast detyrimi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 14) Ahmed / Kosovë
  Message: Es-selamu alejkum jame i kenaqem me kete forum Allahu ju shperbleft.
  Deshta t’ju pyes se pasi i kam ble disa kemisha te nje lloji, por nga se largu duken ne ato kemisha si pika te vogla e tere materiali si zbukurim, por te shpija e verejta se ato nuk ishin pika por jane lloje lulesh dhe nje lule i pergjan lules ”Detelin” me kater fleta, por une jame shume ne dyshim per mua duket si nje kryq ne formen e plusit, na keshillo pasi e kemi hadithin ai qe largohet dyshimit e ka mbrojtur fejen.

  Përgjigje / 24-3-2008
  Perderisa figurat e kemishes jane ne formen e kryqit, atehere nuk te lejohet ta veshesh ate kemishe vella, dhe as t’ia dhurosh dikujt tjeter. Allahu e di me mire, dhe Allahu na dhente sukses ne arritjen e kenaqesise se Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 15) Daud / Itali
  Message: Khidri i cili permendet ne suren kehf a eshte pejgamber dhe a eshte gjalle apo ka vdekur? Nese ka mundesi me u argumentuar per ta kuptuar vete dhe te tjeret.

  Përgjigje / 27-3-2008
  Ne lidhje me Hidrin (alejhi selam) ka mospajtim ne mesin e dijetareve nese ka qene pejgamber apo jo. Me e sakta ne kete eshte se ai ka qene pejgamber, dhe sigurisht qe ai ka vdekur dhe jo ashtu si thone disa njerez se ai eshte gjalle dhe drejton te humburit ne shkretetira e ne detra.
  Fakti se ai eshte pejgamber, perfitohet nga ajetet ne suren El Kehf, kur ai demtoi anijen e disa te varferve qe punonin ne det, vrau femijen pa bere ndonje krim dhe drejtoi murin e dy jetimeve dhe nuk mori shperblim per te, Musa alejhi selam e kundershtoi per keto me habi, por ne fund ai i tregoi shkakun dhe historia mbyllet duke thene se te gjitha keto ishin me shpallje nga Allahu. Per kete na ka njoftuar Allahu kur thote: “Keto nuk i kam bere nga vetja ime. Kjo eshte domethenia e asaj per te cilen nuk mund te duroje.” [El Kehf, 82]. Ndersa argumenti qe ai ka vdekur, eshte Fjala e Allahut: “Asnje njeriu para teje (O Muhamed) nuk i kemi dhene pavdekshmeri. Nese vdes ti, a thua ata do te jetojne?” [El Enbija, 34]
  Keto jane permblejdhje e dy fetvave te dhena nga “Komisioni i perhershem i fetvave”, nga pyetja e peste e fetvase me nr. 1727 dhe pyetja e dyte e fetvase nr. 5513.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 16) Abdurrahman / Itali
  Message: Selamun alejkum. Kam nje pyetje per te bere dhe me lejen e Allahut kerkoj nje pergjigje te argumentuar ne hollesi: Si eshte çeshtja e imam Mehdit? Kam degjuar nje vella qe me tha se eshte prej 12 imameve dhe se ka humbur ne dunja dhe ka per tu kthyer pak para Isait alejhi selam.

  Përgjigje / 29-3-2008
  Per çeshtjen e Mehdiut na ka njoftuar Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) dhe ne lidhje me te ka shume mendime dhe grupe te cilat kane devijuar nga e verteta. Shijat p.sh. thone se ai eshte nje nga 12 imamet e tyre, i cili tani nuk eshte prezent mes njerezve por i fshehur… Ndersa disa te tjere e mohojne fare realitetin e Mehdiut, duke thene se ai eshte nje figure imagjinare tek disa muslimane, te cilet kur shohin gjendjen e tyre te mjeruar, enderrojne te vije Mehdiu i pritur.
  Por e verteta e Mehdiut te Ehli Suneti dhe Xhemati eshte e qendrueshme, ashtu si eshte permdendur ne shume hadithe te sakta nga Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem). Ne dy sahihat e Buhariut dhe te Muslimit, Mehdiu nuk permendet drejtperdrejt, por keshtu: “Si do te jeni ju kur te zbrese tek ju biri i Merjemes (Isai) dhe imami juaj do te jete nga vete ju (dhe jo Isai).” [Buhariu]. “Imami juaj” eshte per qellim Mehdiu. Ndersa ne librat e tjera te sunetit jane permendur shume hadithe te sakta dhe te hollesishme ne lidhje me Mehdiun. Prej tyre permendim: “Nga fundi i ymetit tim do te dale Mehdiu. Allahu do t’i jape atij shi dhe toka do te jape prodhime me bollek, do t’i jape pasuri te madhe, do te shtohen bagetite dhe ymeti musliman do te shtohet. Ai do te jetoje shtate apo tete -d.m.th. vjet.” [Es Sahiha, 711. Ne nje hadith tjeter Pejgameri thote: “Toka do te mbushet me krime dhe padrejtesi, dhe kur te ndodhe kjo, Allahu do te dergoje nje burre prej meje; emri i tij eshte i njejte me timin, [dhe emri i babait te tij njesoj si emri i babait tim], dhe ai do ta mbushe token me barazi dhe drejtesi ashtu si ishte mbushur me krime e padrejtesi.” [Es Sahiha, 1529]. Ne nje hadith tjeter thuhet: “Mehdiu eshte prej nesh, familjes pejgamberike. Allahu do ta inspiroje ate brenda nje nate.” [Es Sahiha, 2371].
  Shejh Abdulmuhsin el Abad, ka bere nje liberth te posaçem per Mehdiun, me titull: “Akidja e Ehli Sunetit dhe Etherit ne lidhje me Mehdiun e pritur.” Keshillohet te lexohet, megjithese nuk dime te jete i perkthyer ne shqip, por ndoshta, me Lejen e Allahut, e perkthejme dhe ua ofrojme ate muslimaneve shqiptare.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 17) Abedin / Prizren
  Message: es-selamunalejkum. A muj me taku me gjyshen e grues time (d.m.th. me ja dhone doren)?

  Përgjigje / 31-3-2008
  Nuk i lejohet muslimanit qe te takoje duke i dhene doren nje gruaje te huaj me te cilen i lejohet martesa, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Une nuk ua jap doren grave (nuk i takoj me dore)” [Es Sahiha, 529], dhe Aisha transmeton: “Pasha Allahun! Dora e te derguarit te Allahut nuk ka prekur kurre doren e ndonje femre, edhe kur u mori besen grave, ua mori vetem me fjale (pa i dhene doren).” [Buhariu, Ahmedi, etj]. Dhe sepse takimi me dore me grate e huaja eshte prej shkaqeve te sproves dhe provokimit, dhe renies ne te ndaluar. [Komisioni i perhershem i fetvave, ne Saudi. Fetva nr. 8072].
  Ndersa gjyshja e gruas, qofte nga nena apo nga babai i saj, po keshtu edhe mamaja e gruas, jane prej atyre grave me te cilat martesa eshte e ndaluar pergjithmone, keshtu qe lejohet t’i takosh ato me dore, te udhetosh me to dhe te qendrosh vetem me to ne te njejten dhome. E Allahu e di me mire! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 18) Abdullah / Kosovë
  Message: es-selam alejkum
  Si eshte gjykimi Islam ne lidhje me protestat?

  Përgjigje / 31-3-2008
  Protestat nuk jane te lejuara ne Islam. Nje gje e tille nuk eshte njohur ne historine Islame, qe ne kohen e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) e deri me sot, por kjo eshte nje menyre e shpikur nga mosbesimtaret per t’iu kundervene qeverive te tyre apo per qellime te tjera. Dijetaret bashkekohore i ndalojne keto protesta dhe thone se kjo gje eshte perngjasim me mosbesimtaret, ndersa Pejgamberi ka thene: “Kush i perngjet nje populli, ai eshte prej tyre.” Nga shume ajete te Kuranit kuptohet se keto te ashtuquajtura protesta, nuk lejohen per vete synimet e tyre, formen e tyre, trazirat qe shkaktojne, etj. Ne lidhje me kete teme ka folur ne hollesi shejhu i madh Mukbil iben Hadi el Uadiij (Allahu e meshirofte!), ne librin: “Mosbesimi Humejni ne token e Haramejnit”.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 19) Fatos / Vushtri
  Message: Cili eshte qendrimi i dijetarve lidhur me shijat, se a duhet te quhen si kafira a po jo?

  Përgjigje / 2-4-2008
  Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, iu drejtua kjo pyetje: “A jane kafira te gjitha shijat e sotem apo vetem kokat (udheheqesit shpirterore, imamet) e tyre?”
  Pergjigja: “Shijat e sotem jane te ndare ne grupe te shumta, ndaj lexo libra qe flasin per grupet bashkekohore te tyre, qe te mesosh ne hollesi per gjykimin rreth tyre. Lexo gjithashtu librin: “Minhaxhu es Suneh” te Iben Tejmijes, “El Munteka” te Dhehebiut, etj. Allahu eshte Ai qe jep sukses. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!” [Pyetja e peste nga fetvaja nr. 8187].
  Nje sqarim me te hollesishem rreth kesaj çeshtje e gjejme ne fetvane e shejh Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!), tekstin e te ciles e gjen ketu.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 20) Sara / Gjakovë
  Message: Es selam alejkum. A mund te me tregoni se cili eshte gjykimi i Islamit rreth kepuceve qe bejne zhurem-kercasin gjat ecjes? Gjithashtu a lejohet te jepet dora nje te moshes 80 vjeqare (ne rastin tim eshte djali i axhes babit)? Dhe a mund te dal nga shtepija per te shkuar diku pa i pytur prinderit nese eshte ne pyetje marrja e dijes d.m.th per shkak pa mundesis per ti pytur qe mund te mos jene ne shtepi apo ndonje arsyje e ngjajshme me kete?
  Es Selam Alejkum. Allahu ju ruajt!

  Përgjigje / 4-4-2008
  1. Nuk i lejohet femres te mbathe kepuce qe bejne zhurme gjate ecjes, sepse Allahu Thote: “Dhe të mos i rrahin këmbët (për tokë), në mënyrë që të mos duken stolitë e tyre të fshehta.” (En Nur, 31). Iben Uthejmin thote: “Ky ajet argumenton se çdo gje qe eshte zbukurim tek femra, nuk lejohet qe te shfaqet dhe te duket (tek burrat e huaj), sepse kjo eshte zbulim i stolive. Duhet te jete e ditur se sa me larg provokimit te jete veshja e femres, aq me e mire eshte kjo gje per femren, aq me e pershtashme dhe shkak me i madh per te arritur devotshmerine ndaj Allahut te Madheruar dhe afrimin tek Ai.” [Mexhmu Fetava ue rasail Iben Uthejmin, Fetva nr. 190].
  Po keshtu, nuk eshte e pelqyer qe femra te veshe kepuce me taka te larta, madje mund te arrije deri ne haram, nese kjo çon ne haram dhe behet shkak per provokim. Iben Uthejmin u puet: “Cili eshte gjykimi per mbathjen e kepuceve me taka te larta, duke ditur se ato nuk leshojne aspak zhurme, dhe vishen vetem ne raste festash dhe gezimesh familjare? Cili eshte gjykimi per ato kepuce qe leshojne pak zhurme, gje e cila nuk e terheq vemendjen e te tjereve?”
  Shejhu u pergjigj: “Padyshim qe mbathja e kepuceve me taka te larta eshte zbukurim, pasi qe ato bejne qe femra te duket me e gjate. Ato jane gjithashtu te demshme pasi qe e ngrene thembren e kembes mbi nivelin e saj normal, gje e cila eshte e keqe si nga mjekesia edhe nga sheriati, ndaj shume prej mjekeve e ndalojne veshjen e tyre per nga ana shendetesore, e aq me teper nga ana e sheriatit. E nese keto kepuce leshojne zhurme, atehere çeshtja eshte edhe me e shemtuar. Femra duhet te mbathe kepuce te zakonshme te veçanta per grate dhe nuk i lejohet asaj te mbathe kepuce te veçanta per burrat, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) i ka mallkuar ato gra qe i ngjasojne burrave (ne veshjet dhe sjelljet e tyre).” [Fetava Nurun Ala ed Derb, Nr. 703].
  2. Nuk lejohet per femren qe te takoje me dore meshkujt e huaj me te cilet asaj i lejohet martesa (qe nuk jane mahram), dhe as burrit nuk i lejohet qe te takoje me dore femrat e huaja qe nuk jane mahram per te. Mosha e tyre nuk merret ne kosiderate, sipas shumices se dijetareve. Shejh Iben Baz u pyet: “A lejohet te takosh duke i dhene doren grave te huaja, nese jane te medha ne moshe, ose nese ka ne dore pengese, si rrobe apo diçka te ngjashme?
  Shejhu u pergjigj: “Nuk lejohet takimi me dore i grave te huaja absolutisht, qofshin te reja apo plaka, qofte ai qe i takon i ri apo plak, per shkak se ne kete gje ka rrezik te provokimit (fitne) per secilin prej tyre, dhe eshte vertetuar se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Une nuk i takoj grate.”… Dhe nuk ka dallim nese ajo e takon ate duke pasur rrobe ne dore apo pa rrobe, bazuar ne kuptimin e pergjithshem te argumenteve, dhe per te mbyllur deren qe te çon ne provokim. Allahu eshte Ai i Cili jep sukses!” [Mexhuu Fetava Iben Baz, Vell. 6, Tema: Pyetje te rendesishme dhe pergjigjet e tyre].
  3. Origjina eshte qe femra duhet te qendroje ne shtepine e saj, te burrit apo te familjes se saj dhe nuk duhet te dale nga shtepia vetem ne rast nevoje te rendesishme, duke marre lejen e burrit apo te kujdestarit te saj qofte babai apo nena a dikush tjeter, nese nuk i ka prinderit, dhe duke u veshur sipas rregullit Islam, pa shkaktuar provokime ne rruge. Allahu i Madheruar thote: “Qëndroni në shtëpitë tuaja e mos i zbuloni stolitë tuaja, ashtu siç zbuloheshin në kohën e padijes!” (El Ahzab, 33]. Ne komentimin e ketij ajeti, Kurtubiu thote: “Ky ajet permban urdhrin per grate qe te qendrojne ne shtepi, edhe pse ai i drejtohet grave te Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), por ketu perfshihen te gjitha grate. Kjo do te ishte e mjaftueshme edhe sikur te mos kishte argument tjeter qe perfshin te gjitha grate, por si te mos jete keshtu kur sheriati eshte i mbushur plot me argumente te cilat urdherojne grate qe te qendrojne ne shtepite e tyre dhe te mos dalin prej tyre veçse ne rast domosdoshmerie.”
  Ndersa per daljen e femres per te shkuar ne xhami ose ne kerkim te dijes, dijetaret thone: “Nese femra eshte e re ne moshe ose e madhe por qe deshirohet nga burrat, asaj nuk i lejohet te shkoje ne xhami per t’u falur, apo per te kerkuar dijen.” Ku eshte mendimi i shafive dhe i dy nxenesve te Ebu Hanifes, Ebu Jusufit dhe Muhamedit. Ndersa Hanbelite e lejojne daljen e tyre ne xhami dhe ne dy festat, bazuar ne hadithet e ardhura per kete, por duke ju permbajtur kushteve te daljes se gruas nga shtepia. Neveviu thote: “Eshte e preferuar qe burri t’i jape leje gruas kur ajo i kerkon te shkoje ne xhami per t’u falur, nese eshte e madhe ne moshe dhe nuk deshirohet nga te tjeret, si dhe ka siguri qe nuk ka ndonje te keqe per te dhe per te tjerat. Por edhe nese e ndalon ate ne kete rast, nuk ka ndonje haram per burrin. Ky eshte medhhebi yne dhe sipas Bejhakiut, ky eshte medhhebi i te gjithe dijetareve.” [Enciklopedia e Fikhut, e publikuar nga Ministria e Vakefeve, ne Kuvajt. http://www.alokab.com/social/details.php?id=150_0_4_0_C%5D
  Ne nje fetva te Komisionit te perhershem te Fetvave ne Saudi, thuhet: “Femra e ka obligim qe te mesoj ato gjera te domosdoshme per fene e saj dhe per te kryer detyrimet ndaj familjes se saj, siç eshte mesimi i akides, namazit, zekatit, haxhit, moralit, si dhe mesimi i atyre qe i duhen patjeter ne lidhje me detyrat shtepiake si gatimi, qepja, etj. Nese keto gjera ajo ka mundesi t’i mesoje pa shkuar ne vend tjeter perveç xhamise, atehere shyqyr Zotit, e nese jo, atehere i lejohet asaj te shkoje ne ndonje kolegj apo shkolle per te mesuar ato qe ka detyrim si ne fene e saj ashtu edhe ne jeten e saj. [Pyetja e dyte nga Fetvaja Nr. 3229]. Por kuptohet qe kjo gje behet duke ju permbajtur kushteve prej te cilave jane siguria e femres, veshja sipas rregullit, mosperzierja me meshkuj te huaj dhe marrja e lejes nga kujdestari i saj. E, Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 21) Albani / Kosovë
  Message: es selam alejkum. Cili duhet te jet qendrimi i jone ne lidhje me nje person qe mirret me veprimtari te dyshimt, ne rast konkret dyshohet se merret me siher, dhe nese ky person caktohet per mi pri xhemat ne namaz farz. A lejohet falja pas kti personi? dhe gjithashtu personi i siperpermendur ka pozit te lart ne bashkesine islame.

  Përgjigje / 5-4-2008
  Ne qofte se personi ne fjale merret me magji (siher) dhe kjo eshte e sigurte, sepse nuk mjafton dyshimi ne kete rast, por duhet vertetuar kjo gje, ne rast se ai merret vertet me magji dhe eshte magjistar, apo pretendon se di te fshehten apo ben magjira te ndryshme, atehere duhet te dihet se dijetaret kane mospajtim ne lidhje me te qenet e tij kafir apo jo. Disa thone se magjia te nxjerr ne kufer totalisht, ndersa te tjere thone se kjo varet nga lloji i magjise dhe gjerat qe perdor ne te; nese perdor gjera qe jane kufer e shirk, ai eshte kafir dhe ne te kundert, nuk eshte kafir por fasik, i prishur, dhe duhet ndaluar nga kjo gje.
  Ne fetvane nr. 2948, nga fetvate e Komisionit te Perhershem ne Saudi, me kryetar shejh Iben Baz, thuhet: “Kushdo prej fallxhoreve dhe magjistareve qe pretendon se njeh te fshehten, duke veshtruar tek yjet, ose ne ndonje liber, ose duke bere shenja ne ranishte, ose duke perdorur ndonje xhin, apo ngjashem me keto, prej gjerave qe nuk jane te zakonshme per njerezit, ai person eshte kafir, sepse Allahu thote: “Thuaj: Nuk e di te fshehten askush qe eshte ne qiej e ne toke, perveç Allahut.”… Po keshtu Pejgamebri (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Kush shkon te nje fallxhor dhe e pyet ate per diçka, atij nuk i pranohet namazi per 40 net.” [Muslimi]… (pas permendjes se disa haditheve te tjera, fetvaja vazhdon): “Prej ketu, ai person i cili e di gjendjen e nje imami te tille, nuk lejohet te falet pas ti, madje namazi i tij pas ketyre nuk quhet i vlefshem.” Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 22) Sara / Gjakovë
  Message: Es selam alejkum. Nese ka mundesi, ndonje argument per t’ju argumentuar njerezve qe nuk kane dije, se ngjyra e zeze eshte synet, e jo siq mendojn ata se e zeza vishet atehere kur kane rast vdekje ne familjen e tyre. Allahu ju rujt ‘es-Selam alejkum.

  Përgjigje / 8-4-2008
  Transmetohet nga Umu Seleme (radiallahu anha) se: Kur zbriti ajeti i hixhabit: “O Pejgamber, thuaju grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e tyre (të kokës) përreth trupit.” [El Ahzab, 59], grate e ensareve (medinasve) filluan te dilnin ne ate menyre sikur mbi kokat e tyre kishte nje tufe sorrash prej rrobave.” D.m.th. veshen rroba te zeza, si ngjyra e sorrave. [Hadith Sahih. E ka nxjerre Ebu Daudi 4101]. Kjo, sepse ngjyra e zeze per grate eshte me larg provokimit te burrave, keshtu qe eshte me e preferuar, por jo e detyruar, siç eshte sqaruar edhe ne pyetjen nr. 61, me siper.
  E sa i perket veshjes se rrobave te zeza posaçerisht ne rast vdekje, kjo eshte tradite e te krishtereve dhe per fat te keq, kete gje e kane marre edhe muslimanet e vendeve tona prej tyre, por ajo nuk ka asnje origjine ne fe. Mbajtja zi, ekziston ne Islam, por jo ne formen qe eshte bere zakon tek ne. Mbajtja zi nuk do te thote te veshesh rroba te zeza, por do te thote qe gruaja qe i vdes i afermi apo burri, te mos zbukurohet, te mos veshe rroba qe jane zbukurim, pa marre parasysh ngjyren, te mos hedhe parfum dhe te mos dale per vizita, per tre dite kur i vdes nje i aferm perveç burrit dhe kater muaj e dhjete dite kur i vdes burri. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Nuk i lejohet nje gruaje qe beson Allahun dhe diten e fundit, qe te mbaje zi per te vdekurin qe nuk e ka burre, me teper se tre dite, perveç bashkshortit te saj, per te cilin mban zi kater muaj e dhjete dite.” [Buhariu, Muslimi, etj]. [Nga Fetvate nr. 3973, 9153, te Komisonit te perhershem te fetvave, me kryetar shejh Iben Baz].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 23) Muhamedi
  Message: Esselamu alejkum. A eshte çdo Muxhtehid Muhaddith dhe e kunderta e kesaj? Sepse po ndegjojm nga dikush qe ketu bejn dallim p.sh. Shejh Albani thuhet se ka qene Muhaddith e asesi Muxhtehid. Çfare mendoni ju hoxhe?

  Përgjigje / 12-4-2008
  Personi që i thotë këto fjalë mund të cilësohet me një nga këto të treja, ose të gjitha së bashku:
  1. Ose nuk e di kuptimin e fjalës “Muhaddith” dhe as të fjalës “Muxhtehid”.
  2. Ose nuk e njeh shejh Albanin aspak, dhe as nuk ka dëgjuar për të.
  3. Ose është bidatçi që ka qëllim të largojë njerëzit nga dijetarët e mëdhenj të Ehli Sunetit dhe t’ua çojë pre injorantëve që ngrenë kryet me diçka që nuk e kanë; për të humbur veten e tyre dhe të tjerët bashkë me ta.
  Këtu nuk është vendi të sqarohen të gjitha këto, por nëse do të shihnim rregullin që përmendet në pyetje, për atë nuk ka ndonjë argument tjetër përveç vështrimit në historinë e dijetarëve muslimanë në shekuj, dhe pas analizimit të tyre, mund të dilet në përfundimin se: “Çdo muhaddith është muxhtehid dhe jo çdo muxhtehid është muhadith”. Që do të thotë, çdo dijetar hadithi, patjetër që është muxhtehid në çdo gjë që lidhet me hadithin, me senedin apo metnin e tij, si edhe me domethënien dhe ligjet e marra prej tij. Prandaj dijetarët e hadithit kanë rrugën e tyre të posaçme në lidhje me fikhun, usuli fikhun, madje edhe me mënyrën e përfitimit të akides, dhe kjo është mënyra e selefëve, siç e shihni në librin “Akidja e selefëve dhe dijetarëve të hadithit”, të Imam Sabunit. Të gjithë dijetarët e Ehli Sunetit janë bashkuar në faktin se grupi i shpëtuar që përmendet në hadithe, janë dijetarët e hadithit. Imam Ibën Haxheri ka qenë hafiz i hadithit dhe dijetar i madh në fikh dhe në usul. Të gjithë dijetarët e hadithit ndër shekuj kanë qenë të mëdhenj, të njohur dhe emri i tyre është ngritur lart në të gjitha kohët, sepse ata ngrenë lart fjalën e të Dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem), e pastrojnë atë nga ndotësitë që i mvishen, e ruajnë atë të pastër dhe të kulluar, prandaj Allahu u ka dhënë vend të lartë ndër shekuj.
  Ndërsa për muxhtehidët e tjerë të fikhut dhe usuli fikhut, të cilët nuk kanë qenë muhadithin, ata janë dijetarë dhe e kanë shpërblimin e tyre tek Allahu për përpjekjet e tyre, por grada më e lartë u takon dijetarëve të hadithit, me unanimin e ymetit musliman.
  Tani të kthehemi te muhadithi i shekullit dhe përtëritësi i fesë në të, me dëshminë e dijetarëve më të mëdhenj të kohës, me në krye dijetarin e madh Abdulaziz ibën Baz (Allahu e mëshiroftë!), dhe deri tek urrejtësit e tij prej ndjekësve të epsheve dhe rrugëve të humbura, që të gjithë dëshmojnë për dijetarin e madh Muhamed Nasirudin el Albani, për dijen e tij, përpjekjen e tij, devotshmërinë e tij, akiden e tij të saktë, menhexhin e tij, dhe se padyshim që ai është njeri dhe gabon si të gjithë njerëzit. Por ajo që është për t’u theksuar këtu, është se për sinqeritetin e shejh Albanit dhe dashurinë e tij për të vërtetën dëshmojnë edhe ata që e urrejnë, kur shohin kthimet e tij në gjykimet për shumë hadithe, duke qenë se në ixhtihadin e parë shihte për shembull se një hadith është i dobët dhe më pas i bëhej i qartë se është i saktë, ai e ndërronte menjëherë gjykimin për të, pa e çuar mendjen se mund të shahej për këtë dhe të akuzohej se gabon, etj, etj.
  Në fetvanë me nr. 5981, të Komisionit të përhershëm të fetvave, thuhet: “Ai burrë (shejh Albani) është i njohur tek ne për dijen e tij, vlerat e tij, madhërimin e sunetit dhe shërbimin për të dhe për përkrahjen e medhebit të ehli sunetit dhe xhematit në paralajëmrimin nga fanatizmi dhe pasimi i verbër. Librat e tij janë të dobishme, por edhe ai, ashtu si edhe dijetarët e tjerë, nuk është i pagabueshëm; por gabon dhe ja qëllon të vërtetës. Ne urojmë për të që të arrijë dy sevape në ato që ja qëllon të vërtetës dhe në atë që gabon të marrë shpërblimin e muxhtehidit, siç është vërtetuar se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur gjykatësi gjykon pas përpjekjes (ixhtihadit) së tij dhe ja qëllon të vërtetës,ai ka dy shpërblime, dhe nëse gjykon pas përpjekjes së tij, por gabon, ai ka një shpërblim.” Lusim Allahun të na japë sukses neve, juve dhe atij (shejh Albanit) për qëndrueshmëri në të vërtetën dhe të na ruajë nga humbjet e fitneve (sprovave, trazirave, provokimeve).” Allahu e ka suksesin në Dorë! Dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!
  “Komisioni i përhershëm për kërkimet shkencore dhe për fetva”
  Kryetar: Abdulaziz ibën Abdullah ibën Baz.
  Nënkryetar: Abdurrazak Afifi.
  Anëtar: Abdullah ibën Gudejan.
  Anëtar: Abdullah ibën Kaud.
  Pra, dijetarët e mëdhenj dëshmuan për shejh Albanin se ai është prej dijetarëve dhe prej muxhtehidinëve, dhe kushdo që është i paanshëm në veten e tij, e di mirë se shejh Albani ka rrënjë të thella në fikh dhe në ixhtihad, dhe argumentet për këtë mund t’i përmbledhim në pikat e mëposhtme:
  1. Dëshmia e dijetarëve të mëdhenj për këtë gjë, të cilat i gjen të mbledhura në librin “Jeta e Albanit”, e shejh Muhamed ibën Ibrahim esh Shejbani.
  2. Librat e tij të forta në fikh, disa prej të cilave nuk kanë qenë shkruar më parë si ato dhe as në forcën e tyre. Mjafton të sjellim shembull këtu, librin “Rregullat e xhenazes”, i cili është shumë i fortë, dhe tregon për kuptim të mprehtë të sunetit, të përkrahur nga rregullat e fikhut të njohura tek selefët e ymetit. Shto këtu librin “Rregullat e martesës”, “Tamamul Mineh”, ku ka bërë shënime mbi librin “Fikhu Suneh”, etj.
  3. Kasetat e tij të cilat kanë mbushur dheun, dhe nga të cilat janë bërë publike rreth 1000 kaseta, ndërsa 5000 orë të tjera janë ende pa u publikuar. Që të gjitha këto kanë qenë inçizime të disa tubimeve dhe jo të gjitha tubimeve të tij.
  Vërejtje:
  Tërheqim vërejtjen këtu, në pikat e mëposhtme:
  1. Shhejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) është njeri; gabon dhe ja qëllon të vërtetës, kështu që nuk i lejohet askujt të besojë se ai është i pagabueshëm.
  2. Nuk i lejohet atij muslimani që pason shejh Albanin, që kur i bëhet e qartë forca e argumentit të dikujt tjetër prej dijetarëve, të vazhdojë me fanatizëm në fjalën e shejh Albanit, pasi që në këtë fjalë ai mund të ketë gabuar. Ndërsa ne jemi urdhëruar që të ndjekim të vërtetën, kudo që të jetë dhe me cilindo që të jetë.
  3. Shejh Albani nuk ka sjellë gjë të re në rregullat e fesë, madje shpesh ai ka shprehur se nuk ka thënë ndonjë gjë duke qenë i pari në thënien e saj, por ka thënë fjalë që është thënë nga dijetarët e mëparshëm, qoftë edhe nga njëri prej tyre. Prandaj, të kenë frikë Allahun ata të cilët zgjatin gjuhën kundër shejhut duke thënë se ai ka ardhur me gjëra të reja dhe të pashembullta, si dhe të kenë frikë Allahun ata që e imitojnë verbërisht shejhun.
  4. Nuk është prej menhexhit të shejh Albanit, madje as i ndonjërit prej dijetarëve të ymetit, që nxënësi i dijes fillestar dhe i vogël në dije, të marrë ajetin apo hadithin dhe të nxjerrë ligje prej tij sipas qejfit. Madje shejhu ankohej nga kjo gjë dhe thoshte shpesh: “Vuanim nga fanatizmi dhe ja tani, vuajmë nga hapja dhe liria e madhe.” Shejhu ka thënë gjithashtu se “imitimi i dijetarëve të parë është shumë herë më i mirë se kjo hapje, madje imitimi është vaxhib për masën e gjerë e të paditur, ndërsa kjo hapje është haram.
  5. Ai që pason shejhun verbërisht, duhet ta dijë se vetë shejhu e kundërshton pasimin e verbër dhe këshillon për marrjen e dijes, që muslimani të jetë ndjekës i argumentit nga Kurani dhe suneti.
  Pra, le të mbajnë gojën ata të cilët flasin kundër shejh Albanit, apo ndonjë dijetari tjetër nga dijetarët e ehli sunetit dhe xhematit, të kenë frikë Allahun dhe të afrojnë njerëzit nga dijetarët dhe jo t’i largojnë prej tyre, sepse përndryshe ata do të mbartin gjynahin e tyre dhe të atyre që i ndjekin ata pa dije, do të humbin veten e tyre dhe të tjerët!
  Lusim Allahun t’i ruajë dijetarët e ymetit dhe t’i sjellë atij gjithnjë dijetarë të mëdhenj dhe edukues të popullit. Sepse vërtet, dija nuk do të humbë nga njerëzit duke u ngritur në qiell, por do të humbë me humbjen e dijetarëve, dhe kur të mos mbesin më dijetarë, njerëzit do të drejtohen tek disa koka injorantësh, të cilët do të pyeten dhe do të përgjigjen pa pasur dije, dhe kështu, do të humbin veten e tyre dhe të tjerët.
  Pra, të kenë frikë Allahun ata që largojnë njerëzit nga dijetarët dhe flasin kundër tyre, sepse çështja është shumë serioze dhe me rrezik për ta dhe për të gjithë ymetin!
  Allahu e ka suksesin në Dorë! Dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 24) Arben / Shqipëri
  Message: selamun alejkum! Kisha disa pyetje:
  Se pari: Dihet qe alkooli (perpunimi, servirja, shitja, pirja, etj.) eshte haram ne Librin e Allahut dhe ne sunetin e te derguarit te Tij deri ne diten e Fundit. Desha te dija: e lejohet ne raste lufte qe armikut t’i shitet alkool ne shkembim te armeve, apo t’i jepet alkool per ta demtuar?
  Pyetja e dyte: nese personi falet me imam (me xhemat), a duhet qe te thote “semiallahu limen hamide” kur ngrihet nga rukuja apo duhet te thote vetem “rabena ve lekel hamd”?

  Përgjigje / 14-4-2008
  1. Nuk lejohet shitja e alkoolit ne asnje rast, sepse siç e permend edhe vete, ne hadithin e transmetuar nga Enesi, thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka mallkuar dhjete persona ne lidhje me alkoolin: ate qe e prodhon, ate per te cilin prodhohet, ate qe e pi alkoolin, ate qe e mbart ate, ate per te cilin mbartet, ate qe e servir, ate qe e shet, ate qe ha çmimin e tij, ate qe e blen dhe ate per te cilin blihet.” [Hasen-Sahih. E ka nxjerre Tirmidhiu 1295, Iben Maxheh 3381]. Ndersa ne disa transmetime te tjera thuhet: “Allahu e ka mallkuar alkoolin, prodhuesin e tij…” [Es Sahiha, 839]. Pra, nuk lejohet ne asnje menyre qe alkooli te blihet apo te shitet,apo te prodhohet nga muslimani, qofte edhe me qellim per t’ja shitur armikut, sepse Allahu e ka ndaluar kete gje dhe e gjithe e mira dhe e dobishmja eshte tek ajo qe ka ligjeruar Allahu.
  2. Ka dy mendime tek dijetaret ne lidhje me thenien “Semiallahu limen hamideh” nga xhemati, apo te mjaftohen me fjalen “Rabena ue lekel hamd”: Shumica e dijetareve te medhhebeve thone se xhematit i mjafton fjala “rabena lekel hamd”, siç ka ardhur ne hadithin ku thuhet: “Imami eshte caktuar qe te pasohet ne namaz, prandaj kur ai merr tekbir, edhe ju merrni tekbir, kur ai … dhe kur ai thote “semiallahu limen hamide”, ju thoni : “rabena lekel hamd” [dhe ne nje transmetim tjeter thuhet “rabena ue lekel hamd”]… Te ketij mendimi jane dijetaret hanefi, maliki dhe hanbeli.
  Ndersa dijetaret shafii dhe dhahiri thone se xhemati duhet t’i thote te dyja ato: “semiallahu limen hamide” dhe “rabena lekel hamd”. Keta argumentohen me domethenien e pergjithshme te haditheve qe thone se Pejgamberi i thoshte te dyja ato, dhe ai ka thene: “Faluni siç me shihni mua te falem!” Ndersa per hadithin me te cilin argumentohet grupi i pare, keta thone se nuk eshte per qellim qe te mos thuhet “semiallahu limen hamideh” nga xhemati, ashtu si nuk ka per qellim qe imami te mos thote “rabena ue lekel hamd”, pasi qe kane ardhur shume hadithe ku thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem), kur ngrihej nga rukuja thoshte “semiallahu limen hamideh” dhe kur drejtohej ne kembe, thoshte “rabena ue lekel hamd”, si dhe disa shtesa te tjera qe kane ardhur ne disa transmetime. Ky i dyti eshte edhe mendimi i shejh Albanit (Allahu e meshirofte!), te cilin e ka sqaruar ne librin “Forma e namazit” dhe ne shenimet qe ka bere ne librin “Tamamul Mineh”, ne lidhje me librin “Fikhu Suneh”. Edhe ne mendojme se kjo eshte me e sakta, e Allahu e di me mire.
  Allahu eshte Ai i cili jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 25) Limoz / Kanada
  Message: Ju pershendes me pershendetjen e banorve te xhenetit! Es Selamu Alejkum.
  Cila eshte keshilla juaj kete kohe fitnesh per muslimanet?
  Eshte nje shkaterim dhe cmenduri mes njerezish qe nuk eshte pare me pare.
  Allahu na ndihmofte o vellezer musliman!

  Përgjigje / 16-4-2008
  Jeta e kesaj bote eshte sprove per njeriun; nese do te besoje apo do te mohoje Allahun, lajmetaret e Tij, librat e Tij. Pastaj, nese ai beson, besimi i tij do te sprovohet nese eshte i sinqerte apo jo. “Apo mos menduat[1] se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju ashtu siç u provuan ata që kanë qenë para jush?[2] Ata i goditi skamja dhe sëmundja, dhe u tronditën[3] aq shumë, sa që i Dërguari dhe ata që besuan bashkë me të thanë: “Kur do të vijë ndihma e Allahut?” Ja, vërtetë që ndihma e Allahut është afër![4]” [El Bekare, 214]
  Por, Allahu i pergezon besimtaret se ndihma e Tij eshte afer dhe ajo eshte e sigurte qe do te vije, por duhet qe besimtari te kaloje sproven e tij me sukses duke adhuruar Allahun, duke iu lutur Atij me pergjerim, duke bere durim ne zbatimin e urdhrave te Allahut dhe largimin e ndalesave te Tij, duke bere durim ne ndonje fatkeqesi, uri apo frike qe e godet, duke urdheruar per te mire dhe duke ndaluar nga e keqja, duke qendruar me vellezerit besimtare dhe duke keshilluar njeri-tjetrin.
  “Patjetër që Ne do t’ju sprovojmë me diçka[5] prej frikës[6], urisë[7], pakësimit të pasurisë, humbjes së jetës[8] dhe pakësimit të të lashtave. Dhe përgëzoji të duruarit. Ata të cilët, kur i godet ndonjë fatkeqësi[9] thonë: “Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”[10] Të tillët kanë bekime[11] dhe mëshirë nga Zoti i tyre, dhe të tillët janë të udhëzuarit drejtë.” [El Bekare, 155-157].
  Pra, besimtaret ne te vertete nuk duhet te kene frike nga asgje, sepse çdo gje ndodh me vullnetin e Allahut dhe Allahu i pergjigjet lutjes se robit te Tij kur ai i lutet. Besimtari duhet te jete i qete, i sigurte dhe optimist ne meshiren e Allahut, sepse ai ka Allahun, po mosbesimtari çfare te beje?! Kujt t’i drejtohet?! Gjendja e tij eshte vertet e mjeruar dhe jeta e tij eshte menxyre ne kete bote dhe denim e dhembshem dhe i perhershem ne boten tjeter.
  Eshte e vertete se njerezimi po kalon kohe te veshtira dhe parashikimet jane te frikshme dhe kercenuese me frike, uri dhe humbje te jetes. Prej ketu, besimtaret duhet te jene optimiste ne vetvete dhe te dobishem per te tjeret, me sa te kene mundesi, qofte me fjalen e mire dhe thirrjen e njerezve ne fene e Allahut, po ashtu edhe me idete e tyre per luftimin e urise dhe frikes.
  Keshtu duhet te mendoje besimtari, t’i ruhet Allahut, te jete optimist dhe i dobishem per te tjeret, me ndihmen e Allahut dhe suksesin nga Ai.
  Lusim Allahun te na jape sukses ne kalimin e sprovave, te na beje hapes te se mires dhe mbylles te se keqes, optimiste dhe jo pesimiste, te dobishem dhe udhezues ne te mira, Ai eshte Zot i kesaj dhe i Plotfuqishem per gjithçka!
  Allahu e ka ne Dore suksesin! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!
  ____________________________
  [1] O besimtarë.
  [2] Prej besimtarëve dhe ndjekësve të pejgamberëve të Allahut.
  [3] Nga frika prej armikut.
  [4] Taberiu thotë: “Sipas fjalës së komentuesve të Kuranit, ky ajet ka zbritur në ditën e luftës së Hendekut, kur besimtarët i kapi frikë e madhe nga forcat aleate armike, uri dhe i ftohtë i madh. Ashtu siç përshkruhet gjendja e tyre në suren El Ahzab, 9-11.”
  [5] Me diçka të pakët prej këtyre, sepse sikur t’i sprovonte me të gjithë frikën, urinë, etj, atëherë do vdisnin, por qëllimi me këto është sprova dhe jo shkatërrimi.
  [6] Frikës nga armiku.
  [7] Është për qëllim thatësira dhe skamja.
  [8] Vdekjes së fëmijëve, të dashurve, etj.
  [9] Prej sprovave të Allahut, të përmendura më sipër.
  [10] Ne jemi robër të Zotit dhe të Adhuruarit tonë sa jemi gjallë, dhe tek Ai do të kthehemi pas vdekjes sonë, i dorëzohemi caktimit të Tij dhe jemi të kënaqur me atë që na ka caktuar.
  [11] Lavdërim,falje të gjynaheve dhe pastrim prej tyre.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 26) Ebu Muhamedi / CH-Zvicër
  Message: Es-selamu alejkum we rahmetullah
  Pyetje: Kam ndegjuar se ulemate nga saudija kane lejuar ngrenien e mishit te lopeve, deleve dhe pulave ne boten perendimore, më detajisht; ato mishëra qe shiten neper shitoret e tyre, siq kemi ne CH, migros, coop etj. Ju lutem, a keni mundesi te na e vertetoni kete si te vertet apo te kunderten e saj? Allahu ju shpërbleftë me të mirat e Tij!

  Përgjigje / 18-4-2008
  Në Fetvane nr. 19658, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi (El Lexhne ed Daime), me kryetar shejh Abdulaziz iben Baz, ne pyetjen e dyte te kesaj fetvaje, thuhet: “Ne studiojme ne Amerike. A na lejohet ta hame mishin qe gjendet ne ato vende apo jo? Na jepni fetva, Allahu ua shperblefte me te mira!
  Pergjigja: I lejohet muslimanit te haje nga ato qe therin ithtaret e librit prej çifuteve dhe te krishtereve; nese kafsha e therur eshte lejuar qe t’i hahet mishi ne sheriatin tone, siç jane devete, lopet, delet, dhite, pulat, e te ngjashme me keto, sepse Allahu thote: “Ushqimi i atyre qe u eshte dhene libri eshte i lejuar (hallall) per ju.” [El Maide 5]. Pra, Allahu i Madheruar na e ka lejuar ngrenien e te therures se tyre, ndaj e ka veçuar ushqimin e tyre ne lejim, sepse ata besojne se therja per dike tjeter perveç Allahut eshte e ndaluar. Me fjalen “ushqimet” ne ajetin e mesiperm, jane per qellim te therurat. Por, megjithate, nese ju keni mundesi te mos i hani te therurat e tyre, kjo eshte me e paster per ju dhe me ruajtese per fene tuaj; Ai i cili i ruhet te dyshimtave, ka ruajtur pasteritne e fese dhe nderit te tij. Allahu i Madheruar thote: “Kushdo qe i frikesohet Allahut, Ai i jep rrugezgjidhje atij, dhe e furnizon ate nga nuk e pret.” [Talak, 2-3]. Ndersa therja e te tjereve qe nuk jane prej ehlil kitab, siç jane mexhuset, idhujtaret, komunistet, ata qe nuk kane fe, e keshtu, therja e ketyre nuk i lejohet muslimanit qe ta haje, sepse kur Allahu veçon lejimin e ushqimit te ehlil kitab, kjo argumenton se ushqimet e kufareve te tjere perveç atyre mbesin te ndaluara sipas gjykimit te pergjithshem. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!”
  Ky eshte gjykimi i pergjithshem ne lidhje me te therurat e ehlil kitab, por duhet pasur parasysh se fjala “te therurat”, ka kushtet e saj, te cilat komisioni i perhershem i fetvave i sqaron ne Fetvane nr. 18697, te cilat kushte ne po i permendim shkurtimisht: 1. Te permendet Emri i Allahut dhe jo emri i ndonje tjetri. [Kushti per te cilin ka unanim ketu, eshte mostherja per dike tjeter perveç Allahut, siç thuhet ne ajet, sepse ky eshte shirk (shokvenie Allahut), ndersa per shprehjen e fjales “Bismilah” ka mospajtim ne mesin e dijetareve, kur behet fjala per therjen e muslimanit qe e harron dhe nuk e thote ate] 2. Te priten dy damaret e qafes dhe gurmazi, dhe nese kafsha ngordh nga goditja apo korenti, a diçka tjeter, para prerjes se ketyre dhe daljes se gjakut, ajo quhet e ngordhte dhe nuk lejohet te hahet. Nese pas goditjes me mjete te ndryshme, kafsha nuk ngordh, pastaj theret sipas rregullit, mishi i saj lejohet te hahet, por torturimi i kafshes ne kete menyre nuk eshte i lejuar. 3. Nuk lejohet perdorimi i mjeteve te therjes qe jane perdorur per therjen e kafsheve te ngordhta apo te ndyta, siç eshte derri etj, por ato duhen lare ne fillim, pastaj te theren kafshet e lejuara. 4. Origjina eshte qe therja e muslimanit eshte e lejuar dhe nuk eshte kusht qe te pyetet per te theruren apo per theresin e saj, perderisa ai eshte musliman.
  Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!”

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 27) Abdullah / Kosovë
  Message: Nese ne shkolle nuk te lejojne te mbajsh mjekerr, kjo madje edhe ne shkollat fetare neper medrese. Cila eshte keshilla juaj drejtuar vellezerve ne medrese, si te veprojne ata, kur dihet se eshte fitne te studiohet ne shkollat laike? Allahu te shperblefte.

  Përgjigje / 18-4-2008
  Po permendim ketu nje fetva te shejh Iben Bazit, ku ai pyetet ne lidhje me heqjen e mjekres nga ushtaret kur jane ne ushtri dhe urdherohen per heqjen e mjekres. Ai u pergjigj: “Heqja e mjekres nuk lejohet dhe as shkurtimi i saj, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Shkurtoni mustaqet dhe leshoni mjekrat, kundershtoni idhujtaret!” [Buhariu 5552, Muslimi 257]. Detyra e muslimanit eshte qe t’i bindet Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) ne çdo gje, sepse Allahu thote: “O ju qe keni besuar! Bindjuni Allahut, bindjuni te Derguarit dhe pergjegjesve te çeshtjeve tuaja!” [En Nisa 59]. Pergjegjesit e çeshtjeve tona jane pushtetaret dhe dijetaret, keshtu qe eshte vaxhib (detyrim) bindja ndaj tyre ne ato qe urdherojne perderisa ne kete nuk ka kundershtim te sheriatit. Por nese urdhri i tyre kundershton sheriatin, atehere bindja ndaj tyre nuk eshte detyrim ne ate gje, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thote: “Bindja eshte vetem per gjerat e lejuara.” [Buhariu 6726, Muslimi 1840]. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thote gjithashtu: “Nuk ka bindje per krijesen ne kundershtim te Krijuesit.” [Buhariu 6830, Muslimi 1840]. Shteti yne, falenderuar qofte Allahu, nuk i urdheron ushtaret dhe askend tjeter qe te heqin mjekrat, por diçka e tille mund te ndodhe nga ndonje nenpunes, e ne kete rast, nuk lejohet bindja ndaj tij dhe ai duhet keshilluar me te mire dhe t’i sqarohet se bindja ndaj Allahut dhe te Derguarit te Tij ka previlegj mbi bindjen ndaj çdokujt tjeter…” [Mexhmuu Fetava Iben Baz, 3/368-369]
  Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 28) Abdurrahman / Itali
  Message: selamun alejke. Doja te dija se kur uthulli eshte hallall dhe kur nuk eshte hallall? Pasi qe kam degjuar se kur uthulli nxirret nga vera, nuk lejohet perdorimi i tij, ndersa kur fermentohet direkt nga rrushi atehere lejohet.

  Përgjigje / 22-4-2008
  Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) u pyet per alkoolin qe te kthehej ne uthull dhe ai tha: “Jo.” [Muslimi, Ebu Daudi]. Po keshtu, eshte percjelle se Ebu Talha pyeti Pejgamberin (salallahu alejhi ue selem) per disa jetime te cilet kishin trasheguar nje sasi alkooli, dhe Pejgamberi i tha qe ta derdhe ate. Ebu Talha i tha: “A ta kthejme ne uthull?” Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) tha: “Jo!” [Ebu Daudi 3675]. Shejh Albani thote: “Prej ketu, fjala me e sakte ne lidhje me berjen e alkoolit uthull, eshte se kjo nuk lejohet ne asnje menyre.” [Ed Daife, 3/198]. Po keshtu thuhet edhe ne fetvane nr. 7322, te Komisionit te perhershem te fetvave, kur pyetet per kthimin e alkoolit ne uthull me ane te bakterieve. Padyshim qe uthulla eshte e lejujar nese ajo nxirret ne menyre direkte nga rrushi, dhe jo nga shnderrimi i alkoolit ne uthull. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem ka thene: “Uthulla eshte shume e mire per lyerjen e bukes.” [Muslimi].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 29) Qazimi / Kosovë
  Message: selamun alejkum. A ka ndonje argument qe personi i cili e mbyt veten ne cfare do menyre te jet ajo, si p.sh. nga varfria, nga depresioni, nga problemet apo droga apo alkholi… Pyetja eshte: a kemi te drejt me ia fal xhenazen personave te tille?

  Përgjigje / 24-4-2008
  Ne fetvane nr. 8632 te Komisionit te perhershem te fetvave thuhet: “Eshte e ligjeruar qe personi i cili ka vrare veten, te lahet dhe t’i falet xhenazeja. Po keshtu, duhet vepruar me te gjithe mekataret, dhe te behet lutje per ta qe Allahu t’ua fale dhe t’i meshiroje.”
  Ky eshte edhe mendimi i te gjithe dijetareve prej hanefive, malikive, shafiive, hanbelive dhe dhahirive, sepse vrasesi i vetvetes eshte fasik dhe jo kafir. Po keshtu edhe te gjithe ata qe bejne gjynahe te medha prej muslimaneve, ata nuk dalin nga feja me gjynahin e tyre, dhe nese nuk pendohen prej tij para vdekjes, atehere çeshtja e tyre eshte tek Allahu; nese do, ua fal dhe nese do, i denon, perderisa nuk kane dale ne kufer dhe ne shirk, sepse Allahu nuk fal qe t’i behet shok Atij.
  Megjithate, dijetaret thone se njezerit me dije dhe me pozite nuk duhet te prezentojne ne namazin e xhenazese te atij qe ka vrare veten, ne menyre qe te jete mesim dhe ndalese per te tjeret, qe te mos guxojne te ndermarrin nje hap te tille. Ne sahihun e Muslimit (hadithi nr. 978) transmetohet se “Tek Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) sollen nje njeri i cili kishte vrare veten me shtiza, dhe ai nuk ia fali xhenazene atij.” Por muslimanet e tjere ia falen xhenazene atij, ashtu siç ndodhi edhe me personin i cili kishte lene borxh dhe xhenazene e te cilit Pejgamberi nuk e fali. Kete drejtim i kane dhene dijetaret ketij hadithi dhe keto i ka permendur Neveviu ne sqarimin e ketij hadithi.
  Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 30) Albulena / Kosovë
  Message: Es-selamu Alejkum!
  Ne hadithin ku thote Pejgaberi alejhi selam se grat jane te mangeta ne fe, per shkak te ciklit mujor i cili i ndal nga falja e namazit. Nese nje gruas te ciles i perfundojne menstruacionet per shkak te moshes qe e arrin, a mundemi te themi se feja e saj eshte plotesuar?!

  Përgjigje / 26-4-2008
  Hadithi ne fjale eshte percjelle nga Abdullah iben Umer, Ebu Hurejra dhe Ebu Seid el Hudri (radiallahu anhum), dhe ate e ka nxjerre Buhariu dhe Muslimi. Teksti i hadithit te Ebu Seidit eshte keshtu: “I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) doli per namazin e Bajram Kurabanit apo per namazin e Bajramit te Fitrit, ne musala (vend i hapur per faljen e bajrameve), dhe kaloi prane grave dhe u tha: “O gra! Jepni lemoshe (sa me shume), sepse mua me eshte treguar te shoh qe ju jeni shumica e banoreve te zjarrit!” Ato thane: “Per ç’arsye, o i Derguari i Allahut?” Ai tha: “Sepse ju mallkoni shume dhe mohoni te mirat e burrit. Une nuk kam pare te mangeta ne mendje dhe ne fe me marrese te mendjes se burrit te vendosur e te patundur se sa ju!” Ato thane: “E, cila eshte mangesia e mendjes dhe e fese tone, o i Derguari i Allahut?” Ai tha: “A nuk eshte deshmia e gruas sa gjysma e deshmise se burrit?” -Po, thane ato. -Kjo eshte prej mangesise ne mendjen e saj, tha Pejgamberi. Po kur eshte me te permuajshme, a nuk qendron pa u falur dhe pa agjeruar?” -Po, thane ato. -Kjo eshte prej mangesise ne fene e saj, tha Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem).”
  Shume njerez e perdorin kete hadith per te folur kunder Islamit dhe per ta akuzuar ate me padrejtesi ndaj gruas. Madje, shume gra muslimane mund te kene dyshime dhe ndonje pakenaqesi apo çudi nga fjalet “te mangeta ne mendje dhe ne fe”, dhe ndoshta diçka nga brenda tyre i shqeteson, ne lidhje me to. Por, le te shohim si e komentojne dijetaret kete hadith dhe çfare kuptimi ka ai.
  Kemi zgjedhur ketu fjalen e shejh Abdulaziz iben Baz (Allahu e meshirofte!), te shkeputur nga libri “Mexhmuul Fetava Iben Baz” (4/292), ku thuhet: “Ne kete hadith, Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka sqaruar se mangesia ne mendjen e gruas eshte per shkak te dobesise ne mbajtjen per mendesh, prandaj deshmia e saj duhet te forcohet me deshmine e nje gruaje tjeter qe te merret ne kosniderate, sepse ajo mund te harroje dhe mund te shtoje apo te heq diçka nga deshmia, siç thote Allahu: “Thirrni dy dëshmitarë prej njerëzve tuaj e, nëse nuk gjeni dy dëshmitarë burra, atëherë thirrni për dëshmitarë një burrë dhe dy gra, nga ata që i quani të përshtatshëm; në mënyrë që, nëse njëra grua harron, t’ia kujtojë tjetra.” [El Bekare, 282].
  Ndersa mangesia ne fene e saj eshte per shkak se ne gjendjen e te permuajshmeve dhe lehonise, gruaja e le namazin dhe agjerimin, pastaj e zevendeson agjerimin e lene, kjo eshte prej mangesise se fese se saj. Por megjithate, gruaja nuk do te jape llogari per kete mangesi, sepse kjo eshte nje mangesi e caktuar nga vete Sheriati i Allahut, i Cili e ka caktuar kete gje nga butesia me to dhe per t’ua lehtesuar atyre, sepse sikur ato te agjerojne ne kohen e te permuajshmeve apo lehonise, do te demtoheshin, por nga Meshira e Allahut, Ai u ka ligjeruar atyre qe ta lene agjerimin ne keto dite, dhe t’i kompensojne me pas. Ndersa namazin ato nuk e kompensojne, dhe kjo nga Meshira e Allahut per to, pasi qe ne kompensimin e tij ka mundim te madh per to, sepse namazi perseritet pese here ne dite-nate, dhe ditet e periodave mund te zgjasin…
  Por, kjo nuk do te thote se mendja e gruas eshte e manget ne te gjitha gjerat dhe se feja e saj eshte e manget ne te gjitha gjerat, por Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka sqaruar se mangesia ne mendjen e gruas mund te ndodhe per shkak te mosmbajtjes mire mend deshmine, ndersa mangesia e fese se saj kufizohet ne lenien e namazit dhe te agjerimit ne kohen e te permuajshmeve dhe lehonise. Po keshtu, prej kesaj nuk kuptohet se ajo eshte me e manget se burri ne çdo gje dhe as se burri eshte me i mire se ajo ne çdo gje. Eshte e vertete se ne pergjithesi, burri eshte me i mire se gruaja per shume arsye, siç thote Allahu: “Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe, meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre.” [En Nisa, 34]. Por gruaja mund t’ja kaloje burrit ne disa raste, ne shume gjera. Sa gra ka qe jane me larte se shume burra, qofte ne mendjen apo fene e tyre. Por, ajo qe eshte percjelle nga pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) eshte se lloji i grave eshte me i manget se lloji i burrave, ne mendje dhe ne fe, per keto dy shkaqe qe i sqaroi Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem). Mundet qe gruaja te veproje shume vepra te mira dhe te ngrihet me to me larte se shume e shume burra, ne shume çeshtje ne te cilat ajo eshte perpjekur dhe i ka pervetesuar me perpikmeri, per t’u bere burim ne histori e ne gjera te shumta. Kjo dallohet qarte per ate qe studion gjendjen e grave ne kohen e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), si dhe me pas. Prej ketu, mesojme se kjo mangesi e tyre nuk pengon nga te mbeshteturit tek ato ne percjelljen e haditheve dhe po keshtu ne deshmine e tyre nese ajo forcohet me deshmine e nje gruaje tjeter. Kjo nuk pengon gjithashtu qe ato te jene te devotshme ndaj Allahut dhe nga robet me te mire te Allahut, apo nga robereshat me te mira te Allahut, nese ato jane te qendrueshme ne fene e tyre, edhe pse atyre u rrezohet agjerimi ne kohe dhe jo ne kompensim, dhe namazi ne kohe dhe ne kompensim, por megjithate kjo nuk do te thote se ajo eshte e manget ne çdo gje qe lidhet me devotshmerine ndaj Allahut dhe me zbatimin e urdhrave te Tij, dhe as ne te gjitha çeshtjet qe kane te bejne me mbajtjen mend. Pra, kjo mangesi eshte e kufizuar ne mendje dhe ne fe, me ate qe e ka kufizuar Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem), dhe nuk lejohet besimtarit qe ta akuzoje ate per mangesi ne çdo gje dhe per dobesi te fese ne çdo gje, sepse mangesia e tyre eshte e veçante dhe e kufizuar ne ato qe u permenden. Pra, keto duhen sqaruar dhe fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) duhet te kuptohet ne kuptimin me te mire dhe me te bukur qe permban. E, Allahu e di me mire.” [Ketu mbaron fjala e Iben Bazit].
  Prej ketu, nese gruaja e kalon kohen e te permuajshmeve per shkak te moshes apo per ndonje shkak tjeter, dhe ajo e kryen ne rregull namazin dhe agjerimin e saj, atehere mund te thuhet se ajo nuk ka mangesi ne fe, ne kete rast, por mbet mangesia ne mendje, ne lidhje me deshime e saj. E, Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 31) Shqipe / Prishtinë
  Message: selam alejkum.
  Allahu ju shperbleft per mundin qe e beni se shume tmir jeni.
  E kam nje pytje per juve nese ka mundsi me mu pergjigj:
  Kur flitet se si Alalhu i Madheruar ka me i shperbly muslimant ne Xhenet zakonisht filitet vetem per meshkuj. Une personalisht shume pak kom pas rast me dit diqka ma shume se si Allahu i shperblen femrat, se si ka me qen jeta e femrave ne Xhenet.
  Bomna hallah nese ju kom pengu.
  selam alejkum

  Përgjigje / 26-4-2008
  Femrat do te kene ne xhenet njesoj si edhe meshkujt dhe kur permenden meshkujt per ato qe do te kene ne xhenet, perfshihen gjithashtu edhe femrat, por zakonisht kur flitet per meshkuj dhe femra se bashku, flitet ne gjinine mashkullore, sipas rregullave te gjuhes. Ka vetem nje dallim mes meshkujve dhe femrave ne xhenet, e ai dallim eshte çeshtja e te martuarit me me shume se nje grua, ndersa grave nuk u lejohet te kene veçse nje burre edhe ne xhenet, ashtu si edhe ne kete bote, dhe kjo eshte mese e natyrshme dhe ketu ka urtesi te medha, pasi qe nuk mundet as logjikisht dhe as moralisht qe femra te kete me shume se nje burre, qofte edhe ne xhenet. Ndersa te gjitha kenaqesite e lumturite e tjera te femrave jane njesoj si edhe ato te meshkujve. Ne xhenet do te behet jete e vertete ne te cilen banoret e tij do te jetojne te lumtur; grate me burrat e tyre dhe burrat me grate e tyre. Allahu thote: “Ata dhe gratë e tyre do të jenë në hije, të mbështetur në ndenjëse të lartuara. Për ata do të ketë aty fruta dhe çdo gjë që dëshirojnë. “Paqe!” do të jetë fjala prej një Zoti Mëshirëplotë.” [Jasin 56]. Ne xhenet nuk do te kete urrejtje, as meri dhe as merzitje, as per burrat dhe as per grate: “Ne do ta shkulim urrejtjen nga kraharori i tyre. Te këmbët e tyre do të rrjedhin lumenj dhe ata do të thonë: “Qoftë lavdëruar Allahu që na udhëzoi në këtë. Ne nuk do të ishim udhëzuar, sikur të mos na udhëzonte Allahu. Pa dyshim, të dërguarit e Zotit tonë kanë sjellë të vërtetën”. Dhe një zë do t’i thërrasë: “Ky është Xheneti që ju e keni merituar për atë që keni punuar”. [El Earaf 43]. Ne xhenet nuk ka semundje as vuajtje, as mjerim, as lodhje, as brenga, as shqetesime, asgje negative. Djersa e njeriut do te vije arome e kendshme, jashtqitje nuk do te kete. Atje ka gjera qe nuk i ka pare syri, qe nuk i ka degjuar veshi dhe qe askush nuk i ka imagjinuar. Nese do femije ne xhenet, Allahu e krijon ate menjehere, pa barre te gruas dhe pa vuajtje te saj… Ne xhenet nuk do te kete perzierje te burrave me grate, as ne vizitat qe banoret e xhenetit i bejne njeri-tjetrit. Ata qe do te jene ne grada me te larta ne xhenet, do t’i shohin dhe do t’i vizitojne ata qe jane ne grade me te uleta, ndersa ata qe jane ne grada me te uleta nuk do te ngjiten tek ata ne grada me te larta, sepse perndryshe mund te merziteshin kur te shihnin gjera me te mira se te tyret, nderkohe qe mendojne se askush nuk ka sikur ata. Ne xhenet do te shihet pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) dhe grate e Pejgamberit, ndersa kenaqesia me e madhe qe do te jete per besimtaret ne xhenet, eshte shikimi ne Fytyren e Allahut te Lartemadheruar, Allahu na e mundesofte shikimin ne Fytyren e Tij te Larte!
  “Me të vërtetë, punëdrejtët do të gjenden në Xhenet,
  23. duke shikuar nga divanet.
  24. Në fytyrat e tyre do të njohësh shkëlqimin e Lumturisë.
  25. Atyre do t’u jepet të pinë musht të pastër të ruajtur mirë,
  26. fundi i të cilit është myshku. Për këtë, le të garojne garuesit.
  27. Dhe ai (musht) do të përzihet me ujin e Tesnimit,
  28. nga burimi i të cilit do të pinë më të afërmit (e Allahut).” [El Mutaffifin 22-28]
  Lusim Allahun te na beje prej tyre, dhe te na bashkoje ne xhenet me Pejgamberet, te sinqertet, deshmoret dhe njerezit e mire!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 32) Ismail / Itali
  Message: Selamun alejkum.
  Allahu te dhente sukses ne kete dhe ne boten tjeter per punen qe po ben vella.
  A lejohen filmat apo librat vizatimor me tematike islame per femijet?

  Përgjigje / 30-4-2008
  Shejh Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!) u pyet: “Cili eshte gjykimi per filmat me kartona qe shfaqen ne televizor dhe cili eshte mendimi juaj per daljen e disa shejhave ne televizor? Cili eshte gjykimi per martjen me vete te te hollave ne te cilat ka fotografi?
  Shejhu u pergjigj: “Filmat me kartona qe shfaqen ne televizor; nese jane ne formen e njerezve, atehere gjykimi i te shikuarit e tyre eshte vend medyshjeje: a lidhet me fotografote e verteta apo jo? Por, me e aferta eshte se nuk lidhet me to. Ndersa, nese nuk jane ne formen e njeriut (por te kafsheve a bimeve) atehere nuk ka problem ne shikuarjen e tyre, nese ato nuk shoqerohen me gjera te ndaluara si muzika, etj, dhe nese nuk te preokupon nga kryerja e detyrimeve.
  Ndersa dalja e disa shejhave ne televizor eshte vend perpjekje ne argumentim (ixhtihad); n.q.s. ja qellon, ka dy sevape dhe n.q.s. gabon, ka nje sevap. Padyshim se ai qe do te miren prej tyre, ai ka per qellim shperndarjen e dijes dhe te ligjeve te sheriatit; sepse televizori eshte nga mjetet me te qarta te medias, me te perhapurat dhe me te cilin jane lidhur me shume njerezit sot. Keta shejha thone: “Nese nuk flasim ne ne televizor, atehere do te flasin te tjeret, dhe ndoshta fjala e te tjereve do te jete larg te saktes dhe te vertetes, keshtu qe ne keshillojme njerezit, mbyllim deren dhe i zeme rrugen atyre qe flasin pa dije, dhe qe humbin veten dhe te tjeret.
  Ndersa mbartja e te hollave qe kane fotografi te mbreterve e presidenteve, me te cilat jane sprovuar sot muslimanet, eshte diçka e vjeter, kuder te ciles kane pas folur dijetaret e hershem… Ajo qe mendojme ne lidhje me kete eshte se mbartesi i ketyre te hollave nuk ka ndonje gjynah, per shkak te nevojes ne mbartjen e tyre me vete…” [Mexhmuu Fetava ue Rasail Iben Uthejmin, Vellimi 2, pyetja nr. 333].
  Pikturat, skulpturat dhe fotografite, jane te ndaluara ne Islam, dhe piktoret jane mallkuar nga goja e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) siç ka ardhur ne hadithe te sakta, por nga ky ndalim i pergjithshem jane perjashtuar lojerat e femijeve, kukullat e vajzave, vizatimet per femije, e keshtu. Aisha (radiallahu anha) transmeton: “Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) u kthye nga lufta e Tebukut -apo e Hajberit. Ajo i kishte mbuluar lodrat e veta me nje mbulese, por fryu ere dhe i zbuloi kukullat e Aishes. Pejgamberi i tha: “Ç’jane keto, o Aishe?” Ajo tha: “Vajzat (kukullat) e mia.” Ne mesin e tyre Pejgamberi pa nje kal me dy krahe prej cope (rrobe), dhe i tha: “Çfare eshte ky qe shoh ne mes te tyre?” -Kal, tha ajo. -Po keto qe ka mbi kurriz çfare jane? -Dy krahe, tha ajo. -Kal me dy krahe?! tha Pejgamberi me habi. -A nuk ke degjuar se Sulejmani ka pasur kuaj me krahe, tha Aisha. -Atehere Pejgamberi qeshi aq shume sa qe i pashe dhemballet, thote Aisha. [Hadith Sahih, e ka nxjerre Ebu Daudi 4932].
  Perfundimi eshte se filmat vizatimore dhe librat per femije, jane te lejuara nese nuk permbajnegjera te ndaluara, por duhet pasur parasysh gjithashtu permbajtja e ketyre filmave dhe librave dhe ndikimi qe kane ato tek femijet, pasi qe çeshtja eshte e rrezikshme dhe ato qe meson femija ne vogeli, do te ndikojne tek ai ne moralin dhe personalitetin e tij. Keshtu per shembull, duhet patur kujdes nga filmat qe permbajne heronj imagjinare me fuqi te mbinatyrshme, gje e cila ndikon negativisht ne boten e femijes ne lidhje me akiden. E gjera te ngjashme me keto. Pra, prindi duhet te jete i kujdesshem ne lidhje me edukimin e femijeve te tij dhe ne zgjedhjen e ketyre filmave vizatimore, duke u kujdesur qe te zgjedhe per ta filma edukues dhe te dobishem, jo te demshem e te rrezikshem. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 33) Dardani / Gjermani
  Message: Selamun alejkum we rahmetullah!
  Çfare duhet te bejme me nje vella te cilin e ka sprovu Allahu me nje sprove, ka shkurtuar mjekrren dhe ka filluar te dembelohet, nuk eshte i rregullt me as ne xhami?
  Wes selamun alejkum we rahmetullah we bereketuhu!

  Përgjigje / 3-5-2008
  Ju duhet ta keshilloni ate me urtesi dhe butesi, duke pasur per qellim vetem keshillimin dhe te miren e tij, dhe jo gje tjeter. Dhe keshtu, nese eshte per qellim e mira e tij, perdoren me te rruge te ndryshme, here me te mire dhe here me kercenim te braktisjes se tij, sipas asaj qe shihni se ben dobi me te. Lutjuni Allahut per te qe ta rregulloje dhe ta permiresoje gjendjen e tij dhe te gjithe muslimaneve, dhe ne i lutemi Allahut per kete. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 34) Ebu Abdullah / Kosovë
  Message: Es selamu alejkum. Desha te pyes
  1) A lejohet me shku ne fakulltet ne nje vend ku dihet se atje nuk lejojne mjekren ne shkolle?
  2) dhe nese je atje, a duhet me lene fakultetin?
  Nese keni mundesi me pyet ndonje dijetar. All-llahu ju shperblefte.

  Përgjigje / 9-5-2008
  Ne fetvane nr. 3177, te komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi thuhet: “Nuk i lejohet muslimanit te hyje ne nje vend (per pune a diçka tjeter) ku detyrohet te rruaje mjekren apo te mos kryeje disa namaze, sepse keto jane kundershtim i Allahut dhe i pejgamberit, por nese detyrohet me force nga pushtetaret, atehere nuk ka gje ne dore (nuk ka gjynah), dhe ne lusim Allahun qe t’i jape zgjidhje dhe t’i hape rruge atij, sepse Allahu thote: “Kushdo qe i frikesohet Allahut, Ai i jep rrugezgjidhje atij, dhe e furnizon nga nuk e pret. Kush i frikesohet Allahut, Ai ia lehteson çeshtjen atij.” [Et Talak, 2-4].
  Pra, rruajtja e mjekres nuk lejohet vetem ne rast detyrimi apo rreziku qe mund te kanoset, sepse ne rast domosdoshmerie lejohet kryerja e te ndaluares per te larguar rrezikun. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 35) Sara / Gjakovë
  Message: Es selam alejkum
  1. A me lejohet te udhetoj vetem, ne nje qytet tjeter {gjakov-pej} kur une brenda dites kthehem ne vendin tim? Kam lexuar qe nuk lejohet qe vajzat te udhetojn vetem kur udhetimi i tyre zgjat me shum se nje dit dhe nje natë, por kam deshir qe te marr pergjigjje edhe nga ju qe te jem me e sigurt?
  2. A lejohet qe tek vajzat me mbules te shihen teshat qe i kan mbrenda Hixhabit p.sh hixhabi eshte i gjat deri ne fund te kembve por ka nje qarje p.sh edhte me pulla dhe pullat jan gjer perfundi gjunjeve dhe pastaj eshte e qelur} dmth gjat ecjes shihet fundi {apo fustani qfardoqoft} qe esht i veshur?
  3. Gjithashtu a lejohet qe para vajzave te dilet me pantolla apo eshte ngjasim i gjahilave?
  4. Unazat a lejohet ti mbaj edhe ne rrug apo hyn ne zbukurim, fitne?

  Përgjigje / 9-5-2008

  1. Ne fetvane nr. 17455, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, me kryetar shejh Iben Baz, thuhet: “Pyetje: Une banoj ne nje vend dhe udhetoj 13 km ne nje vend tjeter per te shkuar ne kolegj. Cili eshte gjykimi per kete udhetim, duke ju bere me dije se mesoj tek nje moter (mesuese grua)?” Pergjigja: “Distanca e permendur (13 km) nuk eshte distance qe konsiderohet udhetim (shumica e dijetareve mendojne se distanca e udhetimit eshte rreth 80 km), ne te cilin duhet te kesh mahram (burre shoqerues te aferm), por nuk te lejohet qe te hipesh vetem ne makine me nje burre tjeter qe nuk e ke mahram, sepse ky eshte veçim i ndaluar me nje te huaj, ndersa Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Asnje burre te mos veçohet me nje grua, sepse djalli eshte i treti i tyre.” [Hadith Sahih. E transmeton Ahmedi, Tirmidhiu, etj.] Pra, siç eshte e qarte, udhetimi nuk eshte i kufizuar me nje dite-nate, por me konsiderimin e tij udhetim apo jo, sipas distances se udhetimit (80 km) tek disa dijetare, ose sipas atij qe njerezit i thone udhetim zakonisht, pa marre parasysh distancen. Mendimi me i sakte i dijetareve eshte qe ne udhetimin e gruas nuk merret parasysh kohazgjatja e udhetimit, por distanca, sepse ne hadith thuhet: “Nje gruaje qe beson Allahun dhe te Derguarin e Tij, nuk i lejohet te udhetoje sa distanca e nje dite-nate pa pasur mahram.” [Muslimi], ndersa ne nje transmetim tjeter thuhet: “…sa distanca e nje dite.” [Hadith Sahih. Ebu Daudi 1516, Iben Maxheh 2899]. Prej ketyre haditheve disa dijetare kane dale ne perfundimin se per nje dite-nate mund te pershkruhet distanca prej 80 km, keshtu qe ajo qe merret parasysh eshte distanca.
  2. Kushtet e hixhabit te gruas muslimane jane keto: 1. Te mbuloje te gjithe trupin perveç pjeseve qe jane perjashtuar (duarve dhe fytyres-per fytyren ka kundershtim), 2. te mos jete zbukurim ne vetvete, 3. te mos jete i tejdukshem, 4. te jete i gjere dhe jo i ngushte, 5. te mos jete i parfumosur, 6. te mos i ngjaje veshjes se burrave, 7. te mos i ngjaje veshjes se jomuslimaneve, 8. te mos jete veshje qe te dallon nga te tjerat (ne mesin e muslimaneve). Keto i ka permendur shejh Albani ne librin “Veshja e gruas muslimane”. Prej ketu, veshja e hixhabit te care nga perpara, nga ku duken teshat e brendshme, nuk lejohet sepse ai mund te jete zbulim i stolive, ose zbukurim ne vetvete, ose shkatues i ngacmimit te fitnes, dhe gruaja muslimane duhet te kete kujdes nga shkaktimi i ngacmimit dhe fitnes tek te tjeret, qe te mos marre denim te dyfishte per vepren e saj, por te qendroje ne shtepine e saj dhe te mos dale vetem se ne rast nevoje dhe duke u ruajtur nga shkaktimi i fitnes.
  3. Ne fetvane nr. 4962, te Komisionit te perhershem, thuhet: “Pyetje: a) Cili eshte gjykimi per heqjen e qimeve te trupit te gruas, dhe nese lejohet, kujt i lejohet ta beje kete? b) Cili lloj ari eshte i ndaluar per femren? c) A i lejohet gruas te vendose mikiazh ne sy te mahrameve te saj? d) A i lejohet gruas te veshe pantallona ne sy te mahrameve te saj? e) A i lejohet gruas te zbuloje floket e saj para grave muslimane dhe a i lejohet gruas qe te vendose doreza (dorashka)?” Pergjigja: a) I lejohet kjo gje, me perjashtim te qimeve te vetullave dhe te kokes, te cilat nuk lejohet te hiqen as edhe nje qime prej tyre, dhe kete gje duhet ta beje vete gruaja, ose burri i saj, ose ndonje grua tjeter e aferme e saj, nese behet fjala per vendet ku lejohet te shohe gruaja tjeter. [Ne lidhje me heqjen e qimeve te trupit ka kundershtim ne mesin e dijetareve, ndersa komisioni i perhershem ne Saudi ka zgjedhur lejimin e kesaj]. b) Gruas i lejohet te vendose te gjitha llojet e arit. c) I lejohet gruas te vendose mikiazh per t’u zbukuruar per burrin e saj, si dhe te dale para mahrameve te saj. d) Nuk i lejohet gruas te veshe pantallona, sepse ne kete gje ka ngjasim me burrat. e) Nuk i lejohet gruas te zbuloje floket ne sy te burrave te huaj dhe i lejohet t’i zbuloje ato ne sy te grave totalisht, si dhe i lejohet asaj te vendose doreza.”
  4. Vendosja e unazes per gruan eshte stoli, dhe gruaja eshte urdheruar qe te mos i zbuloje stolite e saj ne sy te burrave te huaj.
  Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 36) Rajan / Romë
  Message: SELAM ALEJKUM
  DO TE DOJA TE DIJA SE KUSH JANE KUSHTET QE NJE VEND TE QUHET VEND KUFRI. KUR LEJOHET QENDRIMI NE TO? A JANE VENDET E EUROPES PERENDIMORE TE TILLA, MEGJITHESE NE KETO VENDE KA SHUME LEHTESIME PER MUSLIMANET? NESE ESHTE E MUNDUR PERGJIGJA NGA FJALE DIJETARESH. ALLAHU TA SHPERBLEFTE.

  Përgjigje / 16-5-2008
  Kjo eshte nje çeshtje ne te cilen ka mospajtim mes dijetareve dhe kjo per shkak se nuk ka ndonje tekst nga Kurani apo Suneti qe e percakton kete gje, sepse kjo ndarje e vendeve ne vende kufri dhe vende Islami, ose ne vende lufte dhe vende paqeje, ka ndodhur me pas kur muslimanet hapen vende te reja me xhihadin e tyre, dhe vete xhihadi kerkonte qe te behej dallim mes vendeve, se kush duhej sulmuar dhe kush jo. Prej ketu, disa dijetare kane thene se vend kufri quhet ai vend ku nuk gjykohet me ligj te Allahut dhe ku muslimanet nuk mund t’i zbatojne lirshem dhe pa frike ritet e tyre fetare, siç thuhet edhe ne fetvane 2635, te komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi. Te tjere thone se vend kufri eshte ai vend ku nuk praktikohen hapur ritet e Islamit, dhe vendi banoret e te cilit jane muslimane, ose shumica e tyre, nuk behet vend kufri perderisa ne te shfaqen ritet e Islamit ose shumica e tyre. [Hashijtu ed Desuki, 2/188]. Dallimi mes vendit te kufrit dhe te Islamit, ose te vendit ne lufte dhe atij ne aleance apo marreveshje, eshte bere per disa qellime dhe rregulla te sheriatit; siç eshte sulmi (xhihadi) i nje vendi; nese ai eshte vend islam, ose ne paqe me vendet muslimane, ose qe ka marreveshje me ta, ai nuk lejohet te sulmohet. Perveç kesaj, muslimanet jane urdheruar qe te emigrojne nga vendet e kufrit ne vendet e Islamit, perndryshe ata nuk kane siguri nga vendi musliman, dhe nese ndodh nje lufte dhe ata vriten ne mesin e kafirave, muslimanet jane te pafajshem per kete, siç ka thene Allahu: “Por, ata që besojnë e që nuk kanë mërguar, nuk të
  kërkohet t’i mbrosh, derisa të mërgojnë. E, nëse ju luten që t’i ndihmoni për çështjen e fesë, atëherë jeni të detyruar t’u dilni në ndihmë, përveçse (kur ju duhet të luftoni) kundër një populli me të cilin keni marrëveshje. Allahu e sheh mirë atë që veproni.” [El Enfal, 72].
  Padyshim qe vendet e perendimit jane vende kufri, tek te gjithe dijetaret, me perjashtim te disave qe nuk merren ne konsiderate, por kundershtim ka ne lidhje me vendet ku pjesa e derrmuese e popullsise jane muslimane, por ligjet qe i gjykojne ata jane ligje laike, siç eshte Shqiperia, Kosova, Maqedonia, etj. Por ne çdo rast, keto vende nuk lejohet te sulmohen nga muslimanet, sepse ne to shfaqen ritet e Islamit, siç eshte ezani, falja ne xhami, agjerimi, etj. Po keshtu edhe vendet e Evropes Perendimore dhe te Perendimit ne pergjithesi, jane vende ne paqe me vendet muslimane sipas kontratave te bera me keto vende.
  Sidoqofte, dijetaret i keshillojne muslimanet qe te mos qendrojne ne ato vende, por te emigrojne ne vendet muslimane nese kane mundesi, per te ruajtur ritet e fese se tyre, per t’ju ruajtur fitneve (sprovave te ndryshme), dhe per te bere nje jete sa me muslimane dhe ne shoqeri muslimane. E, ata qe nuk kane mundesi te emigrojne ne vendet muslimane, ata kane justifikim, por duhet te perpiqen sa te munden ne praktikimin e fese dhe ne ruajtjen e vetes se tyre nga fitnet dhe gjynahet. Po keshtu, keshillohet perpjekja per te ftuar ne Islam njerezit e atyre vendeve per ate qe ka mundesi dhe dije fetare, si dhe nuk ka frike per fene e vet duke qendruar atje. [Nga fetvaja nr. 2635, e komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi.] Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 37) Fitim / Prishtinë
  Message: selamu alejkum. nuk kam koment vetem pytje: a eshte haram te punoshe ne Polici, pra i armatosur ku shpesh her duhet te ndajm edhe drejtesi? Ju faleminderit.

  Përgjigje / 16-5-2008
  Puna ne polici per vendosjen e rendit dhe te qetesise, per te siguruar dhe ruajtur nderin e muslimaneve dhe pasurite e tyre nga kriminelet e vjedhesit, dhe per te ndihmuar prijesit e muslimaneve ne vendosjen e rendit dhe ruajtjen e qetesise, eshte veper e mire per te cilen polici ka shperblim tek Allahu sipas qellimit, sepse ai ndihmon ne te mira dhe per te miren e muslimaneve. Por ky rregull eshte per te punuar polic ne vendet muslimane, ndersa ne vendet perendimore, ajo qe kuptohet nga fjalet e dijetareve eshte se kjo gje nuk lejohet, duke u mbeshtetur ne argumentet e pergjithshme qe e ndalojne qendrimin ne ato vende, vetem nese je i detyruar dhe nuk ke mundesi te emigrosh ne vendet muslimane. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 38) Sara / Gjakovë
  Message: Es selam alejkum
  A lejohen te vishen teshat me ngjyr te kuqe?

  Përgjigje / 17-5-2008
  Ne Fetvane nr. 5089, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, thuhet: “Pyetje: A eshte kusht e zeza ne veshjen e gruas muslimane, apo lejohen te gjitha ngjyrat e veshjes?” Pergjigja: “Veshja e gruas muslimane nuk eshte i kushtezuar me ngjyren e zeze, dhe gruas i lejohet te veshe rroba me çdo lloj ngjyre, por me kusht qe te mbulojne te gjithe trupin e saj, te mos ngjajne me rrobat e burrave, te mos jene te ngushta qe pershkruajne gjymtyret, as i tejdukshem qe te shfaqe çfare ka poshte tij, dhe as qe shkakton fitne (ngacmim te burrave).” Por, megjithate, ngjyra e kuqe te terheq vemendjen dhe shikimin ne rruge, dhe nuk eshte serioze per gruan muslimane. Ndersa ne shtepi mund te vishet pa problem. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 39) Ehli Sunnah / Zvicër
  Message: Selam alejkum
  A eshte e lejume me i ngjyros floket me farb apo me kana? Nuk jam e sigurt, sepse studentet japin shum mendime, disa thojn vetem plakat eshte e lejume me i ngjyros. Ma mir inshAllah ju i vetni dijetaret e shamit. Nese mundeni me pyet cilat ngjyre te lejume jane?

  Përgjigje / 17-5-2008
  Ne fetvane nr. 9407, te komisionit te perhershem ne Saudi, thuhet: “Ngjyrosja e flokeve me çdo lloj ngjyre perveç te zeses eshte e lejuar, dhe po keshtu lejohet perdorimi i lendeve zbutese te flokut te ashper, dhe keto gjykime jane si per te rinjte edhe per te vjetrit, perderisa ne keto lende nuk ka dem per njeriun dhe ato lende jane te pastra dhe te lejuara. Ndersa ngjyrosja me te zeze te forte, nuk lejohet as per burrat dhe as per grate, sepse pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Ndryshojani ngjyren ketyre thinjave, por largojuni te zezes.” [Muslimi, etj.] Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 40) Valbona / Gjermani
  Message: Selamun alejkum. Desha te pyes lidhur me internetin pasi qe sot shumica e kemi ne shtepi por rrezikun e afrimit ne haram nuk i dijm, andaj tani kam keto pyetje: 1. A eshte e ndaluar per ne motrat muslimane te shkruajm ndonje poezi, proz, ndonje hadith apo edhe ndonje koment (pasi qe shumica po kan tani vendin e vendosjes se komenteve)? Dhe a eshte e ndaluar chati per motrat muslimane me vllezrit musliman koft tema edhe per islamin apo ndonje sqarim ne lidhje me islam. Dhe nese ka ndonje kurth tjeter i rrezikshem per muslimanet ne internet qe ne nuk kemi dije per te eshte kan mir te jepni ndonje sqarim.

  Përgjigje / 22-5-2008
  1. Nese mendon se poezia apo proza permban mencuri nga e cila perfitojne te tjeret, mund t’i shkruash ato, por nuk keshillojme te permendet identiteti i femres, qe te mos dalin gjera te tjera te padeshirueshme.
  2. Nuk lejohet qe femrat te flasin me meshkuj te huaj ne chat, qofte edhe per çeshtje te dijes, perveç rastit kur ka nje tubim apo ligjerate dhe pyetes te ndryshem i drejtojne pyetje shejhut, dhe ne mesin e pyetesve mund te kete edhe femra.
  3. Interneti eshte mjet i mire per te perfituar prej tij ne menyre te lejuar dhe gjera qe te bejne dobi, por duke ju permbajtur ligjeve te Allahut, qe te mos e perdoresh ate per gjera te ndaluara, dhe duke ju larguar te gjitha rrugeve qe te çojne ne te ndaluaren, siç eshte folja ne chat e nje djali me nje vajze te huaj per njeri-tjetrin, apo shkruajtja njeri-tjetrit me msn apo email. Femra muslimane ne pergjithesi nuk duhet ta prezantoje veten e saj ne asnje faqe te internetit, por te perdore per shembull kunjen “Umu filan”, apo diçka tjeter, me qellim qe te mos hidhen fjale ndaj saj dhe te ruaje zemren dhe deliresine e vet. Allahu na dhente sukses qe te perfitojme nga mjetet qe i jane nenshtruar njeriut sot dhe na ruajte nga e keqja e tyre! Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 41) Lec / Mitrovicë: / 19-5-2008
  Message: eselam alejkum. Alejohet ngrenja e breshkes سلحفاء? A ka donje sure tjeter qe te lexohet te xhumas per pos sures KEHF?

  Përgjigje / 22-5-2008
  1. Mishi i breshkes eshte i lejuar te hahet, qofte breshke toke apo breshke uji, sepse nuk ka argument qe e ndalon kete. [Shih fetvate nr. 5394 dhe 11126, te komisionit te perhershem te fetvave].
  2. Nuk ka ndonje argument qe veçon leximin e ndonje sureje tjeter perveç sures el Kehf ne diten e xhuma, por mund te lexosh çfare te lehtesohet prej Kuranit.
  Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 42) Abu Abdilah / Kanada
  Message: Lidhur me pytjen 36 e kum ngu ni derrs te ne Talibul Ilm, Sheikh Khaled Al Anbari, ku thot se qka e vendos a esht ven muslimon apo ven i kufrit nuk esht se a gjykohet me sheriat a jo po esht se kush esht ne pushtet, dmth, ne qofse muslimont jon ne pushtet esht ven muslimon edhe ne qofse nuk gjykohet me sheriat. Ky thot ne ket derrs se ky derrs esht shkyrtimisht nje liber qe e ka shkru ky te cilin e ka livdu Sheikh Albani ( ne ‘hyrejen’qe e ja ka shkru ati libri), Bin Baz , edhe Ibn Utheymeen ka than se aj qe ka dhan fetwa me refuzu kit liber (dmth Komisioni i perhershum i fetvave me Sheikh Saleh al Fawazan)ka gabu. Um interesoj a e keni lexu kit liber edhe a esht kjo e sakt qka thot ky Talibul Ilm?

  Përgjigje / 22-5-2008
  Librin ne fjale nuk e kam lexuar, por kete çeshtje e kemi sqaruar ne pyetjen 135 dhe kemi thene se ka disa mendime ne lidhje me quajtjen e nje vendi si vend kufri, apo vend Islami, dhe se kjo ndarje ka qene per shkak te xhihadit se cilin vend me e sulmu dhe cilin jo. Fjala qe thote shejhu i permendur me siper eshte njeri nga mendimet e dijetareve. E Allahu di gjithçka. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 43) Ebu Abdilah / Kanada
  Message: Kam n’degju qe historia e “NIKE” ka me bo diqka me fe te mushrikeve, a esht e lejume me vesh rroba ose puma NIKE?

  Përgjigje / 28-5-2008
  Ne pyetjen e pare te Fetvase nr. 16585, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, me kryetar shejh Iben Baz, thuhet: “Pyetja: Cili eshte gjykimi per veshjen e veshjeve sportive te cilat mbajne stema te veçanta te mosbesimtareve, siç jane fanelat sportive qe mbajne stemen e Italise, Gjermanise, Amerikes, etj, apo ato bluze ne te cilat jane vendosur emra te disa lojtareve mosbesimtare?” Pergjigja: “Per ato veshje te cilat mbajne stema te mosbesimtareve, behet sqarimi e meposhtem: 1. N.q.s. keto stema tregojne fe te mosbesimtareve, siç eshte kryqi, etj, ne kete rast nuk lejohet importimi i ketyre veshjeve dhe as shitja e veshja e tyre. 2. N.q.s. keto stema tregojne madherimin e ndokujt prej kufareve, duke vendosur ne to fotografine apo emrin e tij, e ngjashem me keto, keto veshje jane gjithashtu te ndaluara, njesoj si me siper. 3. N.q.s. keto stema nuk tregojne asnje adhurim te ndonje krijese, as madherim te ndokujt, por jane thjesht stema tregtie te lejuara, te cilat quhen “Marka”, per keto nuk ka problem (lejohen).”
  Keto jane rregullat ne lidhje me keto stema, ndersa ne lidhje me shoqerine “Nike”, thuhet se keshtu quhej “zoti i fitores” tek greket e lashte, dhe nese kjo eshte vertete, atehere muslimani e ka te ndaluar veshjen dhe tregtimin e ketyre rrobave qe mbajne kete steme. Nese dikush ka njohuri rreth domethenies se kesaj fjale ne greqisht, dhe mund ta vertetoje permbajtjen e saj, atehere lutemi te na e dergoje me qellim qe te behet i qarte gjykimi i Islamit ne lidhje me te, dhe shperblimi yne dhe i juaj eshte tek Allahu i Madheruar. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 44) Fatina / Kosovë: / 27-5-2008
  Message: Selam alejkum
  veshja e vajzave me ngjyre te zez a eshte sunet apo eshte e preferuar?
  Allahu ju rujt.

  Përgjigje / 30-5-2008
  Nuk dime nese pyetesja ka per qellim dallimin mes “sunetit” dhe “te preferuares”, sepse kjo eshte nje çeshtje e hollesishme dhe e perparuar, te cilen zakonisht e perdorin dijetaret e Usuli Fikhut; te cilet quajne “sunet” ate veper te cilen e ka bere ose e ka thene ose e ka aprovuar Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem), ne hadithe, ndersa “mustehab” (e pelqyer) quajne gjykimin per nje veper nga ana e legjislacionit islam, perkufizimi i se ciles eshte: “Ajo veper per te cilen Allahu ka urdheruar qe te veprohet por jo ne menyre definitive (jo te prere), vepruesi i te ciles merr sevap dhe lenesi i saj nuk merr gjynah”. “Mustehab-i” qendron perballe “mekruh-it” (te papelqyeres), ashtu si dhe “Vaxhibi” perballe “Haramit”. Ndersa perballe “Sunetit” qendron “Bidati”.
  Nese kuptohet kjo, atehere mund te themi se ngjyra e zeze eshte sunet, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e ka aprovuar ate ngjyre kur i shihte grate qe te vishnin rrobe te zeze dhe heshte. Por ne te njejten kohe eshte edhe mustehab – e preferuar dhe jo e detyruar, sepse nuk ka ndalese nga veshja e rrobave me ngjyre tjeter perveç te zeses. Per kete kemi permendur edhe nje fetva te Komisionit te Perhershem, ne pyetjen nr. 142, ku thuhet: “Pyetje: A eshte kusht e zeza ne veshjen e gruas muslimane, apo lejohen te gjitha ngjyrat e veshjes?” Pergjigja: “Veshja e gruas muslimane nuk eshte i kushtezuar me ngjyren e zeze, dhe gruas i lejohet te veshe rroba me çdo lloj ngjyre, por me kusht qe te mbulojne te gjithe trupin e saj, te mos ngjajne me rrobat e burrave, te mos jene te ngushta qe pershkruajne gjymtyret, as i tejdukshem qe te shfaqe çfare ka poshte tij, dhe as qe shkakton fitne (ngacmim te burrave).” Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 45) Gentrit / Mitrovic
  Message: A lejohet pirja e duhanit per te vegjel? A hahet mishi i breshkes?

  Përgjigje / 31-5-2008
  Pirja e duhanit eshte haram (e ndaluar) si per te vegjel edhe per te medhenj, sepse ai eshte i demshem dhe i ndyte, ndersa Allahu na e ka ndaluar çdo gje qe na demton. Per kete nuk ka kundershtim ne mesin e dijetareve.
  Dijetaret e kane lejuar ngrenien e mishit te breshkes, pasi te theret.
  Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 46) Zamir / Tiranë
  Message: Selam Alejkum!
  Lidhur me marken NIKE (Pyetja nr. 43), lutem shikoni pak kete link:
  http://xroads.virginia.edu/~CLASS/am483_97/projects/hincker/nikhist.html

  Përgjigje / 28-5-2008
  Allahu ta shpreblefte me te mira vella Zamir! Ne kete link vertetohet fakti se shoqeria “Nike” e ka marre emrin nga mitologjia greke ku Nike ka qene “Perendesha e fitores”, apo ngjashem me kete. Perseri i kerkojme ketu dikujt qe di mire anglisht, te na e perktheje kete material, ose nje pjese te tij qe eshte e mjaftueshme per vertetimin e çeshtjes ne fjale, me qellim qe te perfitojne edhe ata qe nuk dine anglisht. Pra, muslimanet duhet t’u largohen ketyre prodhimeve te kesaj shoqerie, edhe pse prodhimet e saj mund te jene cilesore, por ato nuk jane te vetmet, sepse ka edhe shoqeri te tjera qe kane prodhime cilesore, dhe kush le diçka per Hir te Allahut, Allahu ia zevendeson atij me me te mire. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 47) Ehli Sunah / Kosovë
  Message: I nderuar vella, ketu shkurtimisht perktheva ate qe kishte te bej me temen lidhur me Nike:
  “Nike qe shqiptohet si Naiki, eshte perendesha me krah e fitores sipas mitologjis greke. Ajo ulej krahas Zeusit, sunduesit te tempullit olipmik ne Olimpus. Prezenca mistike, qe simbolizon ballafaqimet e fitores. Simboli i Nike meshiron shpirtin e perendeshes me krah qe inspironte kalorsit dhe ushtaret me te guximshem qysh te koherat e hershme te civilizimit.”

  Përgjigje / 29-5-2008
  Allahu ta shpreblefte me te mira vella! Kjo eshte e mjaftueshme per temen tone dhe tashme eshte e qarte, elhamdu lilah.
  Nje vella tjeter sugjeroi qe ky artikull te perkthehej me ane te perkthimit automatik qe ofron Google ne kete link: http://www.translate.google.com, por ne te vertete ky lloj perkthimi mund te ndihmoje ne marrjen e kuptimit te pergjithshem te artikullit qe perkthen me ane te tij, por ai nuk eshte i besueshem dhe perkthimi ka shume gabime, madje shpesh i largohet shume domethenies dhe nuk mund te merret ne konsiderate. Sidoqofte, i falenderojme vellezerit qe u interesuan ne lidhje me kete çeshtje, dhe shperblimi i tyre eshte tek Allahu i Madheruar.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 48) Anonim / Suedi
  Message: Esselamu alejkum
  Deshta te lidhem te pyetja (Pyetja Nr. 43); kemi nje lloje marke e cila eshte PUMA te cilin eshte marr emri nga kafsha, por ne cdo fanell apo veshbathje eshte forma e kafshes ne form te hijes dmth me ngjyre te zez dhe e vogel, a lejohet ky veshje? dhe tek njejta pergjegje ku thote shejhu (duke vendosur ne to fotografine apo emrin e tij,) dmth a qenka e ndaluar veshjet sportive me emrat e lojtarve te njohur?

  Përgjigje / 30-5-2008
  1. Nese nuk dallohet fotografia e kafshes, por eshte vetem hije, nuk ka problem inshaAllah, dhe ajo veshje lejohet te vishet.
  2. Sipas fetvase se dhene nga Komisioni i Perhershem i fetvave, te cilen e kemi permendur ne pyetjen nr. 169, veshja e fanelave ku jane vendosur figurat apo emrat e lojtareve te njohur, eshte e ndaluar, sepse vendosja e emrit te tyre ne bluze e fanela eshte madherim i atyre, gje e cila eshte e ndaluar. Muslimani duhet t’i largohet reklamimit te figurave apo emrave te njerezve te cilet jane bere te njohur prej kufareve dhe adhurohen nga injorantet mosbesimtare, e ndoshta edhe edhe nga disa injorante muslimane!!! Allahu i drejtofte dhe i kthefte muslimanet ne fene e Tij me nje kthim te vertete! Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 49) Ebu Enes / Shqipëri
  Message: Duke pasur parasyshe hadithin e Profetit salallahu alejhi ue selem: “Kur Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) doli nje dite nga xhamia, burrat ishin perziere me grate ne rruge. Atehere Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) u tha grave: “Qendroni mbrapa! Ju nuk keni te drejte te ecni ne mes te rruges, por ecni ne anet e rruges.” Qe atehere, grate ecnin ngjitur me murin, sa qe rrobat u ngjisnin pas murit nga qe ecnin ngjitur me te.” [Es Sahiha, 856, 857. E ka nxjerre Ebu Daudi 5272]. dhe aq sa kuptoi une nga ky hadith profeti salallahu alejhi ue selam ka dashur t’i ndajë perzierjen e burrave dhe grave konkretisht ne rruge, kjo gje ne ditet e sotme dhe ne vendin ku jetojme eshte shume e veshtire te praktikohet per disa “arsye”.
  Pyetjet e mia jane:
  1. A mos ky eshte nje shkak qe motrat muslimane te kufizojne edhe me shume daljen ne keto ambjente (duke pasur parasyshe disa motra qe jane shume liberale ne daljen jashte shtepise arsye pa arsye: nuk ja plotesojne kushtet rruge si ulja e shikimit, te folurit me ze te ulet veshjet jo shume te rregullta?
  2. dhe e dyta qe me shqeteson me shume mua eshte fakti i perzierjes nëper vendet e shit-blerjeve, dhe konkretisht cila eshte dispozita islame e shkuarjes se femres ne keto vende?

  Përgjigje / 6-6-2008
  Nuk ka dyshim se vendi i femres eshte shtepia dhe dalja e saj duhet te jete shume e kufizuar, vetem ne rast nevoje dhe kur nuk ka kush te dale ne vend te saj. Allahu i drejtohet grave: “Dhe qendroni ne shtepite tuaja e mos u zbukuroni si zbukurimi i injorances se pare.” [El Ahzab, 33]. Kjo nuk eshte ulje per femren dhe as shkelje e te drejtave te saj, por eshte per te miren e saj dhe per ruajtjen e saj nga shume gjera qe e demtojne dhe e cenojne ate, qofshin fizike apo shpirterore. Natyra e femres eshte qe ajo te qendroje ne shtepi, te kujdeset per shtepine dhe femijet, ndersa natyra e burrit eshte qe te dale nga shtepia me shume dhe te punoje, por edhe te ndaje kohe per familjen e tij.
  Ne fetvane nr. 16746, te Komisionit te Perhershem te Fetvave, ne Saudi, me kryetar shejh Iben Baz, thuhet: “I lejohet femres te dale per nevojat e saj ne treg, nese nuk ka kush t’ja kryeje ato, por me kusht qe t’i permbahet mbuleses se sheriatit, te mos perziehet me burrat dhe t’i permbahet edukates Islame.”
  Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 50) Musa / Londër
  Message: Message: Es selam alejkum. Desha te pyes: Cila eshte e sakta e kesaj se a lejohet apo ndalohet pirja e ujit ne te qendrurit ne kemb?
  Një hadith sahih, të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Enes Ibën Maliku-radijallahu anhu-, të ketë thënë: “E ka ndaluar i Dërguari i Allahut të pirët në këmbë.”
  kurse te mburoja eshte nje fatua se;
  Marrja e adbesit, pirja dhe urinimi ndërsa qëndron në këmbë
  Fetaua el-Lexhneh el-Da’imeh, 5/202
  Muslimani mund të marrë abdes në çfarëdo qoftë mënyre që i vjen më lehtë, qoftë ulur, qoftë duke qëndruar në këmbë. Ai, po ashtu, mund të pijë duke qëndruar në këmbë apo ulur, ndonëse është më mirë të pihet ulur. Dhe ai mund të urinojë duke qëndruar në këmbë, nëse është e nevojshme, për sa kohë që askush s’mund ta shohë auretin e tij [organet gjenitale që duhet mbuluar] dhe nëse s’ka rrezik që urina t’i kthehet atij [të stërpiket]. Është më mirë të urinohet ulur, sepse kështu vepronte pejgamberi [salallahu alejhi ue selam] në të shumtën e rasteve.
  Ju lutem me ktheni pergjigjen, All-llahu ju shperbleft me xhenetin ferdeaus, dhe ju thasht sukses ne pune.

  Përgjigje / 6-6-2008
  Eshte e vertete se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e ka ndaluar pirjen ne kembe, por kane ardhur disa transmetime te tjera te sakta se vete ai (salallahu alejhi ue selem) ka pire ne kembe, dhe mund te bashkohet mes ketyre me fjalen se pirja ne kembe ndalohet me perjashtim te rastit kur ke arsye apo nuk mund te ulesh, si psh nese eshte vendi i ngushte, etj. Ky eshte mendimi i shejh Albanit, te cilin e permend ne “Es Sahiha”, nen hadithin nr. 177, dhe pastaj thote: mendimi i shumices se dijetareve eshte se ky ndalim i permendur ne hadith tregon mospelqim (mekruh) dhe jo haram. Kete ka per qellim edhe fetvaja e Komisionit te fetvave, qe permendet ne pyetje.
  Permendim ketu qe nje moter nga Kanadaja na dergoi nje pergjigje rreth kesaj pyetje, Allahu ia shperblefte per mundimin, e cila kishte te bente me nje fetva nga shejh Muhamed iben Salih el Munexhid, perfundimi i te ciles eshte i njejte me kete qe permendem. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 51) Peshkatari / Shqipëri
  Message: Selamu alejkum. Allahu ua shperblefte per mundin dhe punen tuaj. Une jam nje peshkatar amator qe gjuaj peshk neper lumej dhe liqene dhe mendoj se kjo gjueti eshte hallall mirepo ne komunikimin qe kam pasur me nje vella musliman, kur e ftova qe te vije me mua, me tha se nuk e kam gjetur asgjekundi se bene te gjuhet peshku, dhe pyetja ime eshte
  1. A eshte i lejuar peshkimi dhe cfare argumenti ka per kete? dhe dicka tjeter une gjate peshkimit perballem ne shume raste me prezensen e gjarperinjeve te ndryshem ne toke dhe jo ne uje.
  2. Cfare munde te veproi une ne lidhje me kete fenomen. Allahu ju ruajt.

  Përgjigje / 6-6-2008
  1. Peshkimi eshte me se i lejuar, dhe vellai qe ta ka thene kete duhet te mos flase pa pasur dije te sigurte. Po ngrenia e peshkut, a lejohet, thuaji atij! Allahu thote ne Kuran: “Ju është lejuar gjuetia e detit (peshkimi) dhe çdo ushqim nga deti është për t’u kënaqur ju dhe udhëtarët…” [El Maide, 96].
  2. Ne rast se ndesh gjarperinj apo akrepa, keto lejohet qe t’i vrasesh madje ka hadith qe e urdheron vrasjen e tyre, ku Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thote: “Pese te keqinj vriten ne vend te lejuar dhe ne vend te ndaluar (ne Meke, ne xhami): Qifti, sorra, miu, akrepi dhe qeni i egersuar (qe te ha).” Ndersa ne nje transmetim tjeter thuhet: “Gjarperi”, ne vend te “akrepit”. Keto hadithe i transmeton Buhariu dhe Muslimi.
  Allahu e ka ne dore suksesin, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 52) As-Salafy
  Message: Es-selamu alejkum we rahmetull-lahi we berekatuhu!
  Jemi nje grup vellezerish qe punojme hidraulike dhe montues kondicioneresh.
  Deshem te dime se si mendojne dijetaret ne lidhje me montimin e kondicionereve dhe punimin e banjove ne klube, banka, kazino, shtepia ku grate (te zbuluara) levizin neper shtepi apo qendrojne prane punetoreve. Nese nuk ka gje konkrete jeni te lutur te pyesni Shejkh Ali El-Halebij. All-llahu jua shperblefte me te mira dhe ju meshirofte!

  Përgjigje / 13-6-2008
  Nuk lejohet te punosh ne banka qe punojne me kamate, as ne klube ku serviret alkooli dhe as ne kazino ku luhet kumari, sepse te gjitha keto vende jane vende ku shkelen Ligjet e Allahut, dhe te punuarit ne keto vende eshte ndihmese per to, gje e cila do te thote te ndihmosh ne haramin e tyre, dhe kjo nuk lejohet. Ne fetvane nr. 2828, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, thuhet: “Ne ato banka ku punohet me kamate, mulsimanit nuk i lejohet te punoje ne to as portier, sepse kjo gje eshte ndihmese ne gjynah e armiqesi, gje te cilen Allahu na e ka ndaluar ne Kuran…”
  Ndersa ne shtepite e njerezve lejohet te punosh, edhe nese grate e tyre levizin neper shtepi, por duke ruajtur shikimin dhe duke pasur frike Allahun, e nese ju mundeni me kerku qe t’ju qendroje prane nje burre, sepse merreni vesh me mire me burrin, kjo do te ishte nje zgjidhje. E, Allahu e di me mire. Allahu e ka ne dore suksesin, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 53) Motra / Gjermani
  Message: Selamun alejkum. Kam disa pyetje lidhur me kafshet dhe insektet:
  A eshte e ndaluar te mbash kafshe ne shtepi (per qenin e di qe eshte haram) por per macat, si dhe ketu ne gjermani mbajne shum gjarperinje dhe lloje te insekteve si psh marimanga, akrepa apo shkorpion etj, qka eshte puna e ketyre a eshte ndonje isharet i kijametit qe gjerat e trishtuse mbajn ne shtepi. dhe se a eshte e vertet qe eshte gjynah me i mbyte marimangat?

  Përgjigje / 13-6-2008
  Muslimanit i lejohet te mbaje ne shtepi ato kafshe nga te cilat ka dobi dhe per te cilat ka nevoje, siç eshte macja per minjte, qeni i bagetise apo qeni roje, si dhe kafshet e buta e bagetite qe dihen. Ndersa mbajtja e kafsheve te egra, apo te ndyta, apo te neveritshme, nuk jane nga moralet e muslimanit dhe per disa prej tyre ka ardhur hadith qe e ndalon mbajtjen e tyre ne shtepi, siç eshte qeni, perveç atij qe duhet pre roje apo per bagetine, por edhe ky nuk lejohet te futet brenda ne shtepi, por jashte saj. Po keshtu per akrepin kane ardhur hadithe te sakta ku thuhet se ai eshte prej te keqinjve dhe duhet vrare kudo qe te shihet. Lejohet vrasja e merimanges nese ajo te demton apo shkakton frike e panik, dhe po keshtu lejohet vrasja e te gjitha insekteve dhe kandrave demtuese apo shqetesuese e frikesuese, pa asnje problem. Thenia se merimanga ka bere rrjete ne hyrjen e shpelles ku u fut Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) dhe Ebu Bekri, kur emigruan nga Meka ne Medine, nuk eshte e qendrueshme dhe as e sakte. Allahu e ka ne dore suksesin, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 54) Abdullah / Tiranë
  Message: Selam alejkum vella, kisha nje pyetje per dijetaret aty ne jordani: a lejohen te therurat e bektashinjve duke e ditur se te ne jan kompletesisht injorant nga feja i thon vetes musliman bektashi me emer por as qe nuk e di shehadetin, mishin e presin ne qaf?

  Përgjigje / 15-6-2008
  Dijetaret ne Jordani nuk i njohin bektashinjte dhe as i dine hollesite e tyre. Bektashijte jane nje perzierje mes shijave dhe sufive, dhe sipas asaj qe dime ne, te therurat e tyre zakonisht behen jo ne emer te Allahut, por ne emer te baballarve apo dervisheve, e te tjere. Pra ata bejne shirk dhe ketu shtohet edhe menyra e therrjes nga qafa, nderkohe qe rregulli Islam eshte qe kafshet te therren nga fyti, megjithese edhe therja nga qafa lejohet te hahet nese kafshes i del gjaku dhe shpirti nga therrja, por nese diçka e tille behet qellimisht per te kundershtuar ate qe ka ardhur ne Islam, ky eshte kufer. Pra, therrjet e bektashinjve nuk lejohet te hahen nga muslimanet, sepse ato nuk therren ne emer te dikujt tjeter perveç Allahut, dhe e therura e tille eshte ndaluar ne Islam me tekst Kuranor. [El Maide 3, etj]. Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 55) Salahudin / Gjilan
  Message: selamu alejkum kam dy pyatje
  A lejohet ME BE KETE DUA: “O Allah me deno ne ket bote se denimi Yt eshte me i rende ne boten tjeter!”
  E dyta: a lejohet te falet nen imami psh imami me u fal ne katin e pare e ndesa gjemati ne bodrum dmth gjemati eshte nene imamin kjo zakonisht ndodh ne diten e xhuma?
  me trego a jam i kjarte vella ne pyetje. me ndrit zemren me pak pergjwegjje se un jam i dobet ne koto mesele kENAQESIA E aLLAHUT QOFT MBI JU.
  EDHE NJE PYETJE ME BANI HALLALL SE PO BEHEM I TEPERT
  A LEJOHET TE STUDIOHET PSIKIATRIA E FEMIVE SE UN STUDIOJ MJEKESIN SE KA DALLIM PSIKIATRIA E FEMIVE PREJ PSIKIARTRIS SE TE RRITURRIT? ALLAHU JU SHPERBLEFTE ME TE MIRA.

  Përgjigje / 15-6-2008
  1. Ne Sahihun e Muslimit (6776) transmetohet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) vizitoi nje te semure prej muslimaneve, i cili ishte dobesuar shume dhe ishte bere si zog (i lehte). Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) i tha atij: “A i je lutur Allahut me ndonje lutje, apo i ke kerkuar ndonje gje?” Ai tha: “Po, i jam lutur keshtu: “O Zot! Ate denim qe do ma jepje ne boten tjeter, ma shpejto dhe ma jep ne dynja!” Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) tha: “Subhanallah! -I lartesuar qofte Allahu! (ne shenje habie). Ti nuk e mban dot kete gje! Perse nuk thua: “O Zot! Na jep te mira ne kete bote dhe te mira ne boten tjeter, dhe na ruaj nga denimi i zjarrit!” Atehere ai iu lut Allahut me kete lutje dhe Allahu e sheroi ate.” Vepro siç ka thene pejgamberi (salallahu alejhi ue selem).
  2. Lejohet te falesh ne vend me te ulet se imami, qofte nje kat me poshte apo me shume. Kjo ndodh edhe ne Kabe, dhe nuk ka ndonje problem per kete, por ka nje dallim: se ne Kabe lejohet falja para imamit, por ne xhamite e tjera kjo nuk lejohet. Pra, xhemati duhet te falet pas imamit dhe jo ta kaloje ate ne drejtim.
  3. Ne lidhje me psikologjine, kemi folur ne pyetjen nr. 98, dhe ketu nuk kemi çfare te shtojme, vetem se te themi qe edhe psikologjia e femijeve hyn ne rregullin e pergjithshem, qe ate duhet ta studioje dikush qe ka dije nga Islami dhe se si edukohet femija ne Islam, pastaj t’a mesoje psikologjine e femijeve me qellim qe te nxjerre ne pah mangesite e mendjes njerezore perballe ligjeve te Islamit, te shpallura nga Zoti i njerezve, dhe jo per te punuar me te dhe sipas saj. Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 56) Anonim / Gjermani
  Message: Selamu alejkum
  1. Hoxh deshta me pyt se a eshte opbligim per ne ne vende joislame si ketu ne gjermani me ba hixhret prej vendeve qafirave? 2. dhe per qfar arsye na lejohet me nejt ketu?? Allahu ju shperplefte. Eselemu aljekum.

  Përgjigje / 19-6-2008
  Ne fetvane nr. 19670, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, me kryetar shejh Iben Baz, thuhet: “Nese mundesh te besh emigrim (hixhret) nga vendet e kufrit ne vendet muslimane, atehere emigrimi eshte obligim per ty, duke u larguar nga ato vende me fene tende (per ruajtjen e fese tende), dhe sepse Allahu i Madheruar ia ka bere obligim muslimanit qe te emigroje nga vendet e kufrit ne vendet e Islamit, ndersa ate qe nuk e ben kete duke qene se ka mundesi te beje hixhret, Allahu e ka kercenuar dhe ka thene ne Kuran: “Kur engjëjt ua marrin shpirtrat atyre që e kanë ngarkuar veten me faje, u thonë: “Ku ishit?” Ata përgjigjen: “Ishim të pafuqishëm në Tokë”. (Engjëjt) do t’u thonë: “A nuk qe Toka e Allahut e gjerë që të mërgonit në të?” Këta janë ata (njerëz), vendbanimi i të cilëve është Xhehenemi; eh, sa i keq është ai vendbanim!” [En Nisa, 97]. Por, nese nuk ke mundesi te besh hixhret, atehere ti ke justifikim, por me kusht qe te kapesh per fene Islame dhe te jesh i qendrueshem ne te, sepse ne ajetin pas ketij qe u permend me siper, Allahu thote: “Me përjashtim të meshkujve të pafuqishëm, grave dhe fëmijëve, të cilët nuk kanë as fuqinë e as mundësinë të drejtohen në rrugë, mbase Allahu i fal, se Allahu, me të vërtetë, është Shlyes dhe Falës i gjynaheve.” [En Nisa, 98-99]. Ju keshillojme qe te kujdeseni per femijet tuaj, duke u mesuar atyre Islamin dhe jo te futen ne fene e krishtere. Lusim Allahun te na udhezoje ne, ju dhe femijet tuaj!” Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 57) Fazliu / Gjermani
  Message: Selamun alejkum vella, kam vetem kete pyetje: Qka duhet te ben nje musliman me mjekren e tij kur ai eshte qose(dmth mjekren shum te rrall) a duhet ta leshon aq sa e ka apo eshte i lir nga ky obligim.

  Përgjigje / 15-6-2008
  Burri e ka obligim qe ta leshoje mjekrren dhe nuk i lejohet qe ta heqe ate. Ky gjykim eshte i pergjithshem dhe nuk perjashtohet prej tij vetem ndonje rast domosdoshmerie kur vihet ne rrezik jeta apo ndonje demtim fizik nese nuk e heq mjekrren. Burri e ka obligim qe ta leshoje mjekren dhe nuk e ka ne dore dendesine apo rritjen e saj, mjafton qe ai te kryeje vaxhibin e tij. Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 58) Elvis / Itali
  Message: selamu alejkum. Allahu jua shperblefte me te mira punen tuaj.
  Desha te pyes: une fali 5 vaktet e namazit, mirepo problemi im edhe jam shume i palumtur me kete gje eshte se nuk me japin leje me e fale xhumane. A duhet te bej hixhret per hire te Allahut ne nje vend tjeter ku mund ta praktikoj islamin si duhet?

  Përgjigje / 2-7-2008
  Allahu te forcofte dhe te ndihmofte! Nese muslimani nuk mundet ta praktikoje Islamin ne nje vend, ai e ka detyrim qe te emigroje prej atij vendi ne nje vend tjeter ku mundet te praktikoje fene e tij. Por, sigurisht qe kjo varet edhe nga mundesite e secilit, por ai duhet te beje me te shumten qe mundet, e Allahu nuk ngarkon pertej mundesive. Bej lutje Allahut per lehtesim dhe sukses qe te zbatosh fene e Tij, sepse Allahu e ka ne dore sukesin, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 59) Meriem / Itali
  Message: Esselamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu!
  A kishit pasur mundesi te na e pasuronit rubriken tuaj me nje sektor mbi etiken e duase: si fillohet, çfare mund te thuhet ne vijim e si te mbyllet. Gjithashtu te na tregonit mbi disa dua qe duhen thene per lehtesimin e marrjes se dijes gjate studimeve e qe te mos na behen pengese djallezirat e mosbesimtareve ndaj besimtareve studente ne emigracion, si puna ime.
  Allahu azze ue xhel-le jua shperblefte me te mira angazhimin dhe ndihmen e madhe qe po na jepni ne mesimin e fese!

  Përgjigje / 5-7-2008
  Ketu mund te permendim disa edukata te pergjithshme ne lidhje me duane, sepse nuk eshte vendi dhe as koha per hollesite. Themi:
  Se pari, besimtari duhet te zgjedhe kohen me te pershtatshme per pranimin e duase, te kete vepruar veper te mire, te jete i paster, te kthehet nga kibla, te ngreje duart, te filloje me lavderimin dhe falenderimin e Allahut per Miresite e Tij te pafundme ashtu si i takon, te mos e ngreje zerin dhe as te mos e ule fare ate, te kerkoje falje per gjynahet e medha e te vogla, pastaj te filloje me lutjet dhe kerkesat qe ka duke iu drejtuar Allahut me perulje, frikerespekt e pergjerim. Te zgjedhe duate e ardhura ne hadithe te Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), siç gjenden te mbledhura ne libra te ndryshem per lutjet. Ne rastin kur ke sprova nga mosbesimtaret, madje gjithnje, mos harro te besh lutje me kete ajet: “رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ” [الممتحنة : 5] “O Zoti ynë, mos na bëj sprovë për jobesimtarët dhe falna ne, o Zot. Vërtet, Ti je i Plotfuqishmi dhe i Urti.” [El Mumtehine, 5]. Pastaj e mbyll duane duke derguar salavate mbi Pejgamberin (salallahu alejhi ue selem), madje salavatet duhet te zene nje pjese te mire te duase. Bej sa me shume dua dhe perserite shume ate qe do nga duaja, sepse keshtu vepronte pejgamberi (salallahu alejhi ue selem), per te treguar nevojen e madhe para Allahut te Madheruar. E, padyshim se Allahu i pranon lutjet qe i drejtohen Atij me sinqeritet dhe pergjerim, dhe dijeni se atij qe Allahu ia do te miren, i jep sukses qe te beje sa me shume dua, prandaj beni sa me shume dua, e Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 60) Fatina / Kosovë
  Message: Selam alejkum
  A ka ndonje hadith qe tregon qe sesht e lejuar te heqim shamin para grave jo besimtare?

  Përgjigje / 12-7-2008
  Dijetaret jane ne mospajtim ne lidhje me auretin e gruas muslimane ne sy te grave jomuslimane, dhe shkaku i mospajtimit eshte se nuk ka argument te prere nga Kurani apo Suneti ne lidhje me kete çeshtje. Disa thone se gruaja nuk duhet te zbuloje para grave mosbesimtare veçse fytyren dhe duart, njesoj si para burrave te huaj. Kurse te tjere thone se i lejohet asaj te zbuloje para grave mosbesimtare ato pjese te trupit qe zbulon edhe para grave muslimane, sepse nuk ka argument per te kunderten e kesaj. Ajo qe keshillojme eshte qe grate muslimane duhet te ruhen nga zbulimi para grave jomuslimane sa te munden, sepse ato nuk jane te besueshme nga feja dhe mundet qe te pershkruajne gruan muslimane te burri i vet apo te te afermit e vet, gje e cila nuk eshte e mire per gruan muslimane. E, Allahu eshte i Gjithedijshem. Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 61) Sara / Gjakovë
  Message: Es selam alejkum
  A lejohet me i ngjyros floket {nese keni mundesi mendimin e disa dijetarve e jo veq te kshillit te fetfave} dhe a lejohet te shkoj ta vizitoj diken pa e lajmeruar?

  Përgjigje / 13-7-2008
  Se pari, njerezit ndahen ne te ditur dhe te paditur. Te diturit jane ne grada dhe te paditurit gjithashtu jane ne grada, kush di me shume e kush me pak. Ne sheriat i eshte lejuar atij qe nuk di qe te veproje sipas asaj qe i thote ai qe di dhe ta imitoje ate ne nje ceshtje te caktuar, por edhe kjo i ka kushtet e veta. Dijetari pyetet per nje ceshtje me qellim qe te jape fetva sipas asaj qe i ka mesuar Allahu, dhe pyetesi vepron sipas asaj qe ai thote. Nese personi qe kerkon te dije gjykimin per nje ceshtje ka mundesi qe te kerkoje dhe te studioje argumentet e secilit grup, ai e ka vaxhib qe te kerkoje dhe te mos e marre fjalen e nje dijetari te caktuar pa e ditur argumentin dhe se ai argument sipas perpjekjes dhe mendimit te tij eshte dominues. Por nese personi nuk e ka kete mundesi dhe nuk di si dhe ku te kerkoje, atehere merr fjalen e njerit dijetar per te cilin ai mendon se eshte me i ditur dhe argumenti i te cilit i duket me i forte. Pasi na vijne pyetjet, ne kerkojme per fetva autentike nga dijetaret bashkekohore, me qellim qe te mos japim fetva nga vetja, dhe prej fetvave te dijetareve zgjedhim ato te dijetareve me te besueshem per te cilet mendojme se kane me shume dije dhe se mundesia qe e verteta te jete me ta eshte me e madhe. Kur gjejme fetva te komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, ne gezohemi me kete, dhe i japim perparesi mbi çdo fetva tjeter, perse? Sepse ketu behet fjale per nje komision te perbere nga nje grup dijetaresh se paku prej kater vetesh, dijetare te cilet njihen per dijen e tyre, devotshmerine, akiden dhe rrugen e sakte te selefeve. Te gjitha fetvate qe i permendim nga ato te komisionit te perhershem te fetvave, jane dhene kur shejhu i madh Iben Baz ka qene gjalle dhe ka qene kryetar i ketij komisioni. Megjithate, kjo nuk do te thote se ne nuk marrim nga fjala e dijetareve te tjere, dhe vete pergjigjet e dhena ne kete forum jane fakt per kete, por kur gjejme fetva autentike nga komisioni i perhershem, fetva e cila mund te jete dhene edhe nga dijetare te tjere, dhe patjeter qe eshte dhene edhe nga te tjere, ne e permendim ate fetva te komisionit te perhershem dhe mjaftohemi me te, sepse qellimi eshte te mesohet e sakta dhe e verteta ne lidhje me nje pyetje te caktuar, dhe jo numerimi dhe mbledhja e fjales se secilit dijetar, dhe pastaj secili te zgjedh çfare deshiron. Kur permendim nje fetva, qofte ajo nga komisioni i perhershem apo nga ndonje dijetar i caktuar, kjo do te thote se ne e zgjedhim ate si me te verteten dhe besojme se ajo eshte e verteta ne nje çeshtje te caktuar, perndryshe, nese mendojme se e verteta eshte ndryshe nga ajo qe thuhet ne fetva, ne e sqarojme ate dhe themi mendimin qe mendojme se eshte me i sakte dhe se kush dijetar e ka ate mendim. Keto duhet te jene te ditura dhe te qarta.
  1. Ngjyrosjen e flokeve me çdo lloj ngjyre dhe lende perveç te zezes, nuk e ka ndaluar kush prej dijetareve, sepse lejimi i kesaj eshte bere nga pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ne hadithe te sakta.
  2. Nuk ka ndalese qe te shkosh vizite pa e lajmeruar personin qe viziton, por duke iu permbajtur rregullit qe kur afrohesh te shtepia e tij, te trokasesh tri here me pak distance kohore mes tyre, dhe nese nuk te pergjigjet kush e nuk ta hap deren, duhet te largohesh. Po keshtu, duhet te keni parasysh kohen e berjes se vizites, sepse vizita pas drekes, pas jacise dhe para sabahut, nuk eshte kohe vizite, vetem se ne raste urgjente dhe per pune, por jo per vizite.
  Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 62) Anonim / Suedi
  Message: Esselamu alejkum.
  “Nënat që duan ta plotësojnë gjidhënien janë të obliguara t’u japin gji fëmijëve të tyre dy vjet të plota,
  Fjala obligim a i kundershton ky ajet disa nena qe e largojn femiet e veta nga gjiri me deshiren e tyre pershkak se ta mbron trupin e vete qe te mos trashet?

  Përgjigje / 12-7-2008
  Allahu i Madheruar thote: “Nënat[1] t’u japin gji fëmijëve të tyre[2] dy vjet të plota; ato që duan ta plotësojnë gjidhënien. Ndërsa babai i fëmijës ka për detyrë ushqimin dhe veshmbathjen e tyre sipas mundësisë. Askush nuk ngarkohet më tepër mundësive që ka. Asnjë nënë nuk duhet të dëmtohet për shkak të fëmijës së saj[3] dhe asnjë baba nuk duhet të dëmtohet për shkak të fëmijës së tij[4]. Po këto detyrime janë edhe për trashëgimtarin (e fëmijës jetim). Por, nëse pas konsultimit dhe me pëlqimin e të dyve, ata vendosin t’ia ndajnë gjirin fëmijës së tyre[5], nuk ka ndonjë gjynah për ta. Po ashtu, nuk është gjynah për ju nëse dëshironi t’i gjeni mëndeshë fëmijës suaj, përderisa i jepni asaj atë që i caktoni, sipas zakonit. Kini frikë Allahun dhe dijeni se Allahu është Gjithëshikues i gjithçkaje që ju veproni.” [El Bekare, 233].
  Nga ajeti kuptohet se nena nuk e ka obligim gjidhenien per dy vjet te plota, vetem nese deshiron dhe nese bie dakord me burrin e vet. Ata mund t’i gjejne edhe mendeshe femijes se tyre nese nuk duan qe nena t’i jape qumesht atij dhe nese femija pranon te pije nga nene tjeter. Por padyshim se gjidhenia per nje kohe sa me te gjate nga vete nena e femijes eshte me e mire per femijen, per shendetin dhe zhvillimin e tij fizik, mendor dhe shpirteror, sepse qumeshti i nenes permban disa fshehtesi qe nuk i ka asnje qumesht tjeter dhe po keshtu pirja e femijes nga nena e tij ndikon edhe ne gjendjen e tij shpirterore dhe mendore. Prandaj, nenat duhet t’i marrin parasysh keto gjera dhe te mendojne per te miren e femijeve te tyre, por pa e demtuar shendetin e tyre. E Allahu eshte Ai i Cili jep sukses.
  1. Janë për qëllim nënat e ndara nga burri, të cilat kanë fëmijë në gji me burrin e ndarë.
  2. Kjo tergon se nënat kanë më shumë të drejtë në gjidhënie se sa ndonjë mëndeshë me qira, pas ndarjes nga burri.
  3. Nuk lejohet të dëmtohet nëna e fëmijës e devorcuar, nga babai i tij, duke e ndaluar atë nga gjidhënia ose duke mos shpenzuar për të atë që i takon.
  4. Nga nëna e fëmijës, duke u tërhequr nga dhënia gji fëmijës së tyre, ose duke kërkuar më shumë se ç’i takon, apo llojet të tjera dëmtimi.
  5. Pa u plotësuar dy vjet.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 63) Bedriu / Suedi
  Eselamu alejkum:
  1. Si te veprojn njerezit e shtepis kur ne dhomat e tyre po ka shume miligona dhe marimanga, kan degjue qe eshte gjynah mbytja e tyre pasi nuk ka zgjidhje tjeter se si te largojn, po ashtu per bletat e verdha prej frikes i mbysin?
  2. A lejohet unaza per nje moter me mbules qe eshte vetem rreth e nuk eshte dicka qe e zbukuron dhe po ashtu vanthe dorezore dhe qafore qe mbulohen nen veshjet e tyre dmth tregohen vetem para grave ?
  3. Po ndodh shpesh qe personat qe kan automjet dhe grat nga familjet e tyre apo dikush qe si kan ne mahrem kerkojn qe ti vozitin tek mjeku apo ne nje lagje tek anetaret e familjes apo dicka tjeter a lejohet ky rast ne qoftese jane edhe dy apo tre gra?

  Përgjigje / 2-8-2008
  1. Shejh Iben Baz, Allahu e meshirofte, u pyet: “Insektet dhe kandrat qe gjenden ne shtepi, siç jane milingonat, buburrecat, e te ngjashme me keto, a lejohet t’i vrasim duke i mbytur me uje ose duke i djegur me zjarr, apo çfare te bejme?” Shejhu u pergjigj: “Nese keto insekte e kandra te demtojne, vrasja e tyre eshte e lejuar por jo duke i djegur me zjarr, por me helme apo lende te ndryshme te posaçme per to. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Pese kafshe jane te keqija dhe duhen vrare si ne vend te lejuar edhe ne vend te ndaluar (ne haremin e Kabes dhe te çdo xhamie): Sorra, qifti, miu, akrepi dhe qeni i terbuar (qe te ha).” [Buhariu, Muslimi, etj]. Ne nje transmetim tjeter te Muslimit permendet “gjarpri”, ne vend te “qiftit”. Per keto kafshe Pejgamberi ka njoftuar se jane te demshme dhe prandaj ka lejuar qe ato te vriten. Po keshtu, te gjitha ato kafshe apo insekte a kandra qe jane te demshme per njeriun, lejohet te vriten ne vend te lejuar e te ndaluar, siç jane milingonat, buburrecat, mushkonjat, e te ngjashme me keto, qe e demtojne njeriun.” [“Mexhmuu Fetava Iben Baz”, 5/301-302].
  2. Per unazen qe eshte rreth, pa asnje nderpreje apo gur ne te, ka kundershtim ne mesin e dijetareve, nese lejohet apo jo: disa thone se vendosja e kesaj unaze lejohet, duke u bazuar ne argumente te pergjithshe qe e lejojne vendosjen e unazes prej ari per grate, ndersa te tjere thone se unaza qe eshte rreth i pashkeputur apo pa gure ne te, nuk lejohet sepse hadithet e sakta e te posaçme per kete gje e kane ndaluar ate. Prej ketyre haditheve te posaçme eshte fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “Kush deshiron qe ta rrethoje te dashurin e tij (ne nje transmetim tjeter thuhet “te dashuren e tij) me rreth prej zjarri, le t’i vendose rreth prej ari. Kush deshiron t’i vendose te dashurit te tij varese prej zjarri ne qafe, le t’i vendose varese prej ari, dhe kush deshiron t’i vendose te dashurit te tij byzylyk prej zjarri, le t’i vendose byzylyk prej ari. Por perdorni argjendin dhe luani me te.” [Hadith Hasen. Ebu Daudi dhe Ahmedi]. Mendimin e pare e mbeshtet edhe shejh Iben Bazi, ndersa te dytin e mbeshtet edhe shejh Albani, dhe kundershtimi ne interpretimin e ketyre haditheve nuk eshte i thjeshte. Secili prej dijetareve ka zgjedhur ate mendim tek i cili eshte qetesuar zemra se eshte me i sakte sipas kuptimit te argumenteve qe kane ardhur, dhe secili shperblehet per perpjekjen e tij, por e verteta eshte vetem me njeren pale. Ajo qe mendojme se eshte me e sakta dhe me e paqshme ne kete çeshtje, eshte ndalimi i unazes qe eshte rreth i pashkeputur dhe pa gure apo lende tjeter ne te, qofte unaza prej ari apo prej argjendi. Dhe kjo vlen edhe per varesen e qafes dhe per byzylykun e dores. Kurse ne lidhje me arin, ai lejohet per grate dhe ndalohet per burrat, por ai i grave kufizohet qe te mos jete rreth, siç e thame. Allahu eshte i Gjithedijshmi dhe Ai jep sukses.
  3. Nuk lejohet per gruan qe te udhetoje vetem pa mahram, dhe nuk i lejohet te hipe ne makine ku ka burre te huaj, pa qene e shoqeruar me mahram; nje te aferm te saj me te cilin i ndalohet martesa, qe eshte mashkull dhe e ka arritur pjekurine seksuale, keto jane kushtet e mahramit.
  Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 64) Florion
  Esselamu alejkum vlla! A je mir? Kisha dy pyetje:
  1. Nese nje burre e shkurton mjekren poshte kocit te fytit dhe ne fillim te faqeve me shume se ne pjesen tjeter, a duhet ta shkurtoje gjithe mjekren per ta barazuar gjatesine e saj apo mos ta preke fare?
  2. Nese nje njeri betohet ne All-llahun per disa pune haram qe nuk do ti kryej dhe pastaj i thyen betimet, pastaj pendohet, cka duhet te veproje? All-llahu ta shperblefte me te mira!

  Përgjigje / 14-8-2008
  1. Shkurtimi i mjekres kur eshte me pak se nje grusht, nuk lejohet dhe ata qe i duan t’i zbukurojne mjekrat duke i shkurtuar ato, do te vuajne pasojat e vepres se tyre.
  2. Thyerja e betimit duhet te shlyhet ashtu si ka urdheruar Allahu i madheruar, ne ajetin: “Allahu nuk ju kërkon llogari për betimet tuaja të paqëllimta, por ju kërkon llogari për ato që jeni zotuar qëllimisht. Shlyerja e betimit të thyer është të ushqyerit e dhjetë të varfërve me ushqimin mesatar me të cilin ushqeni familjen tuaj, ose të veshurit e tyre ( dhjetë të varfër), ose lirimi i një robi. Kush nuk ka mundësi t’i bëjë këto, le të agjërojë tre ditë. Kjo është shlyerja për betimet tuaja të thyera. Ruani betimet tuaja. Në këtë mënyrë Allahu ua sqaron dispozitat e veta që të jeni mirënjohës.” [El Maideh 89]. Pra, kur thyhet betimi i qëllimtë, ai mund të shlyhet me një nga mënyrat e mëposhtme:
  Ushqimi i dhjetë të varfërve
  Veshja e dhjetë të varfërve
  Lirimi i një robi
  Betuesi është i lirë të zgjedhë njërën nga këto tre mënyra. Nëse nuk ka mundësi të bëjë asnjërën prej tyre, atëherë ai është i obliguar të agjërojë tri ditë.
  Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 65) Ylber
  Message: selam alejkum!
  Allahu ju shperblefte per mundin.
  pyetja eshte kjo: Ajetet edhe hadithet qe flasin per diturine dhe dijetarin dhe gjithashtu edhe per vleren e ilmit a kane te bejne vetem me diturine e dinit apo edhe per diturine ne pergjithesi(psh diturine shkencore ne fusha te ndryshme si ne mjeksi,ingjinieri etj..) dhe A ka shperblim ne studimin e diturise shkencore nese qellimi eshte per hir te Allahut s.w.t.?

  Përgjigje / 14-8-2008
  Islami urdheron per kerkimin e dijes dhe lufton injorancen, dhe sa me e rendesishme dhe e domosdoshme per njeriun te jete nje dije apo shkence e caktuar, ajo eshte me paresore qe t’i kushtohet rendesi dhe kujdes mesimit te saj. Prej ketu, mesimi i fese dhe rregullave te saj qe i duhen çdo njeriu, duhet t’i mesojne te gjithe te pakten sa te kryejne obligimin e tyre ne te gjitha fushat e jetes, dhe shperblimi tek Allahu per kete dije eshte shume i madh. Po keshtu edhe mesimi i shkencave te tjera qe i sherbejne njeriut jane detyrim per njeriun qe t’i mesoje ato sipas rendesise se seciles prej tyre, dhe sipas kesaj rendesie eshte edhe shperblimi nga Allahu i Madheruar. Pra, vlera e dijes dhe dijetareve eshte shume e madhe, per ata qe mesojne dijen fetare ne veçanti dhe per te gjithe ata qe mesojne dijet e tjera qe i sherbejne njeriut ne pergjithesi. Kjo, sepse dija fetare i siguron njeriut jeten e qete e te lumtur ne kete bote dhe fitoren ne boten tjeter, kurse dija shkencore jo fetare, i siguron atij permiresim te kushteve te jeteses vetem ne kete bote, dhe nuk perfiton prej tyre ne boten tjeter perveç nese kesaj i bashkohen gjera te tjera siç eshte qellimi apo ardhja ne ndihme dikujt qe ka nevoje duke perdorur kete dije shkencore dhe duke shpresuar shperblim nga Allahu, e keshtu. Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 66) Abdur-Rahman / Zvicër
  Message: Es-Selamu Alejkum ue Rahmetullahi ue Bereketuhu
  Ne muslimanet te cillet jetojm ne vende te jobesimtarve si: Zvicer, Gjermani, Amerik dhe Itali etj… 1. A e kemi Obligim Hixhretin?
  2. Ne vendet tona si: Maqedoni, Kosove dhe Shqiperi etj… nuk eshte gjendja shume ma mire ndoshta pak (inshaAllahu teala) duhet ne te emigrojm ne nje vend Islam do me thon ku jetojn Muslimanet dhe ke mundesi ta praktikojsh feen ma mire se ne vendin tone?
  3. Nese ne shkojm per disa vite ta studojm islamin (bi-idhnillah) dhe kthehemi prap te vendi jone per Davet a eshte kjo ma se miri?

  Përgjigje / 26-8-2008
  1. Emigrimi nga vendet joislame ne vendet Islame eshte obligim per te gjithe muslimanet qe ndodhen atje dhe kane mundesi te emigrojne.
  2. Emigrimi nga vendet joislame ne vendet Islame eshte bere i detyruar ne Islam per disa shkaqe madhore, nga te cilat me kryesoret jane liria ne adhurimin ndaj Allahut, ne bindjen ndaj Tij, ne zbatimin e ligjeve te fese se Tij, siguria e jetes dhe e pasurise, etj. Allahu i Madheruar thote: “Vërtet, ata që besuan dhe mërguan (për hir të besimit), e më pas luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut dhe ata që u dhanë strehim e i ndihmuan, janë miq e mbrojtës për njëri tjetrin. Por, ata që besojnë e që nuk kanë mërguar, nuk të kërkohet t’i mbrosh, derisa të mërgojnë. E, nëse ju luten që t’i ndihmoni për çështjen e fesë, atëherë jeni të detyruar t’u dilni në ndihmë, përveçse (kur ju duhet të luftoni) kundër një populli me të cilin keni marrëveshje. Allahu e sheh mirë atë që veproni.” [El Enfal, 72]. Pra, nese muslimanet qe ndodhen ne ato vende nuk emigrojne, por kane mundesi ta praktikojne Islamin, atehere do te mbajne pasojat e kesaj, siç eshte mosmbrojtja nga muslimanet, etj.
  3. Kjo nuk eshte pyetje, por diçka qe enderrohet nga te gjithe te rinjte muslimane te vendeve tona. Kush ka mundesi ta beje kete, ai ka marre nje rruge per ne xhenet, siç ka ardhur ne hadith nga Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem), i cili ka thene: “Kush ndjek nje rruge per kerkimin e dijes, Allahu i lehteson atij nje rruge per ne xhenet.” E ka nxjerre Muslimi.
  Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 67) Lec / Mitrvicë
  Message: eselam alejkum. A lejohet qe ne nik te shkruhen ajete te kuranit apo hadithe per qellim me mbajt mend?

  Përgjigje / 29-8-2008
  Nuk keshillohet as nuk preferohet shkruajtja e ajeteve te Kuranit apo te haditheve neper Nike apo vende te tjera te ngjashme, e mesimi permendesh i tyre mund te behet me menyra te tjera. Kjo sepse vendosja e ketyre ajeteve apo haditheve mund te tregoje pastrim te vetes nga personi qe i vendos ato, apo gjera qe hyjne tek punet e zemres, siç eshte qellimi, mburrja, etj. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 68) Beni / Shqipëri
  Message: Selam alejkum vella Bledar.
  Ne rradhe te pare te uroj miresi dhe begati ne kete dunja dhe Ahiret dhe Allahu te te ruaj prej zjarit te xhehenemit.
  Une kisha nje pyetje ne çeshtjen e shkurtimit te mjekrres, dhe e di mendimin e Shejh Albanit Allahu e Meshirofte per shkurtimin poshte grushtit por nuk di Argumentet qe ka sjelle. Kam degjuar se kete e kane praktikuar tete Sahabe te nderuar dhe se ne nje ajet qe flet per fitren Ibn Abazi radiallahu anhu e ka komentuar se nuk duhet te jete mjekra me e gjate se sa nje grushte (por sic te thashe keto i kam degjuar por nuk e di a jane te verteta). Po pate mundesi vella dhe nese din dicka rreth kesaj ceshteje na i trego qe te dime cfare argumentesh ka per kete mendim ne kete ceshteje. selam slejkum

  Përgjigje / 29-8-2008
  Shejh Albani, Allahu e meshirofte, ne librin “Silsiletu el Ehadith ed Daife”, nen hadithin me nr. 2355, thote: “Dije se nuk ka ardhur ndonje hadith i sakte nga Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ne lidhje me shkurtimin e mjekres, as me fjale dhe as me veper. Por eshte vertetuar se disa prej selefeve e kane vepruar kete gje, prej te cileve permendim:
  1. Mervan iben Salim el Mukafea ka thene: “Kam pare Iben Umerin te kape me grusht mjekren e tij dhe ta prese ate qe shtohej nen grusht.” E ka nxjerre Ebu Daudi e te tjere me zinxhir transmetimi te mire.
  2. Eshte percjelle nga Iben Abasi, se ne Fjalen e Allahut: “Pastaj, haxhinjtë le të pastrojnë trupin e tyre…” [El Haxh, 29], ai ka thene: Me “pastrimin e trupit” eshte per qellim: rruajtja e kokes, shkurtimi i mustaqeve, shkulja e qimeve te sqetullave, rruajtja e vendeve te turpshme, prerja e thonjeve, marrja nga mjekra, hedhja e gureve dhe qendrimi ne Arafat dhe ne Muzdelife.” E ka nxjerre Iben Ebi Shejbe dhe Iben Xherir ne Tefsirin e tij, me zinxhir te sakte transmetimi.
  3. E njejta fjale si ajo i Iben Abasit, ne te njejtin ajet, eshte percjelle edhe nga Muhamed iben Keab el Kuradhi, dhe se ai ka shkurtuar mustaqet dhe mjekren poshte grushtit.
  4. Po keshtu eshte percjelle edhe nga Muxhahidi dhe se ai ka shkurtuar mustaqet, e te tjere…
  Sipas ketyre transmetimeve te sakta kuptohet se shkurtimi i mjekres apo marrja prej saj ka qene diçka e njohur tek selefet, ndryshe nga mendimi i disa vellezerve tane prej dijetareve te hadithit te cilet jane shume te ashper ne kete çeshtje, duke u mbeshtetur ne kuptimin e pergjithshem te hadithit: “leshoni mjekrat”, pa vene re se ky pergjithesim nuk eshte per qellim nga hadithi, dhe kete e argumenton vete vepra e selefeve, nga te cilet edhe Abdullah iben Umer, Ebu Hurejra, Iben Abasi… Por ky shkurtim eshte i kufizuar me ate qe kalon mbi grushtin e dores se vete personit, kur e kap mjekren e vet me grushtine tij, qe nga pjesa e perparme e nofulles te maja e mjekres…”
  Allahu eshte i Gjithedijshem dhe suksesi eshte vetem ne Dore te Tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 69) Anonim
  Message: Selam alejkum
  I kam disa pyetje,keto jan:
  1) A prishet abdesti, nese e pastron nje femi prej urines qe eshte ma i madh se 2 vjet?
  2) A eshte e lejueshme vajzave te vogla me i ja shpu veshet, me i ndu vath?
  3) Nje grua tha se ja kishte ndu djalit emrin EKBER tha vjehrrin e kam pas hoxh aj e din. Une i thash se ky emer i takon vetem Allahut.
  4) A guxon gruaja me i dhane kojshive qe jan atje fukara prej sendeve qe i ka ne shtepi, po pa e vet burrin, se aj shum e mledh doren si tanjira, qebe, me honger, etj.
  5) A eshte shejh Salih el Munaxhid selefi a jo?
  6) Cfar shenje eshte kjo kur nje musliman vdes ne nevojtore, por ai kishte bere haxh ishte fal edhe njerezit e lavdrojn at si njeri te mire?
  7) A eshte e vertet kjo se kur e thojm ket dua jemi te mbrojtur: BISMILAH ALLAHUMME INNI EUDHU BIKE MINEL HUBTHI UEL HABAITH. d.m.th. O Allah mbrona prej shejtanit mashkull apo femen,kete e pata ndi prej nji arabes selefije. se kinse shejtani nese nuk e thu ket dua gezohet kur hyn njeri ne banjo?
  8) Nuk po e marre vesh mire, a guxon gruaja me shku me kerr vetem e vozit tek familja ku jan 13 km larg apo jo?

  Përgjigje /1-9-2008
  1. Urina apo jashteqitja e femijes, qofte me i vogel apo me i madh se 2 vjec, nuk e prish abdesin, dhe as prekja e organit te tij kur e pastron nuk e prish abdesin, por nese bie urine ne rroben e nenes apo te dikujt tjeter, vendi ku ka rene urina duhet te lahet apo te sperkitet me uje sipas rastit, por abdesi nuk prishet. Argument per keto jane hadithet ku Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) urdheron per sperkitjen e urines se femijes ne gji mashkull, kur bie ne rrobe dhe per larjen e urines se femijes ne gji femer, dhe nuk ka urdheruar qe te merret abdes. Nje fetva e ngjashme me kete ne kete teme, eshte dhene edhe nga Komisioni i perhershem i Fetvave, 5/286.
  2. Per shpuarjen e vesheve te vajzave me qellim te vendosjes se vetheve per zbukurim, ka nje mospajtim mes dijetareve, por lejimi i tij eshte shume i qarte dhe per ndalimin nuk ka asnje argument. Ne disa hadithe permendet se grate e sahabeve jepnin sadaka prej stolive te tyre duke i hequr nga veshet apo nga qafa, dhe nese do ishte e ndaluar kjo gje, Pejgamberi do t’i ndalonte ato nga shpimi i vesheve, i cili te shkakton dhimbje, por ajo eshte dhimbje e durueshme dhe pa zarar, keshtu qe lejimi eshte i padiskutueshem.
  3. Fjala “Ekber” eshte mbiemer i shkalles siperore, qe perkthehet: “me i madh”, por perdoret edhe per krahasimin e dy sendeve apo njerezve: filani eshte me i madh se filani. Kur perdoret si mbiemer per Allahun e Madheruar, kuptimi i tij vjen ne shkallen siperore, me kuptimin: Allahu eshte me i madh se çdo gje ne menyre absolute. Kurse vendosja e ketij mbiemri si emer per femijen tregon per injorancen e personave qe e bejne ate, nderkohe qe ka plot emra te mire e te bukur, te cilet Allahu do qe t’ua vendosim femijeve, siç eshte emri Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, etj, etj.
  4. Nuk lejohet qe gruaja te jape nga pasuria e burrit te saj pa lejen e tij, por nese ajo jep nga pasuria e vet apo nga ushqimi i vet, kjo eshte e lejuar pa dyshim. Kurse burrit me i fol qe te beje mire, sepse kush jep sadaka, Allahu ja shton edhe me shume pasurine dhe i jep bereqet ne te, si dhe shperblim te shumefishte ne boten tjeter.
  5. Per shejh Salih el Munexhid kemi folur diçka me pare, ne kete forum.
  6. Ne pergjithesi, vdekja ne nevojtore nuk eshte shenje e mire per mbylljen e jetes se njeriut, sepse eshte nje vend ku nuk permendet Allahu dhe nuk thuhet shehadeti para vdekjes, e Allahu e di se cfare ka bere ai person qe ka ate perfundim, por megjithate, dija eshte tek Allahu dhe perderisa njerezit e njohin per musliman dhe njeri te mire, duhet t’i kerkojne Allahut falje per te, e sidomos te afermit e tij.
  7. Kete lutje e bente Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) kur hynte ne banje, dhe hadithi transmetohet nga Buhariu, Muslimi, etj.
  8. Nuk i lejohet gruas te udhetoje vetem me shoferin e makines, perderisa ai eshte i huaj per te, vetem nese ajo eshte e shoqeruar me nje mahram-mashkull i aferm i rritur (qe e ka arritur bulugun-pjekurine seksuale), me te cilin nuk i lejohet martesa. Distanca e udhetimit nuk merret parasysh ne kete rast. Kurse drejtimi i makines nga gruaja eshte ndaluar nga shumica e dijetareve bashkekohore, prej te cileve shejh Iben Baz dhe te gjithe dijetaret e Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, siç permendet ne fetvane me nr. 6412. Kjo ndalese vjen per shkak te pasojave dhe ndalesave qe vijne nga kjo gje. Nuk ka ndonje argument te drejtperdrejte qe e ndalon gruan te drejtoje makinen, natyrisht se atehere nuk ka pasur makina, por atehere ka pasur kafshe si deveja, kali, etj, dhe nuk eshte percjelle qe grate t’i drejtonin vete keto kafshe, por ato hipnin ne to dhe burrat i drejtonin, perveç ndonje rasti domosdoshmerie dhe detyrueshmerie. As per shume kohe me pas kohes se sahabeve, grate nuk i drejtonin vete kafshet e udhetimit dhe ndoshta deri para pak kohesh nga koha aktuale, dhe kuptohet se arsye per kete eshte vete natyra e femres, ruajtja dhe nderimi i saj ne shoqerine Islame. Po ky gjykim dhe arsyetim vlen edhe sot per makinat dhe mjetet e ndryshme te udhetimit, te cilat i pershtaten natyres se mashkullit dhe jo te femres, per vete rolin qe ka secili ne jete, me perjashtim te ndonje rasti te domosdoshem e te detyrueshem kur mungon burri dhe vihet ne rrezik jeta apo i afrohet rrezikut, atehere lejohet qe gruaja te drejtoje makinen per te kryer nevojen e domosdoshme dhe duke iu permbajtur rregullave te sheriatit qe dihen. Por gjykimi i pergjithshem eshte ndalimi, dhe sipas rregullit: “Ne rast domosdoshmerie, te ndaluarat behen te lejuara.”
  Allahu eshte i Gjithedijshem dhe suksesi eshte vetem ne Dore te Tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 70) Izet / Kosovë
  Message: A eshte zina puthja e ndonje femre qe nuk ke kurorzim me te?

  Përgjigje / 8-9-2008
  Te gjitha pjeset e trupit qe prekin gje te ndaluar nga trupi i nje femre te huaj, bejne nje lloj zinaje-imoraliteti, per te cilin ka denim dhe eshte gjynah, por ajo qe eshte per qellim me zinane, e cila meriton denimin e percaktuar ne sheriat prej goditjes me shkopinj per beqarin apo gurezimit deri ne vdekje per te martuarin, eshte kryerja e marredhenieve intime te jashteligjshme ashtu si ben burri me gruan e vet ne krevatin bashkeshortor, d.m.th. kur organi i mashkullit hyn ne organin e femres; ne kete rast quhet zina nese eshte jashte kurore, dhe behet obligim husli nese eshte brenda korore, ndermjet burrit dhe gruas se vet. Allahu na ruajte nga zinaja dhe nga çdo veper e keqe qe afron tek ajo dhe tek denimi i Allahut! Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 71) Mirsad / Kosovë
  Asalamu alejkum , nje pyetje kisha pas deshire me bo:
  Po i shohim se disa motra muslimane perveq tere trupit siq ka thene Allahu xh sh po e mbulojne edhe fytyren. A eshte kjo farz apo pe bejne sipas deshires? Apo mos valle eshte kjo ndonje bidat?
  Allahu ju shperbleft!

  Përgjigje / 9-10-2008
  Perveç Kuranit, Allahu i Madheruar i ka shpallur Muhamedit edhe nje tjeter te ngjashem me te, Sunetin, apo traditen pejgamberike, i cili sqaron ate qe thuhet ne Kuran dhe e praktikon ate ne shembullin me te mire. Nese mbulesa e fytyres se gruas kur ajo del ne rruge, nuk gjendet ne Kuran, ajo gjendet ne Sunetin e Pejgamberit dhe te grave te tij e te sahabeve. Ne legjislacionin Islam, perveç farzeve – gjerave te detyrueshme, ka edhe gjera qe jane sunet dhe te pelqyeshme, vepruesi i te cilave merr sevape nga Allahu, por nese i le nuk merr gjynahe. Po keshtu kemi harame-te ndaluara, por kemi edhe gjera te papelqyeshme, lenesi i te cilave merr sevape dhe vepruesi nuk merr gjynahe, perderisa nijetin e ka te paster dhe ato nuk te çojne ne haram. Midis ketyre ka edhe vepra te lira, qe nuk merr as gjynahe dhe as sevape nese i ben apo nuk i ben, perveç nese jane rruge drejt te urdheruarave apo te ndaluarave, atehere marrin gjykimin e perfundimit ku te çojne. Qellimi eshte se pyetesi eshte nxituar kur thote nese mbulesa e fytyres eshte farz apo bidat, sikur nuk ka gje tjeter mes ketyre! Perse nuk pyet nese eshte sunet nje here, pastaj te thuash bidat?
  Sidoqofte, ne lidhje me gjykimin e mbuleses se fytyres ka mospajtim ne mesin e dijetareve: disa e quajne vaxhib – te detyrueshme, kurse te tjere e quajne sunet dhe mustehab – tradite Pejgamberike dhe veper e pelqyeshme. Shkaku i mospajtimit jane argumentet e ardhura ne kete teme, ku nga disa prej tyre kuptohet se mbulesa e fytyres eshte obligim, siç eshte hadithi i Aishes (radiallahu anha) ne haxh, e cila thote se kur kalonin burrat prane grave, ato mbulonin fytyren e tyre, edhe pse ne haxh grate jane urdheruar qe t’i zbulojne fytyrat dhe ky eshte ihrami i tyre. Perderisa jane urdheruar te zbulojne fytyren ne haxh, kjo do te thote se mbulesa e saj jashte haxhit eshte obligim, ose te pakten tradite e grave te Pejgamberit dhe grave te sahabeve ne ate kohe.
  Ajo nga e cila anojme ne kete çeshtje, eshte se mbulesa e fytyres per gruan eshte sunet dhe mustehab, dhe ato te cilat e veprojne ate, kane shperblimin tek Allahu i Madheruar sipas qellimit qe kane. Kurse ato qe nuk e mbulojne fytyren, por mjaftohen me mbulesen e rregullt sipas sheriatit, nuk kane ndonje gjynah, e Allahu e di çfare ka ne zemra. Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 72) Sara
  Selamun alejkum
  A ka mundesi te me tregoni se a lejohet qe disa vajza {te gjith ne moshen madhore nga 15-22 vjeqare} te shkojn te nje hoxh per ti mesuar shkronjat {arabe} tu pas parasysh se kan munsi me shku mi msu te femrat? Nese bon donje argumen Kur’ani ose sunet ose fetfa te ndonje dijetari.
  Dhe falemenderoj Allahun qe prap u hap kjo faqe qe me te vertet eshte shum dobipruese sidomos per pergjigjjet qe na jepni ne pytjet tona.
  Allahu ju mundesoft Davet te mbar deri ne fun te jetes e ju shperbleft me Xhenetin Firdeus!

  Përgjigje / 7-12-2008
  Ne “Fetvate e komisionit te perhershem” 12/149, thuhet: “Nuk i lejohet burrit qe t’i jape mesim vajzave, ne menyre te drejtperdrejte (pa perde mes tyre), per shkak te pasojave dhe rreziqeve qe mund te ndodhin nga kjo gje.”
  Kurse ne nje fetva tjeter te komisionit te perhershem 12/156, thuhet: “Se pari: Perzierja mes meshkujve dhe femrave neper shkolla e vende te tjera, eshte prej ndalesave te renda dhe prej prishjeve te medha te fese dhe te dynjase. Nuk i lejohet femres qe te mesoje apo te punoje ne nje vend ku grate qendrojne bashke me burrat, dhe as prindit apo kujdestarit te saj nuk i lejohet qe t’i jape leje asaj per nje gje te tille. Se dyti: Nuk i lejohet burrit qe t’i jape mesim nje gruaje te huaj per te qe t’i jape mesim duke qene se ajo eshte e pambuluar me mbulesen Islame, si dhe nuk i lejohet qe te veçohet vetem per vetem me te, qofte edhe nese eshte e mbuluar sipas rregullit. Per burrin e huaj, i gjithe trupi i femres eshte auret qe duhet mbuluar, kurse zbulimi i fytyres me mbulimin e kokes, nuk eshte mbulese e plote. Se treti: Nuk ka pengese qe burri t’i jape mesim grave duke qene pas nje perdeje, ne shkollat e veçanta per femrat, ku nuk ka perzierje mes nxenesve meshkuj dhe femra dhe as te mesuesve dhe mesueseve..”
  Per rastin e permendur ne pyetje, nuk u lejohet atyre vajzave qe te shkojne te mesojne te nje hoxh mashkull perderisa ka nje femer me dije ku mund ta marin ate dije qe e marrin te hoxha. Sidoqofte, edhe nese disa femra marrin mesim te ndonje hoxhe, kjo duhet te behet pas perdes, dhe jo ne menyre te drejtperdrejte. E Allahu eshte i Gjithedijshmi. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 73) Anonim
  1. Qfar me kshilloni per problemt e mija a esht me mir qe te ti mbaj veq per vete dhe mos te flas per to me askend {dmth te mos ja qaj hallin as kujt as motrave ne islam qe i kam e qe ju besoj}
  Nuk e di qka te veproj kur jam me to un flas dhe ju tregoj qka esht ka me mundon po shpesh me keqkuptojne ose e keqperdorin besimi tim qe e kam ne to nganjeher ndodh qe tmi permendin ato ne menyr ofendim ndaj meje.
  2. A mun tme gjeni dishka rreth nikabit qe e kan then dijetart Selef rreth nikabit dhe rregullave te tij?

  Përgjigje / 11-12-2008
  1. Besimtari nuk duhet t’i ankohet per hallet dhe problemet e veta askujt perveç Allahut te Madheruar, sepse ankesa te njerezit tregon pakenaqesi me caktimin e Allahut. Por lejohet qe besimtari te keshillohet me njerezit e tij te dashur e te aferm besimtare, me qellim qe te gjejne zgjidhje dhe te kosnultohen me njeri-tjetrin per kete qellim, perndryshe, ankesa e besimtarit i drejtohet vetem Allahut dhe askujt prej krijesave te Tij, kur eshte ne forme ankese dhe jo konsultimi.
  2. Ne lidhje me nikabin, apo mbulesen e fytyres se gruas, ka dy mendime ne mesin e dijetareve: disa thone se vendosja e nikabit eshte i detyrueshem per gruan, kurse te tjere thone qe eshte sunet. Secila pale argumentohet me hadithe te sakta dhe kundershtimi ka ardhur si rrjedhoje e kuptimit te haditheve nga secila pale. Ajo qe mendojme se eshte me e sakta ne kete çeshtje, eshte fjala se vendosja e nikabit eshte sunet qe e kane vepruar grate e pejgamberit dhe te sahabeve, dhe besimtaret qe e vendosin ate kane shperblimin tek Allahu i Madheruar sipas qellimit te tyre. Kurse ato qe nuk e vendosin mbulesen e fytyres (nikabin) nuk kane gjynah, perderisa nuk kane per qellim te shkaktojne fitne (ngacmim) te meshkujve ne rruge apo ne vend tjeter.
  Allahu eshte i Gjithedijshmi. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 74) Zejd Ebu Fatima / Itali
  Message: selemu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu.
  Se pari desha te falenderoj Allahun qe te mundesoj ta rikthesh kete website kaq te dobishem per ne. Allahu te ruajte dhe te dhente sukses ne dauetin selefi, dhe te mundesofte te rrish sa me shum pran dijetareve tan selefi.
  Pytja ime vella i nderuar eshte kjo:
  Kur ne pyesim per diçka nxensat e dijes ,nje çeshtje ne te cilin ka dy mendime nga dijetaret, a duhet qe nxenesi i dijes ti jap te dyja mendimet me argumente, apo mjafton te jap ate per te cilen ai eshte i bindur qe eshte e qelluar? Allahu te shperblefte per punen tende.
  Desha dhe me te pyt kur mendon me lejen e Allahut se mund te perfundoj perkthimi i mrekullueshem qe po i ben Kuranit?

  Përgjigje / 13-12-2008
  Pergjigja qe jep dijetari apo nxenesi i dijes varet nga pyetesi dhe gjendja e tij apo nga forma e pyetjes dhe perberja e saj. Nese pyetesi eshte musliman i thjeshte, qe nuk i kupton argumentet dhe nuk di te bej dallim mes tyre, atehere mjafton t’i sqarohet atij mendimi me i sakte dhe te permendet nje argument qe konsiderohet baze ne perkrahjen e atij mendimi, nese pyetesi e kerkon kete gje dhe mund ta perceptoje ate. E nese pyetesi eshte nxenes dije apo qe ka nisur rrugen e dijes, atehere atij i behen te qarta te gjitha mendimet e dijetareve bashke me argumentet e tyre, si dhe shkaku i zgjedhjes se nje argumenti apo mendimi mbi te tjeret, nese zgjedh nje prej atyre mendimeve si me te sakte. Pra, pergjigja jepet sipas rastit dhe gjendjes se pyetesit.
  Kurse ne lidhje me pyetjen per perkthimin e Kuranit; se pari, Allahu ta shperblefte per mendimin e mire ne pershkrimin e tij, sepse kjo na jep me shume kurajo per vazhdimin me ritme me te shpejta per perfundimin e tij, me ndihmen dhe lejen e Allahut te Madheruar. Duke pasur parasysh se kemi edhe studimet, koha per perfundimin e perkthimit dhe komentimit te Kuranit do te jete paksa e gjate, sepse ai kerkon pune te madhe dhe kohe te gjate, ne menyre qe te permbushim kushtet e vendosura ne kete perkthim, me lejen e Allahut te Madheruar.
  Allahu eshte Ai qe jep sukses dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 75) Eri / Tiranë
  Message: Nje iformacjon mbi sihrin cfar lejohet dhe cfar eshte ndaluar, me sa di fetua mbi kete ceshtje nga lexhnja, shejhu islam Iben Tejmi, iben Bazi, shejhk Albani etj.

  Përgjigje / 19-12-2008
  Asnje lloj e sihrit (magjise) nuk eshte e lejuar ne Islam, madje ligji i Islamit per magjistarin eshte qe te vritet. Hadithet per kete jane te shumta dhe te njohura. Po keshtu fetvate e dijetareve jane te shumta dhe nuk ka musliman qe ka pak dije dhe qe perpiqet te zbatoje fene e Allahut me sa te mundet, veçse e di qe Islami e ndalon magjine me te gjitha llojet e saj, si dhe ka caktuar denim te rende per magjistarin dhe si per ata qe shkojne te magjistari.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 76) Muhamedi / Zvicër
  Message: Selamun Alejkum vella.
  Pyetje: Kemi ndegju se ka njerez qe jane gjysem meshkuj e gjysem femra (SHEMAL), a martohen keta njerez ose a ka ndonje fetva per kete?

  Përgjigje / 19-12-2008
  Dijetaret e Islamit kane folur per njeriun e quajtur “mukhaneth”, me keto cilesi: “mashkull qe sillet me sjelljet e femrave ne levizje dhe ne fjale apo edhe ne veshje”. Ka prej tyre qe jane te lindur me keto cilesi dhe ata keshillojne per ta qe te perpiqen gradualisht me i heq ato cilesi te femrave deri sa te kthehen ne natyren maskullore te tyre. Njeriu i lindur asnjanes, zakonisht nuk ka epshe ndaj femrave dhe as ndaj meshkujve, ndaj edhe eshte lejuar qe nje njeri i tille te hyje te femrat, nese eshte vertet i tille, siç permendet ne hadithin e Umu Selemes, te transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ishte tek ajo dhe ne shtepine e saj gjendej nje mukhaneth (burre me tipare femerore), i cili i tha vellait te Umu Selemes: “Nese Allahu u jep fitore ne Taif neser, do te te drejtoj te bija e Gajlanit: ajo vjen me kater e kthehet me tete (pershkruan cilesite e saj femerore).” Atehere Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) tha: “Mos te futen tek ju keta lloj njerezish!” Por nese kjo cilesi eshte e lindur tek keta njerez, te cilet edhe po qe se ekzistojne jane shume pak ne numer, ata nuk martohen sepse jane asnjanes dhe nuk kane epsh as ndaj femrave dhe as ndaj meshkujve. Kurse me pyetjen duhet te jene per qellim njerez te tjere te cilet kane dale nga natyra njerezore dhe kane kaluar ne nje natyre me te ulet se kafsha, sepse kafshet nuk e kane ate natyre dhe nuk e bejne nje gje te tille. E sa per gjykimin e Islamit ne lidhje me martesen mes njerezve te tille, eshte njesoj si gjykimi per martesen mes homoseksualeve apo njerezve me te njejtin seks, gje e cila eshte prej gjynaheve te medha, madje per shkak te tij jane denuar popuj te tere, siç eshte populli i Lutit (alejhi selam), Allahu na ruajte dhe i ruajte te gjithe muslimanet nga kjo veper e ulet dhe e shemtuar jonjerezore!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 77) Anonim / Kosovë
  Message: selam alejkum, pata veç nje pyetje te thjeshte: A eshte e vertet qe eshte e ndaluar te flejm permbys (me bark), se shejtani ashtu flen e ne nuk ben me emitu?

  Përgjigje / 22-12-2008
  Gjumi apo shtrirja permbys eshte diçka e papelqyer dhe e urryer nga Allahu i Madheruar, siç ka ardhur ne hadith te sakte ku thuhet: “Tahfe iben Kajs el Gafari thote: “Nderkohe qe isha i shtrire permbys ne xhami prej magjise, nje burre me preku me kemben e tij dhe me tha: “Kete lloj shtrirje Allahu e urren!” Ngrita koken, dhe pashe se ai ishte i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem).” [Hadith Sahih. Ebu Daudi 5040. El Xhamiu es Sagir 4035]. Kjo fetva eshte dhene nga Komisioni i perhershem i fetvave (el lexhne ed daime), me nr. 19313. Ne nje transmetim tjeter nga Ebu Hurejra, thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) kaloi prane nje burri te shtrire permbys dhe e luajti me kembe, pastaj i tha: “Kete lloj shtrirje, Allahu nuk e do.” [Hadith Hasen Sahih. “Sahihu et Targib” 3079]. Kurse hadith ku te permendet se ne kete menyre fle shejtani, nuk ekziston.
  Permendim ketu se fjetja permbys nuk ben mire as per shendetin e njeriut, por ne raste kur njeriu eshte i semure dhe nuk mund te qetesohet veçse duke qene permbys, atehere i lejohet atij ne kete rast. Keshtu ka dhene fetva edhe shejh Iben Uthejmini ne fetvate e quajtura “Nurun ala Derb”, ne faqen nr. 36.
  Allahu eshte i Gjithedijshmi dhe vetem ne Doren e Tij eshte suksesi. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 78) Toleranc0 / Shqipëri
  Message: eselemualejkum. Desha te di per ata persona qe pine duhanin, mir qe eshte haram me e pi mirepo me u fal me paket te duhanit ne xhep, a ja demton namazin personit ne fjale?

  Përgjigje / 22-12-2008
  Siç e permendem me pare, duhani eshte haram qe te pihet apo te behet tregti me te, por ne rastin e pyetjes, namazi i personit qe pi duhan eshte i sakte, edhe nese ai e ka paketen e duhanit ne xhep gjate namazit, sepse ndalimi i duhanit nuk ka lidhje me shtyllat dhe vaxhibet e namazit, dhe nese personi i ploteson ato, ai e ka namazin ne rregull, kurse per duhanin qe pi merr gjynahun dhe demton shendetin e vet, gje e cila mund te çoje deri ne semundje serioze madje deri ne vdekje. Prandaj, veçanerisht muslimanet, duhet sa me pare t’i japin fund pirjes se duhanit, duke ju mbeshtetur Allahut te Madheruar dhe duke kerkuar ndihme prej Tij qe ta lene duhanin dhe te fitojne kenaqesine e Allahut dhe ruajtjen e shendetit te tyre.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 79) Abdullah / Suedi
  Message: Bismilah, selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu, Allahu ju shperblefte per mundin qe e beni me firdaus el ala.
  Kam ni pyetje dhe ajo eshte: cfare argumenti kane ata dijetar te cilet thojne se eshte e lejuar qe femra ti nuk qimet nga kembet e saj ? Barak Allahu fik.

  Përgjigje / 27-12-2008
  Ne nje hadith te sakte thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Allahu e ka mallkuar kamaten (fajdet), ngrenesin e saj, dhenesin e saj, shkruesin e saj, deshmitaret e saj duke qene se e dine se po deshmojne per kamaten, (ka mallkuar gjithashtu) ate qe zgjat floket e saj (me floke fallso) dhe ate qe e ben kete pune, ate qe ben tatuazh (figure ne trup duke e shpuar lekuren me gjilpere) dhe ate qe i ben te tjereve tatuazh, ate qe heq qimet e vetullave dhe ate qe ia heq te tjereve qimet e vetullave!” [Hadith Sahih. Taberani nga Iben Mesudi. Sahihul Xhami 5094].
  Shkaku per ndalimin dhe mallkimin e atyre qe heqin qimet e vetullave apo te fytyres, apo qe bejne tatuazhe ne trup dhe vendosin floke fallso apo paruke, eshte se keta kerkojne te nderrojne krijesen e Allahut, gje te cilen Allahu e ka ndaluar dhe e ka konsideruar kete si bindje ndaj djallit, i cili thote: “e pastaj do t’i urdheroj qe te ndryshojne krijesen e Allahut.” [En Nisa, 119].
  Keto jane argumentet per ndalimin e heqjes se qimeve te vetullave dhe te fytyres nga grate, sepse kjo gje eshte ndryshim i krijeses se Allahut. Por, a futet ketu edhe heqja e qimeve te kembeve dhe te duarve? Per kete ka mospajtim ne mesin e dijetareve, dhe me e sakta eshte se ato nuk futen ne hadithin qe ndalon heqjen e qimeve te vetullave, por megjithate, nese qimet e duarve apo te kembeve jane normale, qofte per burrin apo per gruan, brenda kufijve te normales, atehere nuk eshte e pelqyer qe ato te hiqen, sepse Allahu nuk i ka krijuar me kot ato, por per te kryer funksione qe ndoshta nuk i dime te gjitha. Kurse, ne rast se qimet e duarve apo te kembeve jane jashte normales, sa qe krahu apo kemba e gruas duket si ai i burrit, atehere i lejohet asaj qe t’i heqe ato qime, e Allahu e di me mire. [Per pergjigjen jemi mbeshtetur ne disa fetva te shejh Iben Uthejmin, ne “Fetava Nurun ala derb” nr. 2, “Mexhmu fetava ue rasail Iben Uthejmin”, 11/89, etj].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 80) Anonim / Kosovë
  Message: selam alejkum. Kam degjuar me lidhje me arin se nje grup i dijetarve e lejojn dhe grupi tjeter e ndalojn. A ka ndonje ajet a hadith qe ka ardh qe na ben me dije se vertet ari eshte haram edhe per grate?

  Përgjigje / 27-12-2008
  Ari per grate eshte i lejuar ne pergjithesi, por ajo qe ndalohet prej tij eshte nje lloj forme e stolise qe behet prej tij, dhe eshte fjala per stoline e arit qe eshte rrethore, vetem me ar dhe pa gur, pa nderpreje apo pa ndonje lende tjeter ne te. Kjo lloj stolie, qofte unaze, byzylyk apo varese qafe, nese eshte ne forme rrethore pa nderprerje apo pa ndonje lende tjeter te perziere me arin, eshte e ndaluar edhe per grate. Ne kete perfundim ka arritur shejh Albani (Allahu e meshirofte!), ne librin “Xhilbabu el mer’ati el muslimeh”, dhe jo ashtu si thone shume njerez, se gjoja shejh Albani e ndalon totalisht arin per grate. Shkak per ndalimin e arit ne formen e pershkruar me siper, jane disa hadithe te sakta, qe kane ardhur ne kete teme, siç eshte hadithi ku Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thote: “Kush ka kenaqesine t’i vendos te dashures se tij nje rreth prej zjarri, le t’i vendose nje rreth prej ari …” [Ebu Daudi, 4238, Bejhakiu 4/140. “Sahihu et Tergib” 772].
  Allahu eshte i Gjithedijshmi dhe vetem ne Doren e Tij eshte suksesi. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 81) Muslimane / Gjermani
  Message: Selamun alejkum. Dashta te dij cilet jen festat qe nje musliman duhte te festoj, (pyetja nuk ka te bej me festat e qafirave) por ne mesin e muslimaneve po ndegjoi edhe disa festa tjera qe po thojn duhet te festohen, si viti i ri i muslimaneve dmth nata e hixhrit, dita e Arafatit…

  Përgjigje / 27-12-2008
  Muslimanet kane vetem dy festa, dhe ato jane: “Ijdul Fitr” (Bajrami i Fitrit pas Ramazanit) dhe “Ijdul Ad’ha” (Kurban Bajrami). Keto jane festat e ligjshme per muslimanet, qe u ka dhene Allahu dhe i ka sqaruar Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem). Kurse keto dite te tjera qe disa prej muslimaneve i quajne festa, nuk jane te tilla dhe as nuk ka argument qe te quhen dite te mira, sepse te gjitha ditet e vitit jane te mira, por ka disa dite ne te cilat shperblimi i veprave te mira shumefishohet apo ka nje shperblim me te veçante, siç eshte agjerimi i dites se Arafatit per ata qe nuk jane ne haxh, dita e Ashuras, dhjete ditet e para te muajit Dhul Hixhe, gjashte dite nga muaji Sheval, dita e hene dhe e enjte ne te cilat Pejgamberi zakonisht agjeronte, etj. Por keto nuk jane festa, por dite ne te cilat nxitet muslimani per me shume vepra te mira.
  Allahu eshte i Gjithedijshmi dhe vetem ne Doren e Tij eshte suksesi. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 82) Anonim / Kosovë
  Message: es-selam alejkum
  A mund te na tregoni disa fetva te dalura nga dijetarët selefi për ngjarjet ne Palestinë?

  Përgjigje / 6-1-2009
  Ajo që po ndodh sot në Palestinë eshte nje fatkeqesi e madhe per popullin musliman dhe nje poshterim i tij i papare ndonjehere ne historine e Islamit. Tek Allahu ankohemi dhe vetem Atij i drejtohemi me lutje dhe pergjerim qe t’ja ktheje ymetit krenarine dhe vendin qe i takon. Allahut i lutemi qe t’i pranoje deshmore ata qe vriten ne Gaza, dhe vetem Atij i lutemi qe te na beje prej atyre qe do t’i nxijne fytyrat e çifuteve dhe do t’i shfarosin ata nga faqa e dheut, dhe nese mbet ndonje prej tyre, t’i nxjerrin ata nga Palestina dhe nga vendet muslimane, per t’u sjelle neper toke te perçmuar e te perbuzur ashtu si kane qene gjithnje, dhe siç e meritojne.
  Te gjitha fuqite e medha jane kunder muslimaneve; amerika, evropa, etj. Te gjithe perkrahin bijte e derrave dhe te majmuneve prej hebrenjve zullumqare, te cilet e kane tepruar me shkaterrimin e tyre ne toke, dhe tani nuk ka mbetur para muslimaneve perveç se te kerkojne ndihmen e Allahut te Vetem, i Cili nuk mposhtet kurre, por ka ne dore gjithçka, dhe vetem Ai i jep triumfin atyre qe e ndihmojne Ate dhe zbatojne fene e Tij. Sot nuk mund te beje asgje askush prej muslimaneve te vendeve Islame, qofshin pushtetare apo civile, sepse fuqite e medha i kane prangosur kembe e dore dhe u kane vene pushken ne koke. Civilet te cilet kerkojne te japin ndihmen e tyre me trupin e tyre dhe gjithçka qe zoterojne, nuk munden gjithashtu, sepse rruget jane te mbyllura para tyre. Dijetaret nuk mund te bejne gje tjeter, perveç te drejtojne njerezit qe te kthehen ne fene e Allahut, te lene gjynahet e vogla e te medha, dhe t’i luten Allahut dite e nate per ndryshimin e gjendjes se muslimaneve, per ngritjen e islamit dhe te muslimaneve dhe per mposhtjen e armikut hebre e mohues, kushdo qofte.
  Allahu eshte Nje, feja e Tij eshte e verteta, Allahu e ndihmon fene e Tij, Allahu i ndihmon ata qe e ndihmojne fene e Tij, Allahu nuk do i jape kurre triumf mosbesimtareve mbi besimtaret, perveç ndonje mesimi per muslimanet per gabimet qe kane bere. Keto jane premtimet e Allahut dhe Allahu nuk i thyen kurre premtimet e Tij.
  I bejme thirrje te gjithe muslimaneve qe te kthehen tek Allahu i Madheruar me pendim e me lutje, te lene gjynahet dhe te kryejne urdheresat, te bejne lutje per vellezerit e tyre ne Gazza dhe te dergojne ndihma materiale per ta sa te munden, me te gjithe menyrat dhe rruget e mundshme qe t’u shkojne atyre. Nuk kemi ne dore asgje tjeter perveç rregullimit te vetes dhe lutjes se sinqerte per muslimanet qe masakrohen dite e nate, vetem sepse thone: Zoti yne eshte Allahu!
  Se shpejti do te publikojme nje video-material ne lidhje me ngjarjet e ketyre diteve ne Gaza, dhe vetem tek Allahu ankohemi dhe Atij i kerkojme ndihme e mbrojtje per muslimanet qe jane nen dhunen e çifuteve mohues e zullumqare!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 83) Anonim / Gjilan – Kosovë
  Message: esselamun alejkum kam ni pytje: a lejohet me punu gruaja edhe nese po i lejohet ather ne cilin ven i lejohet? nese keni mundesi qe te ketheni pergjigjeje e inshallah nuk e vononi ALL-LLAHU ju shperbleft me te mira.

  Përgjigje / 20-1-2009
  I lejohet gruas te punoje pune qe i pershtaten natyres se saj, por me kusht qe te jete larg perzierjes me burra si dhe e veshur sipas rregullit te sheriatit Islam.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 84) Anonim
  Message: Allahu ju a shperblefte per punene qe beni dhe ju lartesofte ne Xhenetin Firdeus.
  Ne hadithet e Pejgamerit saavs, Rsulullahu saavs e ka ndaluar te behet hixhret per arsye jo fetare ne vendet e kufrit, kete gje e pohojne dhe dijetaret selefi.
  Kisha dy pyetje lidhur me temen: 1. Ne muslimanet qe adhurojme Allahun e Madheruar ne vendet e kufrit, qe falemi, agjerojme apo kryejme te tjera adhurime, a na paksohen sevapet e ketyre adhurimeve duke qene se qendrojme ne keto vende?
  2. Te themi qe te gjithe kane deshire per tu khtyer ne vendet e tyre, por asyet kryesisht ekonomike jane ato qe na veshtiresojne kthimin. Neqoftese i lutemi Allahut per kushte ekonomike, pune, shtepiake etj, a eshte e mundur qe Allahu te na pergjigjet ne keto lutje, sepse ne e kemi te ndaluar te qendrojme ne vendet e kufrit, pra kusht qe Allahu i Madheruar te na jape suksese eshte qe te zbatojme urdhrat e Tij?

  Përgjigje / 6-2-2009
  1. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Une jam i paster (i pafajshem) nga çdo musliman qe jeton ne mesin e idhujtareve!” Dhe ky shfajesim eshte per rastin kur muslimanet sulmojne nje vend jomusliman dhe ne mesin e tyre gjenden edhe muslimane, te cilet vriten bashke me ta nga muslimanet. Dijetaret kane thene se qendrimi ne vendet jomuslimane pa arsye eshte i ndaluar, dhe ky ndalim eshte edhe me i madh kur ne ate vend nuk mund te praktikosh detyrimet fetare. Por ne rast se qendron per arsye te thirrjes ne Islam dhe te hapjes se Islamit ne ate vend, kjo eshte e lejuar dhe nuk ka problem, madje ka shperblime tek Allahu sipas qellimit dhe duke qene se ke mundesi te zbatosh detyrimet fetare. Mund te thuhet se sot, qendrimi i muslimaneve ne vendet e kufrit, eshte ne llogarine e tyre dhe ata e mbajne pergjegjesine per kete dhe pasojat e saj. Kurse shperblimet per adhurimet dhe veprat e kryera ne ato vende jane sipas qellimit qe ka personi qe i kryen ato. Pra, mundet qe njeriu te marre sevapet ne menyre te plote per veprat qe i ben me qellim te paster dhe sipas rregullit te sheriatit, dhe ne te njejten kohe te marre gjynahe per qendrimin ne ate vend, nese ai i ka mundesite qe te largohet nga ai vend per ne vendet muslimane.
  2. Kushtet per pranimin e lutjes nga Allahu jane te njohura, dhe nese ato zbatohen, atehere Allahu e pranon lutjen e robit te Tij dhe asgje nuk mund ta pengoje ate. Kudo qe te jete, muslimani duhet t’i lutet Allahut me sinqeritet dhe nenshtrim te plote, dhe pergjigja e lutjes se tij eshte ne Dore te Allahut. Allahu eshte i Gjithedituri dhe pranuesi i lutjeve, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 85) Egezona / Kosovë
  Message: selam alejkum hoxhe i nderuar kam lexue nje hadith qe gjarperit nuk lejohet me i mbyt nese te hyn ne shtepi,,,me perjashtim loje,,, pyetja eshte cilat jane ato 2 lloje dhe cka me bo a lejojim nese hyn ne shtepi me na honger ai neve e ne mos me be asgje,, selam alejkum.

  Përgjigje / 11-2-2009
  Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka urdheruar qe te vriten dy te zinjte edhe nese je ne namaz: gjarpri dhe akrepi. Kjo ka ardhur ne nje hadith te sakte nga Ebu Hurejra, Iben Abasi, etj. [Tirmidhiu 390, Iben Maxheh 1245].
  Por ka ardhur ne hadith tjeter, ku Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka ndaluar nga vrasja e gjarperit te shtepise, te cilet i ka quajtur “te fshehurit e shtepive”, te cilet jane disa gjarperinj te holle, qe nuk lakohen gjate ecjes, por ecin me trupin drejt. Kjo ka ardhur ne hadith te sakte, te transmetuar nga Tirmidhiu 1483.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 86) Skender / Tropojë
  Message: selam alejkum me intereson te dije amund ta vendosim emrin femies te sapolindur emrin per shembull ebu beker, ngase ebu do te thot i jati, dhe a prish pune kjo?

  Përgjigje / 13-2-2009
  Fjala “Ebu Beker” eshte kunje dhe jo emer. Vete Ebu Beker es Sidiku (radiallahu anhu) e ka pas emrin “Abdullah”. Zakonisht kunjat e burrave dhe te grave vendosen duke i shtuar fjalen “Ebu” apo “Umu” para emrit te djalit te madh. Por nuk eshte kusht qe te kesh djal me emrin e kunjes qe perdor, p.sh: nese dikush pelqen t’i therrasin me kunjen “Ebu Beker”, por ai nuk ka djale qe quhet Beker, kjo nuk ka problem dhe eshte e perdorur. Kurse femijes se posalindur, duhet t’i vendosni emrin e vet, dhe nese ju pelqen te zbatoni sunetin, perveç emrit (Abdullah per shembull), ju mund t’i vendosni edhe kunjen “Ebu Beker”, sepse siç ka thene Pejgamberi, kjo gje u jep nje pjese burrerie femijeve, kur u vendoset kunje e tille. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 87) Anonim
  Message: selemun alejkum.
  Kam hasur shpesh here ne musliman, qe gjate bisedimit te me thot, se ka arritur mprehtesin e syve. dmth te kuptoj se cfar po mendon tjetri, e pjyeta se ku bazohet per kete qe thua, dhe mu pergjigj se ka hadith te till (ose dicka te ngjajshe): “ruaju mprehtesis se syve te besimtarit sepse ai sheh me driten qe i ka dhuruar Allahu”
  Tani vella personi qe e perdor kete, ka diturin minimale ne Islam, por un se kame lexuar, as degjuar diku tjeter, pervec se nga ky person. madje e kame sygjeruar qe mos ta perdor me kete shprehje, por megjithate, nje pergjigje juaj, do te ishte perfundimtare, per ate dhe mua. ose ne rraste se ka hadith te till do desha komentimin e tij
  Pra a ka baze ne Islam, qe personi me an te shikimit, mund ta kuptoj tjetrin se cfar mendon, Allahu ju ruajte!

  Përgjigje / 21-2-2009
  Ka ardhur nje hadith i dobet, i pasakte, ku thuhet: “Ruajuni mprehtesise se besimtarit, sepse ai sheh me driten e Allahut!” [Shejh Albani e ka permendur ne vargun e haditheve te dobta me numer 1821. Hadithin e ka nxjerre Tirmidhiu 3127, etj.]
  Por ka ardhur nje hadith i mire dhe i sakte ne kete kuptim, ku Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Me te vertete, Allahu ka disa rober te cilet i njohin njerezit me ane te disa shenjave.” [Shejh Albani e ka permendur ne vargun e haditheve te sakta me nr. 1693. Hadithin e ka nxjerre Taberani ne “El Eusat”, 3086, etj.]
  Pra, kjo njohje mund te behet me ane te disa shenjave qe mund te dallohen nga te gjithe njerezit, ose nga disa prej tyre, si shkak i dijes dhe pervojes se perfituar nga jeta. Dhe nuk ka dyshim se ai qe ecen ne bindje ndaj Allahut te Madheruar, larg harameve, ne kerkim te dijes se sakte dhe te frytshme, me sinqeritet per Allahun e Madheruar, ai di, sheh dhe dallon tek njerezit shenja qe nuk i dallojne te gjithe, pa ua permendur kete gje njerezve dhe pa u mburrur me te. Lusim Allahun te na jape sukses ne arritjen e kenaqesise se Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 88) Ebu Shuajb / Zvicër
  Message: selamun alejkum
  ekam nje sual rreth Kendimit te ezanit në vesh pasi qe te linde foshnja,
  ku Tirmidhiu nr 1514, i cili thote Hasen sahih, edhe shejh Albani rahimehullah e ka bo sahih et Tirmidhij nr. 1224. A eshte Sahih ky hadith?

  Përgjigje / 21-2-2009
  Ka ardhur nje hadith i transmetuar nga Ebu Rafi, (radiallahu anhu), i cili thote: “Kam pare te Derguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem) qe te therriste ezanin ne veshin e Hasen iben Ali, kur e lindi Fatimja (radiallahu anha).” Perfundimi me i sakte eshte se ky hadith nuk eshte i sakte, por i dobet. Ne fillim, shejh Albani e ka konsideruar te mire (hasen), ne librin “El Irva” 1173, “Ebu Daudi” 5105, “Tirmidhiu” 1514, “Ed Daife” 1/493-494. Por me pas e ka konsideruar te dobet kete hadith, ne librin “E sakta e fjales se bukur” f.162 dhe ne librin “Ed Daife” 6121.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 89) Anonim
  Message: Jane disa lojra qe jane me pika psh Domnino, Moz u Zemero, dhe nje loj eshte hebre-turk i cili quhet Shesh-Besh, e tjera qe kan perngjasim, keta jane lojra qe luhen shpesh tek njerezit a kan ndonje ndales?

  Përgjigje / 21-2-2009
  Te gjitha lojerat qe jane me zare, dhe qe quhen lojera fati, qe lidhen me fatin, jane te ndaluara ne Islam, qofte nese luhen me kumar (me pare) apo per qejf. Lusim Allahun te na jape sukses neve dhe te gjithe muslimaneve ne zbatimin e fese se Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 90) Anonim
  Message: Selamun alejkum.
  E pata veç kete pyetje: Çfare denimi kane homoseksualet sipas sheriatit islam?

  Përgjigje / 28-2-2009
  Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Kedo qe gjeni duke bere si vepra e popullit te Lutit, vritini qe te dy!” [Hadith i sakte. E ka nxjerre Ebu Daudi, Tirmidhiu, Iben Maxheh, etj.] Pra, gjykimi per homoseksualet eshte qe te vriten, por menyra e vrasjes eshte pike mospajtimi ne mesin e dijetareve. Disa thone se duhet te vriten me gure njesoj si i martuari qe ben imoralitet, kurse te tjere thone qe te vriten me menyra tjera, por e rendesishme qe te vriten, e Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 91) Eri / Tiranë
  Message: Eselamu alejkum. A lejohet marja pjese ne votimet ketu ne Shqiperi? Thuhet se imam Albani, Bin Bazi, Iben Uthejmin, e ka leju, a eshte e vetete?

  Përgjigje / 8-3-2009
  Nuk lejohet marrja pjese ne votime ne Shqiperi dhe nuk eshte e vertete se dijetaret e permendur ne pyetje e kane lejuar kete gje, por ajo qe kane lejuar eshte marrja pjese ne votime, ne vendet muslimane, ne pergjithesi arabe, si ne Arabine Saudite etj. Kurse shejh Albani eshte nga ata qe kundershtojne me shume ne kete pike dhe nuk e lejon veçse ne rastin kur vihen ne pikepyetje interesat e muslimaneve dhe te te fese se tyre, atehere muslimanet duhet te votojne per ate qe mendojne se eshte me i mire per ta, ne menyre qe te mos e marre vendin ai qe eshte me i keq. Por kjo fjale behet per vendet muslimane, ku ligjet e shtetit jane ne pergjithesi te mbeshtetura ne sheriatin Islam. Kur pyetem disa prej nxenesve te shejh Albanit ketu ne Jordani, ne lidhje me zgjedhjet ne Kosove, nje vit me pare, ata thane se mund te votohet per me te mirin, qe te mos i marrin jomuslimanet postet e shtetit, dhe se kete duhet ta percaktonin njerezit me dije nga vete Kosova, dhe siç e kemi publikuar me pare ne kete forum, shumica e njerezve me dije dhe talebeve prej Kosove, ishin te mendimit se votimi nuk kishte ndonje interes qe mund te permendet per muslimanet, dhe keshtu qe ata rane ne mendimin per mosvotim. Kurse ne Shqiperi as qe diskutohet qe marrja pjese ne votime nuk ka asnje dobi apo interes per muslimanet, keshtu qe duhet qendruar ne rregullin e pergjithshem te mosmarrjes pjese ne votime dhe ne mosperkrahjen e ligjeve qe nuk jane ligje te sheriatit Islam. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 92) Anonim
  Message: esselamu alejkum!
  1. Cili eshte mendimi me i sakte i dijetareve per berjen e fotografive me aparat fotografik? Po berja e tyre me celular dhe mbajtja e tyre ne te apo ne disk kompjuteri, a lejohet?
  2. Me sa di une (me kane thene, nuk e kam lexuar vete) per lehonine ekzistojne 2 mendime dijetaresh: disa thone qe nese rrjedhja e gjakut vazhdon me teper se 40 dite femra duhet te falet, kurse mendimi tjeter eshte se nese femres i vazhdon rrjedhja e gjakut, ajo mund te konsiderohet lehone deri ne 60 dite, dhe cfare duhet te beje ajo moter e cila pas lindjes se femijes ka pasur rrjedhje gjaku per 2 muaj dhe ajo gjate ketyre 2 muajve nuk eshte falur? A e ka obligim ti fale ato namaze qe i ka lene pa falur?

  Përgjigje / 12-3-2009
  1. Berja e fotografive nuk lejohet me asnje lloj aparati, perveç ne rast nevoje te domosdoshm. Kjo eshte me e sakta ne kete çeshtje, e Allahu e di me mire.
  2. Mendimi i shumices se dijetareve, sipas se cilit gjykohet edhe nga dijetaret e Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, eshte se koha me e gjate e gjakut te lehonise eshte 40 dite, dhe nese del gjak pas kesaj kohe, ai eshte gjak menstruacionesh ose istihada. Ajo grua qe ka pasur rrjedhje gjaku edhe pas 40 ditesh, duhet te dalloje se pari nese eshte gjak menstruacionesh apo gjak istihada, dhe kete e dallon nga ngjyra dhe era e gjakut, si dhe nga dhimbjet e barkut qe ka zakonisht gjate menstruacioneve. Ne kohen kur gjaku ka qene gjak menstruacionesh, nuk ka obligim te fale ndonje namaz te lene ne ate kohe, por nese gjaku ka qene istihada, me ngjyre te kuqe dhe jo si ai i zakoneve, atehere duhet te fale ato namaze qe nuk i ka falur gjate asaj kohe. Kurse per gruan qe eshte me istihada, dmth qe i del gjak pas mbarimit te zakoneve dhe qe nuk eshte gjak zakonesh, rregulli per te eshte qe te lahet pas zakoneve dhe pastaj te marre abdes per çdo namaz, ne kohen kur rrjedh gjak istihada.
  Permendim ketu edhe nje fjale te Iben Tejmijes, Allahu e meshirofte, i cili thote se nuk ka kufi per periudhem me te gjate qe zgjat lehonia, qofte 40, 60, apo 70 dite, por ajo qe e percakton kete eshte ngjyra dhe cilesia e gjakut qe del pas 40 diteve. Nese ai eshte i njejte si gjaku i lehonise, atehere vazhdon te jete lehoni dhe nese ka ndryshuar ngjyre apo ere, atehere eshte gjak tjeter, siç e sqaruam me siper. Dhe ky mendojme se eshte mendimi me i sakte ne kete çeshtje, e Allahu e di me mire. Ne Dore te Allahut eshte suksesi dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te pejgamberin tone, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 93) Anonim
  Message: eselamu alejkum
  E kisha nje pyetje: Si duhet te vishen vajzat para babait apo vellai kur ndodhen ne shtepi?

  Përgjigje/ 12-3-2009
  Para babait, vellezerve dhe grave te tjera muslimane, gruas i lejohet te zbuloje ato pjese te trupit qe zakonisht pranojne zbukurim, siç jane floket, gusha, duart, parakrahet, kerciqet e kembeve. Argument per kete eshte fjala e Allahut: “Dhe te mos ua zbulojne stolite e tyre askujt tjeter perveç femijeve te tyre, prinderve te tyre …” [En Nur, 31]. Kete koment ka bere shejh Meshur Hasen, kur eshte pyetur per kufijte e aurtit te gruas para grave te tjera dhe para mahrameve te saj (babait, vellait, etj).

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 94) Anonim
  Message: Selamun alejkum vella.
  U zgjova ne mesnat dhe bera dua qe All-llahu te me forcon imanin dhe tme ben nga grat e ndershme dhe te devotshme..bera dua. Dhe rash ne gjum..estakfirullah, pash ne ender nje grumbull njerzish ,u afrova dhe i pyeta se qka jan grumbullu, me than shiko at Tim te zi qe po del nga toka dhe qe e ka mbulu diellin,,,subhanallah, o qfar trishtimi kur e pash at tim te zi. Mora telefonin per ti lajmeru vellaut tim por ne telefon me duali i mallkuari ..dhe ja tani erdh pran ,estakfirullah, ish shum i gjat dhe ne form te b-shortit, nuk e di mu me vinte qe ish dexhalli aman ai nuk e kishta nje sy te verbert, ndonjeher u largojke dhe prap vinte, une mendoja se si ishin kushtet qe te mbrohemi nga dexhalli,,,, fillova te them Kuran te lexoi kuran, aman nuk di shum dhe mbeta, dhe me tha e tash qe nuk dike me shum Kuran,, (,O All-llah sa veshtir), i thash une nuk di Kuran aman une e kam mbrojtes All-llahun, nuk ka mbrojts me te mir se AI. Dhe u largu i mallkuari,,,esakfirullah…
  Vella nese mundesh pak tme thoje diq per kete ender qka eshte kjo ender…
  All-llahu na meshiroft dhe na i falt gabimet,All-llahu na past nen kujdesin e tij se pa dyshim pa ndihmen e All-llahut ne jemi te humbur.

  Përgjigje / 14-3-2009
  Te shohesh dexhalin ne enderr nuk ka interpretim te mire per besimtarin, sepse dexhali eshte armiku i tij, dhe ne enderr ai zakonisht interpretohet per genjeshter dhe gjera te papelqyeshme qe mund te ndodhin, ose tregon per ndonje armik hipokrit qe mund te kesh, por mos u frikeso, sepse ti ke Allahun Mbrojtes, dhe nuk ka per te ndodhur asgje e keqe me lejen e Allahut, por perkundrazi, do ta largosh ate te keqe me mbeshtetjen tek Allahu dhe me afrimin tek Ai me adhurim e dhiker. Allahu eshte i Mbrojtesi me i Mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 95) Ummu Fatima / Itali
  Message: selamu alejkum. Desha me dijte per veshjen e grave:
  1. A ka synet per ngjyren e veshjeve te grave per te dal jashte shtepis?
  2. dhe si duhet me qen ngjyra ketu ne vendet e kufrit ku jetojm?
  Allahu ta shperblefte me xhenet!

  Përgjigje / 20-3-2009
  Hixhabi apo mbulesa e gruas muslimane nuk eshte kusht qe te jete me ngjyre te zeze, por kusht eshte qe te mbuloje te gjithe trupin, te jete i gjere, jo i tejdukshem, te mos i ngjaje veshjeve te mosbesimtareve, as veshjeve te burrave, te mos jete zbukurim ne vetvete. Kurse per ngjyren, preferohet ngjyrat e erreta ne pergjithesi, duke marre parasysh edhe zakonet e çdo vendi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 96) Skënderi / Francë
  Message: eselamu alejkum ve rrametullahi ve berekatuhu. Deshta ni pytje hoxhe i nderurar kame nje mixhe i cili meret me harrame edhe kshtu me kazino edhe nuk i flete vllaut vete qe ka prej nane edhe prej babe, a lejohet me nejte me ksi njerez?
  nese ka mundsi me kthije perxhijen ma shpejt barek allahu fike.

  Përgjigje / 22-3-2009
  Nuk lejohet me qendru me ata njerez qe bejne harame kur ata bejne harame dhe ne vendet ku bejne harame, por kur ata nuk jane duke bere harame dhe jo ne vende ku behen harame, eshte mire qe te keshillohen dhe t’u flitet me urtesi, nese shpreson se ne keshillimin e tyre ka dobi. Dije se nese Allahu udhezon ne duart e tua nje njeri te vetem, eshte me e mire per ty se e gjithe pasuria e dynjase. Pra, keshillo dhe meso sa te mundesh, me urtesi dhe sinqeritet, me dije dhe moral te mire. E nese vepron keshtu, atehere rezultatet i ka ne dore Allahu dhe shperblimi yt eshte tek Allahu.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 97) Anonim / Itali
  Message: SELAM ALEJKUM. un jam nje besimtare 21 vjecare qe studioj ne itali, dua te bej 2 pyetje persa i perket nje teme qe eshte biseduar dikur por per mua nuk ishte shum e qarte.
  (1) E di qe eksiston nje hadith qe ndalon meshkujt me i ngjyros floket ngjure te zeze, por per vajzat a eshte e ndaluar apo jo,ju lutem mund te me thoni a lejohet per femrat ngjyra e zeze, sepse un deshiroj ti lye floket me ngjyre te zeze?
  (2) Ketu ku jam un shitet nje tip “buke” neper supermarkete por qe permban (alkol etilik),deshiroj te dija a eshte e lejuar kjo buke apo eshte e ndaluar per tu ushqyer me te.
  ALLAHU UA SHPERBLEFTE ME XHENNET!
  selam alejkum we rahmetullahiwe berakatuhu.

  Përgjigje / 23-3-2009
  1. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka urdheruar Ebu Kuhafen, babane e Ebu Bekrit, qe t’i gnjyrose floket dhe mjekren qe i kishte te thinjura, me ngjyre tjeter dhe ka thene: “Por jo me ngjyre te zeze!” [Ahmedi dhe Muslimi]. Ne nje hadith tjeter te sakte, te nxjerre nga Ebu Daudi, pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thote: “Nga fundi i botes do te vijne disa njerez te cilet do te lyejne qimet me te zeze. Ata nuk do te hyjne ne xhenet dhe as nuk do ta ndiejne aromen e tij.” Prej ketu, dijetaret verifikues dhe vete imam Shafiu eshte i mendimit se lyerja e flokeve me te zeze eshte haram, qofte per burrat apo per grate, pa asnje dallim mes tyre. Urtesia ne ndalimin e ngjyrosjes se flokeve me te zeze eshte mashtrimi dhe fshehja e moshes reale per t’u dukur me i ri, sikur kerkon te kundershtosh urtesine e Allahut ne krijimin e Tij qe kur kalon ne moshe, floket thinjen, dhe ti kerkon ta kundershtosh kete me vepren tende. [Shiko gjithashtu fetvane nr. 46, nga libri “Mexhmuu fetava ue rasail Iben Uthejmin].
  2. Ajo qe kuptohet nga fetvate e dijetareve bashkekohore ne lidhje me perzierjet e disa ushqimeve apo barnave apo parfumeve te ndryshme, me alkool, eshte se: n.q.s. lenda alkoolike qe perziehet me keto ushqime apo barna, po te veçohej dhe te shtohej me lende tjeter te ngjashme e te pihej, pastaj te dehte, ne kete rast nuk lejohet perdorimi i ushqimit te perziere me kete alkool, e ne te kurndert lejohet, sepse ajo qe te deh kur eshte shume, atehere edhe sasia e vogel prej saj eshte e ndaluar. [Fetava el lexhne ed Daime, Fetvaja nr. 6042].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 98) Anonim / Gjermani
  Message: selam alejkum.
  Allahu te shperbleft ne kete bote dhe ne Ahiret.
  Kam veq nje pyetje lidhur me rregullimin e dokumenteve per qendrim ne Gjermani.
  A eshte e lejuar per mua qe te ve veq kunor me nje gjermane, dhe qe ajo e din qe ky kunorizim eshte vetem per ti fituar lejqendrimin ne Gjeramni, dhe me marveshje nga ajo qe une te e paguaj per kete nje shum te hollave sa ajo deshiron. Por me dije qe ne kete kunorizim ne nuk takohemi dhe nuk qendrojm bashk, thjesht veq e bejm kuroren dhe jetojm ashtu sikur qe nuk u njifshim. Dmth ky kunorizim zgjat tre vite. Ketu nuk po bej ndonje mashtrim asaj, por edhe nuk kemi kontakt ne mes vete, thjesht marveshje…?

  Përgjigje / 26-3-2009
  Ky lloj akti dhe kjo lloj marreveshje nuk lejohet ne Islam sepse ajo ndertohet mbi genjeshter dhe mashtrim, dhe ne te njejten kohe nuk lejohet qendrimi ne vendet e kufrit veçse me arsye te konsideruara ne sheriat, per te cilat kemi folur me pare. Allahu eshte me i Urti Gjithegjykues dhe ne Doren e Tij eshte suksesi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 99) Rajan / Romë
  Message: SELAM ALEJKUM
  ALLAHU TA SHPERBLEFTE ME XHENNET PER PERGJIGJET.
  KISHA DY PYETJE:
  1. A LEJOHET HAPJA E NJE SHOQATE NGA ANA E MUSLIMANEVE KETU NE ITALI? NESE PO, NE CILAT RASTE LEJOHET DHE CFARE KUSHTESH DUHET TE KEMI KUJDES QE TE ZBATOHEN KUR HAPET NJE SHOQATE E TILLE. NESE KE MUNDESI TE PYESESH NDONJE NGA SHUJUKHET ATY.
  2. SI ESHTE GJYKIMI NE NGRENIEN E EMBELSIRAVE APO USHQIMEVE QE JANE TIPIKE E FESTAVE TE KUFAREVE NESE ATO NE VETVETE JANE HALLALL NE ASPEKTIN E PERBERESVE? NESE NDALOHEN DHE NJE USHQIM TE TILLE E KE BLERE, SI DUHET TE VEPROSH?

  Përgjigje / 28-3-2009
  1. Ekzistojne disa lloj shoqatash sipas qellimit per te cilin ato themelohen. Per çfare lloj shoqate eshte per qellim me pyetjen? Nese eshte per qellim shoqata bamirese, kushtet per formimin e saj jane sinqeriteti dhe ruajtja nga harami ne pergjithesi, si dhe mbledhja e kapitalit ne menyre te lejuar. Çdo shoqate qe formohet nga strukturen e saj dhe kushtet e veçanta qe vendosin drejtuesit e saj. Keto kushte jane te lejuara perderisa nuk ndalojne hallallin dhe nuk bejne te lejuar haramin.
  2. Nuk lejohet shoqerimi i mosbesimtareve ne festat e tyre, as pranimi i dhuratave te tyre me rastin e festave te tyre. Nese ne ditet e festave te tyre nuk gjen ushqim tjeter perveç atij qe kane bere me rastin e festave, lejohet te blesh prej tij sepse nuk ka ushqim tjeter, ne te kundert jo.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 100) Sara / Gjakovë
  Message: Es-selam alejkum. Desha tju pys diq per namazin: Nje dite isha ne piknik ne natyr ne nje mal dhe fillova te falem {namazin e ikindis} por ne namaz nga rekati i tret mosgabofsha mu kujtua se nuk e kam marr drejtimin e duhur ne vende te drejtohem nga kibla isha drejtu ne dretim tjeter dhe nuk dija qfar te beja kshtu qe vashzdova namzin deri sa japa selam pastaj u ngrita dhe u drejtova nga kibla dhe fala perseri te njejtin namaz. A mund te me tregoni se a kam vepru drejt apo jo?
  A ka ndonje hadith qe eshte e ndaluar te vishet ngjyra e kuqe dhe e sarit, qofte per meshkuj apo per femra?

  Përgjigje / 31-3-2009
  1. Mjaftonte qe te ktheheshe nga Kibla kur e mesove se ishe gabim dhe te mos e perseritje namazin, por tashme nuk ke detyrim asgje.
  2. Kane ardhur disa hadithe qe i ndalojne burrat te veshin rrobe me ngjyre te verdhe te forte (zeaferan), madje Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene se veshja me kete ngjyre eshte prej veshjeve te jobesimtareve. Kete e transmeton Muslimi nga Abdullah iben Amr iben el As. Po keshtu, Muslimi transmeton edhe nga Aliu radiallahu anhu, se Pejgamberi ka ndaluar nga veshja e mendafshit, nga veshja me ngjyre te verdhe (muasfar) dhe nga vendosja e unazes prej ari. Te gjitha keto jane ne lidhje me burrat.
  Kurse ne lidhje me grate, ne nje hadith te sakte thuhet: “Mjere per grate nga dy te kuqet (te verdhat): ari dhe e ngjyrosura me te verdhe.” [Es Sahiha, 339]. Ne lidhje me kuptimin e ketij hadithi ka disa fjale ne mesin e dijetareve, dhe ndoshta me e sakta eshte te thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka per qellim grate e veta, qe t’i japin perparesi botes tjeter mbi kete bote, kurse per grate e tjera eshte e lejuar, por lenia e tyre eshte me e mire per ato qe kerkojne ate qe gjendet tek Allahu, ne xhenet. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 101) Khattab / Shqipëri
  Message: Es selamun alejkum. Shume vellezer kane emra Profetesh dhe ajo c’fare degjojme tek disa prej tyre kur i flasin njeri tjetrit ndonjehere i shtremberojne keto emra me shaka ose jo. Psh Jusuf shkurt Cufe Muhammed shkurt Mete edhe te tjera. E verteta eshte se ju kam terhequr vemendjen nga kjo veper duke menduar me llogjiken time dhe jo se kam pasur ndonje argument se ky lloj shtremberimi i emrave te Profeteve te cilet jane emra te nderuar nuk mendoj se eshte mire me u vepruar. Nuk e di nese kjo c’fare ju kam thene eshte e ekzagjeruar edhe per faktin se ju thashe qe nuk di ndonje argument te vecante per kete gje, porse thjesht nga ana morale dhe estetike. Na jepni ndonje keshille All-llahu ju shperblefte dhe nese eshte e mundur qe te keni ndonje argument qofte edhe i pergjithshem ne lidhje me kete ose ndonje fetwa te dikujt prej dijetareve tane. All-llahu ju dhente sukses ne punen tuaj.

  Përgjigje / 7-4-2009
  Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka nxitur qe muslimanet te vendosin emra te bukur dhe me kuptim te mire. Po keshtu, prej rruges se te pareve eshte edhe vendosja e kunjave, te cilat zakonisht jane emertime me emrin e djalit te madh, si p.sh: Ebu Ahmed, etj, ose cilesi e nje personi me te cilen eshte njohur dhe thirret me te. Pra, te gjitha emrat jane me kuptim, te bukur, ose cilesi, ose thirrje ne emer te djalit, e keshtu, por jo shkurtime te emrit te vertete, aq me teper nese shkurtimi i emrit ka domethenie jo te hijshme. Pra, sa me larg kesaj, sepse kjo mund te futet ne domthenien e Fjales se Allahut: “Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri-tjetrin me nofka (të këqija)! Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas (pranimit të) besimit!” [El Huxhurat, 11]. Allahu eshte Ai qe jep sukses dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 102) Anonim / Romë
  Message: selam alejkum
  Cili eshte mendimi sipas kuranit e synetit, a lejohen qe grate te perdorin gjera te arta (vath, bylyzyk varese) pasi une kam lexuar nje hadith “e ka ndaluar Resulull_llahu (sal lall llahu alejhi ue sel lem) unazen prej ari” Allahu xh sh jua shpeblefte punen qe beni. Kisha nje deshire ose nje kerkese: do te isha shume e kenaqur sikur Allahu xh sh ta bente te mundur qe ju te hapni nje rubrike ku femijet te marrin dijen ne menyren qe ata te kuptojne, gjithmone nese kjo gje nuk eshte nje bidat.

  Përgjigje / 7-4-2009
  1. Permendem ne pergjigjen e pyetjes nr. 465, se ne nje hadith te sakte thuhet: “Mjere per grate nga dy te kuqet (te verdhat): ari dhe e ngjyrosura me te verdhe.” [Es Sahiha, 339]. Ne lidhje me kuptimin e ketij hadithi ka disa fjale ne mesin e dijetareve, dhe ndoshta me e sakta eshte te thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka per qellim grate e veta, qe t’i japin perparesi botes tjeter mbi kete bote, kurse per grate e tjera eshte e lejuar, por lenia e tyre eshte me e mire per ato qe kerkojne ate qe gjendet tek Allahu, ne xhenet.
  Eshte perhapur se shejh Albani e ndalon arin per grate ne menyre totale, por kjo nuk eshte e vertete, sepse ajo qe ndalon shejh Albani eshte forma rrethore e stolise prej ari per femrat, e cila nuk ka shkeputje apo perzierje me argjend apo diçka tjeter dhe as gur, duke bashkuar keshtu mes haditheve qe e ndalojne arin per grate dhe ato qe e lejojne ate, dhe pas bashkimit tyre del te kuptohet se ajo qe kane per qellim hadithet e ndalimit eshte ari ne forme rrethi pa shkeputje. Kjo eshte ajo qe ndalon shejh Albani, kurse per arin ne pergjithesi ai thote njesoj si e permendur me siper, siç e ka permendur ne “Es Sahiha”, nen hadithin nr. 339.
  2. Nuk eshte bidat qe te paraqiten metoda te thjeshtuara per femijet qe t’ua mesoje fene sipas botekuptimit te tyre, madje kjo eshte diçka shume e mire dhe ajo qe kerkohet nga feja, por ajo qe kerkohet eshte angazhimi i vellezerve me dije me kete pune dhe ndarja e nje pjese te kohes se tyre per kete brez te ri. Lusim Allahun te na jape sukses ne mundesimin e kesaj gjeje dhe te na jape bereqet ne kohe!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 103) Anonim / Kosovë
  Message: Selamun alejkum hoxhe i nderuar. Kisha nje pyetje sa i perket venies se unazave tek femrat, a lejohet me vu unaze ne te gjithe gishtat? Ma bej te qarte kete nese ke mundesi. Allahu ju shperblefte!

  Përgjigje / 7-4-2009
  Shejh Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!), ne fetvate me titull “Nurun ala ed Derb”, kapitulli “Vendosja e unazes”, thote se gruas i lejohet te vendose unaze ne te gjitha gishtat e te dyja duarve, dhe se ndalesa qe ka ardhur per vendosjen e unazes ne gishtin e mesem dhe tregues, eshte posaçerisht per burrat. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 104) Anonim / 4-4-2009
  Message: Selamun alejkum, kisha nje pyetje: Ne nje hadith thuhet qe profeti ka mbajtur unaze argjendi por, doja te dija se ne c’dore e mbante se kam degjuar ne te majten? Allahu ua shperblefte me xhennete ku rrjedhin lumenj!

  Përgjigje / 7-4-2009
  Muslimi ka transmetuar nga Enes iben Malik (radiallahu anhu) se ai ka thene: “Unaza e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) ka qene ne kete gisht -dhe beri me shenje ne gishtin e unazes (mes te voglit dhe te mesmit) te dores se majte.” Po keshtu jane percjelle shume transmetime te tjera te sakta ku thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e ka vendosur unazen e tij ne gishtin e unazes (mes gishtit te vogel dhe te mesem) te dores se djathte, siç transmeton Ebu Daudi, Tirmidhiu, Nesai, Ahmedi, etj; nga Iben Abasi, Abdullah iben Xheaferr, etj. Shejh Albani, ne Ivraul Galil, (3/304) thote: “Prej ketyre haditheve kuptohet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e vendoste unazen here ne gishtin e unazes se dores se majte dhe here ne gishtin e unazes se dores se djathte, gje e cila eshte e lire per njeriun te zgjedhe ke te doje.”

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 105) Valbona / Kosovë
  Message: Selamun alejkum. Kisha nje pyetje vella: Po shoh anderr nga njehere se jam ndare nga familja e burrit, gje te cilen nuk e deshiroj aspak, dhe po e shoh veten nga njehere pa shami ne enderr. A jane keto endrra nga shejtani apo si mund te mi komentoni? Allahu ju shperblefte!

  Përgjigje / 7-4-2009
  Enderrat jane tre llojesh: nga Allahu, nga vetja dhe nga shejtani. Enderrat qe jane nga Allahu zokonisht jane paralajmerime ose tregime per diçka qe do te ndodhe ne te ardhmen. Enderrat qe jane prej vetes, jane ato gjera qe e shqetesojne njeriun ne jeten e perditshme dhe qe e mban mendjen tek ato. Kurse enderrat prej shejtanit jane enderrat e frikshme dhe ngjashem me to.
  Ne lidhje me enderren ku sheh veten pa shami, librat e komentimit te enderrave thone se shamia tregon burrin e gruas, fene dhe moralin e saj. Nese gruaja sheh ne enderr sikur e heq shamine ne publik ku ka shume njerez, tregon se ajo do te sprovohet me diçka qe do i heqe turpin, dhe nese sheh se shamia i iken nga koka, mund te ndodhe qe burri ta ndaje, dhe nese i kthehet shamia, i kthehet burri. Por keto jane komentime te pergjithshme, dhe enderra jote mund te jete prej vetes tende dhe te mos kete ndonje kuptim apo paralajmerim. Sidoqofte, ne te keshillojme per kryerjen e puneve te mira, dhe berjes sa me shume lutje Allahut qe te jape te mirat e tij dhe te ruaje nga çdo e keqe, ty dhe familjen tende. Kurse ne lidhje me familjen e burrit, eshte e drejta jote qe te kesh shtepine tende te ndare nga ajo e familjes se burrit, dhe vetem nese ti deshiron, mund te qendrosh me ta, kuptohet qe ketu duhen pasur parasysh edhe mundesite ekonomike per t’u ndare me shtepi, perndryshe, kjo eshte e drejta jote qe ta ka dhene Islami. Pra, mos te te mundoje kjo gje sa ta shohesh ne enderr, sepse nuk eshte gjynah qe te ndahesh nga familja e burrit, perderisa jeta juaj bashkeshortore eshte me e mire dhe me e lumtur duke qene te ndare nga familja e burrit. Allahu ju ruajte nga çdo e keqe dhe ju dhente sukses ne arritjen e kenaqesise se Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 106) Bekim / Suedi
  Message: Ngritja e injorancës nga vetja dhe nga të tjerët: D.m.th. që me kërkimin e dijes duhet të kesh për qëllim ngritjen e injorancës nga vetja dhe nga të tjerët, pasi që origjina tek njeriu është injoranca dhe padituria, argument për të cilën është Fjala e Allahut: “Dhe Allahu ju ka nxjerrë nga mitrat e nënave tuaja duke mos ditur (ju) asgjë. Ai ju dha edhe dëgjimin, shikimin dhe zemrën që të mund të falënderoni (Atë).” [En Nahl, 78]… Ngritja e injorances, se e kom kuptu duhet me thon humbra e injorances?? A po mos kom gabu une?

  Përgjigje / 9-4-2009
  Ngritja e injorances, dmth: heqja e injorances dhe largimi i saj nga vetja, duke mesuar dhe duke kerkuar dijen. Kurse ngritja e innorances nga te tjeret, dmth: dijen qe meson t’ua mesosh edhe te tjereve per te larguar injorancen prej tyre.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 107) Anonim
  Message: Selam alejkum
  Mos keni njohuri qfar do te thot emri Bahtir edhe a ka pas ndonje sahab apo dijetar ket emer?

  Përgjigje / 9-4-2009
  Bahter [بختر] = ecje e bukur. Bahteri [بختري] = qe ecen me mendjemadhesi, qe i pelqen vetja, qe ecen bukur. Ka pasur njerez qe quheshin me kete emer, por shume te rralle. Me shume e kane perdorur kete emer si kunje, dmth: Ebu Bahteri = babai i ecjes se bukur, dmth e perdornin si cilesi te dikujt dhe e therrisnin me te ne formen e kunjes me te cilen njihej. Por siç mund te kuptohet, kete emer nuk e perdorin besimtaret per femijet e tyre, sepse kuptimi i tij nuk tregon burreri, por gjera qe Islami nuk i pelqen per besimtaret.
  Buhtur [بحتر] = kunja e nje poeti arab, 205 H. Kuptimi i kesaj fjale eshte: i shkurter dhe trupmbledhur. Pra, asnjera fjale nuk vlen per te qene emer per femijet apo per besimtaret ne pergjithesi, kurse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka porositur qe te quhemi me emra te bukur dhe me kuptim te mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 108) Anonim / Evropë
  Message: Selamu alejkum ue rahmetullahi.
  Kam nje pyetje ndoshta pak e quditshme por hajr inshaAllah, ne vendin e punes kemi pasur nje dhome pushimi ku kemi pasur mundesi me hy dhe me pushu ose me fjete ne te, dhe jane bere disa zyra te reja dhe ajo dhoma eshte zere, dhe ni wc e kane bere tash si pushimore dmth ajo eshte e maruar per wc mirpo une i kam pyetur rreth saj dhe kane thene qe ajo nuk eshte perdorur per wc kurre vetem eshte maruar wc por nuk eshte perdorur se ka wc tjera aty, pyetja ime eshte a lejohet njeri te flej aty dhe psh te bej dhikr mbrena ne ate dhome apo e ka gjykimin e wc-es edhe pse nuk eshte perdorur si wc? barak Allah fik.

  Përgjigje / 17-4-2009
  Mendojme se nuk ka gjykimin e wc-se perderisa nuk perdoret per kete qellim, dhe ndalesa nga permendja e Allahut eshte vetem brenda ne wc-ne ku kryhet nevoja, e jo ne vendin ku merret abdes per shembull, e Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 109) Anonim / Kosovë
  Message: selam alejkum. nese nje burr nuk ka fal namaz asnjeher ne jet po jo qe nuk ka dasht por nuk ka dite. Allahut i ka besu te dergurit te tij melaikev Kuranin e ka dit dhe ka besu qe eshte libri i Zotit. asnjer nuk ka be pune te keqija ka pas moral te lart. pak koh para se te kuptoj per semundjen e tij te rend kishte filluar te ndegjoj kuran dhe deshironte te falte namazin po nuk mundet ti kuptoj shume suret. per pak semundja e rendoj me shume dhe ja dhurova nje liber e lexonet dhikrin dhe bente dua. kur kishte dhimje te fort as infozjoni tek ai nuk ndikojke por si e thosht duan menjer u qetsonte. gjat semundjes e permendet Allahun shume. qpesh e shinte enderr vet duke e then shahadetin shume, por edhe i zgjuar e thosht edhe kur ishte ne gjendje shume te lig. por edhe shpresonte shume thonte se po shpresoj se Allahu kame fal per namazin qe nuk e kam be se Allahu e ka dite qe nuk kam dit mu fal. kishte semundje te pasherushme dhe bente shume saber gjate dhimbve qe i kishte. pasi vdiq u vorros menjeher ishte xhenaze e bukur. edhe pse nuk ishte fal vet kurr e dergum ne xhami dhe ja falen namazin e xhenazes,por elhamdulilah kishte pas xhemat nja 60 vet. e dim se vetem Allahu e din perfundimin e robrve te vet. por ne baz te ketyre shenjav amund te ta tregoni diqka? shpirti i dul ashtu si u dok leht dhe kishte djers ne ball.dmth pak para e tha shahaditin e pastaj i dilke vetem fryma pa u degjuar asnje ze nga ai. ma beni hallall se e zgjata pak.pres nje pergjigje nga ju.Allahu ju shperbleft juve dhe familjen e juve me xhenetin firdufs. amin!

  Përgjigje / 17-4-2009
  Çeshtja e tij eshte tek Allahu dhe ne lusim Allahun ta kete falur dhe ta meshiroje e ta fuse ne xhenet, sepse besojme se ai ka qene musliman, edhe pse nuk ka qene falur per arsyet qe permenden nga te cilat edhe mosdija, e Allahu e di me mire!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 110) Besimi / Londër
  Message: eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deshta te di nji sqarim me te gjere per punen e peshkut ne suren kehf se peshku a ishte i kryposur per ushqimin e musait apo ishte vetem per tju tregua rrugen? Allahu ju shperbleft me xhenetin firdeus.

  Përgjigje / 22-4-2009
  Ne nje hadith te sakte, te nxjerre nga Tirmidhiu (nr. 2517), thuhet se ky peshk ka qene ushqimi i Musait (alejhi selam) dhe i sherbetorit te tij qe kishte me vete, dhe nje pjese e atij peshku ishte e ngrene, por kur ndenjen tek guri qe permendet ne Kuran, peshku u ngjall dhe eci shkoi ne det, ndaj edhe ata u habiten me kete gje.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 111) Muslima / Europë
  Message: Selamun alejkum!
  Deshta t’ju kerkoja ndihme, nese kishit mundesi te na furnizonit me material apo ligjerata te dijetareve, mbi temen e paaftesise mendore dhe fizike tek njerezit: çfare gjykimi do te kene ata nga Allahu, dhe çfare qendrimi duhet te mbajme me ta ne edukimin e tyre sipas Islamit?
  Allahu jua shperblefte me te mira!

  Përgjigje / 6-5-2009
  Ne Islam nuk ka detyrime fetare mbi ata njerez qe jane te mitur apo qe kane te meta mendore, qofshin te lindura apo aksidentale, qofshin te perhershme apo te perkohshme, por ne rastin e dyte kane detyrime kur u vjen logjika. Pra, njerezit qe Allahu i ka sprovuar me te meta mendore, nuk kane detyrime fetare kur jane ne kete gjendje, sepse detyrimet jane vetem per ata qe i logjikojne dhe i kuptojne ato, dhe Allahu u drejtohet njerezve me mend dhe jo atyre pa mend. Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Lapsi eshte ngritur (nuk i shkruan veprat) nga tre persona: nga i vogli deri sa te arrije pubertitetin, nga ai qe eshte ne gjume deri sa te zgjohet dhe nga i semuri mendor deri sa te logjikoje.” [Buhariu dhe Muslimi] Por demet qe u bejne keta njerez me te meta mendore te tjereve duhet te kompensohen nga pasuria e tyre, gje te cilen e ben kujdestari i tyre. Po keshtu, nese ka raste qe i semuri mendor vjen ne vete dhe logjikon, ai eshte pergjegjes per veprat e tij dhe ka detyrime fetare per aq kohe sa eshte i logjikshem. Keto jane gjykimet per te ne dynja, kurse ne boten tjeter, çeshtja e tij eshte tek Allahu, dhe dijetaret thone se nese defekti mendor eshte i lindur dhe ai person nuk ka logjikuar asnje here ne jeten e tij, nuk ka asnje detyrim fetar ne dynja, dhe nuk do te pyetet per veprat e tij, por çeshtja e tij eshte tek Allahu dhe ndoshta Allahudo i jape mend atij ne boten tjeter dhe do e sprovoje atje per besimin apo jo te tij. Kurse per ata qe kane semundje mendore te perkohshme apo te pjesshme, llogaria e tyre do te jete per aq sa kane qene te vetedijshem dhe per veprat qe kane bere ne kohen e logjikimit te tyre, jo ne kohen e semundjes. Kurse ne lidhje me familjaret apo kujdestaret e tyre, se pari te sillen me ta si femije, sepse nuk kane logjike, dhe perveç kesaj te interesohen nese semundja e tyre mund te jete e sherueshme apo jo, sepse muslimani eshte urdheruar qe te kerkoje per sebepet e gjerave dhe jo per perfundimet e tyre, sepse kete e ka ne dore Allahu. Kjo eshte ajo qe mund te themi ne menyre te permbledhur ne lidhje me te semuret mendor, megjithese fjala rreth tyre dhe gjykimeve te tyre ka shume degezime, dhe ndoshta na behet e mundur ne te ardhmen qe te shkruajme me hollesisht ne lidhje me kete teme. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqa e bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 112) Ibn Dhehebi
  Message: selamun alejkum, Allahu ua shperblefte me te mira per ndihmen qe po jepni! Desha t’ju pyes se “a lejohet ti thuash dikujt bej dua per mua?” se kam degjuar nje vella qe nuk lejohet kjo, sepse kjo i takon vetem profetit alejhi selam -thote ai, d.m.th qe vetem atij mund ti drejtoheshe ne kete menyre qe bej dua tek Allahu per mua per ndonje hall qe mund te kishte? Allahu ua shperblefte me te mira!

  Përgjigje / 6-5-2009
  Ne fetvane nr. 11613, te Komisionit te perhershem te fetvave (El lexhne ed Daime), thuhet: “I lejohet muslimanit qe te porosite vellane e tij musliman qe te beje lutje per te kur udheton per te bere Umra, apo ne rast tjeter, dhe kjo perfshihet ne temen e te keshilluarit per mire.” Pra, qe t’i kerkosh vellait tend musliman te beje lutje per ty, qe Allahu te te fale apo te jape sukses, eshte e lejuar dhe nuk ka ndalese e as shirk ne kete gje, ndryshe kur kerkohet nje gje e tille nga i vdekuri, ne kete rast nuk lejohet. Por ajo qe thone disa dijetare eshte se kerkimi i lutjes nga tjetri mund te jete shkak per mosperfshirjen ne ata 70 mije njerezit prej popullit te Muhamedit (salallahu alejhi ue selem) qe do te hyjne ne xhenet pa llogari dhe pa u denuar, sepse prej cilesive te tyre eshte se nuk kerkojne nga te tjeret qe t’i bejne rukje (per sherim), dhe ketu mund te perfshihet edhe kerkimi i lutjes. Por disa dijetare te tjere jane pergjigjur se kjo do te perfshihej ne hadith nese kerkimi i lutjes behet per ndonje perfitim te dynjase, pa pasur asnje perfitim ne boten tjeter siç eshte falja e gjynaheve dhe dhenia e suksesit ne adhurimin ndaj Allahut ne kete bote. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 113) Anonim / 6-5-2009
  Message: eselamu alejkum. 1- Cilat jane dispozitat e islamit sipas mendimit me te sakte te dijetareve ne lidhje me shkuarjen e femres me mahremin e saj ne lokale, restorante, kafene (mjedise ku perdoret alkoli) duke pas parasysh si jane ato amjente (tavolinat afer, lloj lloj njerezish, veshjesh, muzike, nje ambjent i ekspozuar ndaj fitneve). 2- A ka ndonje ndryshim shkuarja e mashkullit ne keto ambjente kur je ne vend kufri nga shkuarja ne to kur jemi ne vendet tona si kosova,shqiperia? 3- A ka ndonje ndryshim shkuarja ne keto ambjente e babait apo vellait besimtar me vajzen apo motren qe nuk e praktikon fene duke u arsyetuar me faktin se ato gjithsesi i frekuentojne keto ambjente. 4- A merr gjynah vellai musliman nese nuk e ruan shikimin me motrat e tij duke qene se ato pjesen me te madhe te auretit e kane te zbuluar? Si duhet te sillet ai? Po patet mundesi te na i argumentoni me ndonje fetva. Allahu jua shperblefte me xhenetin Firdeus.

  Përgjigje / 6-5-2009
  1. Mendimi i te gjithe dijetareve eshte se shkuarja ne restorante e vende ku shkelen hapur ligjet e Allahut dhe behen haramet, nuk eshte e lejuar per muslimanin ne asnje menyre, sepse kete e ndalon Allahu ne Kuran, ne suren En Nisa, ajeti 140, dhe ne suren El En’am, ajeti 68.
  2. Nuk ka dallim nese keto vende ku behen harame jane ne vende Islame apo ne vende te kufrit.
  3. Muslimani nuk duhet te shkoje ne keto vende dhe as te qendroje ne to, kushdo qofte arsyeja apo kushdo qofshin njerezit me te cilet shkon atje. Per keto ka fetva te shumta nga te gjithe dijetaret bashkekohore, qe ndjekin rrugen e selefeve.
  4. Muslimani duhet ta ruaje shikimin e tij nga te veshtruarit ne auretin e te tjereve, qofshin ata te afermit e tij, meshkuj apo femra, sepse eshte haram.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 114) Sara / Gjakovë
  Message: EsSelam alejkum
  A lejohet me lan ni pun kur ja fillon per hir te Allahu duke shpresu qe ajo osht ne dobi timen edhe te fes time por me koh ajo te veshtirsohet te humb vullneti qe ta vashdosh at pun edhe ndikon shum ne gjendjen psiqike timen(ne rastin tim eshte qe kam fillu shkollen veq per hir te Allahut duke e dit se aj profesjon osht ne dobi te motrave muslimane*Gjinekologji*por un kam pas shum sprova te ndryshme si ne familje qe jetoj me gjahila dhe jan shum te zhytur ne harame ne tndryshme qe ndikojn ne harmonin e familjes,deshtime te planve te jetes e shum sene tjera ku elhamdulilah me ka jap Allahu saber por kan ndiku qe un te prokopohem ma shum rreth tyne e ta la ni koh mesimin e tsh me ka ra edhe vullneti per shkoll) Kshtu qe un shpresoj qe Allahu do tma mundesoj te shkoj dhe te studjoj per fen e Tij dhe mendoj qe nese e lo shkollen do te je me e dobishme per mu per shum arsyje e nder toh eshte edhe qe un do te kem koh te mirrem me pergtijen per studime te fes(marrjen e dijes)edhe mbi te gjitha mendoj qe eshte me mir ta le shkollen sepse te gjith profesorat kan bindjen se per shkak te marrjes me Fe e kam lan anash shkollimin. Pra me kshilloni a eshte me mire te nderprej shkollen, apo jo?
  Allahu ju shperbleft me Firdeus!

  Përgjigje / 14-5-2009
  Ne nje hadith te sakte thuhet: “Allahu do qe kur dikush prej jush te veproje nje veper, ta persose ate.” [El Xhamiu Sagir, 2761]. Dhe keshtu duhet qe besimtari, kur fillon nje veper te mire dhe brenda kufijve te sheriatit te Allahut, ta plotesoje dhe ta beje ate ne formen me te mire. Por, a eshte kjo veper qe permendet ne pyetje e mire dhe konform ligjeve te Islamit? Nese eshte e mire, ajo nuk ploteson kushtin e dyte, qe te jete konform ligjeve te Allahut, sepse gjate kryerjes se kesaj vepre behen shume shkelje te sheriatit dhe personi qe e ben ate demtohet vete jashte mase. Sqarimi i kesaj: Islami urdheron burrin dhe gruan per marrjen e dijes, por se pari fillon me marrjen e dijes se domosdoshme, pastaj me rradhe per dijet me pak te nevojshme. Por ekziston nje rregull shume i rendesishem ne Islam: “Qellimi i mire nuk e justifikon rrugen e palejuar per realizimin e tij.” Ne shkollat e larta te vendeve tona, madje edhe ne disa vende muslimane arabe, si Jordania, etj, behen shkelje te medha te sheriatit, siç eshte perzierja e meshkujve me femrat, zbukurimi dhe veshja keq e femrave, dhe prishja e moralit ne pergjithesi, si ne mesin e meshkujve edhe te femrave. Si mund te thuhet per universitetet e vendeve tona? Çfare ambjentesh jane ato? A ka morale ne to? A nuk jane ato vendet me te pamoralshme dhe baza te prishjes morale? Atehere, çfare kerkon nje femer muslimane e mbuluar ne keto universitete? A nuk e kupton se keto ambjente nuk jane per te? A nuk e kupton se keto ambjente ia heqin femres virtytin me te larte, turpin? Dhe siç ka thene Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem): “Turpi dhe imani qendrojne bashke paralel, dhe nese iken njeri prej tyre, iken edhe tjetri!” Pra, nese femres muslimane i iken turpi, atehere besimi i saj patjeter qe eshte dobesuar ne maksimum, dhe ajo ka humbur virtytin me te larte te saj, ate virtyt i cili eshte dalluesi kryesor i nje femre muslimane. Pra, Islami kerkon ta ruaje femren nga çdo gje qe i prek virtytin, nderin, natyren e saj delikate, prandaj edhe e ka urdheruar te qendroje ne shtepi dhe te mos dale veçse ne rast nevoje, dhe kur te dale te mbulohet ashtu si ka urdheruar Islami dhe si i ka hije besimtares, ne menyre qe te mos e ofendojne dhe te mos i hedhin fjale te papelqyeshme ne rruge, te cilat cenojne virtytin e saj. Pra, nuk keshillojme per asnje moter muslimane qe te shkoje ne keto shkolla te larta, ku ka shfaqje te prishjes morale, sepse kete e ndalon Islami, pikerisht sepse demi i kesaj eshte shume here me i madh se dobia e pritur. Mos harro se se pari duhet te ruash veten tende nga gjynahet dhe ta shpetosh ate nga Zjarri, pastaj te mendosh t’u besh dobi te tjereve nese ke mundesi, dhe jo te digjesh vet per t’u ardhur te tjereve ne ndihme te cilen mund ta gjejne edhe tek te tjere, dhe qe nuk ka asnje ndalese nga feja qe ata te shkojne tek ata te tjeret per ate nevoje qe kane. Pra, mendo me gjate, me realisht dhe konform rregullave qe i ka vendosur Allahu, sepse ato jane me te mirat per ty, ne te dyja botet! Dhe kujto se vetem ne Doren e Allahut eshte i gjithe suksesi, dhe Ai udhezon ke te doje ne rrugen e drejte.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 115) Rajan / Romë
  Message: SELAM ALEJKUM
  KISHA DISA PYETJE:
  1. NESE NJE MUSLIMAN TE SULMON NE SHTEPI A LEJOHET VETMBROJTJA DHE NESE E VRET A KE GJYNAH?
  2. KUSH JANE 5 SHTYLLAT E MUTEZILIVE?
  3. NE NJE HADITH TREGOHET SE PROFETI ALEJHI SELAM I KA THENE MUADHIT KUR TE SHKONTE NE JEMEN QE TE NDERTOJE NJE XHAMI DHE NE KETE HADITH JA KA PERSHKRUAR SAKTESISHT SI DUHET TA NDERTOJE. A ESHTE SAHIH KY HADITH?
  ALLAHU TA SHPERBLEFTE DHE TE RUAJT!

  Përgjigje / 13-5-2009
  1. Nese te sulmon dikush ne shtepi, qofte musliman apo jomusliman, ti ke te drejte te mbrosh pasurine, jeten dhe njerezit e shtepise, me sa me pak deme te mundshme, pa shkuar gjendja deri ne vrasje, por nese nuk ka rruge tjeter, atehere lejohet per vetembrojtje. Ebu Hurejra (radiallahu anhu) transmeton se nje burre erdhi tek Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) dhe i tha: “O i Derguari i Allahu! Si te veproj nese dikush me vjen ne shtepi per te me marre pasurine?” -“Mos ia jep ate, -i tha Pejgamberi. -Po nese ai me sulmon? -Edhe ti sulmoje. -Po nese me vret? -Atehere ti je deshmor. -Po nese une e vras ate? -Atehere ai do te jete ne zjarr.” [E transmeton Muslimi]. Dijetaret thone se nese sulmuesi kerkon te marre pasurine, lejohet ta pengosh ate me sulm por lejohet edhe qe te mos e pengosh por t’ja japesh pasurine nese kercenimi eshte i rrezikshem, por nese sulmuesi kerkon te sulmoje ne nder, atehere eshte e detyrueshme pengimi i tij dhe sulmi ndaj tij, dhe nese nuk pengohet ndryshe veçse me vrasje, atehere lejohet ta vrasesh.
  2. Pese shtyllat e besimit tek mutezilite jane: 1. Njesimi i Allahut, duke mohuar atributet e tij. 2. Drejtesia (e Allahut). 3. Premtimi dhe kercenimi (me xhenet dhe me zjarr). 4. Vendi mes dy vendeve (as ne xhenet dhe as ne zjarr, as besimtar dhe as kafir). 5. Urdherimi per te mire dhe ndalimi nga e keqja. keto jane bazat e mutezilive, te cilat kundershtojne dukshem bazat e ehli sunetit dhe te xhematit. Allahu i ruajte muslimanet prej tyre dhe prej çdo devijimi nga feja e Tij e paster!
  3. Nuk ka ka hadith te sakte qe Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ta kete urdheruar Muadhin te ndertoje xhami ne Jemen dhe as qe Muadhi ka ndertuar xhami ne Jemen. Hadithet qe fliten nga disa njerez per kete jane te paverteta.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 116) Ibn Islam
  Message: Nga qka i krijoi Allahu kafshet dhe shpendet???
  Allahu ju shperbleft!

  Përgjigje / 14-5-2009
  Allahu i ka krijuar te gjitha gjallesat e tokes, perveç njeriut, nga uji. Allahu i Madheruar thote: “A nuk e dinë mohuesit se qiejt dhe Toka kanë qenë një e tërë? Pastaj Ne e ndamë dhe bëmë nga uji çdo gjë të gjallë! Akoma nuk besojnë?!” [El Enbija, 30]. Verejme qe Allahu i drejtohet ketu mosbesimtareve dhe jo besimtareve, sepse besimtaret i jane dorezuar Allahut, e besojne Ate dhe çdo gje qe thote Ai, kurse keto argumente veçse u shtojne edhe me shume besimin, kurse mosbesimtaret jane ata qe duhet t’i shohin keto argumente, qe t’i kene prove kunder vetes se tyre, dhe te mos kene justifikim perpara Allahut ne diten e Kiametit. U themi atyre shkencetareve mosbesimtare qe shpenzojne miliarda dollare per eksperimente te pavlera, per te vertetuar se nga e ka origjinen krijimi, qe te lexojne kete ajet dhe te ngjashme me te, dhe pastaj ato shpenzime t’i bejne per te miren e njerezimit, qe te beje jete te mire, dhe jo te bejne shperdorime kolosale ne kurriz te njerezimit dhe pa i sjelle atij asnje dobi apo te mire! Sa te humbur qe jane, dhe sa mendjelehte qe shperdorin ate pasuri te Allahut me te cilen njerezimi do te bente nje jete te mire dhe luksoze, dhe nuk do te ekzistonte uria ne toke! Vetem tek Allahu ankohemi dhe Atij i lutemi qe t’i ruaje muslimanet dhe ta permiresoje gjendjen e tyre, ne menyre qe te marrin ne dore udheheqjen e njerezimit drejt te mires dhe te dobishmes per te, ne kete jete dhe ne jeten tjeter!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 117) Anonim / Tiranë
  Message: es selamu alejkum, o vella, kam nje problem shume te madh: kur du me fal namazin friksohem sikur sa ta mbaroje do me ndodhe ndonje gje e keqe, dhe ne shumicen e rasteve pjeserisht naten me duket sikur me kapin xhindet dhe me lendojne sa te permend Allahun me rrenqethet mishi ne ato momente, sa te mendoj per ndonje gje te keqe me hiqen te gjitha keto nganjeher. Merzitem shume nga keto gjera qe me shtyjne te bej gjera te keqia. Naten jam i terrorizuar nga keto imagjinata. Pasha Allahun o vella, me trego a eshte magji apo cfare eshte dhe cfare me keshillon te bej? Kthe pergjigje shpejt se e kam qe prej dy vitesh. Allhahu ta shperblefte!

  Përgjigje / 14-5-2009
  Padyshim qe keto qe te ndodhin ty jane prej shejtanit qe te ka ngacmuar vazhdimisht dhe tashme te eshte bere ves, nga i cili lusim Allahun te te sheroje! Te keshillojme qe te merresh sa me shume me lexim apo degjim Kurani dhe me lexim librash dhe kerkim te dijes fetare, sidomos ne akide. Largo mendimet e keqija nga koka dhe sa here qe te vjen ndonje gje e keqe, zere mendjen me istigfar duke thene: estagfirullah, estgfirullah, disa here, deri sa te ikin mendimet e keqia dhe te harrohen. Mos fli kurre pa abdes dhe pa i bere duate e gjumit. Mbeshtetju Allahut dhe te jesh i bindur se çdo eshte ne Dore te Allahut dhe askush e asgje nuk mund te beje dem pa lejen e Tij. Ato xhindet qe mendon se ndoshta te bejne keq, dije se nuk kane fuqi te bejne asgje te keqe, madje ata jane te pafuqishem dhe kane shume frike prej teje, se mos ti po e permend emrin e Allahut dhe po i dieg. Te keshillojme te lexosh edhe kete, sepse do te perfitosh inshaAllah. Nese edhe pas kesaj nuk do te kesh permiresime dhe qetesim te plote, atehere vella, mund te pergatisim nje kure te posaçme me bime mjekesore per qetesim nervor dhe per sherim nga frika, stresi dhe meraku, me lejen e Allahut te Madheruar.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 118) Ummu Amar / Tiranë
  Message: eselamu alejkum
  Doja te beja 2 pyetje dhe po patet mundesi te me ktheni pergjigje.
  1. A konsiderohet veshja e fustanit te nuserise pra fustanet e bardha perngjasim me qafiret dhe a lejohet te vishen?
  2. Lyerja e flokeve me fije a eshte perngjasim me qafiret?
  Pergjitgjjet ju lutem ti shkruani me argumente.
  Allahu jua shperblefte.

  Përgjigje / 23-5-2009
  1. Shejh iben Uthejmin e ka lejuar veshjen e fustanit te bardhe naten e marteses, me kusht qe te mos i ngjaje prerjes se burrave, dhe se kjo veshje nuk eshte me e veçante per kufaret, sepse te gjitha grate muslimane e veshin ate ne naten e marteses, dhe keshtu qe perderisa nuk eshte veshje vetem e kufareve, edhe gjykimi per te ndryshon. Por duhen pasar parasysh rregullat e tjera qe lidhen me zbukurimet e ketij fustani dhe daljen me te para burrave te huaj, gje qe nuk lejohet. [Nga libri: “Pyetje qe i interesojne grave”, f. 52]. Po keshtu edhe komisioni i perhershem i Fetvave ne Saudi e ka lejuar kete gje, duke ju permbajtur kushteve te hixhabit te gruas ne pergjithesi. [Pyetja e peste nga fetvaja nr. 16427].
  2. Lyerja e flokeve me ngjyra te ndryshme, ne pjese te ndryshme te kokes, eshte perngjasim me kafirat, sepse ajo eshte veper e tyre dhe ata shquhen me te. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 119) Ummu Fatima / Rimini
  Message: Selamu alejkum desha nje pergjigje te shpejt, Allahu ta shperblete me xhenet, per kete hadith. Hadithe të përzgjedhura nga “Silsiletu el ehadithi es Sahihah” Të dijetarit të madh, muhadithit të kohës imam Albani (Allahu e mëshiroftë!) e nga ky liber eshte dhe hadithi 9. Transmetohet nga Neufel bin ُEbi Akrab se ka thënë: Aishes (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) i thanë: A recitoheshin poezi në prani të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)? Tha: “Ishte gjëja që ai më së shumti urrente.” {Es Sahihah 3095}. Pyetja tani: a jane haram poezit? Barakallahu fik!

  Përgjigje / 23-5-2009
  Poezia me permbajtje te lejuar e te mire eshte e lejuar, dhe ne te kundert jo. Per kete nuk ka kundershtim ne mesin e dijetareve. Shume shkenca te fese jane bere poezi nga dijetaret, ne menyre qe te mesohen me shpejt dhe te mbahen permendesh, apo qe te jene te permbledhura. Me ane te poezive ruhen dhe mesohen rregullat e gjuhes arabe, dhe me poezi argumentohen shume dijetare te gjuhes e te sheriatit, kur analizojne nje ajet apo hadith nga ana gjuhesore, per te nxierre gjykimin e tij. Shume sahabe benin poezi dhe flisnin me poezi, dhe keto transmetohen te gjitha ne dy sahihat e Buhariut e te Muslimit. Vete Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e ka urdheruar Hasenin e te tjere, qe te bejne e te thone poezi, dhe te gjitha kane ardhur ne transmetime te sakta.
  Kurse fakti se kane ardhur disa transmetime ku Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e shan poezine dhe e urren ate, ka per qellim ata qe e teprojne me poezi dhe genjejne ne formulimin e saj, sepse ne shumicen e rasteve, poetet genjejne ne poezite e tyre, akuzojne te pafajshmet dhe te pafajshmit, siç thuhet edhe ne Kuran, ne ajetet 224-227, te sures Esh Shuara, kurse ata qe nuk veprojne keshtu, dalin nga ky gjykim dhe nga kjo urrejtje, dhe poezia e tyre lejohet, e Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 120) Ismail / Itali
  Message: Selamun alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu!
  Kisha disa pyetje:
  1. Kur thuhet ne hadith apo ne libra se ai cili ben nje veper jo per hir te Fytyres se Allahut, atehere ajo veper eshte e pavlere. Çfare do te thote kjo se nqs nje njeri kryen nje veper te urdheruar dhe per qellim me te ka deshiren per te hyre ne Xhennet ose ndalon vetveten nga nje veper e ndaluar prej frikes se Zjarrit, pra ne keto raste eshte e sakte vepra?
  2. Çfare jane mrekullirat e eulijave dhe a kane ndonje limit? Po lexoja ne librin “The Naqshbandi Sufi Way…” rreth jetes se ‘Shejkhut te madh’ sufi Abdullah ad-Daghistani dhe mes shume gjerash te çuditshme thuhej sikur xhaxhai i tij, Shaykh Sharafuddin ad-Daghistani, i kishte thene motres se ‘femija (dmth Abdullah ad-Daghistani) qe mbart ne bark nuk ka perde ne zemren e tij, mund te shikoje ndodhi te kaluara dhe te ardhshme. Ai do te jete nje nga ata qe mund te lexojne dijen sekrete direkt nga Leuhi Mahfudh’. Ne moshen 7 vjeçare ishte aq i famshem saqe nese dikush donte te martohej, perpara shkonte tek ai per ta pyetur nese martesa do te ishte fatlume dhe nese ishte ne perputhje me Vullnetin Hyjnor siç permendet ne Leuhi Mahfudh.
  Dhe pyetja tjeter eshte: keta njerez qe pretendojne gjera te tilla jane eulija apo shejtaner?
  3. Kur nje njeri shikon endrra shpesh, duhet te interesohet per kuptimin e tyre?
  4. Si funksionon martesa e besimtarit me nje femer nga ehli kitabet, p.sh. ne edukimin e femijeve dhe dashuri mund te kete ai per ate, sepse e dime qe duhet t’i urrejme per shkak te besimit?
  Allahu ju shperblefte me te mira!

  Përgjigje / 28-5-2009
  1. Ne rastet qe permend vepra eshte per Hir te Allahut dhe per Hir te Fytyres se Allahut, sepse me kete fjale eshte per qellim sinqeriteti qe lidhet me kryerjen e vepres vetem per Hir te Allahut, qofte duke kerkuar shikimin ne Fytyren e Tij ne diten e Kiametit, dmth ne xhenet, gje e cila eshte posaçerisht per besimtaret, apo duke pasur frike denimin e Tij, perseri eshte per Hir te Allahut dhe jo per ndonje interes apo perfitim nga njerezit dhe gjerat e dynjase, siç eshte hipokrizia, mendjemadhesia, etj.
  2. Kerametet apo nderimet qe i ben Allahu disa te dashurve te Tij besimtare ne rast nevoje dhe per te deshmuar per gjera te medha qe kane te bejne me besimin ne Allah, jane te ndryshme dhe nga me te medhate, por ato nuk i jepen kurre dikujt qe kerkon te mburret, te ngrihet e te ftoje njerezit ne madherimin e tij, apo te pretendoje se i eshte dhene nga dija e fshehte, e te tjera si keto te cilat ne shumicen e rasteve jane shirk dhe mashtrim i njerezve. Kerametet jane shenja te Allahut qe ja jep atij besimtari qe Allahu do, ne rast nevoje, qofte ajo personale e ketij besimtari, siç eshte shpetimi nga ndonje vdekje e sigurte, apo nxjerrje nga ndonje ngushti, ose ndonje shenje qe i jepet besimtarit kunder jobesimtarit per ta mposhtur ate, siç mund te jete ecja mbi uje dhe futja ne zjarr pa u diegur, per te deshmuar fuqine e Allahut, gjera qe kane ndodhur dhe jane treguar neper libra te dijetareve te medhenj te ehli sunetit. Kurse ato qe ke lexuar jane genjeshtra dhe mashtrime te njerezve te humbur, prandaj keshillojme dhe te paralajmerojme qe te mos i lexosh ato lloj librash, sepse te demtojne arsyetimin dhe ndoshta te fusin dyshime ne besim, apo ta peshtjellojne ate.
  3. Enderrat jane tre llojesh dhe shume njerez shohin enderra shpesh dhe zakonisht kerkojne per komentimin e tyre. Per komentimin e enderrave ka libra te posaçem qe kane mbledhur disa rregulla te pergjithshme e te hollesishme ne lidhje me komentimet e enderrave, por qe mbi to nuk mund te jepet gjykim i prere. Sigurisht qe ka prej besimtareve qe shohin enderra dhe u dalin ashtu si i kane pare apo perafersisht, e ne çdo rast enderrat nuk ndryshojne gje nga caktimi dhe as nuk caktojne gje, por mund te jene paralajmerime per diçka qe do te ndodhe, por qe zakonisht kuptohen pasi te ndodhin. Shume enderra mund te kene interpretim jo te mire ne pamje te pare, dhe kjo e shqeteson personin qe i sheh ato enderra dhe e mbajne nen tension te vazhdueshem, gje e cila ndikon negativisht ne shpirtin dhe ne fizikun e tij, prandaj enderrave duhet t’u behet gjithnje komentimi i mire, nese ka me shume se nje komentim per te njejten enderr.
  4. Martesa me grua nga ehlil kitab eshte e lejuar ne Islam dhe si rezultat eshte e lejuar edhe dashuria per te si grua vetem nga ana e dynjase. Por ketu duhet sqaruar diçka e domosdoshme: kur Islami e ka lejuar martesen me grate e te krishtera apo jehude, dhe e ka ndaluar me idhujtaret, kjo sepse grate e ehli kitabit, kur te mesojne per te verteten e Islamit nga burri i tyre musliman, menjehere do ta pranojne Islamin, sepse do ta shohin shume prane fese se tyre, madje do ta ndiejne detyrim pranimin e Islamit, gje te cilen duhet ta kishin bere te gjithe jehudet dhe te krishteret, sepse si pejgamberi qe ndjekin jehudet (Musai alejhis selam) edhe ai qe ndjekin te krishteret (Isai alejhis selam) jane derguar nga Allahu me te njejten fe ashtu si edhe Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) qe eshte plotesim i vargut te Pejgambereve dhe vula e tyre. Pra, ai burr musliman qe martohet me nje grua te krishtere apo jehude, duhet t’i beje thirrje asaj qe te pranoje Islamin, sepse vetem keshtu do te bejne nje jete te lumtur ne te dyja botet dhe keshtu do t’i edukojne femijet e tyre me moralet me te larta. Perndryshe, edhe nese ajo nuk e pranon Islamin per nje arsye apo per nje tjeter, burri duhet t’i jape asaj te drejtat qe i takojne bashkeshortes sipas Islamit, dhe te vazhdoje gjithnje me durim, me fjale e me veper thirrjen e saj ne Islam. Pra, nese burri e praktikon Islamin mire dhe i permbahet ligjeve te tij, padyshim qe do te kete sukses ne thirrjen e tij ndaj gruas se vete dhe ajo patjeter qe do ta pranoje Islamin me lejen e Allahut te Madheruar.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 121) Imran / Topanicë
  Message: selamu alejkum kam ni pytje: Gjyshja ime sa her qe falet asaj i fillon ti rritet temperatura edhe kuqet krejt edhe thot i hyp mundi saqe menon se po jep shpyrt nuk mun me u fal bash krejt psh e fal sunetin pushon se smun e pastaj e fal farzin e keshtu me rradh por kjo ndodhe vetem gjat kohes se namazit pra kur nuk eshte koha e namazit ajo eshte e fort punon mire nuk lodhet eshte shum mir e pra qa mun me thon ti hoxh i nderuar per ket? All-llahu te shperbleft.

  Përgjigje / 28-5-2009
  Allahu e forcofte gjyshen tuaj dhe ia shperblefte me te mira per mundimin qe ben e qe e fal namazin, dhe ne rastin e saj Islami ka bere lehtesime dhe i ka leju qe te mos e vendose koken ne sexhde nese kjo gje e demton, por vetem te perkule koken aq sa ka mundesi pa i shkaktuar temperature dhe as ligeshtim, dhe te beje dhikrin e sexhdes pa e vendosur koken ne sexhde. Po keshtu i lejohet atyre qe nuk kane mundesi me u fal duke qendruar ne kembe, qe te falen ulur, dhe nese nuk munden ulur, te falen shtrire duke levizur kryet sa te munden, e nese nuk munden, atehere me leviz vetem gjuhen me thene fjalet e namazit, por kurre mos me e lene namazin, e shperblimi i tyre tek Allahu eshte i madh.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 122) Anonim
  Message: Selamun alejkum.
  InshaAllah jeni mir me shendet ti dhe familja e juaj.
  Une nuk kam pyetje por nje lloj kerkese dmth nese keni mundesi me e be nje artikuj ne lidhje me disa ndalesa qe jane, por rinia e sotme islame kan fillu si t’i ngatroje dhe ti harojn. Problemi qenderon ketu:
  Mua me ra ne keto dite te flas me do motra muslimane me msn, me qense me heret kisha kontakt por tani u hapen ne bised dhe me tregun qe kishin fillu si keto si shum motra ne islam te bisedojn me msn me vellezer musliman. Gjate bisedes po fillon si nje lloj pelqimi i tyre dhe po e premtojn njeri tjetrin qe do te jen burr e gru, e pastaj jo me larg kjo pune spo ka hajr dmth po e ndalin biseden. dhe pa u brengos asnjera pal dhe pa e hetu ngarkimin e tyre me gjynah po filloi biseden me tjer duke u futur te njejtit problem. Kjo dukuri ish perhap shum ne rinin tone islame, dhe doja nga ju qe te punoni nje artikull lidhje se sa jan te demshme keto pune, dhe qfar pergjegjesie kane keta qe po jen sebeb per me humb nderin njeri-tjetrit dmth si vellau motres po ashtu edhe motra vellaut. Se pastaj pa dyshim qe kjo ka pasoja se behen te njofshem ne shoqeri me msn, dhe po se po veten qe e ka ul posht por pa dyshim edhe islamin si motra ashtu edhe vellau. Shpesh po ndegjoi qe motrat po i fajsojn vetem vellezrit, por duhet te dijn se gjynahi dhe fajet jan te njejta, se as motra e as vellau nuk duhet te hyn ne kete menyr per me gjet fatin…
  All-llahu na mbroft nga ky zullum dhe nga ky devijim, se pa dyshim shejtani eshte ai qe po ja neotralizon kete pune te shumtuar!
  All-llahu i ndihmoft muslimanet !!!

  Përgjigje / 5-6-2009
  Keshillojme te gjithe te rinjte muslimane qe te kene frike Allahun, t’i ruhen dispozitave te Islamit dhe te mos mashtrohen nga dynjaja dhe zbukurimet e saj te rrejshme, te perkohshme e shkaterruese ne te dyja botet. Te mos behen shkak per humbjen e vetes se tyre dhe te tjereve, sepse keshtu do te shkaterrohen dhe nuk do te kene sukses as ne kete bote dhe as ne boten tjeter. Nuk mund te themelohet nje familje e shendoshe mbi baza te kalbura e te ndertuara mbi haram, kurre nuk ka sukses nje familje e tille, prandaj veshtroni larg dhe mos u mashtroni nga lodrat dhe veglat mashtruese te se ashtuquajtures teknologji moderne, sepse eshte ky eshte mashtrim dhe kurth per prishjen e moraleve, te familjeve dhe te mbare shoqerise. Kjo eshte lufte kunder parimeve Islame dhe kunder rinise Islame pike se pari, sepse ata qe jane te prishur nuk kane ç’tu prishet me shume! Prandaj kujdes, ruajuni Allahut dhe kini frike denimin e Tij. Mbeshtetjuni Allahut sepse kushdo qe i mbeshtetet Allahut dhe i permbahet ligjeve te Tij, Allahu i hap rruge atij, i jep zgjidhje dhe i jep sukses ne gjetjen e shokut te jetes se tij, per te arritur lumturine ne te dyja botet dhe per te arritur kenaqesine e Allahut te Madheruar. Kjo eshte nje keshille e sinqerte dhe besnike, prandaj merreni ate dhe zbatojeni ne jeten tuaj, dhe dijeni se suksesi vjen vetem nga Allahu dhe ne zbatim te sheriatit te Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 123) Ummu Ammar / 2-6-2009
  Message: eselamu alejkum. A lejohet qe para se te flej gjume te ndezi pc dhe ta le gjith naten duke kenduar kuran sepse flej me qete, a lejohet nje gje e till pasi qe ne jemi ne gjum dhe nuk e kemi mendjen tek Kurani?

  Përgjigje / 2-6-2009
  Lejohet qe para gjumit te vendosesh Kuran dhe ta degjosh e te meditosh ne te deri sa te zere gjumi, dhe nese vazhdon te lexohet Kuran ne dhome, kjo nuk prish ndonje pune, sepse edhe nese nuk ka njerez qe e degjojne, ka engjej dhe xhine qe e degjojne. Mund te themi qe nuk ka argument qe e ndalon kete gje dhe nuk ka gje te ndaluar ne kete rast, e Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 124) Skenderi / Francë
  Message: eselamu alejkum ve verametullahi ve berekatuhu. Pata ni pytje: Personi para islamit ka bere vjedhje edhe done me ja kthye, por nuk mundet me e gjete personin qe e ka damtue. A e lejohet me dhane ate kompezim dikujt tjeter? Edhe ni pytje tjeter: Pejgameri sale Allahu alejhi ve selem, te folurit per dore e ka qujatur zina, edhe a kam gjynahe se per kete sebep nuk e i vizitoj te afermit e mi? Une jua tregoj thadithet edhe ato nuk e me kuptojne, a kam gjynahe qe nuk i vizitoj? Ma bani hallall, Allahu ju shperblefte me xhenetin firdeus!

  Përgjigje / 5-6-2009
  1. Veprat e keqia qe ka bere personi para Islamit i fshihen me pranimin e Islamit dhe ai nuk merr gjynahe per ato, por nese i ka bo padrejt apo i ka ngrene hakun dikujt prej njerezve dhe e njeh apo e gjen ate, atehere duhet t’ja ktheje hakun, e nese nuk e gjen, nuk ka ndonje gjynah, por mund te jape lemoshe te varferve dhe keshtu ka sevape tek Allahu.
  2. Keputja e lidhjeve te gjakut eshte me e madhe se dhenia e dores femres me te cilen te lejohet martesa, por ne mes ketyre mund te harmonizohet duke shkuar per vizite tek te afermit dhe duke mos i takuar femrat por duke ju thane se nuk lejohet, por une ju respektoj dhe ato do e kuptojne kete, apo te pakten nuk do te vazhdojne me tutje. Por ti duhet t’u flasesh per Islamin dhe parimet e tij madheshtore, dhe te besh durim vella, edhe pse nuk te pergjigjen qysh ne fillim. Kurse ne lidhje me ate se ke apo jo gjynahe nese nuk i viziton, kjo varet nga afrimi apo largesia e ketyre te afermve dhe nga keputja e lidhjeve apo kufizimi i tyre; sepse obligimi per mbajtjen e lidhjeve me te afermin me te afert eshte me i madh se me te afermin me te larget, dhe keputja e lidhjeve totalisht eshte shume me e madhe se kufizimi i lidhjeve dhe reduktimi i vizitave, e keshtu.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 125) Anonim / Gjermani
  Message: Selamun alejkum.
  E pata veq kete petje, me qense e kerkova rend ne forum qe mos te e perseris pyetjen dhe mos te behet pyetja e njejt dhe mos tju mbi ngarkojm, por nuk mujta me gjet kete pyetje. ma beni hallall nese po pyes per se dyti. Pyetja eshte kjo: Kemi ndonje argument apo hadith te sakt qe obligohet muslimani te i shkrutone pantollonat deri ne nyje (zog) te kembes? All-llahu ju past nen kujdes deri ne frymen e fundit.

  Përgjigje / 10-6-2009
  Buhariu transmeton nga Ebu Hurejra se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Pjesa e mbuluar nga izari (rrobe qe vishet nga mesi e poshte) nen nyjet e kembeve do te digjet ne zjarr.” Ka edhe transmetime te tjera ku thuhet se kush e ben kete gje me mendjemadhesi do te jete ne zjarr, por dijetaret thone se ne rastin kur dikush e ben me mendjemadhesi, i ka dy gjynahe, kurse thjesht zgjatja e rrobes nen nyjen e kembes eshte gjynah me vete. Allahu na ruajt nga denimi i Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 126) Hamza / Tiranë
  Message: Desha me bo nje pyetje: A lejohet me perdor dhunen ne qofte se nje grup njerezish ta zeme tu kaluar rrugen te bien ne qafe pa fare arsye ose dergojne disa te tjere si kalamaj me te bo keq vetem nga inati, a perdoret dhuna gjer ne vrasje kunder tyre se c’eshte edrejta edhe i kam pyet ato lloj njerezish dhe me kane thene kot per qejf. Me thuaj cfar te bej se kam edhe frike me vete, habitesh se cfare lloj njerezish jane. Me kthe pergjigje shpejt se jam ne hall Allahu ta shperblefte.

  Përgjigje / 10-6-2009
  Rregulli i pergjithshem eshte qe muslimani nuk sulmon i pari pa arsye, por kur e sulmojne, ai ka te drejten te mbrohet me me te lehten menyre qe mjafton per largimin e te keqes apo te sulmit nga vetja e tij, pa e tepruar. Pra, nese sulmi eshte i forte, edhe kundersulmi do te jete ne te njejten shkalle apo me i forte, por nese eshte ngacmim me fjale, atehere duhet te duroje dhe keshtu ka shperblime tek Allahu me durimin e tij per hir te Allahut, sepse te gjithe njerezit qe kapen per fene e tyre, fyhen dhe tallen nga te tjeret qe jane larg fese, gje te cilen e permend edhe Allahu ne Kuran, ne suren Mutaffifin. Pra, besimtari duhet te jete i duruar dhe i permbajtur, dhe te mos sulmoje veçse per t’u mbrojtur nese sulmohet fizikisht. Allahu i ruajte muslimanet nga sprovat e mosbesimtareve dhe i befte te durueshem ndaj tyre! Allahu mos i dhente kurre pushtet mosbesimtareve mbi besimtaret!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  Izet Mustafa / Smrekonicë – Vushtri / 10-6-2009
  Message: Eselam alekjum ue rahmetulla ue berekatuhu.
  I nderuari vlla Bledar, All-llahu ju shperbleft me Xhenetin e Firdefsit juve dhe gjith stafin e kesaj faqje. deri me sot jeni faqja qe me se shumti me flen zemra ne marrjen dijes islame po knaqem me keta dijetar ne video, por kam edhe nje kerkes qe te shthoet edhe me shum numri i ktyre ligjiratave te ktyre dijetarve te mdhenje. I nderuar vella Bledar kam deshir t’ju takoj edhe personalisht. Allahu ju ruajt dhe ju ndihmoft juve dhe gjith muslimanet! All-llahu ju shtoft dije dhe jav lehtsoft rrugen per ne Xhenet!

  Rrugetepaqes.net / 10-6-2009
  Allahu ta shperbefte me te mira per mendimin tend per ne, dhe lusim Allahun te na e beje te fshehten tone me te mire se te dukshem! Allahu ju ruajte dhe ju dhente sukses ne te dyja botet vella, dhe na bashkofte ne xhenet me pejgamberin tone dhe robet e mire te Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 127) Umu Hamza
  Selam alejkum hoxhe i nderuar nje pyetje: Sa eshte e vertet qe trupi i firaonit egziston edhe sot e kesaj dite si ka mundesi kjo dhe a ka ndonje argument? Se une sa dij trupi i shehidit mundet te mos prishet amo per fiaonin nuk di. Allahu ju shperblefte per kohen qe gjeni per ne!

  Përgjigje / 19-6-2009
  Allahu i Madheruar thote: “Sot do të shpëtojmë vetëm trupin tënd, që të bëhesh mësim për ata që vijnë pas teje.” Por, në të vërtetë, shumica e njerëzve nuk ua vënë veshin shenjave Tona.” [Junus, 92]. Dijetaret e tefsirit thone: “Per shkak se Faraoni ishte arrogant i madh ne toke dhe njerezit i kishin friken, madje edhe shume prej atyre qe ndoqen Musain (alejhi selam), madje besonin se ai nuk vdes apo te pakten nuk e besonin se kishte vdekur dhe ende frika i mbante te pushtuar, atehere Allahu e nxorri trupin e tij te vdekur nga deti ne nje vend te thate qe ta shihnin te gjithe se Faraoni tashme kishte vdekur sepse ai ishte vetem nje njeri si gjithe njerezit, dhe nuk kishte me arsye per te pasur frike prej tij.”
  Ndersa kohet e fundit thuhet se eshte zbuluar nje mumje ne Egjipt per te cilen supozohet se eshte mumja e Faraonit ne kohen e Musait (alejhi selam), duke u argumentuar me ajetin e mesiperm, por Allahu e di vertetesine e kesaj, dhe ajo qe eshte e sigurte dhe e percjelle nga dijetaret e hadithit eshte ajo qe thame.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 128) Anonim / 27-9-2009
  Message : Es selam alejkum. Desha te bej nje pytje:
  Nese dy te rinj ka ren ne gracken e shejtanit edhe kan ber mekate aq te mdhaja sa qe kan ber at qe ben burri me gruan e vete per veq mardhenjeve imtime.
  Keta dy te rinj si i kishilloni edhe a asht me hajr qe te kerkojn njeri tjeterin ne hallall edhe a duhet te ju tregoj familjeve te veta per ngjarjen qe ka ndodh mes tyre qe te jet shansi me i madh per tu bashkuar? Allahu ju shperbleft!

  Përgjigje / 28-9-2009
  Padyshim se çeshtja juaj eshte ne rrezik, sepse keni ndjekur hapat e shejtanit dhe gjurmet e tij, dhe duhet t’i jepni fund sa me pare kesaj gjeje. Se pari duhet te pendoheni tek Allahu per shkeljet qe keni bere dhe Allahu e pranon pendimin e roberve te Tij te sinqerte. Pastaj nuk duhet te perseritni me kurre ato shkelje, por nese jeni te sinqerte me njeri-tjetrin, atehere kerkoni nga Allahu qe t’ju bashkoje me martese te ligjshme duke ndjekur rruget e lejuara ne Islam. Djali duhet te beje sa me shpejt kerkesen per martese te prinderit e vajzes dhe nese ata nuk pranojne, mund te perdoret kjo qe ka ndodhur mes jush, nese shpresohet se sjell dobi. Edhe nje here, mos shkoni me tutje ne gabim dhe mos shkelni ne derrase te kalbur, sepse mund te merrni ne qafe veten tuaj per te gjithe jeten ne kete bote dhe ne boten tjeter, por veproni me maturi dhe ashtu si ju ka mesuar Allahu. Falni namaz sa me shume me frikerespekt si dhe falni namaz istihara. I ktheni zemrat dhe duart nga Allahu qe t’ju bashkoje ne te mira e devotshmeri, dhe dijeni se Allahu do te miren per robet e Tij dhe e ka lejuar qe ata te jetojne te lumtur e ne dashuri me njeri-tjetrin, por qe kjo lumturi dhe dashuri te jete sa me e plote dhe me e gjate, Ai ka vendosur rregulla dhe ligje qe besimtari duhet t’i ndjeke per te arritur lumturine e vertete ne te dyja botet dhe per te kenaqur Zotin e Tij te Madheruar, ne Doren e te Cilit eshte gjithçka. Lusim Allahun t’ju udhezoje ne me te miren per ju dhe me te kenaqshmen per Allahun, sepse vetem Allahun e ka ne Dore kete dhe Ai eshte i Plotefuqishem per gjithçka!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 129) Uthman / Zvicër / 18-10-2009
  Message: Esselamu alejkum ue rahmetullah. Si eshte gjykimi per filmat vizatimore per femije? Allahu ua shperblefte me te mira.

  Përgjigje / 19-10-2009
  Kjo çeshtje kerkon vertet te qendrosh tek ajo, sepse thuajse nuk ka shtepi sot qe te mos kete televizor dhe femijet jane te paret qe me shume terhiqen prej tij me emisionet e ndryshme dhe veçanerisht me filmat vizatimore qe shfaqen ne kanelet e ndryshme satelitore e kabllore qe kane pushtuar boten. Nuk ka dyshim se femijet mesojne prej filmave qe shohin dhe marrin edukate prej tyre, qofte ajo e mire apo e keqe, pozitive apo negative. Dhe pa dyshim se keto do te lene gjurme tek ai ne te ardhmen e tij te afert, qofte nga ana shoqerore, shendetesore apo nga besimi. Televizori mund te jete armiku kryesor i femijeve, por mund te jete edhe miku dhe edukuesi i mire i tyre.
  Pyetja e pare qendron se a jane te lejuara keto filma vizatimore? Dhe nese lejohen, atehere a ka kufizime apo kushte per kete lejim?
  Per t’i dhene pergjigje kesaj pyetje te rendesishme per jeten e muslimanit sot, dijetaret kane dhene dy opinione kryesore te kunderta: disa prej tyre i ndalojne keto filma vizatimore per femije, duke u mbeshtetur ne kuptimin e pergjithshem te haditheve qe i ndalojne pikturat e gjerave me shpirt dhe te fotografive ne pergjithesi, kurse te tjere jane te mendimit se keto filma vizatimore per femije lejohen, sepse femijeve u lejohen gjera qe nuk u lejohen te medhenjeve dhe vete Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e ka lejuar Aishen (radiallahu anha) qe te luaje me kukulla te bera prej rrobe dhe me nje kal me krahe, dhe ka buzeqeshur kur i pa keto tek dhoma e Aishes, e cila ishte gati 15 vjeçe ne ate kohe, dhe kur e pyeti per kalin, qe perse ka krahe, ajo i tha: “A nuk e ke degjuar se Sulejmani (alejhi selam) kishte kuaj me krahe?” Hadithi eshte i sakte dhe ky eshte argument i veçante dhe i forte per lejimin e lodrave te ndryshme per femijet dhe se ata perjashtohen nga gjykimi i pergjithshem i ndalesave qe kane ardhur ne lidhje me pikturat.
  Por dijetaret kane vendosur disa kushte per lejimin e ketyre filmave vizatimore per femije, nga me kryesoret e te cilave eshte qe filmi te mos kete gjera te ndaluara ne vetvete, siç jane bindjet dhe besimet e paverteta, muzika, veshjet e personazheve, etj. Pra, filmat per femije duhet te jene larg te ndaluarave, larg prishjes morale, larg veseve te keqia. Ato duhet te jene edukative, mesimdhenese, pozitive. Filmat vizatimore per femije me permbajtje Islame dhe brenda rregullave Islame do te ishin edukim, mesim dhe thirrje e suksesshme per femijet e muslimaneve.
  Me poshte po sjellim nje fetva te shejh Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!) ne lidhje me kete teme: Ne Pyetjen nr. 246, nga libri: “Fetvate e shejh Iben Uthejmin”, thuhet: “Si eshte gjykimi per pikturat e filmave me kartone qe shfaqen ne televizor? Cili eshte mendimi juaj per ata shejha qe dalin ne televizor? Cili eshte gjykimi i mbartjes se parave qe kane piktura?
  Shejhu u pergjigj: Sa i perket pikturave te kartonave qe shfaqen ne televizor, nese ato jane ne forme njeriu, atehere per gjykimin per shikimin e tyre ka lekundje: a te bashkohen me pikturat e verteta (qe behen ne leter) apo jo? Me e afert eshte qe ato nuk bashkohen me pikturat e verteta. Kurse per ato vizatime qe nuk jane ne formen e njeriut, nuk ka ndalese perderisa nuk shoqerohen me gjera te ndaluara si muzika, etj, si dhe nuk te humbin kohen duke shkaktuar lenien e ndonje detyrimi.
  Kurse dalja e disa shejhave ne televizor, eshte nje çeshtje qe lidhet me ixhtihadin (perpjekjen e secilit per me te sakten), ku nese dikush ja qellon, merr dy shperblime dhe ne te kundert merr nje shperblim. Padyshim se ata qe kerkojne te miren prej tyre, kane qellim perhapjen e dijes dhe te ligjeve te sheriatit, sepse televizori eshte mjeti mediatik me i qarte dhe me i pergjithshem, me te cilin njerezit jane lidhur me shume se me çdo mjet tjeter. Ata thone se nese nuk do te flasim ne ne televizor, atehere do te flasin te tjeret dhe ndoshta fjala e te tjereve eshte larg te vertetes. Me kete menyre ne i mesojme dhe i keshillojme njerezit, si dhe i mbyllim rrugen atyre qe flasin pa dije dhe qe humbin veten dhe te tjeret.
  Kurse mbajtja e pareve me fotografi te mbreterve apo presidenteve, me te cilat jane sprovuar muslimanet sot, eshte ne fakt diçka e vjeter per te cilet kane folur dijetaret qysh heret… Ato lejohen per te ngritur rendimin nga njerezit dhe per t’i lehtesuar ata… dhe per mbajtjen e pareve, apo patentes dhe mjeteve te identifikimit qe jane te nevojshme per individin qe t’i mbaje me vete nuk ka ndalim dhe nuk ka gjynah inshaAllah, perderisa i urren ato fotografi dhe nukpajtohesh me to, dhe nese nuk do te ishte nevoja, nuk do t’i mbaje ato. Lusim Allahun qe te na ruaje te gjitheve nga gjynahet tona dhe te na mundesoje qendrueshmeri dhe palekundshmeri ne fene e Tij. Ai eshte Bujari me i madh!”

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 130) Bilal / Itali
  Message : Selamu alejkum. Kisha disa pyetje, o vella.
  1. Ne mensat ku hajme nuk dihet se ku e kan marre mishin dhe si eshte therur edhe pse dihet se ketu eshte vend \”katolik\”, shumica nuk jane praktikues, pra a konsiderohet ky mish i therur nga ehli kitabi?
  2. A lejohet te lutemi per te afermit tane (te gjallet) kur i kap ndonje fatkeqesi, nese ato nuk besojne ne diten e gjykimit.
  3. A kane perparesi ceshtjet e shkolles per nje student para suneteve dhe vaxhibeve sic eshte psh te falurit te namazit me xhemat ne kohen e studimeve apo studimi i librave te fese.
  Allahu jua shperblehte me Xhennet.

  Përgjigje/ 12-11-2009
  1. Problemi nuk qendron te mishi i therur nga ata njerez, qe jane te krishtere, sepse perderisa jane te tille e kemi te lejuar mishin e therrur prej tyre, por problemi qendron nese ai mish mund te jete mish derri, ose i gatuar me dhjam derri, gje e cila nuk na lejohet ne asnje menyre. Ne te kundert, nese eshte mish i ndonje kafshe qe i hahet mishi dhe lejohet ngrenia e tij ne fene tone, atehere lejohet qe te hahet ai mish edhe pse theret nga i krishteri apo nga çifuti, perderisa nuk eshte i ngordhur por i therur ne ate menyre qe i ka dale gjaku.
  2. Lutu per te afermit e tu qe jane gjalle, qe Allahu t’i udhezoje dhe ta beje ate fatkeqesi qe u ka rene atyre shkak per udhezimin e tyre. Ti mund te shfrytezosh kete rast per t’u bere thirrje atyre qe te drejtohen vetem tek Allahu per t’ua ngritur fatkeqsine qe u ka rene dhe t’ua zevendesoje ate me begati e te mira, dhe ta dine se çdo e keqe qe i vjen njeriut, ajo eshte rezultat i veprave te tyre te keqia kundrejt njerezve te tjere dhe kundrejt Allahut, e Allahu fal shume prej veprave, se sikur te denonte per çdo veper te keqe, nuk do te shihje njeri te gjalle mbi toke. Pra, fatkeqesite vijne per shkak te gjynaheve dhe veprave te keqia dhe ngrihen me pendim tek Allahu dhe kthim tek Ai me lutje dhe adhurim. Shfrytezo rastin per t’u ardhur ne ndihme te afermve te tu duke u dhene kuraje dhe duke u thene qe te kthehen tek Allahu qe ka ne dore gjithçka dhe eshte Zot i gjithçkaje, dhe keshtu do te kesh edhe ti shperblimin tend te dyfishte tek Allahu: nje shperblim si shkak per udhezimin e tyre dhe tjetri eshte vete gezimi yt me udhezimin e te afermve te tu, gje e cila eshte shume e madhe dhe lumturi per ty qe t’i shohesh te afermit e tu te udhzuar dhe ne te njejten rruge me ty. Ne Dore te Allahut eshte suksesi.
  3. Namazi me xhemat ka vendin e vet dhe studimet kane vendin e tyre. Nese je afer xhamise dhe e degjon ezanin, atehere e ke detyrim qe t’i pergjigjesh atij dhe te falesh ne xhami me xhemat. Ne Dore te Allahut eshte suksesi dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin e Tij, familjen, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 131) Ruvejda / Maqedoni
  Message: es-selamu alejkum! une jam nje vajz e mbuluar edhe jam ne shkolle te mesme, a me lejohet mua qe se bashku me disa vajza dhe djem te kesaj shkolle te organizojm ligjerata fetare per nxenesit e shkolles tone? une kete dua ta bej vetem per hir te All-llahut dhe qe nxenesit te permisohen, mirepo deshiroj ta di se a lejohet kjo gje? selamu alejkum All-llahu ju shperblefte!

  Përgjigje / 20-11-2009
  Nuk lejohet perzierja e meshkujve dhe femrave ne te njejtin vend, aq me teper nese ne ate vend behen gjynahe dhe thyhen urdhrat e Allahut, sepse kjo gje çon ne prishjen e moraleve, ne prishjen e shoqerise, ne shthurjen e brezit te ri dhe ne merzitjen e Krijuesit. Nuk i takon as muslimanit dhe as muslimanes qe te bashkohen ne nje vend me meshkuj e femra se bashku. Lexoni ketu me shume rreth kesaj teme.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 132) Eri / Tiranë
  Message: ESELAMU ALEJKUM. PYETJA IME ESHTE SE ÇFARE DALLIMI KA AI PERSON QE E BEN LIGJIN E KAFIRAVE SISTEM JETESE MIREPO THOTE QE LIGJI I ALLAHUT ESHTE ME I MIRE. DHE NJE PERSON TJETER QE KA GJYKUAR ME LIGJIN E KFR NJE HERE OSE DY HERE, POR DHE KY ESHTE MUMIN?
  2. A KA NDONJE PROBLEM QE TE AGJEROHEN 10 DITET E PARA TE DHUL HIXHES PA NDERPRERJE?

  Përgjigje / 22-11-2009
  1. Ne fetvane nr. 5741, te “El lexhne ed Daime”, pasi permenden tre ajetet ku flitet per ata qe gjykojne me ligj tjeter nga ai qe ka zbritur Allahu, thuhet: “Kush e quan te lejuar kete gje dhe beson se eshte e lejuar te gjykohet me ligj tjeter nga ai i Allahut, atehere kjo gje eshte kufr i madh, dhulm i madh dhe fisk i madh qe te nxjerr nga Islami. Por nese dikush gjykon me ligj tjeter nga ai i Allahut per ndonje ryshfet, apo per ndonje interes tjeter, duke besuar se kjo gje eshte e ndaluar, ai eshte mekatar dhe konsiderohet qe ka bere kufer te vogel, dhulm te vogel dhe fisk te vogel, qe nuk e nxjerr nga mileti musliman, siç eshte sqaruar kjo gje nga dijetaret e tefsirit ne ajete perkatese, te sures el Maide, 44,45,47.”
  Çeshtja e te gjykuarit me ligj tjeter nga ai i Allahut eshte nje çeshtje delikate per arsye se ate e kane marre per rruge drejt qellimeve te tyre grupet e humbura qe i adresohen Islamit, siç jane havarixhet. Keta kane per qellim qe te nxjerrin kafira udheheqesit e vendeve muslimane me qellim qe te bejne te lejuar kryengritjen e armatosur kunder tyre, per te prishur rendin dhe qetesine ne vendet muslimane, e ndoshta edhe per pushtet. Per ata ka njoftuar Profeti yne (salallahu alejhi ue selem) dhe ka paralajmeruar qe te ruhemi prej tyre, qe kur i pari prej tyre u shfaq ne kohen e Profetit me kundershtimin qe i beri ndarjes se plaçkes se luftes nga ana e Profetit. Pra, ata asnjehere nuk kenaqen me asnje udheheqes te muslimaneve, qofte ai edhe prej sahabeve te medhenj, si Aliu (radiallahu anhu), madje as me udheheqjen e vete Profetit (salallahu alejhi ue selem), ndaj edhe Profeti i ka cilesuar si krejesat me te keqia te Allahut. Themi ketu qe çeshtja e udheheqesve te shteteve dhe e gjykimit te tyre eshte nje çeshtje qe u takon dijetareve te muslimaneve dhe jo popullit te thjeshte dhe as individeve, prandaj secili te mbaje vendin e vet qe i takon dhe te kryeje detyrimet e veta qe i ka caktuar Allahu.
  2. Te gjitha transmetimet qe thone se Profeti (sallahu alejhi ue selem) ka agjeruar keto nente dite, jane te dobeta ose te trilluara dhe nuk merren per argument. Madje ne hadith te sakte, Aisha (radiallahu anha) thote se nuk e ka pare kurre Profetin (salallahu alejhi ue selem) te agjeroje dhjete ditet e Dhul Hixhes. Kurse hadithi i njohur dhe i sakte ne lidhje me vleren e ketyre dhjete diteve, nuk e permend agjerimin, por vetem veprat e mira ne pergjithesi. Prej ketu, shume dijetare thone se lejohet agjerimi i ketyre nente diteve pa nderprerje, sepse e dhjeta eshte dita e Bajramit te Kurbanit, por sidoqofte kjo eshte diçka qe nuk eshte vertetuar ta kete bere Profeti (salallahu alejhi ue selem) dhe padyshim se udhezimi me i mire, eshte udhezimi i Muhamedit (salallahu alejhi ue selem). Prej ketu, mund te themi se agjerimi i pjeses me te madhe te ketyre diteve do te ishte diçka e mire, dhe sidomos per ata qe kane dite per te plotesuar nga Ramazani, qe t’i plotesojne ne keto dite, por me nijetin e diteve te mbetura nga Ramazani dhe jo nafile. E Allahu e di me mire, dhe Paqja e bekimet e Tij qofshin mbi te Derguarin e Tij, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 133) Urim
  Eselamu alejkum we rahmetullahi we barekatuhu, lus Allahun qe te te jape shendet dhe miresi ne dynja dhe ne akhiret. Allahu ta shperblefte per punen qe ben dhe ta shtofte dijen dhe durimin Amin, pyetja ime eshte; A ka ndonje hadith apo ndonje sqarim nga dijetaret se ku ka lind Jakubi (a.s) vendlindja, e bej kete pyetje per arsyje se une shpesh pij kafe ne nje kafene ku bej shpesh biseda me jo besimtare ose me qarte me cifute dhe te krishtere.. jam ne perendim, kam bere nje bisede rreth origjines se beni israileve kam lexuar librin e shejkh iben ketheirit Historia e profeteve, me sa mbaj mend une nuk e jep vendelindjen, nqs keni ndonje pergjigjie, Allahu ju ruajt!

  Përgjigje / 22-11-2009
  Historia e Jakubit (alejhis selam) permendet ne Kuran, por ne detaje te parendesishme ajo nuk sqarohet as ne Kuran dhe as ne hadithe te sakta, perveç disa transmetimeve qe jane percjelle nga Beni Israilet nga disa prej komentatoreve te Kuranit, sidomos nga Iben Kethiri. Megjithate, ne lidhje me pyetjen, thuhet se Jakubi (alejhis selam) ka jetuar rreth tokave te Palestines dhe vdiq ne Egjipt, ne moshen 147 vjeç. Siqofte, keto jane detaje nga te cilat nuk ka ndonje dobi apo perfitim, perveç nese çifutet kane qellime te tyre pas ketyre gjerave. Ne lidhje me njoftimet e Beni Israileve ne na ka mesuar Profeti yne (salallahu alejhi ue selem) qe as te mos i pergenjeshtrojme dhe as te mos i besojme si te verteta, sepse prej tyre ka gjera te verteta por ka edhe te ndryshuara e te shkruara nga paria çifute per interesa te tyre te ndryshme ne kohera. Allahu i ruajte muslimanet dhe njerezimin nga kurthet e çfuteve dhe planet e tyre, dhe mos u realizofte atyre asnje plan, por t’i poshteroje ne toke dhe ne boten tjeter ashtu si e meritojne!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 134) Sulejman / Maqedoni
  Message: Es-selamu alejkum, desha ta di se a mund te hy borxh per me pre kurban duke qen se ekonomikisht jam mire elhamdulil-lah por per momentin nuk kam mundesi? Edhe nje pytje tjeter: ne rekatin e trete te namazit te drekes imami jon e kryn kendimin e fatihas dhe bije ne ruku ndersa une qka me bo a me kry apo me ra ne ruku n.q.s. nuk mund ta kry njekohesisht me te? Allahu ju shperblefte vella se pune te madhe po kryni me lejen e All-llahut.

  Përgjigje / 22-11-2009
  1. Nuk ka problem qe te marresh borxh per te prere kurban perderisa ti i ke mundesite per larjen e borxhit, dhe nese ndodh qe vdes pa e shlyr borxhin, duhet te lesh amanet qe ai te shlyhet nga pasuria jote. Ne lidhje me rregullat e Kurbanit dhe vleren e tij, lexoni ketu.
  2. Nxito ne leximin e Fatihase me qellim qe te arrish imamin ne ruku, sepse nese ai ngrihet nga rukuja dhe ti ende nuk ke rene ne ruku, ai rekat te prishet dhe duhet ta perseritesh.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 135) Anonim / Kosovë
  Message: selam alejkum. A ka mundesi te me tregoni rreth thellesise se varrit qe behet per meshkuj dhe per femra a eshte e njejet kjo thellesi si per meshkuj apo per femra apo eshte per meshkuj deri ne brez dhe per femra deri ne gjoks?

  Përgjigje / 24-11-2009
  Nuk ka argument qe ben dallim mes varrit te femres dhe te mashkullit, por te gjitha varret e muslimaneve behen njesoj, sipas mundesise. Ne argumente te sakta thuhet se varri mund te behet ne dy menyra: ose me hapje te drejte ne formen e nje blloku drejtkendesh, ose me nje te çare nga ana e kibles ne fund te varrit ku futet i vdekuri. Ne lidhje me thellesine e varrit ka disa mendime dijetaresh se si eshte me e mira, a te thellohet sa me shume apo te thellohet ceket? Disa preferojne thellimin nje pash qe kufoma te jete me e ruajtur nga kafshet e egra dhe te mos i ndiehet era nga te gjallet, kurse te tjere thone me mire gjysem pashi, sepse thone se thellesia e tokes eshte me e keqe se ajo qe eshte me ne siperfaqe te saj. Allahuna ruajte nga denimi i varrit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 136) Ebu Ensar / Kosovë
  Message: Es Selamu Alejkum, Hoxhë i nderuar unë nuk kam pasur mundesi ta kryej prerjen e kurbanëve per djalin qe tani ai i ka bërë 3 vjet, a prish punë që edhe pasi ka kaluar një kohë, të pres kurban dhe a ka mospajtime rreth akikes se a është uaxhib apo sunnet? ALLAHU ju shpërpbleftë me të mira.

  Përgjigje/ 24-11-2009
  Ne lidhje me gjykimin e “akikas”, ka tre mendime ne mesin e dijetareve: disa thote qe eshte vaxhib i detyruar, te tjere thone se eshte sunnet dhe te tjere thone se eshte sunnet i forte (muekkede), dhe kjo e fundit eshte me e sakta, e Allahu e di me mire. Akika do te thote te therresh 2 desh apo dele si falenderim ndaj Allahut per dhurimin e djalit dhe 1 dash apo dele kur te dhuron vajze, dhe kjo duhet bere diten e shtate te lindjes se femijes, nese eshte mundesia, e nese jo, atehere ne çdo kohe tjeter me vone, qofte edhe pas disa vitesh, kur te jepet mundesia financiare. [Fetava el Lexhne ed Daime, 11/436-439].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 137) Anonim
  Message: Doja te dija ne lidhje me udhetimin e gruas, a eshte e lejueshme qe gruaja te udhetoje vetem me avion ne nje distanc kohore rreth nje ore me qellim qe te bashkohet me bashkeshortin e saj i cili ndodhet ne nje shtet tjeter, pasi nuk ka mundesi qe ta shoqeroj nje mahrem dhe bashkeshorti i saj nuk ka mundesi te vij ta marri per arsye te medha? Allahu ua shperblefte.

  Përgjigje / 22-12-2009
  Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Nuk i lejohet gruas qe te udhetoje veçse e shoqeruar nga nje mahram (burri i vet apo nje i aferm, i rritur, me te cilin nuk i lejohet martesa).” [Buhariu dhe Muslimi]. Gjykimi i pergjithshem eshte ky qe thuhet ne hadith dhe ne duhet t’i permbahemi atij. Distanca kohore me aeroplan nuk merret parasysh, sepse siç dihet, mund te ndodhin edhe te papritura ne udhetim e siper, dhe aeroplani mund te detyrohet te ulet ne aeroport tjeter, ku pasagjeret mund te detyrohen te shkojne ne hotel, per nje apo edhe me shume dite, e tjera si keto, gjera te cilat e ballafaqojne gruan me ndalesa te shumta qe vijne njera pas tjetres. [Keshtu ka dhene fetva shejh Iben Baz, shejh Iben Uthejmin, e te tjere]. Keshtu qe nuk mund te japim gjykim per lejimin e kesaj, por keshillojme qe burri i saj te beje te perpiqet me te gjitha mundesite qe te shkoje e ta marre vete gruan e tij, nese nuk ka mahrem tjeter te saj qe ta shoqeroje. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 138) Luljeta / Gjermani
  Message: Selamun alejkum we rahmetullah.
  Lexova ne nje web nje fetua te Shejh Uthejmit (Allahu e meshiroft) qe ai ka thene lidhje me urimin e vitit te ri tek muslimanet: Se lejohet me uruar vitin e ri hixhri, dhe kane thene se ky (urimi) eshte prej adeteve, dhe nga keta qe kane thene se urimi eshte i lejuar eshte shejh Uthejmini, por ne fund te jetes se tij ai ka thene: Nese ndonjeri te uron ty atehere uroje edhe ti, por mos vazhdo ti me urim sepse une nuk di te kete ardhur ( nuk ka ardhur) nga selefet( te paret) qe ata kane pas uruar njeri-tjetrin per vitin e ri hixhri( henor). dhe ne nje fetva tjeter ka thene: Nuk eshte prej sunetit qe te urojme vitin e ri hixhri. Sa eshte e vertet kjo fetua apo eshte ndonje keq kuptim, apo si qendron puna ketu? Allahu ju shperbleft!

  Përgjigje / 22-12-2009
  Disa fetva te shejh Iben Uthejminit ku thote se urimi per vitin e ri eshte zakon i njerezve qe ne fakt nuk ka baze ne fe dhe as kuptim sipas urimit qe thone njerezit, por sidoqofte, nese dikush te uron i pari per vitin e ri, atehere ktheja edhe ti urimin qe viti i ardhshem te vije edhe me më shume hajer e begati per te dhe per popullin musliman, por kurre mos fillo ti i pari me urim, sepse viti i ri henor apo diellor nuk eshte feste per ne, por feste jane vetem dy Bajramet. Pra, keshtu eshte kjo çeshtje dhe fetva te tilla jane dhene nga Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!), por ato nuk duhen marre si argument per lejimin e urimit per vitin e ri, sepse ai vetem sa eshte bazuar ne argumentet e sheriatit ne lidhje me obligueshmerine e kthimit te urimit dhe te selamit me urim dhe selam me te mire, dhe jo per ndonje gje tjeter. Prandaj, kujdes! Lusim Allahun te na jape kuptim ne fene e Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 139) Ummu Belkisa
  Message: Esselamu alejkum ue rahmetullahu ue berekatuhu. Kisha nje pyetje: A duhet me ua pre kurbanet [akika] femijeve pasi tani jane te martuar e kur kan qene te vegjel prinderit nuk kane qene ne islam? Nese po, a lejohet me i pre e me ba nje dasem islame te njerit prej femijeve me mishin e ketyre kurbaneve, e me i ftu gjith farefisin, e motra e vellezer musliman? ALLAHU JU HPERBLEFTE PER KETE MUNDESI QE NA JEPNI PER TE BERE PYTJE.

  Përgjigje / 22-12-2009
  Akika preferohet te therret ne diten e shtate te lindjes se femijes, per vajzen nje dele apo dash dhe per djalin dy. Nese nuk mundesh ne diten e shtate, atehere lejohet ne cdo dite te vitit apo te jetes kur te vjen mundesia. Po keshtu, lejohet qe me mishin e Akikas te besh dasmen e djalit apo te vajzes, por Akika duhet te therret me nijetin e Akikas dhe mishi i saj lejohet te perdoret ne çdo forme dhe te ftohen njerezit per ngrenien e tij. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 140) Anonim / Evropë
  Message: eselam alejkum Allahu xh.sh na shperbleft te gjithve ne gjenet inshalla,kam nevoj per nje pergjigje tuajen rreth ketij hadithi se nuk na lejohet te pershendesimi femrat e huaja per dore, une e kam lexu nje liber te nje indiani NEKTARI I VULOSUR I XHENETIT, aty shum mir autori e ceke se kur Muhamedi a.s e ka marr betimin ne Akaba nese sgaboj, me te gjith meshkujt i kishte perqafur kurese aty ishin kan edhe dy femra, aty autori thojke qe vetem me fjal e ka bo betim kurse ne internet kam lexuar shum fetva qi i ndalohet te pershendes perdore, prej hoxhollarve kurse ne librin e Jusuf Kardavit: “Si te bashkveprojm me SUNETIN”, ai thojke e lidhke me fjalen “el mes” e ka kuptimin hadithi ne kontaktin seksual, e jo per dore ai thojke qe na lejohet, do me than se edhe na lejohet edhe sna lejohet. Ne vendin ku jetoj une keta e praktikojn prej myftiut e deri te ai qe ko me lind, me perjashtim te disave dmth i flasin te huajve. Kisha pas deshir te marr pergjigje rreth ketij hadithi me argumente qe te me bindesh mu edhe te tjeret se une mundohna ta praktikoj islamin siq duhet se inshalla zoti te gjithve na udhzon veq shum larg jem me sunet.

  Përgjigje / 22-12-2009
  Pyetjes ne lidhje me takimin e gruas se huaj duke i dhene doren i jemi pergjigjur edhe me pare, por po e perseritim ketu qe: Nuk lejohet per femren qe te takoje me dore meshkujt e huaj me te cilet asaj i lejohet martesa (qe nuk jane mahram), dhe as burrit nuk i lejohet qe te takoje me dore femrat e huaja qe nuk jane mahram per te. Mosha e tyre nuk merret ne kosiderate, sipas shumices se dijetareve. Shejh Iben Baz u pyet: “A lejohet te takosh duke i dhene doren grave te huaja, nese jane te medha ne moshe, ose nese ka ne dore pengese, si rrobe apo diçka te ngjashme? Shejhu u pergjigj: “Nuk lejohet takimi me dore i grave te huaja absolutisht, qofshin te reja apo plaka, qofte ai qe i takon i ri apo plak, per shkak se ne kete gje ka rrezik te provokimit (fitne) per secilin prej tyre, dhe eshte vertetuar se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Une nuk i takoj grate.”… Dhe nuk ka dallim nese ajo e takon ate duke pasur rrobe ne dore apo pa rrobe, bazuar ne kuptimin e pergjithshem te argumenteve, dhe per te mbyllur deren qe te çon ne provokim. Allahu eshte Ai i Cili jep sukses!” [Mexhuu Fetava Iben Baz, Vell. 6, Tema: Pyetje te rendesishme dhe pergjigjet e tyre].
  Kuptimi i fjales “el mes” nuk ka lidhje me kete çeshtje, sepse takimi per dore ka ardhur ne disa hadithe me shprehjen “jusafih”, dmth: takon per dore. Sidoqofte, Kardavi njihet per opinionet e tij ne kundershtim te ixhmait te dijetareve ne shume raste.
  Ajo qe i keshillojme muslimanet kudo qe jane, eshte fjala e Allahut: “Ruajuni Allahut (veproni urdhrat e Tij) sa te mundeni (ne maksimumin tuaj).” Dhe: “Qe te gjithe ju, o besimtare, pendohuni tek Allahu, ne menyre qe te shpetoni.” Pra, kerkoni falje Allahut dhe pendohuni tek Ai per te gjitha mekatet e vogla e te medha, dhe mos i beni te lejuara ato qe Allahu i ka ndaluar. Ne Doren e Allahut eshte i gjithe suksesi, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin e Tij, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 141) Bilal
  Message: Selamu alejkum. A lejohet urimi i festes se krishtlindjes te afermve apo shokeve te krishtere duke pasur per qellim jo pelqimin e festave te tyre por duke qene se edhe ato na urojne ne per festat tona? Allahu jua shperblefte!

  Përgjigje / 28-12-2009
  Urimi i te krishetereve apo i jomuslimaneve ne pergjithesi, per festat e tyre, eshte e ndaluar dhe nga mekatet e medha, qe ne vete permban edhe kufer (mohim), sepse eshte njesoj sikur ta urosh per kufrin e tij. Edhe nese ata na urojne per festen e tyre, ne nuk duhet t’ua kthejme pergjigjen me urim per kete feste, sepse kjo gje e merzit Allahun e Madheruar. As nuk i lejohet muslimanit qe t’i pergjigjet fteses se tyre me kete rast te festes se tyre, e cila ose eshte e shpikur nga ata dhe nuk e kane ne fene e tyre, ose ka qene ne fene e tyre, por Islami e ka abroguar ate dhe ne jemi urdheruar qe te ndjekim Islamin dhe asnje fe tjeter. Po keshtu, nuk i lejohet muslimanit qe te beje festime me rastin e ketyre festave te jomuslimaneve, sepse kjo eshte perngjasim me ta dhe kush i perngjasohet me nje popull, ai eshte prej tyre. Muslimanet duhet te jene te vemendshem ne keto raste dhe te kapen fort per fene e tyre qe u ka urdheruar Allahu, te jene krenar per fene dhe festat e tyre qe ua ka ligjeruar Allahu dhe te mos veprojne gjera qe e merzisin Allahun e Madheruar. Allahu i forcofte muslimanet ne fene e tyre dhe u dhente sukses ne arritjen e kenaqesise se Tij! Ne dore te Allahut eshte suksesi dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij, dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 142) Anonim / Lushnje
  Message: Selamun alejkum. Kjo puna e ngrenes se mishit me eshte ngaterru, disa thone lejohet e disa nuk lejohet te hahet mishi vetem se nga ai person qe fal 5 vaktet, ndersa ju keni shkruar ne nje pyetje kete: “1. Problemi nuk qendron te mishi i therur nga ata njerez, qe jane te krishtere, sepse perderisa jane te tille e kemi te lejuar mishin e therrur prej tyre, por problemi qendron nese ai mish mund te jete mish derri, ose i gatuar me dhjam derri, gje e cila nuk na lejohet ne asnje menyre. Ne te kundert, nese eshte mish i ndonje kafshe qe i hahet mishi dhe lejohet ngrenia e tij ne fene tone, atehere lejohet qe te hahet ai mish edhe pse theret nga i krishteri apo nga çifuti, perderisa nuk eshte i ngordhur por i therur ne ate menyre qe i ka dale gjaku.”
  Ju lutem na e sqaroni mire kete ceshtje pasi une jamne dyshim per kete dhe po i largohem.

  Përgjigje / 28-12-2009
  Ne lidhje me pergjigjen e dhene ne ate pyetje, ajo ka te beje me ehlil kitab: te krishteret apo cifutet,
  therja e te cileve lejohet te hahet nga muslimanet duke u bazuar ne ajetin kuranor.
  Kurse problemi qe te del ty ka te beje me ate se lenesi i namazit a eshte kafir apo musliman, kur ai thote se eshte musliman por nuk falet? Ne lidhje me kete çeshtje ka mospajtim te hershem ne mesin e diejtareve. Nese ai eshte kafir, atehere e therura e tij nuk lejohet te hahet, sepse patjeter qe ai e ka therur ne emer te dikujt tjeter pervec Allahut, qofte edhe ne emer te asgjeje, apo te natyres, etj. Por nese eshte musliman, atehere ai therr ne emer te Allahut (me bismilah) dhe e therura e tij eshte e lejuar. Ne anojne ne ate se e therura e nje muslimani qe thote se eshte musliman por qe nuk falet, dhe qe e ther kafshem me bismilah, perveç nese harron, por zakonisht thote bismilah, e therura e tij eshte e lejuar te hahet. E nese keni dyshim per nje çeshtje, atehere largojuni te dyshimtes dhe shkoni tek e sigurta, dhe blijeni mishin tek ai musliman qe jeni te qete per blerjen e mishit tek ai. Elhamdu lilah qe mishi nuk eshte shume i domosdoshem per njeriun, dhe mund te behet edhe pa te, madje me e mire per shendetin e njeriut eshte qe te haje sa me pak mish, e sidomos nga mishi i kuq, por te anoje me shume ne ushqimet e fresketa bimore prej perimeve dhe zarzavateve. E Allahu e di me mire! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij, dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 143) Durim / Austri
  Message: Selamun Alejkum Vella dhe Hoxhe i nderuar, Allahu u shperbleft per kete pune te mrekullushme. Vella une ne YouTube kam komentuar nje video islame po aty kishte futur nje melodi ,,une i tregova se eshte haram, ndersa ajo me tha se edhe ne medresen ku ajo meson guxoin te kendoin ilahi me instrumente muzikore.
  Vella kisha dash qe nese ke mundesi te me japesh argumente ce ti pergjigjem kesaj qe vijon me poshte: aha po nuk e kam diten se edhe ajo melodi eshte e ndaluar pasiqe edhe un jam ne kor te medreses dhe kur mbajm manifestim per hir te bajramit dhe per hir te festave tona mbajm manifestim dhe kur kendojm ilahi krejt ka edhe instromente d.m.th edhe ato nuk bejn??? Po ne medresen ku mesoj un ka edhe hoxhallar qka japin mesim ato pse nuk e ndalojn ate por na len qe te kendojm bashk me instrumente.

  Përgjigje / 02-01-2010
  Fakti se disa hoxhallare apo mesues ne medrese i lejojne dhe i japin mesim keto ilahi me instrumente muzikore, nuk eshte argument per lejimin apo ndalimin e tyre, por argument eshte Fjala e Allahut dhe e te Derguarit te Tij, ashtu si e kane kuptuar shoket e profetit dhe dijetaret e Islamit ne shekuj.
  Ne lidhje me ndalimin e muzikes dhe te veglave muzikore nuk ka kundershtim ne mesin e dijetareve te ehli sunetit dhe as te dijetaret e hershem te kater medhhebeve te fikhut Islam. Andej nga shekulli i katert i Hixhretit u shfaqen disa njerez me dije qe i quajten te lejuara veglat muzikore, te kushtezuara me disa kushte te vendosura nga vete ata, duke u argumentuar me fjalen se nuk ka argumente te prera nga Kurani dhe Suneti qe t’a ndalojne muziken dhe veglat muzikore.
  Por e verteta per te cilen nuk ka dyshim, eshte se muzika dhe veglat muzikore jane te ndalura ne Islam, dhe nuk ben perjashtim ketu veçse defi pa flete llamarine apo daullja, perdorimin e te cilave Profeti e ka lejuar ne rast dasme. Kurse per ndalimin e muzikes dhe te veglave muzikore, argumentet jane te shumta nga Kurani dhe Suneti, qofshin te drejtperdrejta apo te perfituara nga domethenia dhe shpirti i tyre. Prej ketyre argumenteve permendim: Fjalen e Allahut te Madheruar: “Ka disa njerëz që sajojnë tregime të kota, për të shmangur (të tjerët) nga rruga e Allahut me paditurinë e tyre e për t’u tallur me të. Njerëz të tillë i pret dënimi poshtërues.” [Lukman, 6]. Shumica e dijetareve thone se me “tregime e kota” eshte per qellim muzika dhe veglat muzikore, dhe domethenia e ajetit eshte se keta njerez i marrin keto vegla muzikore dhe i perdorin si mjete per te larguar njerezit nga rruga e Allahut si dhe per t’u tallur me rrugen e Allahut. Dhe kjo eshte ajo qe ndodh vertete me muziken dhe veglat muzikore, pasi qe nuk mund te bashkosh mes muzikes dhe Kuranit, apo mes muzikes dhe bindjes ndaj Allahut apo afrimit tek Ai. Askush nuk mund te thote se afrohet tek Allahu duke degjuar muzike, por perkundrazi, nese ze vend muzika ne zemer, nuk le vend per Kuranin dhe per afrimin tek Allahu. Por nje person i tille behet njesoj si dikush qe e ka pushtuar djalli, dhe Ai eshte larg rruges se Allahut.
  Allahu i Madheruar thote: “Kur u thamë engjëjve: “Përuluni në sexhde para Ademit”, ata të gjithë iu përulën në sexhde, përveç Iblisit! Ai tha: “Si?! Unë t’i bëj sexhde atij që Ti e ke krijuar nga balta?!” 62. Gjithashtu, tha: “A e sheh këtë që Ti e nderove mbi mua? Nëse Ti më jep kohë deri në Ditën e Kiametit, unë do t’i shfaros me mashtrim pasardhësit e tij, përveç një pakice prej tyre!” 63. (Allahu) tha: “Ik! Kushdo prej tyre që të pason ty, do të ketë Xhehenemin si shpërblim – një shpërblim i plotë. 64. Bëj për vete, me zërin tënd, kë të mundesh nga ata! Lësho kundër tyre të gjithë kalorësinë e këmbësorinë tënde! Bëj pjesë në pasurinë e fëmijët e tyre dhe jepu premtime! -Premtimet e djallit janë vetëm mashtrime.- 65. Por në të vërtetë, ti nuk ke kurrfarë pushteti ndaj robërve të Mi! Zoti yt mjafton si mbrojtës (i tyre)!” [El Isra, 61-65]. Dijetaret e tefsirit te Kuranit thone se fjala “Bej per vete me zerin tend, ke te mundesh” eshte per qellim muzika dhe fyejt e djallit.
  Kurse nga hadithet e Profetit (salallahu alejhi ue selem), permendim hadithin e mirenjohur, te cilin e ka permendur Buhariu ne formen Mualak, ne Sahihun e tij, si dhe dijetare te tjere te hadithit, kurse shejh Albani e ka permendur ne vargun e haditheve te sakta, me nr. 91: “Do të ketë prej umetit tim disa njerëz, të cilët do ta bëjnë të lejuar “el hira” (kurvërinë), mëndafshin, alkoolin dhe “el meazif” (veglat muzikore). Disa njerëz do të vendosen në qafën e një mali të lartë dhe tufat e tyre të bagëtive ua sjell bariu në mesditë. Një i varfër shkon dhe u kërkon atyre ndonjë nevojë, ndërsa ata i thonë: Eja nesër. Por Allahu i befason ata me dënim dhe e sheshon malin, ndërsa disa të tjerë i shndërron në majmuna e derra, deri në Ditën e Kiametit.” [16]
  Pra, hadithi eshte i qarte per ndalimin e muzikes dhe te veprave muzikore, madje i krahason ato me kurverine dhe pirjen e alkoolit, te cilat jane nga gjynahet e medha. Per me shume argumente dhe fjale dijetaresh ne lidhje me ndalimin e muzikes dhe veglave muzikore, mund te japim disa referenca si: “Mexhmuul Fetava” 11/569, i Iben Tejmijes, “Igathetu el lehafan” 1/252, i Iben el Kajjim, “Fet’hu Bari” 10/55, i Iben Haxherit, “Telbis Iblis” 237, i Iben el Haxh, “Mexhmuul Fetava” 3/423-424, i Iben Bazit, “Pastrimi i sheriatit nga muzika” dhe “Ndalimi i veglave muzikore”, te dyja te shejh Albanit. Ne Dore te Allahut eshte suksesi dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin e Tij, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij, deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 144) Seid / Elbasan
  Message: esselamu alejkum: Une kishja nje pyetje: A lejohet te kesh shoqe ne facebook? Allahu jua shperblefte!

  Përgjigje / 02-01-2010
  Facebook dhe internet edhe pse jane bote virtuale, por ato jane rruge per lidhje ne boten reale, dhe ato qe nuk lejohen ne boten reale, nuk lejohen as ne boten virtuale te internetit. Allahu i ruajte muslimanet nga kurthet e armiqve te tyre qe punojne dite e nate per t’i larguar ata nga rruga e drejte e Islamit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 145) Anonim / 02-01-2010
  Message: esselamu alejkum. Nje i aferm i cili ka pire alkool dhe eshte ne gjendje te rende shendeti i tij, a lejohet ti ofrosh ndihme ketij njeriu duke e shoqeruar per ne spital etj?

  Përgjigje / 02-01-2010
  Patjeter qe lejohet, sepse per vepren e tij, ai do te marre denimin e vet nga Allahu, kurse ti duhet te besh detyren tende kundrejt njeriut qe ka nevoje per ndihmen tende, aq me teper nese ai eshte i afermi yt.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 146) Enes / Fier
  Message: selam alejkum. A lejohet degjimi i nashideve? Allahu ua shperblefte!

  Përgjigje / 02-01-2010
  Ne lidhje me Ilahite, lexoni ketu.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 147) Bilal / Elbasan
  Message: Esselamu alejkum: Une kisha per te bere nje pyetje: A lejohet te vesh foton tende ne facebook? Allahu jua shperblefte me xhennetin firdeus.

  Përgjigje / 05-01-2010
  Dijetaret e Ehli Sunetit i kane lejuar fotografite personale vetem per raste nevoje siç eshte fotografia per pashaporte apo per cdo mjet tjeter identifikimi. Ska dyshim se perdorimi i tyre ne facebook nuk eshte i nevojshem dhe keshtu qe nuk lejohet. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 148) Mohammed / Sarandë / 04-01-2010
  Message: esseamualejkum: Kisha per te bere nje pyetje: A do te hyje ne xhennet gruaja e cila nuk ka vendosur shamin? Allahu jua shperblefte!

  Përgjigje / 05-01-2010
  Vendosja e shamise per gruan muslimane eshte nje detyrim i vendosur nga Allahu, dhe denimi i saj per mosvendosjen e shamise dhe mbuleses Islame ben te meritoje denimin e Allahut, si per thyerjen e urdhrit te Allahut, ashtu edhe per ngacmimet qe mund te kete shkaktuar te meshkujt e huaj. Por, sipas besimit Islam, ai musliman qe ben gjynahe, qofshin edhe te medha, por qe vazhdon te jete ne rrethin e Islamit dhe te mos kete dale ne kufer e ne shirk, ai eshte ne meshiren e Allahut, qe nese do Allahu, e fal ate dhe nese do, e denon per keto mekate, pastaj e nxjerr nga zjarri i xhehenemit dhe e fut ne xhenet, sepse asnje musliman nuk do te qendroje pergjithmone ne zjarr. Ky gjykim eshte per ata qe vdesin dhe nuk pendohen nga mekati i tyre, sepse ata qe pendohen nga mekati, ai mekat u fshihet nga Allahu dhe ata nuk denohen per te ne boten tjeter. Allahu na ruajte nga denimi i Tij dhe na fuste ne xhenet pa llogari, sepse kushdo qe merret ne llogari ne diten e Kiametit, do te denohet, siç ka thene Profeti (salallahu alejhi ue selem), sepse askush nuk mund te polemizoje me Allahun ate dite, Njohesin e çdo vepre te roberve te Vet ne hollesi, madje vete marrja ne llogari eshte denim per njeriun, Allahu na paste ne meshiren e Tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 149) Ebu Amar / Francë
  Message: es selamun alejkum we rametullah we berekatuhu. Pata ni pytje vlla Bledar, Allahu te ruajte e inshallah na bashkofte me pejgamerte ne xhenetin firdeus me sahabet radi allahu anhum! A lejohet me mbajte shpende ne shtepi ne kafaz! Allahu ju shperblefte!

  Përgjigje / 05-01-2010
  Lejohet mbajtja e zogjve ne kafaz, por me kusht qe te ushqehen dhe te mos jene nga ato lloj zogjsh qe mbyllja ne kafas i shkakton ngordhjen, e keto jane disa zogj qe i njohin specialistet ne kete fushe. Argument per lejimin e mbajtjes se tyre ne kafas eshte hadithi ku profeti (salallahu alejhi ue selem) e aprovoi mbajtjen e zogut nga femija qe po e mbante dhe po luante me te duke e pasur ne kafas, dhe kur u kthye perseri tek ai femije, e gjeti duke qare per shkak se zogu kishte dale nga kafasi dhe kishte fluturuar. Hadithi gjendet ne dy sahihat e Buhariut dhe Muslimit. Po keshtu, argument per kete eshte edhe hadithi i asaj gruas qe hyri ne zjarr per shkak te nje maceje te cilen e la pa ngrene dhe ajo ngordhi, dhe Profeti tha: “As nuk e mbajti e ta ushqente, as nuk e leshoi qe te hante nga bimet e tokes.” Kete hadith e ka nxjerre gjithashtu Buhariu dhe Muslimi, dhe dijetaret kane thene se ai argumenton per lejimin e mbajtjes se kafsheve apo shpendeve te mbyllur ne kafaz, me kusht qe te ushqehen. E Allahu eshte i Gjithedijshmi!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 150) Kushtrim / Prishtinë
  Message: Es Selam Alejkum!
  A ka ndonje argument se lejohen instumentet -(Tupani) dhe (Tarabuka)?
  -Po pyes sepse nje vella me tha se jan te lejuara duke u argumentar se ka hadithe qe i lejon (te dy instrumentet), dhe nuk ka qe i ndalon!!!

  Përgjigje / 05-01-2010
  Siç e kemi permendur edhe ne pergjigjen e pyetjes nr. 143, te gjitha veglat muzikore jane te ndaluara, perveç atyre qe jane aprovuar nga i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) dhe ne ato raste ku ai i ka aprovuar. E ato vegla jane defi apo daullja (tupani) pa vegje apo teneqe qe shkaktojne ate zhurmen e tyre karakteristike. Dhe keto lejohen ne rast dasme apo feste, dhe vetem per grate, e jo per burrat, sic e kane kufizuar dijetaret e ehli sunetit. Ne lidhje me kete çeshtje ju keshillojme te ktheheni te libri i shejh Albanit: “Ndalimi i veglave muzikore”.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 151) Anonim / Londër
  Message: eselamu alejkum dua nji keshille per do vellezer besimtare qe e pine duhanin sepse ata mendojne se eshte e papelqyeshme na e dime se eshte haram pirja e duhanit. dhe deshta te pyes se nji moter me tha se nuk ban te lexojme kuranin pa shami, a ka argument kjo gje apo asht bidat? Allahu te dhasht xhenetin firdeus!

  Përgjigje / 07-01-2010
  1. Nuk ka dyshim se pirja e duhanit eshte haram, sepse ai eshte nga te keqiat qe Allahu i ka ndaluar. Ai demton shendetin e te tjereve qe gjenden prane piresit te duhanit para se te demtoje vete ate, dhe keshtu qe vepra e keqe e tij eshte e dyfishte dhe ndalimi gjithashtu i dyfishte, dhe si rezultat edhe denimi i dyfishte. Pervec kesaj, pirja e duhanit eshte shperdorim i pasurise ne dicka te pavlere, madje qe te demton, keshtu qe ai eshte haram. Kurse fjala e tyre se duhani eshte mekruh (i papelqyer) dhe jo haram, eshte fjale e pabaze ne fene e Allahut, sepse se pari, fjala mekruh eshte perdorur nga dijetaret per te treguar nje veper te papelqyer qe ka te beje me shume me estetiken dhe veprat e jashtme, dhe jo ne lidhje me ushqimet dhe gjerat qe hahen apo pihen, sepse keto jane ose hallall ose haram, dhe nuk ka te mesme per keto. Madje dijetaret e medhenj te kater medhhebeve, fjalen “mekruh” e kane perdorur duke pasur per qellim “ndalimin – haramin”, por i druheshin fjales “kjo eshte haram”, per ato gjera qe nuk ishin permendur tekstualisht ne Kuran, por qe Kurani i ndalon per shkak te ndalimit te cilesive te tyre, edhe nese nuk i permend te gjitha me emer. Por eshte e njohur qe dijetaret e fikhut perdornin fjalen “mekruh” duke pasur per qellim “haramin”. E themi kete, nese ata qe thone se duhani eshte mekruh, bazohen ne keto perdorime te dijetareve te vjeter, perndryshe, nuk kane asnje argument tjeter. Lusim Allahun qe t’i jape muslimaneve kuptim te fese se tyre!
  2. Nuk ka asnje argument qe thote se leximi i Kuranit nga gruaja duhet te behet duke qene e mbuluar me shami. Ajo qe diskutohet jane te permuajshmet, pastaj abdesi, por jo shamia.
  Allahu e ka ne dore suksesin dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin e Tij, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 152) Luljeta / Gjermani
  Message: Selamun alejkum we rahmetullah .
  E pata nje pyetje lidhje me qeshtjen se si qendron puna tek nje person qe ben zina, pra a eshte ai kafir qe ne zina? DMTh a formulohet kjo keshtu :
  qe gjat aktit qe ben zina( jo pas aktit),por gjat aktit qe ben zina,apo gjat pirjes se alkoolit,apo gjat aktit te vrasjes…ai ne at moment eshte qafir dhe nese ne at moment e zen vdejka ai do vdesi si kafir..,por pas aktit nese ai ndjen pendim dhe fillon te pendohet ai nuk numerohet si kafir,pra fjala eshte vetem gjat aktit dhe nese vdes ne at gjendje pa u penduar dmth eshte kafir…,por nese nuk vdes ateher ai inshaallah ka kohe te pendohet se cdo pendim pranohet para se te troket vdekja.
  Dmth a eshte kafir ai qe bene zina deri ateher qe nuk eshte pendu, dmth qe nuk ndjen pendim ne zemer, dhe a e ka denimin e perjetshem ne Xhehnnem…
  Inshaallah kesh e qart ne pyetjen.
  All-llahu ju shperbleft !!!

  Përgjigje / 07-01-2010
  Zinaja apo imoraliteti, lidhja jashtemartesore eshte nga gjynahet e medha, qe denohet me ligj te caktuar nga Allahu ne Kuran, dhe gjynahet e medha nuk e nxjerrin vepruesin e tyre nga rrethi i Islamit, perderisa nuk i konsiderojne te lejuara ato. Kur Profeti thote se ai qe ben imoralitet apo qe vjedh e vret, nuk eshte besimtar kur e ben kete veper, eshte per qellim qe nuk e ka besimin e plote, por te manget madje shume, dhe jo se eshte kafir. Pra, kujdes ne kete pike. Ky komentim nuk eshte hapje e rruges dhe lehtesim per berjen e ketyre veprave te shemtuara ne asnje menyre, sepse ato jane nga mekatet e medha te cilat nuk falen vecse me pendim te sinqerte dhe per vepruesin e tyre zbatohet ligji i Allahut qe ne dynja duke marre denimin e caktuar, kurse ne boten tjeter jane ne doren e Allahut, qe nese deshiron i fal dhe nese jo, i denon. Allahu na ruajte nga mekatet e medha e te vogla, dhe na i falte te gjitha mekatet tona qe i dime e qe nuk i dime! Allahu eshte Zot i kesaj dhe i Plotefuqishem per gjithçka.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 153) Ummu Beka / Kerçovë
  Message: Selamun alejkum. Desha me i bo nje pyetje hoxhes se nderuar: A mundet nje Moter e Mbuluar me mbajt nje unaz ne Gisht? kaq kisha deshir me dit. Allahu jua shperblefte!

  Përgjigje / 20-01-2010
  Nuk ka ndalese qe gruaja muslimane te vendose unaze, ne nje apo me shume gishta te te dyja duarve, por ajo eshte e ndaluar qe t’i shfaqe stolite e saj para burrave te huaj, sepse Allahu thote: “Thuaju besimtareve që të ulin shikimet e tyre (nga e ndaluara), ta ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme) dhe të mos i shfaqin stolitë e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Le t’i mbulojnë kraharoret me mbulesat e tyre (të kokës) dhe të mos ua shfaqin stolitë e tyre, përveçse bashkëshortëve të tyre ose baballarëve të tyre, ose vjehërrve të tyre, ose bijve të tyre, ose djemve të bashkëshortëve të tyre, ose vëllezërve apo djemve të vëllezërve të tyre, ose djemve të motrave a grave të tyre, ose atyre që i kanë nën zotërim (si skllave), ose shërbëtorëve që nuk kanë epsh ndaj femrave apo fëmijëve që nuk i dinë ngacmimet e femrave. Dhe të mos i rrahin këmbët (për tokë), në mënyrë që të mos duken stolitë e tyre të fshehta. Të gjithë ju, o besimtarë, kthehuni tek Allahu të penduar, që të arrini shpëtimin!” [En Nur, 31].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 154) Dialog me nje te krishtere (1) / Shqipëri / 17-01-2010
  Message: Pershendetje! Duke ju uruar edhe njehere per aftesit dhe njohurit qe keni ne shume fusha. Keni aftesi ne menyren e sqarimit, komunikimit nepermjet shkrimit dhe besoj se do ta keni edhe direkt. Keni kapur dy drejtime kryesore qe jane me te mira per njerezit: besimin dhe sherimin, por qe jane dhe me te veshtirat per te bere ndryshime te reja.
  Kuren bimore ja dhashe djalit dhe me premtoi se do ta filloj kur te lirohet pak.
  Do kisha shume deshire te bente efektin e duhur dhe te beja propaganden per bimet per te ndihmuar ata qe vuajne me vite nga semundjet kronike se kush e ka ne kuriz e di me mire se sa ata qe e propagandojne. Uroj te na ndihmoje Zoti qe eshte per te gjithe.
  Mund te me sqarosh se cfare jane sektet dhe shoqatat fetare se nuk kam shume njohuri, se debatoj me nje shoqe ne pune qe eshte bere me Jehovaret, se sic e dini, ne Shqiperi njerezit bashkejetojne me shume fe, ka rendesi qe njerezit te kene nje besim pavarsisht qe disa e perqafojne fene edhe per interes.

  Përgjigje / 18-01-2010
  Uroj te jeni mire dhe ju falenderoj per mesazhin tuaj!
  Ne fakt kur njeriu meson dicka te mire, gjeja e pare qe deshiron t’ja tregoje apo t’ja mesoje ate jane te afermit e tij, duke filluar qe nga njerezit e shtepise e deri me gjere, pastaj ne mesin e shoqerise ku jeton, ne menyre qe te mos kete me pas vete probleme ne komunikimin me ta, pasi qe nuk do ta kuptonin, por edhe me qellimin e deshirimit te se mires per ta.
  Eshte per t’u cuditur fakti se feja e hebrenjve, ose me mire te them ithtaret e saj, nuk pranojne te tjere ne fene e tyre dhe nuk e perhapin ate ne mesin e njerezve, por e mbajne vetem per vete duke pretenduar se ata jane populli i zgjedhur dhe se vetem ata duhet te jetojne mire, po keshtu edhe parajsa eshte vetem per ta, kurse popujt e tjere te cfaredo feje qofshin jane krijuar qe t’u sherbejne atyre, dhe ne boten tjeter qe te gjithe do te jene ne ferr, pervec atyre.
  Ndryshe nga feja Islame dhe feja e ndjekesve te Mesihut, apo e krishtere, te cilet i ftojne te tjeret ne fene te cilen ata besojne se eshte e verteta nga Zoti, dhe duan qe kete te mire ta perhapin tek njerezit e tjere, duke filluar qe nga me te afermit e deri te me te largetit, duke shpresuar qe me kete veper te kene gjithashtu shperblim te Zoti, i Cili do te miren dhe perhapjen e saj, dhe e urren te keqen dhe perhapjen e saj nder njerez.
  Tani, ne lidhje me sektet dhe shoqatat fetare, se pari duhet ditur se ka dallim mes sektit dhe shoqates, sepse shoqata eshte nje organizate zakonisht bamirese qe mbledh fonde nga lemoshat dhe bamiresite e njerezve, me qellim qe t’ua shperndaje te varferve apo jetimeve, apo sipas qellimeve te cdo shoqate te caktuar.
  Kurse sektet fetare jane gje tjeter, dhe mund te thonim se ato jane disa drejtime qe kane dale nga parimet baze te fese tek e cila adresohen, qofte duke shkuar ne ektstremizem apo ne neglizhim te plote. Pra, nese do ta krahasonim me nje segment nga -100 deri ne +100 cm per shembull, dhe kuptohet se zero, pra mezi i segmentit eshte baza e fese e pandryshuar dhe e padevijuar, kurse keto sekte zene vend ne te majte ose ne te djathte te zeros, qofte ne tejkalim apo ne neglizhim, dhe kuptohet se sa me larg zeros qe te jete nje sekt, qofte nga e majta apo nga e djathta, aq me larg fese se paster dhe bazave te saj eshte ai.
  Keto sekte ekzistojne tek te treja fete monoteiste, dhe per formimin e tyre numerohen disa shkaqe, nga me kryesoret e te cilave mund te thonim se jane disa qellime ogurzeza te disa njerezve te vecante te cilet deshirojne qe njerezit te devijojne nga rruga e vertete e Zotit dhe te behen si kafshet duke besuar gjera qe logjika njerezore nuk i pranon apo duke vepruar vepra me te uleta se ato te kafsheve qe nuk kane logjike. E gjitha eshte qe njerezit te devijojne dhe te largohen nga rruga e Zotit madje edhe nga besimi ne Zot, sic ndodhi me komunizmin ne Shqiperi. Ne fakt, nuk ka popull ne bote sot dhe gjate gjithe historise njerezore qe te mos kete besuar ne Zot, me nje menyre apo me nje tjeter, por qe te thone se nuk ka Zot, apo se krijuese e gjithckaje eshte natyra e palogjikshme, ky eshte absurditeti me i madh i logjikes njerezore.
  Per te mos e zgjatur, keto sekte fetare, madje edhe idete politike (si komunizmi, socializmi, kapitalizmi), jane ne pergjithesi pjelle e disa njerezve qe pretendojne se jane te zgjedhurit e Zotit dhe se vetem ata duhet te jene mire me Zotin, dhe se vetem ata duhet ta njohin dhe ta adhurojne Zotin, dhe se vetem atyre u takon parajsa ne boten tjeter, e ata jane hebrenjte, te cilet njihen sot ne bote me disa emra si lobi cifut, masonet, etj. I gjithe qellimi eshte largimi i njerezve nga rruga e drejte, duke shfrytezuar dobesite e njeriut dhe deshirat e tij per gjerat e kesaj bote. Pervec kesaj, njerezit anojne shume shpejt per te besuar gjera te jashtezakonshme, edhe pse logjika nuk i pranon. Ata shpejt mashtrohen me besime te trilluara, u pelqejne legjendat dhe i besojne ato. Kjo nga qe njeriu e ka te mbjelle natyren e te besuarit, por per te gjetur besimin e vertete, ai duhet te beje perpjekje dhe duhet ta kerkoje ate.
  Pra edhe sekti i Deshmitareve te Jehovait, nuk largon shume nga ky kuptim; por ai eshte thjesht nje hi qe u hidhet njerezve per t’u mbyllur syte me gjera qe logjika nuk i pranon dhe as nuk kane argumente nga feja qe i aprovon idete e tyre; sic eshte per shembull fjala e tyre se parajsa do te jete ne kete toke, duke u argumentuar me argumente gjoja logjike nga vetja e tyre, por gje e cila nuk thuhet ne asnje fe qiellore. Kurse njerezit qe punesohen ne keto sekte, ashtu sic e thate edhe ju, e bejne me shume per t’u ushqyer apo per interesa te tjera te kesaj bote, dhe jo se e besojne vertete se ajo eshte feja e vertete e Zotit, pasi qe e dine se ajo eshte montim i disa njerezve dhe veper e tyre.
  Me falni qe u zgjata, por ishte e nevojshme qe sqarimi te ishte me i plote…

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 155) Luljeta / Gjermani
  Message: Me emrin e All-llahut, Meshiruesit dhe Meshireberesit!
  Es Selamun alejkum we rahmetullah! Falenderimi i takon vetëm All-llahut (Xhele Shanuhu), paqja mëshira dhe shpëtimi i All-llahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin (SalAllahu alejhi ue selem), familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij.
  Pata nje pyetje lidhje me perallat per femij, se a lejohen qe t’i tregojm femijve, si psh peralla keselkuqja, e perhitura etj? Mbasi nuk po e di sakt, une veqse jam largu nga tregimet e perallave dhe me nuk po i tregoi femijve peralla ngase po jan te trilluara me shum genjeshtra, dmth kjo po i bjen qe po genjej ne at tregim dhe genjeshtrat jan te ndaluara ne Islam.
  Ka ndonje tregim islam per femij.., apo si duhet nje nene musliman ta zgjdhe kete qeshtje kur femiu i saj kerkon para fjetjes ndonje peralle? Keni has ne ndonje fetua per kete pune?
  Allahu ju shperbleft !!!

  Përgjigje / 24-01-2010
  Ue alejkumu selam ue rahmetullahi ue berekatuhu! Gjykimi per perrallat e femijeve apo tregimet imagjinare te paverteta, varet nga permbajtja e atyre perrallave dhe mesimet qe nxirren prej tyre nga femija. Perrallat me magji e magjistare, per shembull, nuk lejohen ne asnje menyre t’u tregohen femijeve, madje as te lexohen nga te rriturit, per demet qe mund te sjellin, dhe dihet gjykimi i magjise dhe i magjistarit ne Islam, dhe kjo sepse ajo eshte e demshme per individin dhe shoqerine njerezore. Por nese perrallat apo edhe tregimet e imagjinuara dhe te folmuluara ne cast, jane edukuese dhe te dobishme per femijet dhe karakterin e tyre, atehere lejohen keto lloj tregimesh, ku genjeshtra perdoret vetem si ilustrim per ta bere te kuptueshme dhe terheqese per femijen, dhe jo qe tregimi te mbeshtetet i gjithi mbi te, duke e genjyer femijen dhe duke i mesuar genjeshtren. Duhet te kete dijetare qe kane shkruar libra me tregime per femije, por ne pergjithesi, nese vete perpiloni tregime imagjinare per femijen, duhen pasur parasysh rregullat qe dihen ne Islam, prej te cilave edhe ato qe i permendem me siper. Me e mira per femijen dhe per nenen eshte qe para gjumit, ajo t’i lexoje atij dicka nga Kurani, dobia e te ciles eshte e shumefishte per te dy, si ne cast por edhe ne te ardhmen e femijes, te cilit i ngulitet ne mendje ai lexim i Kuranit qe e degjon kur eshte i vogel dhe do ta doje gjithnje kur te jete i rritur. Ndryshe nga ajo qe veprojne njerezit jomuslimane apo ndoshta edhe muslimane injorante, te cilet i vendosin femijes se tyre te degjoje muzike, dhe dalin me teori se femijet e duan muziken dhe qetesohen me te, nderkohe qe ajo eshte vegel dhe mjet i shejtanit per mashtrimin e njerezve dhe humbjen e tyre, ne te tashmen dhe ne te ardhmen. Kurse muslimani ka Kuranin, i cili eshte sherim dhe udhezim per njerezit dhe femijet e tyre, ne kete bote dhe ne boten tjeter. Lusim Allahun t’i udhezoje muslimanet dhe femijet e tyre, dhe t’i beje ata qe te jene nje e ardhme e ndritur e Islamit! Allahu eshte Zot i kesaj dhe i Plotfuqishem per gjithcka. Allahu e ka ne dore suksesin dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin e Tij, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 156) Mikel / Tiranë / 24-01-2010
  Message: esselamu alejkum. Kishja nje pyetje per te bere: A lejohet te luash futboll pa vene streçe ne menyre qe te mbulohet gjuri? Shpresoj ta keni kuptuar pyetjen time. Allahu jua shperblefte!

  Përgjigje / 26-01-2010
  Pyetja juaj ka lidhje me ate qe quhet auret, apo ato pjese te trupit qe nuk lejohet te shfaqen ne sy te njerezve te tjere, pervec bashkeshorteve me njeri-tjetrin. Per meshkujt, kufitje e auretit jane nga kerthiza dhe deri nen gjurin e kembes apo drejt gjurit, kurse kofsha eshte auret dhe nuk lejohet te shfaqet ne sy te njerezve, pra quhet vend i turpshem. Prej ketu, nese pjesa e poshtme e veshjes se futbollit eshte deri tek gjuri, atehere nuk eshte kusht te veshesh strece poshte tyre, pervec nese zbulohet aureti kur rrezohesh, ne kete rast duhet te veshesh dicka qe ruan zbulimin e auretit. Argument per auretin e burrit jane disa hadithe te percjella nga i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem), sic eshte hadithi i percjelle nga Aliu (radiallahu anhu), ku i Derguari thote: “Mos e shfaq kofshen tende, dhe mos e hidh shikimin te kofsha e askujt, qofte i gjalle apo i vdekur.” [E transmeton Ebu Daudi dhe Tirmidhiu. Hadithi ka dobesi ne rrugen e transmetimit, por ai forcohet me rruget e tij te shumta qe kane ardhur ne kete teme, sic thone dijetaret e hadithit, nga te cilet edhe shejh Albani, ne librin: “Irvaul Galil”, 1/297].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 157) Dialogu me te krishteren (2) / 24-01-2010
  Pershendetje!
  Uroj qe te ini mire me shendet e mesime.
  Mesazhin qe me dergove ishte shume bindes dhe me shume njohuri, urime. [Shiko pyetjen nr. 154 me siper].
  Faleminderit per sqarimet qe me shkruaje, ja u lexova dhe shoqeve te punes ju pelqyen shume mendimet dhe kishim dhe debate te ndryshme se gjithmone debatojme me kete qe kemi tek Jehovaret dhe prape nuk i mbushet mendja se thote qe eshte shoqate dhe jo sekt.
  Mund te pyesim ne lidhje me telepatin, endrat, letrat, horoskopin pa ju vene ne mundime.
  Uroj qe te ini mire dhe nqs keni mundesi me shkruani ndonje te re edhe per njohuri dhe debat.

  Përgjigje / 26-01-2010
  Pershendetje!
  Ne lidhje me temat qe permendni, mund te themi shkurtimisht se:
  Telepatia, e cila sipas fjalorit te shqipes eshte nje “pikëpamje e pambështetur shkencërisht, sipas së cilës mund të kuptosh mendimet dhe ndjenjat e dikujt tjetër në largësi, pa u takuar dhe pa u parë me të; mundësia për një gjë të tillë, sipas kësaj pikëpamjeje.”
  Sipas ketij kuptimi, telepatia eshte dicka qe nuk ekziston, eshte jashte natyres njerezore, madje jashte natyres se cdo krijese tjeter (engjejve dhe xhineve, edhe kafsheve sigurisht), sepse dicka e tille do te ishte shkelje e privatesise se tjetrit, dmth padrejtesi, dhe Zoti nuk ua ka lejuar kete gje krijesave te Tij, kurse Vete Ai di gjithcka ne lidhje me krijesat e Tij, dhe mendimet e tyre, padyshim.
  Por ekzistojne disa gjera te tjera te mbinatyrshme te cilat mund te ndodhin ne duart e disa njerezve, te cilet jane dy llojesh: lloji i pare: disa njerez te devotshem ndaj Zotit, qe jane larg mekateve dhe qe Zoti ua jep disa dhunti ne raste te posacme, kur u nevojitet per te provuar dicka kunder te keqes. Mund te quhej nje dhunti e Zotit per keta njerez, ne disa raste dhe jo vazhdimisht, qe mund te krahasohen me mrekullite qe Zoti u jepte profeteve per te vertetuar profetesine e tyre, por e ketyre nuk quhet mrekulli, por dhunti nga Zoti.
  Kurse grupi i dyte, jane disa njerez te cilet ndjekin rrugen e djallit, veprojne me magji dhe me xhind (djaj), duke i urdheruar djajt me te cilet bashkepunojne qe t’u tregojne gjera qe gjenden ne anen tjeter te botes per shembull, duke qene se djajt kane veti te tilla qe fluturojne me shpejtesi te madhe, cilesi tek te cilet i ka krijuar Zoti, ashtu si ka krijuar edhe zogjte qe te fluturojne, apo engjejt qe te fluturojne nder qiej. Keta persona ne te vertete nuk kane dhunti, por njoftohen nepermjet djajve arrogante dhe te dale nga rruga e Zotit, me qellim qe te largojne edhe njerezit nga rruga e Zotit. Pra, mund te themi se keta jane sprove per njerezit, se cili do te ndjeke rrugen e Zotit dhe paralajmerimet e Tij me ane profeteve, dhe se cili do te ndjeke rrugen e djallit, e cila eshte mashtruese dhe ndoshta me efekte te shpejta qe i mashtrojne njerezit ne cast, por me perfundime te mjeruara.
  Prej ketu, Zoti e ka ndaluar magjine dhe per magjistaret ka vendosur ligj qe te vriten, per shkak te ngaterresave, te keqiave qe u sjellin shoqerise dhe shkaterrimit qe bejne ne toke.
  Kjo teme ka lidhje edhe me letrat dhe horoskopin, apo me parashikimin e fatit ne pergjithesi. Nese eshte kuptuar pika e mesiperme, do te kuptohej lehte qe edhe parashikimi i fatit me cdo lloj menyre qe te behet, eshte nga rruget e djallit per te mashtruar njeriun, per ta bere ate qe te mohoje Zotin dhe caktimin e Tij, per ta merzitur njeriun dhe per ta semure ate, duke e futur ne qorrsokake, ne ankthe, ne stress, e ne semundje te ndryshme qe mund te vijne si rezultat i kesaj. Sepse kur njeriu per shembull, sheh fatin e tij (qe eshte mashtrim ne te vertete), dhe i del se ka per t’i ardhur nje fatkeqesi, ai fillon te behet keq qe ne ate cast dhe ne vazhdim, nderkohe qe asgje e tille nuk ka pas per t’i ndodhur nese ai nuk do ta shihte fatin, dhe pastaj vertet semuret dhe kjo eshte fatkeqesi. A mund te thuhet atehere se falli qe hodhi ai, e gjeti se do t’i ndodhte fatkeqesi?! Ky eshte vetem nje shembull, per te treguar te keqiat psikike qe sjell parashikimi i fatit, pa u futur ne vertetesine apo jo te tij.
  Besimtaret qe e besojne Zotin, besojne gjithashtu se Zoti di gjithcka dhe se askush tjeter qe gjendet ne qiej e ne toke nuk e di te fshehten dhe as se cfare do te ndodhe ne te ardhmen e afert dhe te larget, perveç Zotit. Askush nuk e di te fshehten dhe askush nuk e di se ku dhe kur do te vdese dikush. Keto jane te fshehta qe Zoti nuk ja tregon kujt, perveç engjejve te Tij ne kohen kur ato do te ndodhin, dhe kur engjejt e zbatojne ate urdher te caktuar te Zotit.
  Pra, parashikimi i fatit me cdo lloj menyre apo rruge qe te jete, qofte me ane te letrave, filxhanit, horoskopit, etj, eshte nje genjeshter dhe mashtrim per njerezit, edhe pse natyra njerezore anon nga njohja e te ardhmes me pafajesine dhe injorancen e saj, dhe kerkon ta dije se cdo t’i ndodhe ne te ardhmen, por Zoti me Urtesine e Tij e ka ruajtur te fshehte kete gje nga njerezit, perndryshe jeta ne kete bote nuk do te kishte kuptim. Sikur njeriu ta dije se cdo t’i ndodhe neser, do ta vriste veten qe sot, sepse gjithnje njeriu kalon peripeci dhe sprova te ndryshme ne jete, sepse ne fakt ai nuk eshte krijuar me kot, por per te adhuruar Krijuesin e Tij dhe per te kaluar sprovat e Tij ne kete bote, dhe pas kalimit te tyre, do te fitoje shperblimin e Zotit, parajsen, ne te cilen ka gjera qe syri nuk i ka pare, veshi nuk i ka degjuar dhe mendja nuk i ka imagjinuar kurre.
  Tani kalojme te endrrat, te cilat kane gjithashtu nje lidhje me parashikimin e fatit, apo me njohjen e dickaje nga e ardhmja.
  Se pari duhet ta dini se endrrat ndahen ne tre lloje: 1. Endrra qe shihen si rezultat i preokupimit te njeriut me dicka gjate dites, apo per shkak te shqetesimeve dhe gjendjes se tij aktuale. Ne kete rast, njeriu sheh ne enderr ato qe i kane zene mendimin dhe qe e shqetesojne. Keto nuk kane ndonje domethenie per te ardhmen, por mjeket e vjeter ndihmoheshin me keto endrra per te diagnozuar semundjen e pacienteve te tyre. 2. Endrra qe shihen si rezultat i ngacmimit nga djalli apo xhinet. Keto jane endrrat e frikshme qe e trembin njeriun, dhe ato gjithashtu nuk mbartin ndonje lajm per te ardhmen. Kur shohim keto lloj endrrash, profeti yne, Muhamedi na ka mesuar qe t’i kerkojme mbrojtje Zotit nga djalli dhe pastaj te nderrojme krahun nga ishim shtrire.
  3. Endrra te cilat mbartin lajme per te ardhmen, se cfare do t’i ndodhe personit qe i sheh apo dikujt tjeter me te cilin mund te kete lidhje endrra. Keto jane endrrat e tjera qe nuk kane te bejne me dy llojet e meparshme, dhe keto jane paralajmerime nga Zoti per njeriun. Problemi me keto endrra qendron ne komentimin dhe interpretimin e tyre, i cili duhet bere nga njerez qe kane njohuri ne kete fushe, dmth qe e kane mesuar nga shpalljet e Zotit, duke i kuptuar ato ne menyre te sakte, sipas shenjave te caktuara. Ketu ka te beje gjithashtu dhuntija qe Zoti i jep dikujt per te kuptuar domethenien e endrrave, sic ka qene per shembull profeti Jusuf (Jozef), biri i Jakovit, qe komentoi endrren e Faraonit. Por ne cdo rast, ne lidhje me komentimin e endrrave, duhet pasur kujdes qe interpretimi i tyre te behet vetem ne menyre pozitive dhe sipas kuptimit me te mire qe mund te kene ato, sepse keshtu na ka mesuar i Derguari i Zotit dhe kjo eshte me e mira per njeriun dhe shendetin e tij shpirteror, psikologjik dhe fizik gjithashtu. Madje profeti yne ka thene se endrrat dalin ashtu si i interpreton, keshtu qe kurre mos i interpretoni keq endrrat, por vetem mire, sepse ne cdo rast ne nuk e dime te fshehten dhe se cfare do te ndodhe me ne, si dhe kemi ne dore qe t’i lutemi Zotit te na ruaje nga e keqja dhe te na jape te miren, dhe patjeter qe Zoti i pergjigjet lutjes sone.
  Nuk ka me mire se sa njeriu te jetoje me besimin te Zoti dhe duke ndjekur udhezimet e Tij. Keshtu ai eshte i qete nga te gjitha anet,
  i pret me qetesi te gjitha peripecite qe mund t’i vijne ne jete dhe jeton i lumtur.
  Zoti na dhurofte lumturi ne kete bote kalimtare dhe ne boten e perjetshme!
  Zoti ju ruajte e ju dhente sukses e shendet te plote!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 158) Anonim / Shqipëri
  Message: eselamu alejkum. Cili eshte gjykimi juaj per mbajtjen e nikabit ketu ne shqiperi, duke pasur parasysh kushtet? Si e gjykoni venien e shamise vajzave qe ne moshen 5-6 vjecare? A eshte kjo gjeja e duhur qe duhet te beje cdo prind? Ne nje fare menyre nuk eshte kjo nje lloj imponimi?

  Përgjigje / 02-02-2010
  Mendimi qe perkrahim ne lidhje me mbajtjen e nikabit (mbuleses se fytyres per grate) eshte gjykimi se ai eshte sunet dhe jo i detyrueshem, qofte ne Shqiperi apo ne cdo vend tjeter.
  Vendosja e shamise vajzave te vogla mund te behet ndonje here me shume ne formen e edukimit dhe mesimit me ate gje, por jo duke ia vendosur vazhdimisht, sepse nuk e kane te obliguar, pervec nese e kane qejf vete dhe ajo nuk i sjell mundime. E Allahu e di me mire.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 159) Lori
  Message: Esselamun alejkum!
  A ben qe te hiqen qimet e kembeve me lazer, i cili i “vret” perfundimisht rrenjet e qimeve?
  Gjithmone duke pasur parasysh se kete manovrim do e beje nje profesioniste grua dhe se muslimanja duhet t’i shfaq kemben, dmth nga gjuri e poshte. Allahu jua shperblefte me te mira per durimin! Amin.

  Përgjigje / 02-02-2010
  Ne lidhje me heqjen e qimeve te kembeve per gruan, ka dy mendime ne mesin e dijetareve; disa e ndalojne kete gje dhe thone se kjo perfshihet ne ndalimin e hadithit qe i mallkon ato gra qe i heqin qimet e vetullave, kurse te tjere thone se hadithi ka per qellim vetem heqjen e vetullave dhe qimeve te fytyres. Komisioni i perhershen i fetvave ne Arabine Saudite eshte me mendimin e dyte, pra ate te lejimit te heqjes se qimeve te kembeve dhe kraheve, apo te vendeve te tjera te trupit pervec vetullave, perderisa ato e shqetesojne moralisht femren. Kurse menyra e heqjes se tyre lidhet me ate se a shkakton dem ne trup menyra e heqjes se ketyre qimeve. Nese perdorja e rrezeve lazer nuk e demton lekuren dhe nuk shkakton ndonje dem tjeter ne trup, atehere lejohet, e ne te kundert jo. Po keshtu duhet te merren parasysh rregullat e tjera te Islamit ne lidhje me zbulimin e auretit perpara te huajve. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 160) Agim / Maqedoni
  Message: selamu alejkum we rahmetullah.
  Vella, pytja ime eshte kjo: Dihet se ne kohen e resulit s.a.v.s muslimanet ishin te urdheruar qe te ndalojn hyrjen e cdo kafiri ne xhami, ndersa sot ne kohen tone kjo pune ndodh shpesh ose me mire te them cdo dite xhumaje, vijne te lypin, kurse imami i xhamis mban fjalim dhe i fton xhematin ti ndihmojne atij kafiri, si e sheh islami kete pune??? All-llahu te begatofte ne dunja me dije te dobishme me furnizim te mire dhe me vepra te pranuara!

  Përgjigje / 02-01-2010
  Nuk eshte e vertete qe ne kohen e Profetit (salallahu alejhi ue selem), muslimanet ishin urdheruar te ndalonin jomuslimanet nga hyrja ne xhami, madje e kunderta eshte percjelle nga vepra e Profetit (salallahu alejhi ue selem) dhe nga sahabet, sic ka ardhur per shembull ne hadithin e nxjerre nga Buhariu dhe Muslimi, te transmetuar nga Ebu Hurejra, se Profeti (salallahu alejhi ue selem) dergoi nje ekspedite kaloresisht ne drejtim te Nexhdit, dhe kur u kthyen, ata sollen me vete nje burre (rob lufte) nga fisi Beni Hanife, qe quhej Thumame iben Ethal. E lidhen ne njeren prej shtyllave te xhamise dhe Profeti shkoi tek ai dhe i tha: “Çfare ke per te thene, o Thumame?” -“Mire jam, o Muhamed – tha ai. Nese me vret, vret dike qe i merret haku (nga fisi i tij) dhe nese ben mire (e me le te lire), i ben mire dikujt qe di te falenderoje. E nese do pasuri, kerko sa te duash.” Profeti e la dhe ju kthye te nesermen, e i tha: “Çfare ke per te thene, o Thumame?” Ai iu pergjigj: “Ate qe te thashe dje; nese ben mire, i ben mire dikujt qe di te falenderoje.” Profeti e la perseri deri te nesermen. Pastaj shkoi tek ai dhe i tha perseri: “Çfare ke per te thene, o Thumame?” Ai iu pergjigj: “Ate qe te thashe.” Atehere profeti urdheroi: “Lirojeni Thumamen!” Atehere Thumame shkoi te nje palme hurme afer xhamise, lau trupin (mori gusel), pastaj hyri ne xhami dhe tha: “Deshmoj se nuk ka te adhuruar tjeter perveç Allahut dhe deshmoj se Muhamedi eshte i derguari i Allahut. O Muhamed! Pasha Allahun! Nuk kishte mbi faqen e dheut fytyre me te urryer per mua se fytyra jote, kurse sot fytyra jote eshte fytyra me e dashur per mua. Pasha Allahun! Nuk kishte fe me te urryer per mua se sa feja jote, kurse sot feja jote eshte feja me e dashur per mua. Pasha Allahun! Nuk ka pasur vend me te yrruer per mua se vendi yt, kurse sot vendi yt eshte vendi me i dashur per mua…” Vazhdon hadithi.
  Po keshtu, delegacionet qe i vinin Profetit (salallahu alejhi ue selem) nga vendet e tjera qe ende nuk ishin futur ne Islam, ai i priste ne xhamine e tij. Prej ketu, shumica e dijetareve thone se futja e jomuslimaneve ne xhamite e muslimaneve lejohet, por me kusht qe kjo te jete ne raste nevoje, si e muslimaneve per te edhe e atij per te pire uje ne xhami per shembull, ose per t’i bere ftese ne Islam, duke i dhene mundesine qe te shohe drejtperdrejte namazin e muslimaneve, te degjoje rreth Islamit ne xhami, e keshtu. Kurse per xhamine e Shenjte, Kaben, shume dijetare e kane ndaluar qe kafirat te hyjne ne te, pervec nese merren nga muslimanet per pune dhe nese hyjne me lejen e muslimaneve.
  Kurse ne lidhje me pyetjen se a i lejohet imamit te ftoje per t’i dhene sadaka kafirit qe lyp ne xhami, se pari nuk besoj qe imami ta dije se ata jane kafira dhe te ftoje per t’i dhene sadaka atyre, por edhe nese ata jane kafira, lejohet qe atyre t’u japesh sadaka, sepse se pari jane qenie njerezore dhe Allahu e ka lejuar ndihmesen e tyre, dhe pervec kesaj, kjo sadaka mund te jete shkak per udhezimin e tyre ne Islam. Pra, Islami eshte mbarenjerezor dhe ka ardhur per te ftuar te gjithe njerezimin qe te ndjeke rrugen e drejte te Allahut, dhe eshte detyre e te gjithe muslimaneve qe sipas mundesise se tyre te ftojne ne Islam ata qe nuk jane muslimane, si dhe te urdherojne per te mira e te ndalojne nga e keqja. Ai qe sot eshte kafir, nese mund te jete musliman perkrah teje, prandaj afroni njerezit me Islamin dhe mos u beni shkak per largimin e tyre nga Islami, duke i trembur prej tij me sjelljet tuaja, o muslimane! Lusim Allahun te na beje çelesa te se mires dhe mbyllesa te te keqes! Allahu eshte Ai qe i pergjigjet lutjes dhe i Plotefuqishem per gjithcka.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 161) Eri / Tiranë
  Message: A eshte e lejuar qe te vendosesh kravate? A eshte ky perngjasim me kafirat?

  Përgjigje / 02-02-2010
  Vendosja e kravates eshte nje ceshtje per te cilen ka mospajtime ne mesin e dijetareve bashkekohore; disa thone se nuk ka problem dhe te tjere thone se nuk lejohet, pasi qe ajo eshte veshje e vecante e jomuslimaneve, te cilet kane edhe lidhje besimi me te, dhe muslimaneve nuk i lejohet t’u perngjasojne nje populli, perndryshe do te ishin njesoj si ata. Ajo qe shohim me prane te vertetes ne kete ceshtje, eshte ndalesa e vendosjes se kravates nga muslimanet, sepse me se paku ajo eshte dicka e dyshimte, dhe ne jemi urdheruar qe t’i largohemi te dyshimtave. Vendosje e kravates nuk eshte as dicka e nevojshme, por nuk do t’i lergohej realitetit dikush qe thote se vendosja e kravates eshte nenshtrim per muslimanin ndaj kultures jomuslimane, e Allahu e di origjinen e vertete te kesaj kravate. Allahu eshte i Gjithedijshmi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 162) Anonim / Maqedoni
  Message: Es Selamu Alejkum We Rahmetull-llahi We Bereketuhu. Vella kam nevoj per nje sqarim, lexova nje fjal te Imam Albanit (All-llahu e meshirofte) ku thoshte se : “Mjekra ( lihjeh ) eshte qimet qe rriten ne nofull, ajo qe rritet tek qafa nuk perfshihet ne mjeker dhe lejohet te hiqet” si te hiqet, te shkurtohet a po te rregullohet se mua personalisht me shume me ka dal ne qafe, nese mund te me besh nje sqarim pak sa te detajizuar, All-llahu te ndihmofte kur me se shumti ke nevoje, te gjithe jemi te nevojshem per Ate.

  Përgjigje / 03-02-2010
  Kufijte e mjekres jane ato qe ka permendur shejh Albani (Allahu e meshirofte!), dmth: qimet qe dalin ne dy anet e nofullave, mbi mjeker dhe ne fytyre. Keto qime nuk lejohet te rruhen dhe as te shkurtohen, pervec nese e kalojne gjatesine e nje grushti, atehere lejohet te shkurtohet pjesa qe e kalon grushtin, veper te cilen e ka bere Iben Umeri (radiallahu anhu). Kurse qimet qe dalin ne zonen e qafes, poshte mjekres, nuk jane nga mjekra, dhe keshtu qe lejohet te hiqen qofte me rruajtje apo me shkurtim. E Allahu eshte i Gjithedijshmi, i Urti.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 163) Dialogu me te krishteren (3) / 31-01-2010
  Pershendetje!
  Nuk ka shprehje me te goditur se tre te fundit qe keni shkruar (shiko pyetjen nr. 154 dhe 157) por sidomos: Zoti na dhurofte lumturi ne kete bote kalimtare dhe ne boten e perjetshme!
  Ju faleminderit per te gjitha shpegimet dhe interpretimet ne lidhje me temat qe ju kerkova.
  Ishin shume te qarta dhe shume te studjuara.
  Ju a lexoj dhe shoqeve te mia dhe ju vleresojne per njohurit.
  Duan t’ju pyesin c’eshte pesimizmi dhe lumturia?
  Si ndahet kjo ne fazat e jetes se njeriut?
  A njihet syri (d.mth. sic shprehen ai ka sy ose me hengri me sy).
  Ose gje tjeter ai ka fat ose eshte pa fat qe ka dal dhe nga shprehjet e popullit.
  Pa ju bezdisur dhe pa ju ngren kohen me deshiren e mire mund te pergjigjeni.
  Zoti ju ruajte e ju dhente shendet e suksese ne cdo aspekt.

  Përgjigje / 02-02-2010
  Pershendetje!
  Pyetja rreth lumturise dhe pesimizmit eshte nje pyetje e madhe qe ka te beje me jeten e njeriut ne kete bote dhe ne boten tjeter.
  Padyshim se nje rol kyc ne kete pike e luan besimi dhe feja e njeriut, gje e cila do kuptohet edhe nga fjala rreth kesaj teme.
  Lumturia eshte nje gjendje shpirterore ne pergjithesi e qete, qe nuk trishtohet per te kaluaren, e kenaqur me gjendjen aktuale dhe e sigurte per te ardhmen, pra optimiste.
  Kurse e kunderta e lumturise eshte mjerimi, hidherimi e pikellimi. Pesimizmi ben pjese ketu, per shkak te trishtimit per ate qe ka kaluar, pakenaqesise me aktualitetin dhe pasigurise per te ardhmen. Kur flasim per te ardhmen, kemi per qellim edhe jeten pas vdekjes, ne boten tjeter, prandaj besimtaret qe bejne vepra te mira per hir te Zotit, qe veprojne sipas mesimeve te Zotit duke kerkuar arritjen e kenaqesise se Tij, qe nuk i bejne keq te tjereve me asnje lloj menyre, por perpiqen t’u bejne mire te tjereve, si dhe nuk i bejne keq vetvetes duke e zhytur ate ne mekate ndaj Zotit, keta besimtare patjeter qe e arrijne ndjenjen e lumturise ne kete bote, sepse jane te kenaqur me gjendjen aktuale qe perjetojne duke besuar se ky eshte caktimi i Zotit dhe se Zoti i do vetem te miren atyre, dhe nese gjendja aktuale permban ndonje veshtiresi apo ngushtim nga ceshtjet e dynjase, patjeter qe pas saj do te vije lehtesimi, njesoj sic pas nates vjen mengjesi dhe pas dites me shi, do te vije dita me diell. Ata nuk trishtohen per ndonje gje materiale qe kane humbur, por trishtohen vetem per mekatet e tyre, per te cilat i kerkojne falje Zotit dhe Ai i fal, e keshtu ata e mposhtim trishtimin dhe ai nuk qendron gjate tek ata. Pra, jane optimiste dhe te sigurte per te ardhmen. Madje keta shpresojne shperblimin e Zotit edhe ne boten tjeter, ku do te jete edhe lumturia e vertete dhe e pakufizuar, pas se ciles nuk ka mjerim, por vetem kenaqesi e lumturi. Zoti na befte prej atyre qe meritojne shperblimin e Tij ne te dyja botet!
  Me lumturine lidhen edhe fjale te tilla si: kenaqesia dhe gezimi. Por keto fjale jane me te ngushta ne domethenie dhe zakonisht tregojne gjendje te perkohshme qe kalojne shpejt. Ato mund te jene shenja lumturie dhe nese vazhdojne gjate, arrijne ne lumturine e vertete.
  Kenaqesia permban edhe nje kuptim tjeter me shume shtazor dhe biologjik, sic jane epshet e njeriut dhe kenaqesite e castit, por qe nuk kane te bejne me lumturine ne menyre te drejtperdrejte, pervec nese kjo lloj kenaqesie arrihet me gjera te lejuara nga Zoti, sic eshte lidhja ndermjet dy bashkeshorteve, gje e cila i sjell lumturi dhe qetesi njeriut ne jeten e tij familjare, ndryshe nga ato kenaqesi te paligjshme te cilat i sjellin njeriut mjerim, vuajtje, fatkeqesi materiale e shpirterore, dmth te gjitha te keqiat vetem per shkak te nje kenaqesie te castit qe e arrin ne menyre te palejuar nga Zoti. Keto kenaqesi te castit dhe te jashteligjshme ne fakt, prishin njeriun, familjen, shoqerine e me gjere. Ato sjellin mjerim ne te dyja botet, me perjashtim te atyre qe pendohen te Zoti sinqerisht, pastaj veprojne mire dhe nuk i kthehen me kurre atij veprimi te shemtuar.
  Eshte e vertete qe po flasim per lumturine dhe jo per lidhjet e jashteligjshme, por ato kane lidhje direkte me lumturine e vertete ne kete bote, dhe ne boten tjeter. Kjo, sepse Zoti ka krijuar ne natyren e njeriut epshe dhe deshira biologjike, te cilat mund te perdoren ne menyre te lejuar ose te palejuar, dhe kjo eshte pikerisht sprova e njeriut nga Zoti, per te dalluar ata qe i binden urdhrave te Zotit dhe i largohen ndalesave te Tij, nga ata qe nuk i binden Atij, dhe si rezultat merr secili shperblimin per vepren e vet. Por shperblim nuk eshte vetem ne boten tjeter, ashtu si mund te shkoje ne mendje pikesepari, por ai shperblim merret edhe ne kete bote; nese njeriu i arrin keto kenaqesi te castit ne menyre te lejuar, Zoti i jep atij bereqet dhe lumturi ne jeten familjare,
  kurse ne te kundert, ai mjerohet, shkaterrohet moralisht dhe shpirterisht, dhe jeta e tij i kthehet ne sketerre. Pra, shperblimi i Zotit eshte sipas vepres se njeriut. Dhe ky shperblim eshte njesoj per te gjithe njerezit, te cfare do feje apo besimi qe te jene. Sepse Zoti nuk ben dallim mes njerezve ne ligjet qe i ka caktuar per ta ne kete bote. Kurse ne boten tjeter, patjeter qe njerezit do te merren ne llogari per fene dhe besimin e tyre. Nese i jane pergjigjur te derguarve te Zotit apo jo? Nese i kane zbatuar urdhrat e Zotit apo jo? Nese e kane adhuruar vetem Zotin apo i kane bere shok Atij? Padyshim qe te Zoti nuk jane njesoj ata qe besojne me ata qe nuk besojne. Madje edhe besimtaret jane me grada, ne varesi te veprave te tyre.
  Besoj se kjo mjafton ne lidhje me sqarimin e lumturise ketu, sepse vazhdimin e ben secili ne vetvete.
  Syri (marrja mesysh) eshte i vertete dhe ekziston. Kete e verteton feja dhe realiteti. Profeti yne, Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi te dhe mbi te gjithe profetet e Zotit!) thote: “Syri eshte i vertete, dhe nese do te ekzistonte dicka qe t’i paraprinte caktimit te Zotit, do te kishte qene syri.” Dmth qe marrja mesysh ekziston dhe eshte e keqe, por ajo nuk del nga Vullneti i Zotit, sepse cdo gje ndodh me lejen e Zotit dhe nuk mund te dale jashte Vullnetit te Tij, dhe nga fjala e profetit nuk kuptohet kurre se syri mund t’i paraprije caktimit te Zotit, por eshte per qellim qe te tregoje se ai ekziston ne te vertete dhe se eshte i keq dhe i rrezikshem, prandaj edhe njeriu duhet te marre masat per kete, duke permendur emrin e Zotit shpesh, sidomos kur mendon se tek ai ka dicka qe bie ne sy, qofte nga bukuria, veshja apo ndonje cilesi tjeter, dhe takohet me njerez te tjere te cilet mendon se e kane zili apo qe nuk ia duan te miren. Ne fakt jane te rralle ata njerez qe nuk kane zili dhe smire ndaj te tjereve, dhe zilia buron nga shpirtligesia, nga zemra e semure e dikujt qe kurre nuk eshte i kenaqur me ato qe posedon dhe lakmon gjerat apo cilesite e te tjereve. Ne Islam kesaj i thone semundje e zemres, dhe personi i tille e ka zemren te semure, ne pergjithesi. Sigurisht qe nuk eshte semundje e pasherueshme, por per sherimin e saj duhet vullnet i forte dhe sinqeritet i madh ndaj Zotit.
  Megjithate, marrja mesysh mund te ndodhe edhe nga njerez qe nuk jane shpirtlige dhe as zemersemure, por thjesht duke u habitur jashte mase me dicka qe i shohin syte tek nje njeri tjeter, dhe si rezultat i kesaj, ai tjetri mund te bjere pertoke, duke humbur ndjenjat, duke ju shkaktuar ndonje semundje e keqe sic eshte tumori, Zoti na ruajte, apo edhe duke vdekur ne vend, ne ndonje rast. Dhe keto jane gjera te verteta qe kane ndodhur dhe ndodhin, madje gjera te tilla jane pare edhe ne skenat e kinemave, fushat e futbollit, etj. Prandaj, kur dikush sheh dicka qe e habit pa mase, qofte njeri, kafsh apo edhe bime a peme, ai duhet te permend emrin e Zotit, e te thote: “MashaAllah”, qe do te thote: “Cfare do Zoti, behet”.
  Fjala e njerezve “filani ka fat”, apo “eshte me fat (ose pa fat)”, nuk ka lidhje fare me fatin e njeriut dhe te ardhmen e tij. Nese dikujt i kane ardhur fatkeqesi te njepasnjeshme, kjo ka qene pike se pari per shkak te veprave dhe zemres se tij, sepse Zoti nuk i ben padrejtesi askujt, ose mund te jete nje sprove nga Zoti per te provuar durimin e ketij njeriu dhe besimin e Tij te Zoti. Nuk duhet harruar ketu edhe fakti se Zoti sprovon disa njerez me fatkeqesi te ndryshme, me qellim qe te marrin mesim te tjeret dhe te falenderojne Zotin per ato te mira qe u ka dhene, kurse personit te sprovuar Zoti ia shperblen si di vete, pa i cenuar asnje te drejte dhe pa i bere asnje padrejtesi.
  Ketu lind pyetja: A mundet qe nje njeri fatkeq, ne veshtrimin e shoqerise, te arrije lumturine e vertete dhe te jete i lumtur? Apo, a ka te beje lumturia me pasurine dhe varferine? Pergjigja per kete nxiret nga fjala e mesiperme rreth lumturise dhe domethenies se saj.
  Lusim Zotin e Plotfuqishem te na jape sukses ne arritjen e kenaqesise se Tij ndaj nesh,
  sepse keshtu do te arrijme edhe lumturine e vertete ne te dyja botet!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 164) Abdullah / Kosovë / 04-02-2010
  Message: Selamu Alejkum We Rahmetull-llah.
  Nje gruaje i ka vdekur femija ne bark pak para lindjes ndersa ne spital nuk e kan lejuar ta marre femijen e saj( te pakten keshtu me njohtuan por ka mundesi qe edhe nga padija ta ket lene pa e marr dmth duke mos e dit se duhet te varroset ) pasi me ai eshte prishur teresisht gjate nxjerrjes, si duhet vepruar ne lidhje me namazin e xhenazes kur kufoma nuk eshte si ne ket rast. All-llahu te shperblefte!

  Përgjigje / 04-02-2010
  Ue alejkumu selam ue rahmetullahi ue berekatuhu! Per femijen qe lind i vdekur ose qe vdes pas lindjes dhe para se te mbushe moshen e pubertitetit, nuk eshte i detyrueshem namazi i xhenazese, por eshte i preferuar dhe falja e namazit te xhenazes per te eshte me e mira. Argument per kete eshte se Profeti (salallahu alejhi ue selem) nuk i fali namaz xhenazes se birit te tij Ibrahimit, kur vdiq ne moshen 18 muajsh, si e transmeton Aisha (radiallahu anha), ne hadithin e sakte te nxjerre nga Ebu Daudi (3187). Por femija ne kete rast, duhet te lahet dhe te varroset ne varresat e muslimaneve, edhe nese nuk i falet xhenazeja. Kurse ne rastin ne fjale, prinderit e femijes se lindur i vdekur dhe i copezuar, nuk kane asnje detyrim ndaj tij, pervec marrjes nga spitali nese ende gjendet atje, larjes nese eshte e mundur dhe varrosjes se tij. Allahu i falte prinderit e ketij femije dhe i shperblefte per durimin e tyre ne humbjen e femijes! “E Allahut eshte ajo qe jep dhe ajo qe merr, dhe tek Ai eshte çdo gje me afat te caktuar. Prandaj, te duroje dhe te shpresoje shperblimin e Allahut.” [Buhariu dhe Muslimi].

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 165) Khattab / Shqipëri
  Message: Es selamun alejkum. Shume vellezer kane emra Profetesh dhe ajo c’fare degjojme tek disa prej tyre kur i flasin njeri tjetrit ndonjehere i shtremberojne keto emra me shaka ose jo. Psh Jusuf shkurt Cufe Muhammed shkurt Mete edhe te tjera. E verteta eshte se ju kam terhequr vemendjen nga kjo veper duke menduar me llogjiken time dhe jo se kam pasur ndonje argument se ky lloj shtremberimi i emrave te Profeteve te cilet jane emra te nderuar nuk mendoj se eshte mire me u vepruar. Nuk e di nese kjo c’fare ju kam thene eshte e ekzagjeruar edhe per faktin se ju thashe qe nuk di ndonje argument te vecante per kete gje, porse thjesht nga ana morale dhe estetike. Na jepni ndonje keshille All-llahu ju shperblefte dhe nese eshte e mundur qe te keni ndonje argument qofte edhe i pergjithshem ne lidhje me kete ose ndonje fetwa te dikujt prej dijetareve tane. All-llahu ju dhente sukses ne punen tuaj.

  Përgjigje / 7-4-2009
  Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka nxitur qe muslimanet te vendosin emra te bukur dhe me kuptim te mire. Po keshtu, prej rruges se te pareve eshte edhe vendosja e kunjave, te cilat zakonisht jane emertime me emrin e djalit te madh, si p.sh: Ebu Ahmed, etj, ose cilesi e nje personi me te cilen eshte njohur dhe thirret me te. Pra, te gjitha emrat jane me kuptim, te bukur, ose cilesi, ose thirrje ne emer te djalit, e keshtu, por jo shkurtime te emrit te vertete, aq me teper nese shkurtimi i emrit ka domethenie jo te hijshme. Pra, sa me larg kesaj, sepse kjo mund te futet ne domthenien e Fjales se Allahut: “Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri-tjetrin me nofka (të këqija)! Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas (pranimit të) besimit!” [El Huxhurat, 11]. Allahu eshte Ai qe jep sukses dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, familjen dhe shoket e tij!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 166) Dialogu me te krishteren (4) / 08-02-2010
  Pershendetje!
  Uroj te jeni mire me shendet dhe Zoti t`ju ndricoje rrugen qe keni nisur per te miren e njerezimit!
  Duke ju falenderuar edhe nga ana e shoqeve te mia per sqarimet e sakta dhe me njohjen e thelle te problemeve qe shqetesojne sot shoqerine. (Shiko Pyetjet Nr. 154, 157, 163).
  Shume jane perhapur tek ne duke pare filxhana, letra, magjira etj. por me shpegimet qe na shkruanit u sqaruan shume gjera.
  Mund t`ju pyesim ku bazohet ndalimi i transfuzionit te gjakut?
  Ku eshte ndryshimi ndermjet kuranit dhe bibles?
  Keto jane pyetjet e shoqeve te mia qe dalin nga diskutimet.
  Perseri duke ju falenderuar dhe nqs. keni kohe dhe deshire mund te pergjigjeni.

  Përgjigje / 11-02-2010
  Jeni gjithnje e mirepritur, ju dhe shoqet tuaja, me pyetjet tuaja te qelluara, te gjalla dhe aktuale,
  qe kane te bejne me jeten e perditshme te njeriut dhe besimin e tij. Por ju kerkojme ndjese nese pergjigjet mund te vonojne per shkak te ngarkeses qe kemi me studimet dhe punen!
  1. Ne fillim kujtova se pyetja e pare kishte te bente me mjekesine ne radhe te pare,
  por me pas e kuptova se qellimi ishte per kendveshtrimin fetar te transfuzionit te gjakut tek i semuri.
  Deshmitaret e Jehovait e quajne te ndaluar transfuzionin e gjakut tek njeriu, sepse sipas tyre, gjaku eshte i shenjte dhe transfuzioni i tij e neperkemb kete shenjteri. Dicka e tille ne fakt, duhet te bazohet ne argumente hyjnore, ne librat e shenjte qiellor.
  Une nuk e di nese permendet dicka e tille ne Bibel, ne te dyja Dhiatat, te vjetren apo te rene, por di qe kete e kane ndaluar vetem Deshmitaret e Jehovait dhe jo te krishteret e tjere, qofshin ortodoks apo katolik.
  Une mund t’ju tregoj ate qe thuhet ne Kuran, ne lidhje me gjakun. Zoti thote ne Kuran:
  “3. Ju është ndaluar e ngordhura[1], gjaku,[2] mishi i derrit,[3] ajo që theret jo në emër të Allahut,[4] kafsha e mbytur[5], kafsha e ngordhur nga goditja[6], kafsha e ngordhur nga rrëzimi nga lartësia, kafsha e ngordhur nga brirët e kafshëve të tjera, kafsha e ngrënë nga egërsirat[7] – përveç atyre që i therni ju para se të ngordhin,[8] si dhe kafsha e therur mbi idhuj.[9] Ju ndalohet gjithashtu kërkimi i njohjes së fatit me short.[10] Të gjitha këto janë dalje nga bindja ndaj Allahut.[11] Sot,[12] ata që nuk besojnë e humbën çdo shpresë për t’ju larguar nga feja tuaj,[13] prandaj mos u frikësoni prej tyre, por kini frikë vetëm prej Meje![14] Sot jua përsosa fenë tuaj[15], e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj.[16] Por nëse dikush detyrohet nga uria,[17] pa anuar nga gjynahu,[18] padyshim se Allahu është Falës, Mëshirëplotë.[19]
  Sipas ketij teksti, gjaku ne pergjithesi eshte i ndaluar te pihet apo qe mishi i kafshes te hahet me gjithe gjak, dhe shkaku kryesor per kete ndalim eshte se ai e demton njeriun dhe shendetin e tij. Perderisa gjaku permendet i pakufizuar, ketu perfshihet edhe gjaku i njeriut. Por megjithate, ne rast domosdoshmerie, kur njeriut i kanoset vdekja nga uria apo nga humbja e gjakut si rezultat i plageve te marra apo nga operacionet e ndryshme, Zoti e lejon ne kete rast qe te hahet e ndaluara per te shpetuar jeten e njeriut, sepse jeta eshte me e shtrenjte se gjithcka tjeter dhe njeriu eshte i shenjte tek Zoti, prandaj nuk lejohet vrasja e nje njeriu te vetem, sepse ai eshte i shenjte me te gjithe trupin e tij, dhe jo vetem gjaku. Prej ketu, dijetaret e Islamit kane dale ne perfundimin se lejohet transfuzioni i gjakut tek i semuri ne rast domosdoshmerie per shpetimin e jetes se tij, si dhe lejohet dhurimi i gjakut por jo tregtia me te (as shitja dhe as blerja e tij), sepse sic dihet gjaku i njeriut eshte i riperteritshem ne organizem, madje nxjerrja e nje pjese te tij kohe pas kohe eshte e mire per shendetin e njeriut. Por kuptohet se ne rastet e dhurimit apo dhenies se gjakut, duhen bere analizat perkatese per t’u siguruar qe gjaku i dhuruar nuk permban ndonje semundje qe mund te kaloje tek ai te cilit i jepet gjaku.
  2. Kurse ne lidhje me dallimin mes Kuranit dhe Bibles, mund te flas ketu ne vija te pergjithshme qe mund te kuptohen nga ata qe nuk kane njohuri ne detaje te librave te shenjte dhe permbajtjes se tyre, por qe ne pergjithesi kane njohuri paraprake, sepse perndryshe duhej qe edhe bashkebiseduesi te ishte i njohur ne detaje me librin e shenjte te cilit i anetaresohet.
  Bibla: Emri i librit te shenjte te hebrenjve (pjeserisht) dhe te krishtereve, ortodoks dhe katolike, si dhe i te gjitha sekteve e krishtere ne pergjithesi, me disa ndryshime ne versionet e saj, eshte e perbere nga dy pjese kryesore: Dhiata e Vjeter (besa e pare qe Zoti u mori bijve te Israilit), qe ne Kuran quhet “Teurat”, i cili i eshte shpallur profetit te Zotit Moisi (Musa), i derguari i Zotit te bijte e Israilit (pasardhesit e profetit Jakov), hebrenjte. Dhiata e Re: (riperteritja e beses me bijte e Israilit), qe ne Kuran quhet “Inxhil”, libri qe Zoti i shpalli Mesihut Isa (Jezus), i cili gjithashtu u dergua nga Zoti te bijte e Israilit, hebrenjte. Ne Bibel perfshihen edhe Psalmet e Davidit, te cilat jane lavde dhe falenderime per Zotin, por qe jane pjese e Dhiates se Vjeter.
  Zoti u kishte marre besen bijve te Israilit ne Teurat (Dhiaten e Vjeter), por ata e thyen ate, keshtu qe Zoti i mallkoi dhe ua ngurtesoi zemrat, per shkak se Ai u kishte dhene atyre miresi te shumta, te cilat i kishin pare me syte e tyre dhe i perjetonin, e megjithate i mohuan ato dhe e thyen besen e Zotit. Atehere Zoti u dha nje mundesi tjeter qe ata te pendoheshin, duke derguar Mesihun Isa (Jezus) me perteritjen e beses se bijve te Israilit, Dhiaten e Re. Por ata e mohuan ate, ashtu si kishin bere edhe me disa te derguar te tjere te Zotit qe u derguan nga Zoti pas Moisiut, sepse sipas tyre, shenjat e profetit qe ata prisnin te vinte nuk perputheshin me ato te Mesihut, keshtu qe e pergenjeshtruan ate, e mohuan dhe tentuan ta vrasin, por Zoti e ngriti ate prane Tij, me mish e me shpirt, dhe Zoti ka fuqi per gjithcka qe deshiron, dhe se do ta zbrese ate perseri ne toke, pak kohe para se te behet Kiameti (Apokalipsi). Atehere Mesihun e pasuan disa njerez te cilet ne fillim ishin te paket ne numer (Dishepujt, shoket e tij qe i besuan dhe i qendruan afer). Dishepujt filluan te perhapin fjalen e Mesihut dhe njerezit qe i besuan dhe i ndoqen ata u quajten perkrahes te Mesihut, dhe me vone u ndane ne te krishtere; katolike e ortodoks. Ne ate kohe, romaket ishin fuqi e madhe ushtarake, por edhe ne Greqi kishte civilizim te madh. Mbreterit romake perkrahen krishterizmin, duke u bazuar ne njerin nga versionet e librit te shenjte (Bibel), versionin katolik, kurse Greket derguan disa delegate ne Jerusalem pasi degjuan per ekzistencen e librave te shenjte atje, dhe zgjodhen versionin ortodoks te bibles, me zgjuarsine dhe dijen qe ata kishin ne ate kohe, dhe me njohjen qe kishin per hebrenjte nga historia e tyre, keshtu qe u kerkuan atyre me force versionin me te sakte te Bibles, duke i perbetuar per Zotin se ajo nuk ishte e ndryshuar, dhe keshtu te krishteret u ndane ne dy grupe te medha: katolike dhe ortodoks. Per vertetesine e Librit te Shenjte, Bibles, gjithnje ka pasur dyshime, qe ne fillim te krishterimit, pasi qe vete Mesihu nuk la gje te shenuar, por ato qe mbeten nga ai ishin disa fjale dhe tregime te tij per Zotin, te cilat i mblodhen dishepujt dhe i shenuan ne liber ashtu si i mbanin mend, prandaj edhe Dhiata e Re eshte e ndertuar ne kete forme; tregime te dishepujve, apo Dhiata e Re sipas Palit, e keshtu. Ajo qe Zoti thote ne Kuran, eshte se edhe ata qe thane se ishin perkrahes te Mesihut, e thyen besen e tyre ashtu si edhe hebrenjte me pare. Eshte e vertete se thyerja e beses eshte bere nga dijetaret dhe udheheqesit shpirterore te krishtere dhe se populli i thjeshte vepronte sipas asaj qe u thuhej nga te paret e tij, por rezultati ishte se besa u thye nga te gjithe ata, me qellim apo pa qellim, me dije apo nga injoranca. Keshtu qe, mesazhi hyjnor i Zotit per njerezimin nuk ishte permbushur ende, atij i ishte hedhur pluhur nga hebrenjte te pasuar edhe nga te krishteret, dhe populli nuk e kishte te qarte fjalen e Zotit, madje per shume gjera ishte ne dyshime, madje deri sot e kesaj dite ne boten e krishtere. Keshtu qe, Zoti dergoi profetin e premtuar ne Librin e Shenjte, pikerisht ate qe prisnin hebrenjte sepse cilesite e tij i kishin te shenuara ne Liber (Teurat), por ata u befasuan kur ai u dergua te arabet dhe jo te bijte e Israilit, te cilet ne kohen e Moisiut kishin qene popull i zgjedhur dhe i ngritur mbi te tjeret, gje te cilen e humben me shkeljen e beses se Zotit, si ne Dhiaten e Vjeter, edhe ne te Rene. Kur profeti i shumepritur, i cili do te sqaronte te verteten nga e paverteta dhe do te rivendoste ligjin e Moisiut, te perdhosur nga hebrenjte, kur ai erdhi tek arabet, ata u befasuan, e mohuan dhe e shkelen perseri besen e Zotit, e mohuan perseri Zotin me kete qe bene, dhe vazhduan me kokefortesi ne humbjen e tyre, duke interpretuar fjale te ndryshme gjoja te Librit te Shenjte dhe duke nxjerre besime nga me absurdet, te cilat jane ne fakt ndjekje e djallit dhe rruges se tij. Ata thane se shpetimtari i pritur i hebrenjve, per te cilin flitet ne Bibel, ne Dhiaten e Vjeter, nuk ka ardhur ende dhe se e presin te vije edhe sot e kesaj dite, deri para se te behet Kiameti (Apokalipsi). Dhe ne fakt, dikush do te vije dhe ata do ta ndjekin ate, por ai nuk eshte Mesihu dhe as shpetimtari i njerezimit, por eshte Dexhali, emrin e te cilit nuk e di se si permendet ne Bibel, por per te cilin kane paralajmeruar te gjithe profetet e Zotit, mes te cileve edhe Moisiu, Mesihu Isa dhe Muhamedi. Dhe perderisa hebrenjte terhoqen ndaj vetes zemerimin e Zotit per shkak te thyerjes se beses se Zotit, mohimit dhe vrasjes se profeteve te Zotit, ata u mallkuan nga Zoti dhe u nxoren nga meshira e Tij duke humbur cdo shprese, keshtu qe kur i humb shpresat qe te ndjekesh te miren, atehere do te ndjekesh te keqen, dhe keshtu qe ata do te ndjekin Dexhalin, nje njeri mohues, me nje sy te verber, te cilin Zoti e ka derguar si sprove per njerezit, i ka dhene fuqi per disa gjera te mbinatyrshme, sic eshte renia e shiut nga qielli me urdhrin e tij, etj. deri sa disa njerez do te mendojne se ai eshte Zoti, por kjo eshte sprove per ta, ne ballin e tij shkruhet “Mohues”, por qe nuk mund ta shohin vecse besimtaret e vertete te Zotit. Ai do te ndiqet pikerisht nga hebrenjte. Do te beje shkaterrime ne toke dhe do te thote se ai eshte Zoti. Shume njerez do te mashtrohen nga veprat dhe fuqite e tij te mbinatyrshme dhe do ta ndjekin ate, deri sa Zoti t’i shpetoje besimtaret duke zbritur Mesihun Isa, te birin e Maries (Jezusin), te cilin e kishte ngritur ne qiell kur hebrenjte tentuan ta vrisnin, dhe ai do te vrase Dexhalin, do te vertetoje profetesine e Muhamedit dhe do te ndjeke ligjet e Kuranit, pra do te falet si muslimanet dhe do te prije besimtaret muslimane, por jo si profet i ri dhe as me ligj te ri, por duke vertetuar dhe zbatuar fene e plotesuar te Zotit ne Kuran dhe sipas udhezimeve te vellait te tij, profetit Muhamed. Shumica e te krishtereve do ta besojne dhe do ta ndjekin Mesihun duke hyre ne Islam dhe atehere do ta shohin qarte te verteten rreth tij dhe Islamit, por shume prej tyre do te vazhdojne ne humbje, do ta mohojne ate dhe do te ndjekin djallin, bashke me hebrenjte. Keto permenden ne Tekstet Hyjnore, ne Bibel dhe ne Kuran, megjithese ne Bibel ato jane shtremberuar nga hebrenjte dhe shume te tjera jane fshehur dhe jane hequr prej tyre, por ne Kuran dhe ne traditen profetike te Muhamedit, ato jane te paprekura, ashtu si jane thene nga Zoti tekstualisht. Kur thuhet se ato qe thuheshin ne Bibel jane shtremberuar nga hebrenjte, kjo nuk eshte cenim i Fjales se Zotit, sepse ajo nuk mund te preket, por eshte per qellim te nxiret ne shesh vepra e shemtuar dhe kryeneçe e hebrenjve, te cilet kerkojne te ndryshojne fjalen e Zotit, por ata nuk mund ta bejne ate, sepse fjala e Zotit nuk eshte thjesht nje pllake me shkrime, e cila mund te ndryshohet, por Zoti flet kur te doje dhe kujt te doje prej roberve te Tij dhe i thote fjalet e Tij dhe ato mbesin mes njerezve dhe ruhen nga Vete Zoti, deri ne diten e Kiametit (Apokalipsit).
  Kurani: Libri i shenjte i muslimaneve, te cilin Zoti ia shpalli te derguarit te Tij te fundit, Muhamedit, nepermjet engjellit Xhibril (Gebrael) ashtu si edhe te derguarve te tjere para tij. Bashke me Kuranin, Zoti i shpalli Muhamedit edhe sqarimin e Kuranit me fjalen dhe vepren profetike (tradita profetike, hadithi).
  Ne Kuran perfshihen te gjitha fjalet e meparshme qe Zoti u kishte shpallur profeteve te Tij, qofte Abrahamit, Moisiut, Davidit apo Mesihut, etj.
  Kurani erdhi per te vertetuar profetet e derguar nga Zoti para Muhamedit, dhe per te vertetuar gjithashtu Librat e shpallur nga Zoti para Kuranit, por duke sqaruar shtremberimet qe bijte e Israilit (hebrenjte) kishin bere ne librat e shenjte si dhe duke nxjerre ne pah ato pjese qe ata i mbanin fshehur nga librat e shenjte dhe nuk ua tregonin njerezve te thjeshte e te paditur. Ketu behet fjale per dijetaret dhe prijesit fetare te hebrenjve, jo per popullin e paditur.
  Meqenese Kurani do te ishte Libri i fundit i shpallur nga Zoti, ai duhet te ishte i plote, i sqaruar mire nga tradita profetike dhe i ruajtur mire nga shtremberimet apo nga humbja, keshtu qe Zoti urdheroi qe ai te ruhej me dy menyra te sigurta, qe edhe nese cenohej njera, tjetra do e kapte menjehere cenimin: se pari me ane te mesimit permendesh te tij ne gjokse nga muslimanet, dhe menyra e dyte ishte ajo e shkrimit ne leter. Muslimanet e percollen Kuranin nga brezi ne brez gojarisht dhe me shkrim, pa ndryshuar asnje germe, ashtu sic e kishte shpallur Zoti Fjalen e Tij. Edhe nese ne kohen e sotme te modernizuar ndodh qe ne ndonje botim te Kuranit te behet ndonje gabim shtypi apo i qellimshem, ai kapet menjehere nga muslimanet, sepse ata e krahasojne te shkruaren me ate qe kane mesuar gojarisht dhe qe e kane degjuar nga mesuesit e tyre brez pas brezi.
  Nese e lexon Kuranin, e dallon lehte se ai nuk eshte fjale e njerezve dhe as tregim i ndokujt, qofte edhe profet, por eshte fjale e drejtperdrejte e Zotit. Kjo verehet qe nga ndertimi i fjalive dhe gjuha e perdorur ne te. Ne kohen kur u shpall Kurani, arabet kishin perparuar ne dicka qe nuk e kishin popujt e tjere, ne gjuhe dhe oratori. Ata ishin te forte ne gjuhe dhe ne poezi e proze. Kurse Muhamedi vete ishte analfabet, qe nuk dinte te shkruante e te lexonte, dhe me kete Zoti donte edhe t’i sfidonte oratoret arabe te asaj kohe, te cileve u kerkoi qe te krijonin nje veper te shkurter ne proze ose poezi, qe te ishte si Kurani, por ata u dorezuan dhe keshtu pranuan Islamin dhe ndoqen Muhamedin, edhe pse jo menjehere, sepse ne fillim e akuzuan sikur ishte magjistar, sepse e dinin se ai kishte qene analfabet. Zoti zgjodhi pikerisht gjuhen arabe per te ruajtur fjalen e Tij, sepse ai i ka krijuar gjuhet dhe e di se kush eshte me e mira dhe me domethenesja prej tyre, qe me ane te ciles mund te percillet fjala e Zotit, pa i ndryshuar kuptimin apo tekstin. Keshtu i dergonte Zoti profetet e Tij, duke u dhene mrekulli dhe prova qe u pershtateshin dijes apo gjendjes se popujve te tyre. Per shembull: Ne kohen e Moisiut ishin perhapur shume magjistaret, keshtu qe Zoti i dha atij mrekulli te shumta qe nuk ishin magji por qe e sfidonin magjine e magjistareve me te medhenje te asaj kohe, madje shume prej tyre e besuan Moisiun dhe Zotin e tij pasi i pane ato mrekulli, sepse e dinin se ato nuk ishin magji dhe se njeriu nuk mund t’i bente kurre, por ishin nga Zoti. Po keshtu ne kohen e Mesihut (Jezusit) ishte perhapur mjekesia, dhe ishte pikerisht koha e lulezimit te mjekesise se lashte greke. Dhe keshtu, Zoti i dha Mesihut mrekulli qe kishin te benin me mjekesine, sic eshte sherimi i lebrozit, kthimi i shikimit te te verberit dhe deri te ringjallja e te vdekurit me lejen e Zotit, gje me te cilen ai i sfidoi mjeket me te medhenj te kohes, dhe kjo vertetonte se ai ishte i derguari i Zotit. Kurse fjala qe thone disa te krishtere se Mesihu ishte vete Zoti, eshte nje turp i madh, nje absurditet, nje fjale e pabazuar ne dije, as ne logjike dhe as ne ndonje shkrim te shenjte. Si mund ta kufizojne Zotin e Madh ne nje krijese te Tij prej mishi i gjaku?! A e njohin ata Zotin apo jo? Zoti zoteron gjithcka qe gjendet ne qiej e ne toke, dhe nese deshiron dicka, mjafton te thote “Behu!” dhe ajo menjehere behet. Si mund te imagjinojne gjera te tilla, te cilat as djalli nuk i thote dhe nuk i imagjinon, sepse ai ne fakt e njeh me mire Zotin se ata, dhe me vetedije e ka thyer urdhrin e Zotit dhe eshte larguar nga meshira e Tij, i mallkuar.
  Zoti flet shume ashper kunder hebrenjve ne Kuran, ashtu si edhe ne Bibel, dhe me bute kunder te krishtereve. Me poshte po sjell disa vargje nga Kurani, qe flasin pikerisht per ithtaret e Librave qe u shpallen para Kuranit, hebrenjte dhe te krishteret, pa dashur qe t’ju bezdis apo t’ju imponoj diçka, sepse ky eshte nje diskutim i hapur dhe ju mund te thoni mendimin dhe besimin tuaj gjithashtu.
  Zoti i Madheruar, ne suren El Maide: 12-19, thote:
  “12. Allahu u pati marrë besën bijve të Israilit, dhe prej tyre dërguam dymbëdhjetë mbikëqyrës.[20] Allahu u tha atyre[21]: “Unë jam me ju![22] Në qoftë se do e kryeni namazin, do e jepni zekatin, do i besoni të dërguarit e Mi dhe do i ndihmoni ata[23], si dhe do i jepni Allahut hua të mirë[24], patjetër që Unë do t’jua shlyej gjynahet dhe do t’ju fut në kopshte, nëpër të cilët rrjedhin lumenj.[25] Por, kushdo që mohon prej jush pas kësaj, ai, domosdo, e ka humbur rrugën e drejtë.[26]
  13. Por, për shkak se ata e thyen besën e tyre, Ne i mallkuam dhe ua ngurtësuam zemrat.[27] Ata shtrembërojnë fjalët nga konteksti i tyre[28] dhe një pjesë të mirë të atyre që u thuheshin e kanë harruar.[29] Ti (Muhamed) vazhdimisht do ta vëresh pabesinë e tyre, përveç një pakice prej tyre;[30] por fali ata dhe mos ua vë re, sepse vërtet, Allahu i do bamirësit.[31]
  14. Edhe prej atyre që thanë: “Ne jemi përkrahës (të Isait)”[32], e morëm besën, por edhe ata harruan një pjesë të mirë të atyre që u thuheshin (në Libër),[33] kështu që Ne futëm armiqësinë dhe urrejtjen mes tyre deri në Ditën e Kiametit,[34] dhe patjetër që Allahu do t’i njoftojë ata për veprat që kanë bërë.[35]
  15. O ithtarët e Librit (hebrenjte dhe te krishteret)! Juve ju ka ardhur i Dërguari Ynë (Muhamedi), i cili ju sqaron shumë gjëra që ju i fshinit prej Librit dhe ju fal shumë gjëra të tjera. Juve ju ka ardhur prej Allahut dritë (Muhamedi) dhe Libër i qartë (Kurani).
  16. Me anë të tij Allahu udhëzon të gjithë ata që ndjekin pëlqimin e Tij, drejt rrugëve të paqes, i nxjerr ata nga errësira në dritë me Vullnetin e Tij dhe i udhëzon në Rrugën e Drejtë.
  17. Pa dyshim, kanë mohuar ata që thonë: “Allahu është Mesihu, i biri i Merjemes!” Thuaj: “Kush mund ta pengojë Allahun, nëse Ai dëshiron ta zhdukë Mesihun, të birin e Merjemes dhe nënën e tij, si dhe gjithçka që gjendet në Tokë?” Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve, i Tokës dhe i çdo gjëje që gjendet midis tyre. Ai krijon çfarë të dojë. Allahu është i Plotfuqishëm për çdo gjë.
  18. Hebrenjtë dhe të krishterët thonë: “Ne jemi bijtë e Allahut dhe të dashurit e Tij”. Thuaju: “Atëherë, përse Ai ju dënon për gjynahet tuaja? Përkundrazi, ju jeni njerëz nga ata që Ai ka krijuar. Ai fal kë të dojë dhe dënon kë të dojë. Vetëm Allahut i përket sundimi i qiejve, i Tokës dhe i çdo gjëje që gjendet midis tyre. Dhe vetëm tek Ai është kthimi.
  19. O ithtarët e Librit! Ju ka ardhur i Dërguari Ynë (Muhamedi), që jua qartëson gjërat pas ndërprerjes së (vargut të) të dërguarve, që të mos thoni (kur të dënoheni), se nuk na ka ardhur asnjë që sjell lajme të mira e as ndonjë paralajmërues. Ja, ju erdhi ai që sjell lajme të mira dhe paralajmërime. Allahu është i Plotfuqishëm për çdo gjë.”
  Numrat e fusnotave duket sikur jane te ngaterruara, por mjafton te klikoni mbi nje numer dhe do te kaloni ne fusnoten qe i perket atij. Fusnotat jane sqarime dhe komentime te Kuranit, ne menyre qe te kuptohet me lehte nga njerezit e thjeshte dhe me njohuri te kufizuara rreth fese.
  Jeni te mirepritur per çdo sqarim, pyetje apo diskutim qe mund te keni rreth ketyre qe u thane me siper, ose per cdo çeshtje tjeter qe te deshironi. Eshte e vertete se per mua, keto qe i them jane bindje, te verteta, te padiskutueshme, por per ju apo per njerez te tjere mund te jene ceshtje te diskutueshme, te cilat duhet te studiohen apo te meditohet rreth tyre dhe vertetesise se tyre, sipas fakteve dhe dijes, logjikes se shendoshe dhe paanesise.
  Pra, dera eshte e hapur per cdokend qe kerkon te dije dhe te mesoje apo t’i sqarohen gjera qe i ka te paqarta ne lidhje me fene, ose edhe me gjera te tjera nga jeta e perditshme, duke pasur parasysh qe sic e thame, edhe pse per ne mund te jene te padiskutueshme, per palen tjeter mund te jene te diskutueshme, deri sa te sqarohen dhe te binden per njeren apo tjetren.
  Kjo ne lidhje me ceshtjet fetare, kurse per ato te jetes se perditshme materiale apo te mjekesise, sigurisht qe jane ceshtje te diskutueshme per te gjitha palet, dhe jane ceshtje ne kerkim e siper, edhe pse per shume gjera mund te arrihet bindja se jane ashtu dhe jo thjesht teori te pavertetuara, pervec nese ndonje ceshtje e tille permendet ne Tekstet e Shenjta, atehere ajo eshte e vertete e padiskutueshme, se paku per ate qe i beson ato tekste si Hyjnore.
  ____________________________________
  [1] Allahu e ka ndaluar ngrënien e mishit të kafshës së ngordhur, kafshës së cilës i ka dalë shpirti pa u therur dhe që nuk i ka dalë gjaku bashkë me daljen e shpirtit. Por karkaleci dhe peshku janë përjashtuar nga ky gjykim, dhe janë lejuar të hahen, siç ka ardhur një gjë e tillë në hadithet e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!).
  [2] Gjaku i derdhur i kafshës është i ndaluar. Padyshim se ai përmban sëmundje e dëme për njeriun, të cilat Allahu i di më së miri, ndaj edhe e ka ndaluar atë me Dijen dhe Urtësinë e Tij.
  [3] Të butë dhe të egër, që të dy janë të ndaluar të hahen, dhe nuk është e vërtetë ajo që pretendojnë Ithtarët e Librave të mëparshëm prej hebrenjve dhe të krishterëve, se Allahu ua ka lejuar atyre ngrënien e mishit të derrit, prandaj edhe e ka theksuar këtu. Mishi i derrit është nga gjërat e ndyta, të këqija e të dëmshme, të cilat Allahu i ka ndaluar për besimtarët.
  [4] D.m.th. që është therur në emër të idhujve, apo njerëzve të mirë, yjeve, etj, gjë e cila është shokvënie Allahut (shirk).
  [5] Me lak apo me dorë duke i shtrënguar fytin deri sa të ngordhë. Nuk lejohet të hahet sepse nuk i ka dalë gjaku bashkë me shpirtin.
  [6] Me shkop, gurë apo diçka tjetër të rëndë, që nuk e çan por e shëmb. As kësaj nuk i del gjaku me daljen e shpirtit, prandaj nuk lejohet.
  [7] Nëse kafsha ngordh nga kafshimi i egërsirave, ajo nuk lejohet të hahet. Këtu pëfshihen edhe kafshët apo zogjtë e gjyetisë.
  [8] Nëse kafsha që i ballafaqohet ngordhjes, theret para se të ngordhë, atëherë lejohet të hahet.
  [9] Apo për idhuj dhe në emër të tyre. Thuhet gjithashtu se mund të jenë për qëllim therja e kurbaneve mbi disa gurë të caktuar dhe lyerja e tyre me gjakun e kurbaneve si madhërim për ata gurë.
  [10] Në kohën e injorancës paraislamike, kur dikush donte të ndërmerrte një udhëtim apo një luftë, a diçka tjetër, hidhte short me disa kupa të posaçme, ku në njërën prej të cilave shkruhej “bëje”, në një tjetër “mos e bëj” dhe një e tretë ishte pa shënim në të. Nëse i qëllonte kupa ku shkruhej “bëje”, ata vazhdonin atë që kishin ndërmarrë, e në të kundërt, jo. Ky lloj falli apo shorti u ndalua sepse ai u bë sikur të ishte ndarësi i fatit të tyre. Në vend të këtij shorti, Allahu i mësoi të Dërguarit të Tij namazin dhe lutjen e quajtur “Istihara”, dhe i dërguari ua mësoi atë besimtarëve, për t’ju lutur Allahut që t’ju japë zgjidhjen më të mirë në një çështje të caktuar para se ata ta ndërmarrin atë.
  [11] Të gjitha ndalesat që u përmendën më sipër janë dalje nga bindja ndaj Allahut në bindjen ndaj djallit.
  [12] Këto ajete iu shpallën të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!), në ditën e Arafatit, në vitin kur ai bëri haxhin për herë të fundit në jetën e tij.
  [13] Mohuesit dhe idhujtarët i humbën të gjitha shpresat që kishin për t’i kthyer muslimanët nga feja e tyre në idhujtari e mohim të fesë së Allahut. Këtë vit, në të cilin i Dërguari i Allahut bëri haxhin e tij të lamtumirës, asnjë idhujtar nuk bëri haxh dhe asnjë i zhveshur nuk bëri tavaf rreth Kabes, ashtu si bënin më parë.
  [14] Mos ju trembni idhujtarëve dhe mohuesve të Islamit, o besimtarë, sepse ata nuk mund të triumfojnë mbi ju, por të më keni frikën vetëm Mua, që të mos kundërshtoni urdhrin Tim dhe të mos tejkaloni kufijtë e Mi, përndryshe do të meritoni dënimin Tim.
  [15] Urdhrat dhe ndalesat, hallallin dhe haramin, bazat dhe degët, dhe çdo gjë që ju nevojitet në fenë dhe në të gjitha lëmitë e jetës suaj, në dynja dhe në botën tjetër; të gjitha këto jua kam sqaruar në Kuran dhe në Sunetin (traditën) e të Dërguarit Tim. Prej këtu, kushdo që pretendon se njeriu ka nevojë të mësojë filozofinë apo shkenca të tjera për të njohur gjërat që lidhen me besimin dhe me ligjet e Allahut, ai është injorant dhe i gabuar në pretendimin e tij, sepse ai pretendon që feja nuk plotësohet veçse me atë që thotë ai, dhe kjo është prej padrejtësisë dhe përgënjeshtrimit më të madh ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!).
  [16]E zgjodha Islamin si fenë tuaj dhe ju zgjodha ju që të jeni ithtarët e tij, prandaj praktikojeni atë plotësisht në mënyrë që kështu të falënderoni Zotin tuaj për të gjitha mirësitë e Tij ndaj jush, më e madhja e të cilave, ajo që Ai jua zgjodhi Islamin si fenë tuaj, jua plotësoi atë me zbritjen e Kuranit dhe të Dërguarit të Tij të fundit, dhe ju bëri muslimanë. Islami është feja e të gjithë të Dërguarve të Allahut, por me dërgimin e Muhamedit ai u plotësua përfundimisht, dhe përveç plotësimit, ai pastroi pluhurin dhe sqaroi devijimin që i ishte bërë atij nga ithtarët e Librave të mëparshëm prej hebrenjve dhe të krishterëve.
  [17] Dhe ha diçka prej atyre që u ndaluan më sipër.
  [18] Pa pasur për qëllim të shkelë ndalesat e Allahut.
  [19] Ia mbulon këtë gjynah këtij personi të detyruar në këtë rast, ia fal atij atë dhe nuk e dënon për të në botën tjetër, sepse Allahu është Mëshirëplotë dhe nga mëshira e Tij, Ai e ka lejuar ngrënien e të ndaluarave kur të kanoset vdekja nga uria.
  [20] Allahu u pati marrë besën hebrenjve prej bijve të Israilit (Jakubit, alejhis selam), se ata do t’i bindeshin Atij, do t’i besonin të gjithë të Dërguarit e Tij dhe do t’i ndiqnin ata, siç thuhet edhe në vazhdim të ajetit. Dhe për t’i kujtuar vazhdimisht me këtë besë, Allahu u caktoi atyre 12 mbikëqyrës e përfaqësues, që t’i shtynin në zbatimin e asaj që ishin urdhëruar dhe që të ishin dëshmitarë kundër tyre. Dijetarët e Tefsirit përmendin këtu disa transmetime ku thuhet se në kohën kur Allahu urdhëroi Musën (alejhis selam) të shkonte bashkë me popullin e vet në tokën e shenjtë, e cila banohej nga tiranët, i tha atij: “Shko atje dhe lufto armiqtë që gjenden në të. Zgjidh 12 përfaqësues nga populli yt, nga çdo fis nga një përfaqësues, me qëllim që të jetë garantues se fisi i tij do e përmbushte atë që urdhërohej.”
  [21] Mbikëqyrësve dhe të gjithë bijve të Israilit.
  [22] Unë jam me ju, me ndihmën dhe me përkrahjen Time kundër armikut tuaj dhe armikut Tim, që ju urdhërova t’i luftoni, nëse ju e përmbushni besën që më keni dhënë.
  [23] Të gjithë të Dërguarit e Allahut pa përjashtim, mes të cilëve edhe vulën e tyre, Muhamedin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi të gjithë të dërguarit e Allahut!). Allahu i urdhëron ata që t’i besojnë të gjithë të dërguarit e Tij dhe gjithçka me të cilën ata kanë ardhur nga Allahu, t’i madhërojnë ata, t’i respektojnë, tu binden atyre dhe t’i ndihmojnë ata me të gjitha mundësitë, me pasuritë dhe me jetët e tyre.
  [24] Jepni lëmoshë në mënyrë vullnetare nga pasuria e pastër dhe e lejuar, vetëm për Hir të Allahut dhe duke shpresuar shpërblimin e Tij. E kemi sqaruar më parë, në ajetin 245, të sures el Bekare, domethënien e “Huasë së mirë” dhe thamë se ajo është shpenzimi nga pasuria e pastër dhe e lejuar me të cilën kërkohet të arrihet kënaqësia e Allahut të Madhëruar, duke e shpenzuar atë në rrugë të hajrit, dhe se askush që ka logjikë nuk thotë se Allahu ka nevojë për hua nga njerëzit, ashtu siç thanë hebrenjtë, sepse çdo gjë që ekziston është pronë e Allahut. Këtu mund të përfshihet edhe ndalesa nga borxhi me kamatë, gjë me të cilën u dalluan dhe dallohen sot hebrenjtë, duke i hapur luftë Allahut dhe duke e çuar njerëzimin në kriza ekonomike për shkak të përlyrjes së tyre me kamatën. Allahu i urdhëron bijtë e Israilit dhe pasardhësit e tyre që të japin zekatin e detyruar, lëmoshë vullnetare dhe borxh pa kamatë, dhe padyshim se në dhënien e borxhit pa kamatë ka shpërblim tek Allahu i Madhëruar.
  [25] Në qoftë se ata do e përmbushnin besën e dhënë Allahut, duke i zbatuar këto që u përmendën më sipër, Allahu do ia falte dhe do ia shlyente gjynahet atyre, duke mos i ndëshkuar për to, dhe do i fuste në kopshtet e xhenetit, ku do jetonin përgjithmonë, dhe Allahu nuk e thyen premtimin e Vet, por janë ata që e thyen besën e tyre që i dhanë Allahut, megjithëse secili është peng e veprës së vetë dhe përderisa vazhdon të jetë i gjallë në këtë botë, e ka mundësinë para vetes që të pendohet tek Allahu dhe t’i kthehet besës së dhënë Atij, duke besuar Allahun dhe të gjithë të dërguarit e Tij, mes të cilëve edhe Muhamedin padyshim. Pra, të pranonte Islamin dhe gjithçka me të cilën Muhamedi ka ardhur nga Allahu.
  [26] Kushdo prej hebrenjve që e mohon besën e dhënë Allahut për besimin e Tij dhe të dërguarve të Tij, si dhe për bindjen ndaj urdhrave të Tij dhe të dërguarve të Tij, gjë për të cilën ata do të kishin shpërblim të madh te Allahu, ashtu si u ka premtuar Allahu besimtarëve të Tij, padyshim se ata e kanë humbur rrugën e drejtë me vetëdije të plotë, kështu që do të marrin ndëshkimin e merituar. Dhe ashtu ndodhi, siç e vërteton ajeti në vazhdim.
  [27] Por bijtë e Israilit dhe pasardhësit e tyre prej hebrenjve, e thyen besën e dhënë Allahut, dhe si rezultat merituan ndëshkimin e Tij; Allahu i mallkoi ata, i nxori dhe i largoi nga mëshira e Tij, i ngurtësoi zemrat dhe i ashpërsoi ato duke i bërë që të mos u bëjnë dobi këshillat, paralajmërimet dhe provat e Allahut; sa që nuk ka gjë që t’i bëjë për vete apo që t’i frikësojë nga dënimi i Allahut, e ky është ndëshkimi më i madh që mund t’i bëhet njeriut në këtë botë; të ketë një zemër të tillë, që nga udhëzimi dhe e mira të mos nxjerrë e përfitojë veçse të keqen. Dhe padyshim që në një zemër të tillë nuk ekziston pikë mëshire për krijesat e Allahut, gjë te cilën e shohim qartë në veprat dhe fjalët e hebrenjve, në çdo kohë e vend, prandaj edhe njerëzit që i njohin dhe që i kanë pasur pranë, nuk duan t’i kenë në shtetin e tyre, madje as në kontinentin e tyre, sepse ata nuk kanë zemër njeriu por janë zemërgurë, që mendojnë vetëm për vete në llogari të gjithë njerëzve apo krijesave të tjera.
  [28] Ndryshojnë fjalët ose kuptimin dhe interpretimin e teksteve të Teuratit, ose të dyja këto së bashku.
  [29] Ata harruan dhe humbën një pjesë të asaj që Allahu i shpalli Musës (alejhis selam) në Teurat (Dhiata e Vjetër), si ndëshkim për ta. Por kjo ka edhe kuptimin figurativ, me kuptimin se harruan besimin dhe zbatimin e një pjesë të mirë të asaj që thuhej në Teurat, dhe këtu përfshihet edhe mohimi i disa të dërguarve të Allahut që erdhën pas Musës (alejhis selam), siç është Isai dhe profeti ynë, Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te gjithë të dërguarit e Allahut!).
  [30] Hebrenjtë janë të pabesë dhe kjo është cilësi e tyre e pandarë, me përjashtim të ndonjë pakice që udhëzon Allahu me mëshirën e Tij, për shkak se ata e përmbushin besën e tyre të dhënë Allahut, duke besuar Muhamedin dhe të gjithë të dërguarit e Allahut, dhe duke hyrë në Islam të nënshtruar ndaj Allahut.
  [31] Përderisa i njohe se cilët janë hebrenjtë, nuk ke pse të habitesh për veprat dhe pabesinë e tyre ndaj teje kur tentuan të vrasin, o Muhamed, prandaj falja kësaj rradhe dhe mos i ndëshko për pabesinë e tyre ndaj teje, sepse falja është bamirësi dhe Allahu i do bamirësit. Dijetarët janë ndarë në dy mendime në lidhje me abrogimin apo jo të këtij gjykimi, por mund të thuhet se të dyja qëndrimet lejohen dhe të pabesët mund të ndëshkohen ose të falen, si të shihet më e përshtatshme dhe më e dobishme, duke parë në të ardhmen, e Allahu është i Gjithëdijshmi, i Urti.
  [32] Edhe prej atyre që thanë se janë përkrahës dhe pasues të Isait (alejhis selam), apo të krishterë, Allahu mori besën, ashtu si edhe prej bijve të Israilit, apo hebrenjve prej tyre.
  [33] Në Inxhil (Dhiata e re), pra harruan një pjesë të mirë të tij, si dhe harruan të vepronin sipas asaj që thuhej në të, duke ndjekur kështu rrugën e popullit të humbur prej hebrenjve, në thyerjen e besës së dhënë Allahut dhe në mohimin e të dërguarve të Tij, siç bënë me mohimin e të dërguarit të fundit të Allahut, Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi të gjithë të dërguarit e Allahut!), megjithëse e kishin të shënuar në Librin e tyre.
  [34] Përderisa ata e thyen besën e dhënë Allahut, patjetër që merituan ndëshkimin e Tij për thyerjen e besës; Allahu nxiti armiqësinë dhe urrejtjen mes tyre. Këtu përfshihet edhe ndarja e tyre në grupe të ndryshme në lidhje me çështjen e Isait (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) dhe çështje të tjera që lidhen me besimin dhe bindjet. Megjithatë, ndëshkimi i tyre nuk ishte si ai i hebrenjve me mallkim dhe ngurtësim të zemrës, prandaj edhe numri i atyre që kthehen përsëri tek besa e dhënë Allahut duke pranuar Islamin, prej të krishterëve, ka qenë dhe do të vazhdojë gjithnjë e në rritje, me mirësinë dhe mëshirën e Allahut që ua mundëson atyre që kërkojnë vërtet të vërtetën dhe pëlqimin e Zotit të tyre. Do ta shohim në ajetin 82 të kësaj sureje, se Allahu dëshmon se të krishterët janë më të afërt me muslimanët se sa hebrenjtë dhe të gjithë idhujtarët.
  [35] Allahu i ka regjistruar të gjitha veprat që ata kanë bërë në dynja dhe do t’ua tregojë në Ditën e Gjykimit, që të jenë edhe vetë dëshmitarë kundër vetvetes, pastaj do i japë ndëshkimin e merituar në zjarrin e Xhehenemit. Ky është përfundimi nëse vazhdon në thyerjen e besës së dhënë Allahut dhe nuk pendohesh e nuk kthehesh tek Ai, por nëse pendohesh dhe kthehesh tek Allahu me sinqeritet, Atëherë Allahu është Falës i Madh dhe e pranon pendimin e robërve të Tij. Përderisa vazhdon të jesh i gjallë në tokë, nuk është kurrë vonë që të pendohesh dhe të kthehesh në besën e dhënë Allahut: t’i besosh Atij dhe të gjithë të dërguarve dhe Librave të Tij, të cilët janë vulosur me Muhamedin dhe me Kuranin, dhe çdo gjë që Allahu e ka shpallur në Librat e mëparshëm e gjen në Kuran dhe Traditën profetike të Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!).

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 167) Agim / Zvicër / 10-02-2010
  Es-Selamu Alejkum. Kisha dasht me dit se si ti përgjigjemi kafirave kur ata na thonë neve se Pejgamberi Alejhi Selam u ka martuar me një fëmije 6 vjeq kurse Resuli Alejhi Selam kishte 52 vjet dhe kështu ata po na akuzojn Pejgamberin Alejhi Selam me pedofilizëm. Dhe na spjegoni pak se për qfar qëllimi ka dashur All-llahu që Pejgamberi Alejhi Selam ta martonte Aishen radi`All-llahu anha në ate moshë të re?

  Përgjigje / 11-02-2010
  Ue alejkumu selam ue rahmetullah! Çeshtja ne fjale eshte disi delikate per arsye se kemi te bejme me dy botekuptime te ndryshme te dy apo me shume popujve te ndryshem, si dhe me ligjet dhe dispozitat e Islamit te percaktuara nga Allahu i Madheruar per te gjithe njerezimin, dhe jo vetem per nje popull te caktuar. Problemi nuk qendron se si t’i pergjigjemi jomuslimaneve ne lidhje me kete çeshtje, gje e cila eshte e pallogaritshme, pasi qe sido qe t’u pergjigjesh, asgje nuk do te ndryshoje tek ata, sepse qellimi i tyre eshte akuzimi i Islamit se ai nuk eshte fe e Zotit, keshtu qe kjo nuk na intereson shume per momentin, perveç kur kemi per qellim ftesen e tyre ne Islam. Por problemi qendron pike se pari ne kuptimin dhe perceptimin e ligjeve te Allahut ne lidhje me kete çeshtje dhe bindjen se ligji i Allahut eshte me i mire se çdo ligj tjeter i vendosur nga njerezit. Nese muslimani e kupton mire kete çeshtje, bindet per vertetesine e saj dhe se ky ligj eshte me i miri per njerezit, atehere qetesohet vete se pari dhe pastaj mund t’i pergjigjet jomuslimaneve duke u perpjekur edhe qe t’i ftoje ata ne Islam. Sqarimi i kesaj çeshtje eshte si vijon, e Allahu e ka ne dore suksesin:
  Se pari, duhet te dihet se Islami e ka lejuar fejesen e vajzes se vogel (lidhjen e aktit martesor), por martesen me te dhe kryerjen e marredhenieve bashkeshortore e ka kushtezuar me mbushjen e moshes se pubertitetit, mundesise fizike per kryerjen e marredhenieve intime, si dhe me pranimin e saj te kesaj martese kur te kuptoje se ç’eshte martesa. Por duhet te dihet gjithashtu se te drejten per kete lloj martese e ka vetem babai i vajzes, dhe asnje pergjegjes ligjor tjeter i saj, dhe babait i lejohet kjo gje duke pare vetem te miren e vajzes se tij dhe duke i marre lejen asaj ne kohen kur behet gati per martese dhe per te shkuar te burri, e nese ajo refuzon, nuk i lejohet babait qe ta dergoje me force, dhe megjithese shume dijetare ia kane lejuar kete gje babait te vajzes perderisa vendimi i tij eshte ne te mire te vajzes dhe burri qe i ka zgjedhur vajzes eshte i pershtatshem per te, por me e sakta eshte qe nuk lejohet detyrimi i saj per martese. Kete ka zgjedhur edhe shejh Iben Uthejmin, ne librin “Esh sherh el mumti ala Zadil Mustekni”, 12/54-60. Pra, per keto martesa Islami ka vendosur kushte te caktuara pa permbushjen e te cilave, nuk lejohet te behen. Argument per lejimin e lidhjes se aktit te marteses me vajze te vogel, dhe kemi per qellim me aktin e marteses: kerkimin e dores se vajzes per martese tek babai i saj dhe dhenien e pelqimit te tij, ne prani te dy deshmitareve; procedure e cila mund te njihet me shume si fejese ne vendet tona, dhe perderisa eshte keshtu, ajo mund te behet edhe duke qene se vajza eshte e vogel, por qe martesa perfundimtare dhe shkuarja tek burri dhe kryerja e marredhenieve bashkeshortore me te nuk mund te behet vetem se pas pranimit te vajzes dhe lejes se saj kur ajo te mbushe moshen e pjekurise seksuale dhe ta dije se ç’eshte martesa, pra argument per lidhjen e aktit te kesaj martese eshte Fjala e Allahut te Madheruar: “Nëse dyshoni për ato gra tuajat, të cilave u janë ndërprerë zakonet, dijeni se koha e tyre e pritjes është tre muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet. Kurse, për gratë shtatzëna, afati i tyre është deri në lindjen e fëmijës. Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’ia lehtësojë çështjen.” [Et Talak, 4]. Ajeti flet per periudhen e pritjes qe duhet te qendrojne grate e divorcuara deri sa te mund te martohen me burre tjeter, periudhe e cila per grate qe kane te permuajshme te rregullta eshte 3 perioda, kurse per ato qe u jane nderprere zakonet per shkak te moshes se madhe, apo per ato qe nuk u kane ardhur ende zakonet per shkak te moshes se vogel, periudha e pritjes eshte 3 muaj. Perderisa flitet per divorc para se te vijne zakonet, do te thote qe ka pasur martese qe ne kete moshe, por nuk ka pasur kryerje te marredhenieve intime bashkeshortore.
  Po keshtu, eshte vertetuar nga argumentet e sakta, te percjella dhe te transmetuara ne librat e Hadithit, ne mesin e te cileve edhe dy librat e Sakte te Hadithit: Sahihu i Buhariut dhe ai i Muslimit, se i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) e nenshkroi me Ebu Bekrin aktin e marteses me Aishen (radiallahu anha), kur ajo i kishte 6 vjet, dhe u martua me te kur ajo i mbushi 9 vjet. Muslimani duhet ta dije pike se pari, se Profeti (salallahu alejhi ue selem) nuk vepronte asgje nga vetja e tij, por gjithcka e bente me urdher nga Allahu, e aq me teper martesat. Madje, shume gjera qe Allahu ja ka lejuar te derguarit te Tij ne lidhje me martesat, ia ka ndaluar njerezve te tjere te popullit musliman, per urtesi qe i di Allahu i Madheruar dhe jo me kot, dhe ne mund te perceptojme disa nga ato urtesi, por nuk na lejohet ne asnje menyre te kundershtojme gje prej atyre me te cilat Allahu e ka vecuar te derguarin e Tij, ndryshe do te beheshin mohues dhe kundershtues te Allahut dhe te derguarit te Tij, Allahu na ruajte! I Derguari i Allahut ishte udheheqesi i shtetit musliman dhe gjykatesi i tij, keshtu qe perkrah faktit se Allahu i lejoi atij gjera qe nuk ia kishte lejuar popullit te tij, njekohesisht ai kishte ne dore te vendoste dhe te vepronte si udheheqes i shtetit dhe gjykates i tij, ashtu siç e kane kete te drejte presidenti dhe gjykatat sot. Per shume ligje ne vendet jomuslimane, thuhet se gjykatesi ka te drejte te shkele nje ligj te caktuar nese sheh se ajo eshte me e mira per nje person te caktuar qe ka shkuar per gjykim. Gjykatesi ka te drejte te beje divorcet, martesat, etj. edhe nese mund te shkelet per shembull mosha e gruas qe eshte e caktuar me ligj, perderisa gjykatesi e sheh te arsyeshme martesen. Pra, i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) kishte te drejten absolute te vepronte ate qe e shihte me te sakte dhe me te mire per ymetin musliman, gje per te cilen pa dyshim qe ai ndihmohej nga shpallja qe i vinte nepermjet Xhibrilit (alejhis selam). Perveç kesaj, populli arab ne ate kohe, madje edhe sot e kesaj dite, nuk e quan turp martesen me vajze te vogel, por per kete ka kushte; siç eshte pelqimi i babait te vajzes dhe zgjedhja e tij, dhe e askujt tjeter nga pergjegjesit ligjor te vajzes ne mungese te babait, pra kjo eshte e drejte vetem e babait te vajzes, duke e analizuar çeshtjen nga te gjitha anet, sepse ka te beje me jeten e vajzes se tij per te cilen ai eshte pergjegjes dhe do te jape llogari para Allahut. Pra, babai i vajzes eshte ai qe vendos nese martesa e vajzes se tij te vogel eshte me e mire per te dhe qe nuk e demton jeten apo shendetin e saj, fizik dhe shpirteror. Ne çdo rast, nuk lejohet hyrja martesore (marredheniet seksuale) nese vajza me te cilen dikush mund te martohet nuk e ka arritur pubertitetin, dhe nuk e di se ç’eshte martesa, edhe pse lejohet lidhja e aktit te marteses, ashtu siç veproi Profeti (salallahu alejhi ue selem) me Aishen (radiallahu anha). Dhe ne çdo rast, i lejohet organeve kompetente te shtetit musliman qe te nderhyjne ne ndalesen e nje martese te tille, nese e shohin te demshme per vajzen dhe nese e shohin se babai i saj eshte i padrejte me te dhe nuk vepron ne interes te saj, por te tijin.
  Kurse pedofilia e botes perendimore eshte nje semundje epidemike e jomuslimaneve manjake te cilet jo vetem qe ia kane lejuar vetes kurverine dhe lidhjet jashtemartesore, por i shkelin te gjitha normat njerezore, duke abuzuar me te mitur nen moshen e pubertitetit, duke shkuar mashkull me mashkull dhe femer me femer, apo lloj-lloj veprash qe nuk meritojne te quhen as shtazore, sepse kafshet nuk i bejne kurre ato turpesi, ndytesi e vepra antinjerezore. Dhe me gjithe keto turpe e dalje nga normat njerezore, perseri guxojne qe me paturpesine me te madhe te zgjasin gjuhen kunder krijeses me te paster te Allahut, te zgjedhurit dhe te derguarit te Tij si meshire per te gjithe njerezimin, vulen e profeteve, zoteriun e te gjithe bijve te Ademit, Muhamedin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te dhe mbi familjen e tij te paster! Allahu i shkaterrofte edhe me keq nga çjane shkaterruar e katandisur!
  I Derguari i Allahut, Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) u martua perfundimisht me Aishen kur ajo i kishte mbushur 9 vjet dhe e kishte arritur pubertitetin, sepse siç dihet, ne zonat e nxehta, mosha e pubertitetit arrihet me shpejte se ne zonat e ftohta. Dhe te gjitha analizimet e babait te saj, Ebu Bekrit, ishin bere ne menyre te persosur per kete martese te begate, me nje vajze te re, e cila do te mesonte permendesh te gjitha fjalet dhe veprat e profetit, Kuranin dhe rregullat e fese, dhe do t’ua percillte ato brezit te ardhshem musliman, e ata brezit tjeter, e keshtu, deri sa te vinte feja deri tek ne. Kjo, sepse Islami u mbeshtet dhe zuri vend se pari ne gjokset e muslimaneve dhe ne mendjen e tyre, pastaj filloi te shkruhej e ato shkrime te shperndaheshin neper bote, ne menyre qe feja e Allahut te arrinte ne çdo vend. Jo sepse gjate jetes se Profetit nuk shkruhej asgje, por perkundrazi, shkruhej Kurani dhe Hadithi, por mbeshtetja kryesore ishte tek ajo e gjoksit dhe e mesimit permendesh. Keshtu qe, Aisha i duhej Islamit dhe muslimaneve per te mbajtur permendesh sa me shume dhe per ta percjelle dijen e saj tek brezi i ardhshem i muslimaneve, madje edhe tek brezi i vete asaj, sepse ajo dinte gjera qe nuk i dinin te tjeret, per shkak se si gruaja e Profetit qe ishte, ajo kishte pare dhe degjuar nga ai gjera qe nuk i kishte pare e degjuar askush tjeter nga shoket e tij. Babai i saj, Ebu Bekri, i kishte analizuar shume mire gjerat per te ardhmen e bijes se tij, sepse ai e martoi ate me te Derguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem), i cili nuk do i bente kurre padrejtesi apo ta demtomte ate, as fizikisht dhe as shpirterisht, sepse ai ishte Muhamedi, i derguari i Allahut si meshire per njerezimin, salallahu alejhi ue alihi ue selem! Madje martesa e vajzes se tij me te derguarin e Allahut ishte nje miresi e madhe per te dhe per vajzen e tij, nje miresi qe nuk kufizohej vetem ne jeten e kesaj bote, por qe vazhdon ne jeten e botes tjeter, ne pafundesi. A ka miresi me te madhe se kjo per Aishen (radiallahu anha!). Kush nuk do te deshironte qe t’ja jepte vajzen apo motren e tij te derguarit te Allahut, tek i cili askujt nuk i behet padrejtesi dhe tek i cili askush nuk demtohet as sa grimca?! A krahasohet kjo martese e Profetit (salallahu alejhi ue selem) me Aishen (radiallahu anha) edhe pse ajo ishte ne moshen 9 vjecare, me vepren e shemtuar e antinjerezore te pedofileve manjake e te mallkuar?! Allahu u thafte gjuhet atyre qe guxojne te nxjerrin nga goja fjale fyese apo cenuese, qofte edhe sa grimca, kunder te derguarit tone, vules se profeteve, te zgjedhurit te Allahut dhe te dashurit te Tij, Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 168) Anonim / 12-02-2010
  Message: Es-selamu alejkum
  Pyetja ime eshte kjo:
  Nese keni mundesi me mi dergu disa argument apo hadithe me zingjir transmetues : sepse une tash e kom kuptu shum mir sunnetin por jetoj ne nje vend ku shum po me sjellin presion mbi kok.
  E per ket arasye po me duhen keto argumente me zingjir transmetus qe tua shpjegoj hollsisht atinve qe po me bejne shum presion.
  Argumentet po me nevoiten per kto qeshtje :
  1) Ngritjen e tegbirave ne namaz
  2) Berjen e dhikrit mbas farzit
  3) Faljen e suneteve vetem nga dy rekate dhe faljen e tyre ne shtepi
  4) Faljen e namazit te vitrit ne dallim me namazin e akshamit
  5) Se ne diten e xhuma nuk ka sunet
  6) Per mbajtjen e duarve mbi kthiz
  7) Mbajtja e gishtit te gritur ne teshehud
  Gjithashtu po me nevoiten edhe argumentet e te vetquajetrve hanefi qofshin te dobt apo qofshin bidate psh:
  1) Mos ngritja e tegbirave ne namaz
  2) Berja e tesbive se bashku me imamin
  3) Falja e suneteve nga 4 dhe ne xhami
  4) Falja e namazit te vitrir ngjajshem me namazin e akshamit
  5) Qe ne diten e xhuma ka edhe sunnet
  6) Se duart duhen te mbahen nder kthiz
  7) Ngritjen e gishtit ne teshehud vetem ne rtastin kur e thua shahadetin
  All-llhu ju shperbleft per kete pune qe po beni
  All-llahu ju shperbleft me xhennetin firdeus.

  Përgjigje / 15-02-2010
  Pergjigjen e kesaj pyetje qe e kishim lene ta bente dikush vullnetar, e solli nje moter, Allahu ia shperblefte me te mira per angazhimin dhe perpjekjet!

  Luljeta / Gjermani
  Message: Selamun alejkum we rahmetullah…
  E pash tek pyetja nr.698 nga Anonim qe i kishte bere ca pyetje dhe qe donte argumente.
  Kete pyetje e bera tek nje forum islam dhe erdhen keto pergjegje :
  Pergjegjeja ne lidhje me Dhikrin pas namazit farz.
  Na ka treguar Is-hak b. Nasri, ketij Abdu-r-rezaku , ketij Ibnu Xhurejxhi,ketij Amri, se Ebu Ma,bedi, robi I iruar I Ibni Abasit, e ka informuar “qe ngritja e zerit gjate dhikrit ,kur ta kryej masa namazin e detyrueshem ,ka qen qysh ne kohen e Pejgamberit s.a.v.s
  Ibni Abasi gjithashtu,thote “ E di mire kur rrotulloheshim ,ngase ate (dhiker) e kam degjuar “
  (Transmeton Buhariu ,hadithi 841,tek sahih buhari 2)
  Transmetohet nga Ibni Abasi r.a I cili ka thene”E di qe namazi I Pejgamberit sallallahu alehi ue selam kryhej me tekbir(dhiker)
  (transmeton Buhariu ,Hadithi 842,Sahih Buhari 2 )
  Transmetohet nga Verr-rradi,qatibi(shkruesi) I Mugir b.Shubes,I cili thote :
  -Mugire b.Shu’be me ka diktuar letren per Muaviun qe Pejgamberi s.a.v.s pas gjdo namazi te detyrueshem , ne kohe te caktuar e ka shqiptuar “ Nuk ka Allah tjeter te Adhuruar perveq Allahut ,Ai nuk ka shoke, Atij I takon I tere pushteti dhe lavdimi dhe Ai per gjdo gje eshte I fuqishem
  -Zoti im , ate qe ia ke dhene dikujt , ate nuk mundet askush ta ndaloje , e as te jape ate qe ke ndaluar , e pasuria te pasurit nuk do ti sjell dobi te Ti , por veprat e mira.
  (Transmeton Buhariu, Hadithi 844, Sahih Buhariu 2)
  Na ka treguar Is-hak b. Nasri, ketij Abdu-r-rezaku , ketij Ibnu Xhurejxhi,ketij Amri, se Ebu Ma,bedi, robi I iruar I Ibni Abasit, e ka informuar “qe ngritja e zerit gjate dhikrit ,kur ta kryej masa namazin e detyrueshem ,ka qen qysh ne kohen e Pejgamberit s.a.v.s
  Ibni Abasi gjithashtu,thote “ E di mire kur rrotulloheshim ,ngase ate (dhiker) e kam degjuar “
  (Transmeton Buhariu ,hadithi 841,tek sahih buhari 2)
  Transmetohet nga Ibni Abasi r.a I cili ka thene”E di qe namazi I Pejgamberit s.a.v.s kryhej me tekbir(dhiker)
  (transmeton Buhariu ,Hadithi 842,Sahih Buhari 2 )
  Transmetohet nga Verr-rradi,qatibi(shkruesi) I Mugir b.Shubes,I cili thote :
  -Mugire b.Shu’be me ka diktuar letren per Muaviun qe Pejgamberi s.a.v.s pas gjdo namazi te detyrueshem , ne kohe te caktuar e ka shqiptuar “ Nuk ka Allah tjeter te Adhuruar perveq Allahut ,Ai nuk ka shoke, Atij I takon I tere pushteti dhe lavdimi dhe Ai per gjdo gje eshte I fuqishem
  -Zoti im , ate qe ia ke dhene dikujt , ate nuk mundet askush ta ndaloje , e as te jape ate qe ke ndaluar , e pasuria te pasurit nuk do ti sjell dobi te Ti , por veprat e mira.
  (Transmeton Buhariu, Hadithi 844, Sahih Buhariu 2)
  Argumente per mbatjen e gishtit ne teshehud:
  Shejkh Mukbil bin Hadi rahimehullah ka thene se per moslevizjen e gishtit jane 13 transmetime te pranueshme, kur per levizjen e gishtit ka ardhur vetem nje transmetim, dhe sipas Shejkh Mukbilit ky transmetim i vetem eshte Shadh (hadith i sakte i cili kundershton me tekstin e tij hadithet e tjere qe jane te sakte). Keshtu qe sipas Shejkhut (rahimehullah) ky hadith bie. Ndersa sipas Shejkhul-Albanit (rahimehullah) hadithi permban zijade (informacion) shtese qe nuk e kane 13 transmetimet e tjera, keshtu qe ai sben te hidhet poshte perderisa eshte i sakte.
  Ky eshte khilafi (kundershtimi) me i njohur sot. Por shumica e ulemave thone se gishti nuk duhet te levizet.
  Imam Neueui ka thene ne el-Mexhmu’ua (3/398): Mendimi i sakte – i cili eshte mendimi i qarte i shumices se dijetareve – eshte ai se nuk duhet te levizet gishti, dhe nese kjo ndodh ateher eshte mekruh, por qe sta prish namazin per shkak se eshte nje levizje e vogel….” Edhe Ibn Kudame el-Makdesi dhe Ibn Hazmi mbajne te njejtin mendim.
  Dhe pergjegjet qe i ka cek ky anonimi jan tek libri i Shejk Albanit (All-llahu e meshirofte!) “Forma e namazit”…aty mund te i gjen te gjitha keto pyetje dhe shum pyetje tjera qe kemi dobi per me i dit…
  Disa argumente lidhje me namazin sunnet qe falet ne shtepi:
  Ahmedi dhe Muslimi transmetojnë nga Xhabiri se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Nëse ndonjëri nga ju i fal namzet në xhami, atëherë ai duhet të falë një pjesë të namazeve në shtëpinë e tij, pasi Allahu ka bërë që namazet në shtëpinë e tij të jenë mbarësi (për të)”.
  Ahmnedi transmeton nga Umeri se Pejgambeti (a.s) ka thënë: “Namazi nafile i njeriut në shtëpinë e tij është dritë, kush dëshiron le ta ndriçojë shtëpinë e tij”.[Hadith Daif;Temamul Minneh]
  Abdullah ibn Umeri tregon se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Falini disa nga namzet në shtëpi dhe mos i ktheni shtëpitë tuaja në varre”.
  Ebu Daudi transmeton nga Zejd ibn Thabiti me transmetim të saktë se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Namazi i një personi në shtëpinë e tij është më i vlefshëm se namazi së xhaminë time, përjashtuar namazin farz”.[Hadith Sahih; Sahih Ebu Daud 1044]
  Këto hadithe dëshmojnë se është më e pëlqyer që namazet vullnetare të fallen në shtëpi, përderisa janë më të mira se ato që fallen në xhami.Neveviu thotë: “Profeti (a.s) i nxiste besimtarët ti falnin namazet vullnetare në shtëpi pasi ato janë më private dhe kështu mundësia për ti falur për syfaqësi është më e pakët dhe do të jetë më e pastër dhe larg të metave që e prishin një vepër të mire. Për më tepër kjo do të jetë një bekim për shtëpinë dhe engjëjt do të zbresin në të e shejtani do të largohet”.Ky hadith transmetohet nga Ahmedi dhe Ebu Daudi.
  Argumente per namazin e vitrit dhe dallimi nga namazi i akshamit:
  Namazi i Vitrit është sunet muekkede, namaz për të cilin ka nxitë Resulullahu sal-lallahu alejhi ue selem,. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, thotë se Resulullahu sal-lallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Allahu është tek dhe e do tekun.”
  Koha e namazit të vitrit fillon me përfundimin e namazit të jacisë dhe zgjatë deri në kohën e sabahut.
  Është e pëlqyer të nxitohet në faljen e vitrit në fillim të natës për atë i cili frikohet se nuk mund të ngrihet në fund të natës, kurse ai i cili mund të ngrihet në fund të natës, është e pëlqyer që të falet në atë kohë.
  Vitri ka më së paku një rekat e më së shumti 11 rekate, pra mund të falet 3, 5, 7, 9 rekate. Nëse e falë vitrin 3 rekate, atëherë preferohet të lexojë sipas këtij rendi: suren A’la; Kafirun dhe Ihlas, rekatë për rekatë.
  Namazi i vitrit dallon nga namazet tjera ngase në rekatin e fundit bëhet KUNUT.
  Namazi i vitrit është Vaxhib, që nënkupton se nuk mund të lihet sepse për të ka përgjegjësi, e nëse nuk është falur në kohën e duhur duhet falur Kaza. Nocioni vitër në kuptimin gjuhësor donë të thotë tek, pra e kundërta e çiftit. Pejgamberi a.s. në një hadith të regjistruar te Ebu Davudi dhe Termidhiu ka thënë: “O ithtarët e Kur’anit, falni vitrin, sepse vërtetë Allahu është Tek dhe e donë vitrin (namazin tek).” Koha e faljes së namazit të vitrit është pas faljes së namazit të jacisë deri në mëngjes, para namazit të sabahut. Kjo vërtetohet me hadithin që Pejgamberi a.s. ka thënë: “Vërtetë Allahu për ju ka shtuar një namaz, e ai është namazi i Vitrit, pra faleni mes namazit të jacisë dhe lindjes së mëngjesit.
  Namazi i vitrit ka tre reqate që falen me një selam, por duhet qëndruar ulur pas reqatit të dytë. Argument se namazi i vitrit është tre reqate është hadithi i Aishes r.a. e cila ka thënë: “I dërguari i Allahut s.a.v.s. falte vitrin tre reqate e nuk jepte selam vetëm se në reqatin e fundit.”[2] Dallimi mes namazit të Akshamit dhe vitrit fillimisht është në Hukm-dispozitë sepse namazi i akshamit është Farz, e vitri Vaxhib, pastaj ka dallim edhe në formën e faljes, e veçanërisht në reqatin e tretë.
  E sa i perket pyetjeve lidhje me argumente e hanefive eshte veshtir te gjejm,sepse ata cdo bidat qe e bejn e bejn ne emer te ebu Hanifes (Allahu e meshiroft) dhe nuk e di a kan kufi keto argumente te pa baza,keto mund te i gjen tek webet shqipe hanefi.

  Muhamedi / CH / 14-02-2010
  Message: Selamun Alejkum
  All-llahu ta shperblefte vella me te mira per pergjigjen qe ke dhene vellaut Agimit nga CH-ja. (Pyetja Nr. 695). Deshta ta perkujtoj nje hadith ne lidhje me kete:
  Edhe më tepër duhet shtuar kënaqësia nëse e dimë së martesa e Pejgamberit të All-llahut me Aishen ishte me zgjedhjen e All-llahut subhnehu ve teala ashtu siç e transmeton imam Buhariu dhe Muslimi nga Aisha (All-llahu qoftë i kënaqur me të) thotë: Më tha Pejgamebri i All-llahut: “Të kam parë në ëndërr dy herë, ku një njeri të barte në një petk mëndafshi dhe më thoshte: “Kjo është gruaja yte”, kur pashë se ti ishe në të dhe thashë: nëse është kjo prej All-llahut realizohet.”

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 169) Arian / Gjermani / 13-02-2010
  Message: Assalamu alejkum ue rahmetullah,
  shpresoj qe te jesh mire me shendet dhe iman, po munde me me keshillu se a mundet muslimani me ju pergjigj fteses (per te ngrene dreke) te ehlil kitab, kur femija e tij (14vjec) behet member i kishes evangjeliste? N.q.s jo si eshte menyra me e hijshme per Selefin per ta refuzuar ftesen?
  Allahu te ruajt, me te vertet jam shume i gezuar qe kam gjetur nje faqe Neti te tille, edhe me pelqen jasht mase metedologjia dhe menyra e shpjegimit te ceshtjeve, po kur je ne Hak Allahu ta lehteson edhe me shume. Te Dua fort per Hir te Allahut!

  Përgjigje / 15-02-2010
  Ue alejkumu selam ue rahmetullahi ue berekatuhu! Edhe ty te dashte Ai, per Hir te te Cilit ti me deshe! I lejohet muslimanit qe t’i pergjigjet fteses se kafirit, perderisa ftesa nuk eshte per ndonje feste te tyre fetare, dhe nuk ka lidhje nese biri apo babai i atij qe te fton eshte anetar i nje kishe apo i nje tjetre. Argument per kete eshte fakti se Pejgamberi yne, salallahu alejhi ue selem, i eshte pergjigjur fteses qe i kane bere hebrenjte per te ngrene tek ata, disa here nga disa hebrenj te ndryshem, madje ne njeren prej ketyre rasteve, i kane dhene mish te helmuar, Allahu i vrafte, dhe dikush prej sahabeve te tij vdiq prej tij.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 170) Anonim / Kosovë
  Message: Selam alejkum vella i nderuar Allahu te shperbleft per pergjigjet qe po i jep ne ket forum.
  Forum qe nuk ka te drejt te postoj askush qe nuk ka studiuar gje qe kjo e ruan saktesin e pergjigjeve dhe kam disa pyetje:
  1. Si eshte qeshtja e nje njeriu qe ka pare enderr duke ja mesuar disa sure te Kuranit permendesh ata njerez ne enderr i duken te veshur me te bardha duke e ditur qe shpallja ka mbaruar dhe ata nuk mendoj q ete jet Xhibrili a.s dhe ne nje liber per komentimin e enderrave kam lexuar se ai qe e sheh ket enderr do ti prishet feja e tij?
  2. A ekziston ne Islam ekzekutim me varje ne litar si zevendesim i prerjes me shpate?
  3. Si te falet namazi ne ato vende qe namazi i drekes e te tjera falen naten per arsye se me shume eshte nate sesa dit apo ne ato vende qe me shum eshte dit e ndersa vetem disa ore nate?

  Përgjigje / 19-02-2010
  1. Formulimi i pyetjes ka gabime gjuhesore dhe me zor kuptohet. Eshte e vertete se shpallja ka mbaruar, por ne enderr po thua se keta njerez me te bardha po te mesojne disa sure nga Kurani, dmth qe ekzistojne ne Kuran dhe jo gjera te reja qe nuk gjenden ne Kuran, perveç nese eshte se po i mesonin gjera te tjera qe nuk jane ne Kuran, dhe qe nuk jane prej Kuranit, atehere mund te thuhet qe personi qe e ka pare endrren mund te devijoje nga rruga e drejte dhe te ndjeke rruget e shejtanit. Por qe te shohesh engjej ne enderr, qe te mesojne Kuran, kjo eshte gje e mire per personin qe e sheh kete enderr.
  2. Kjo eshte nje çeshtje qe i perket udheheqesit te shtetit Islam, dhe ekzekutimi me shpate nuk ka ardhur veçse per magjistarin apo per ate qe vret me shpate, i cili vritet ne menyren qe e ka bere vrasjen. Kurse caktimi i kesaj vrasje me shpate apo me varje ne disa raste kur nuk mund te realizohet vrasja e vrasesit ne te njejten menyre qe e ka bere vrasjen, atehere udheheqesit te shtetit musliman i takon e drejta e caktimit te menyres se vrasjes se tij.
  3. Perderisa dallohet dita nga nata, edhe namazet falen sipas percaktimit te kohes se namazeve zakonisht, e nese eshte vetem nate, behen llogaritjet sipas ores koheve te vendit me te aferm ku ka dite dhe nate. E Allahu e di me mire. Allahu e ka ne Dore suksesin dhe vetem Ai te drejton ne rrugen e Drejte! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 171) Dialogu me te krishteren (5) / 14-02-2010
  Pershendetje!
  Sqarimet dhe menyra e te shprehurit ishin shume te qarta. (Shiko Pyetjet Nr. 154, 157, 163, 166).
  Por ju duhet ta dini se tek ne bashkejetojne njerezit me fe te ndryshme.
  Ketu ne pune kemi 4 cifte qe jane martuar dhe kane dhe femije, musliman me krishtere dhe festojne te dya festat fetare si te muslimaneve dhe te krishtereve ose te njeres fese. Femijte e ketyre jane ose me njeren fe ose tjetren. Besojme ne se ka rendesi qe besojne ne nje zot apo keni ndonje mendim per diskutim.
  Po per bektashinjte mund te na thoni dicka, se ketu tek ne eshte shume e perhapur ne radhet e muslimaneve?
  Po teqet jane vende te shenjta te bektashinjeve se tek ne shkojne te gjitha llojet e feve?
  Ne lidhje me stresin dhe kujtesen pyesin shoqet se te gjitha jane me probleme dhe halle, a keni dicka konkrete qe mund te perdorin se jane mbi te 40-tat?
  Ju faleminderit qe jeni kaq i hapur duke na shkrojtur dhe duke na kthyer pergjigje nga koha juaj kaq e cmuar. Zoti t`ju jape shendet!

  Përgjigje / 15-02-2010
  Ju falenderoj gjithashtu per mirekuptimin dhe paanshmerine ne gjykimin tuaj!
  E vleresoj qendrimin dhe interesin tuaj per kerkimin e njohurive, gje e cila tregon edhe nje here nivelin tuaj kulturor, arsimor dhe shoqeror, dhe kete nuk e them per t’ju bere qejfin.
  Ne jemi dakord se njeriu eshte i lire te zgjedhe fene qe deshiron dhe qe beson se eshte me e vertete sipas tij, per kete nuk kemi kundershtim. Por dialogu yne ka te beje me kembimin e njohurive dhe verifikimin e tyre sipas arsyetimit dhe logjikes se shendoshe. Logjika per shembull, nuk e pranon qe dy çeshtje te kunderta te jene te verteta ne te njejten kohe, por patjeter qe njera eshte e gabuar dhe tjetra e vertete.
  Por sidoqofte, ne vetem sa japim mendimin dhe provat tona, dhe secili eshte teresisht i lire qe te zgjedhe vete, dhe kjo eshte liria e fese dhe e mendimit, gje e cila nuk mund te imponohet nga askush, madje edhe nese behet me force, ajo nuk ze vend te i imponuari, por do te dale nga ai bashke me largimin e imponimit.
  Ne lidhje me martesat mes ithtareve te dy feve, Islame dhe te Krishtere, une do te them ligjin e Islamit ne lidhje me kete, por perseri, njeriu eshte i lire ne fene e tij, sic e thame, madje edhe ne Kuran Thuhet: “Nuk ka detyrim ne fe, sepse tashme eshte bere e qarte e drejta nga e shtrembra.” [El Bekare: 256].
  Ne Islam, lejohet qe muslimani (burri) te martohet me nje te krishtere (femer), por nuk lejohet qe nje muslimane (femer) te martohet me nje te krishter (burre), dhe kjo per arsye se burrit i takon drejtimi ne shtepi dhe gruaja duhet t’i bindet burrit per ato qe urdheron ai dhe duhet ta kenaqe burrin e saj, ashtu si edhe burri duhet te kenaqe gruan e tij dhe ta mbaje mire ate per shkak se eshte pergjegjes ndaj saj dhe femijeve sigurisht, por problemi qendron se kur burri eshte i krishter apo i cdo lloj feje tjeter pervec fese Islame, ai patjeter qe e ka mohuar nje pjese te shpalljes Hyjnore, sic eshte Libri dhe profeti i fundit i Zotit, dhe Zoti thote se nuk e lejon nje mohues te urdhrit te Tij qe te kete pushtet mbi dike qe e ka pranuar dhe i eshte dorezuar urdhrit dhe fese se Tij, Islamit – i cili ne shqip do te thote: Paqe dhe dorezim ndaj Zotit. Pra, ky eshte sqarimi per kete ceshtje nga ana e Islamit, duke pasur parasysh edhe faktin se kur nje musliman (burre) martohet me nje te krishtere (grua), i lejohet asaj qe te qendroje ne fene e vet dhe nuk i lejohet burrit ta detyroje qe te behet muslimane ne asnje menyre. Kurse nga disa pyetje qe me kane ardhur nga disa gra muslimane qe jane martuar me te krishtere ortodoks apo katolike, me kane thene se burri dhe familja e tij ia imponojne asaj pagezimin dhe martesen ne kishe, gje e cila nuk eshte e drejte ne cdo aspekt.
  Bektashinjte, jane nje sekt i devijuar nga Islami edhe pse i anetaresohen atij. Ju kujtohet fjala qe ju kam thene rreth sekteve fetare dhe krahasimi i tyre me segmentin: me qendren dhe dy skajet e tij. Po keshtu edhe keta, jane nje nga sektet qe ne te vertete kane devijuar shume nga feja e drejte dhe e vertete. Ata kane shpikur e trilluar gjera qe jo vetem nuk jane ne fe, por qe feja i lufton ato sepse kane te bejne me paganizmin dhe me djallin e xhindet, sic jane pikerisht te ashtuquajturat vendet e mira, te cilat ne fakt jane vende te djallit e te banuara nga xhindet, ku njerezit shkojne gjoja per kurim nga magjite apo semundje te ndryshme, por qe te gjitha keto jane paganizem dhe lutje e djallit, vende ku theren kurbane per djallin dhe jo per Zotin.
  Pra, devijimi i tyre eshte shume i madh dhe ata ndjekin djallin ne shume prej gjerave te mbinatyrshme qe ndoshta ndodhin ne duart e tyre, dhe ky eshte shpjegimi pse ndonjehere ne duart e dervisheve apo baballareve te teqeve ndodhin gjera te mbinatyrshme, dhe ju e kujtoni se c’u kam thene ne lidhje me mrekullite dhe gjerat e mbinatyrshme qe mund t’i ndodhin disa njerezve, kur folem per telepatine.
  Kurse per stresin, ju e dini se ai eshte nje problem shpirteror qe ka lidhje te ngushte me problemet jetesore te njeriut, dhe per kurimin e tij ka dy menyra: ajo psikologjike, duke biseduar me te stresuarin nga ana logjike dhe duke gjetur menyren per lehtesimin e gjendjes se tij, dhe menyra e dyte eshte ajo e perdorjes se disa medikamenteve natyrale qe ndihmojne vecanerisht sistemin nervor qendror per funksionimin sa me normal te tij, sidomos ne nervat qe kane te bejne me keto shqetesime.
  Nga medikamentet natyrale keshillojme si fillim mjaltin e bletes, ate te malit, te holluar me uje, dhe te pihen 2-3 gota ne dite para buke, por per rezultate me te mira dhe per kurimin e shkaqeve te problemit do te ndihmonte kryesisht kura e plote bimore qe ka prodhuar doktori yne posaçrisht per kete problem, i cili eshte shume i perhapur sidomos ne boten perendimore, ku perfshihet edhe Shqiperia. Kura bimore perbehet nga kapsulla bimore dhe bime te posacme per caj, qe merret ne menyre te rregullt, 2 here ne dite, per nje muaj rresht.
  Dhe se fundi, ju uroj shendet te plote e qetesi shpirterore!
  Hallet e njeriut nuk mbarojne sa te jete gjalle, keshtu qe merrini ato me qetesi dhe do i zgjidhni me lehte!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 172) Abdullah / Kosovë
  Message: Es Selamu Alejkum. Kam disa pytje:
  – Cili eshte argumenti se larja e xhenazes ta prish abdesin?
  – A eshte e vertet se cdo musliman e ka te oliguar me i la deri ne tri xhenaze?
  – A ben qe grate te viziojn varrezat dhe cili eshte argumenti?
  – Çka eshte hadithi i dobt (nuk e ka thene sahabiu por i eshte mveshur atij, e ka thene por eshte ndryshuar, ka gabuar pasi cdo njeri eshte i gabueshem apo ndoshta edhe e ka shpikur) ?
  – Prej medhe’hebeve qe jane duhet t’i marrim vetem ato te vertetet dmth qe mbeshteten ne argumente, mirepo cfar mund te marrim prej ketyre qe thojne se po e pasojn Ebu Hanifen (Al-llahu e meshirofte!) kur gati gjith cka bejne e kane gabim. Per kete Imam thuhet se namazin e sabahut e ka fal me abdesin e jacis gje qe une nuk e besoj por edhe nuk me pelqen se edhe po te jet e vertet kjo nuk osht prej sunnetit pasi qe ne jemi te urdheruar te jemi mesatar ne fe. Ku gaboi ky Imam apo ndoshta transmetimet e sakta te ketij Imami nuk na kan mberritur neve, ndoshta keta hanefite e sotit ne te vertet nuk po e pasojn kete imam por epshet e tyre?

  Përgjigje / 20-02-2010
  – Me e sakta nga fjala e dijetareve eshte se larja e xhenazes nuk e prish abdesin, pervec nese prek organet gjenitale te te vdekurit ne menyre te drejtperdrejte pa cope. Por eshte e preferuar qe personi qe lan te vdekurin, te marre gusel pas kesaj, kurse ai qe mbart xhenazene, preferohet te marre abdes pas mbartjes se saj, siç ka ardhur ne hadithin e transmetuar nga Ebu Hurejra (radiallahu anhu), se i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Kush lan te vdekurin, te lahet dhe kush e mbart ate, te marre abdes.” [Hadith Sahih. Ebu Daudi, Tirmidhiu, etj.]
  – Sigurisht qe nuk eshte e detyrueshme qe çdo musliman te laje deri ne tre xhenaze. Kjo eshte fjale e pabazuar ne fe dhe nuk qendron ne asnje menyre. Larja e xhenazes eshte nje detyrim kolektiv, qe mjafton ta bej dikush prej te afermve te vdekurit, apo dikush tjeter, dhe te tjeret nuk kane asnje detyrim per kete.
  – Shumica e dijetareve e kane ndaluar qe grate te vizitojne varrezat, sepse i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Allahu i mallkofte ato gra qe vizitojne varrezat!” [Hadith Sahih. E ka nxjerre Ahmedi]. Dhe sepse grate jane te ndjeshme nga natyra e tyre dhe mundet qe te preken dhe te mos durojne, duke ngritur zerin e duke qare ne varreza, apo duke kryer veprime te tjera. Kurse per burrat eshte lejuar vizita e varrezave pasi qe edhe per ta ishte ndaluar ne fillim te Islamit, por me pas ju lejua kjo gje, siç ka ardhur ne hadithin e nxjerre nga Muslimi, e te tjere, ku i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) thote: “Ju kisha ndaluar nga vizita e varrezave, por tani vizitoni ato, sepse ato ju kujtojne boten tjeter.”
  – Te gjitha hadithet qe nuk jane te sakta (sahih) apo te mira (hasen), jane te dobta (daif), qofte nese kjo dobesi qendron te transmetuesit (gjendja e tyre-a jane te besueshem apo jo, a mbajne mend apo jo, a genjejne apo jo, e keshtu), shkeputja e zinxhirit te tyre, apo ndonje defekt i fshehur apo detaj i padukshem ne pamje te pare por qe ndikon ne saktesine e hadithit, qofte ky defekt apo detaj ne zinxhirin e transmetuesve apo ne tekstin e hadithit.
  – Medhhebi i Imam Ebu Hanifes (Allahu e meshirofte!) eshte percjelle i plote dhe eshte perpunuar nga dijetaret e medhhebit hanefi, dhe ai eshte i shkruar ne librat e dijetareve te ketij medhhebi qe ka te beje me jurisprudencen Islame, Fikhun dhe bazat e tij. Kurse ithtaret e ketij imami apo te ketij medhhebi mund te veprojne gjera qe nuk ekzistojne fare ne ate medhheb, ose nga injoranca, siç ndodh me popullin e thjeshte, ose nga ndjekja e epsheve dhe devijimit nga rruga dhe qellimi i drejte, siç ndodh me ata qe kane dije prej tyre. Ne fakt, shume ndjekes te grupeve te humbura ne Islam, siç jane maturidite, kadianite, fatimite, nekshabendite, etj, kane gjetur strehe pikerisht ne kete medhheb, edhe pse ai ne origjine eshte medhheb Fikhu dhe jo Akide, por ndoshta nga qe i jepet shume perparesi logjikes ne kete medhheb, ata jane strehuar ne strehen e tij per te mbjelle helmin e tyre ne mesin e muslimaneve te thjeshte, duke u mbuluar me petkun e ketij medhhebi. Pra, ne nuk flasim kunder medhhebit hanefi si medhheb apo si nje prej shkollave te jurisprudences Islame, sepse kjo ka te beje e gjitha me Fikhun dhe bazat e tij, ne te cilat ka vend per tolerim dhe diskutim sipas argumeteve dhe menyres se kuptimit te tyre, por ne themi se ne emer te ketij medhhebi jane bere shume abuzime me fene dhe me muslimanet e thjeshte, duke i mveshur gjera te paqena dhe te devijuara nga mesimet e Islamit te paster, ketij medhhebi dhe imameve te tij. Jo çdo gje qe thone te ashtuquajturit hanefi te sotem, eshte prej medhhebit hanefi, por prej vete atyre dhe ndjekjes se epsheve dhe interesave te tyre. Eshte e vertete se dijetaret dhe ithtaret e medhhebit hanefi ne veçanti jane shquar per fanatizem te paprecedent ndaj medhhebit te tyre, dhe kjo eshte diçka negative, qe nuk i shkon per shtat dijetareve te Islamit, i cili baze ka Kuranin dhe Sunetin, dhe jo nje medhheb apo dijetar medhhebi te caktuar, sepse nuk ka njeri te plote e te pagabueshem, perveç te Derguarve te Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te gjithe ata!), kurse njerezit e tjere qe te gjithe gabojne, kush me pak e kush me shume, prandaj edhe ne jemi urdheruar qe te shkojme pas argumentit dhe te bashkohemi me grupin e dijetareve, pra te jemi pasues te Sunetit dhe Xhematit. Kurse fjala qe Imam Ebu Hanifja (Allahu e meshirofte!) e ka pas fal namazin e sabahut me abdesin e jacise, kjo eshte per te treguar se ai nuk flinte naten por studionte, meditonte dhe falej gjithashtu, por kete nuk e bente gjithnje, por ndonjehere. Ashtu si edhe plot dijetare te tjere qe vepronin dhe veprojne ne kete menyre. Por kur ithtaret e medhhebit kerkojne te ngrene imamin e tyre, i zmadhojne gjerat dhe ndoshta edhe shpikin gjera te paqena, siç ka ndodhur ne realitet. E Allahu e ka ne Dore suksesin dhe vetem Ai te drejton ne rrugen e Drejte! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 173) Amar Siddik
  Message: Esselam alejkum.
  1. Desha ta dij sa xhehnema e sa xhenneta jane apo sa shkalle i kane?!
  2. “Nese vjehrrit i pengon namazi dhe tash kur e din reja e tij (vjehrrit), qe ai (vjehrri) po vjen, ajo (reja) e ndal namazin dhe e fal me vone qe mos me pa ai. A eshte e lejuar kjo? Nese jo, çfare duhet te veproje??! Allhu s.w.t. iu shperbleft me xhennetul-Firdeuus!!!
  3. Nje hadith i resulit s.a.w.s. thote se tre vet i sjellin dem Fese, fakihu gjynahqare, sunduesi despot dhe muxhtehidi i padijshem. Pra cili eshte kuptimi i hadithit dhe dua ta di kuptimin dhe domethenjen e fjaleve 1.Muxhtehid, 2. Despot dhe 3. Fakih?! Allahu s.w.t. iu meshirofte me meshiren e Tij s.w.t. te pakufishe!
  4. A dihet ku jane xhehenemi dhe xhenneti, mbase resuli s.a.w.s. i kishte pare qe te dy (xhennetin dhe xhehenemin)?? A eshte e cekur diku se ku ndodhen?

  Përgjigje / 29-03-2010
  1. Ekziston vetem nje xhenet (parajse) dhe nje xhehenem (ferr), por secili ka gradat dhe shkallet e veta, te cilat nuk dihet se sa jane. Por dihet se grada me e larte e xhenetit eshte kopeshti i Firdeusit, kurse grada me e ulet e xhehenemit eshte ajo e munafikeve (hipokriteve). Kurse per nga dyert, xheneti i ka 8 dyer nga te cilat do te hyjne banoret e tij ne diten e Kiametit, kurse xhehenemi i ka 7 dyer, e kjo tregon edhe nje here se meshira e Allahut ia kalon zemerimit te Tij. Lusim Allahun te na perfshije ne meshiren e Tij dhe te fuse ne kopeshtin e Firdeusit, i cili eshte edhe me i larti i kopeshteve te xhenetit, ne mes te tyre dhe siper tij gjendet Arshi i Allahut te Madheruar!
  2. Qellimi i kesaj pyetje nuk eshte i qarte, por sipas asaj qe kuptojme, nese e reja (nusja e djalit) i frigohet vjerrit i cili zemerohet nese e sheh ate duke u fale, dhe kjo do te sillte probleme, atehere nuk ka ndonje problem qe ajo te mos falet ne sy te tij dhe te ruhet kur vjen ai, duke u falur ne nje vend tjeter apo me vone, megjithese kjo nuk eshte zgjidhje e problemit, madje kjo nuk eshte as logjike qe vjerri te ndaloje nje gje te tille nga nusja e djalit. Per kete duhet qe djali te diskutoje me baben e tij dhe nese nuk gjejne zgjidhje tjeter, ai tashme eshte i rritur dhe ka familjen e tij, keshtu qe duhet te kujdeset per te, qofte edhe duke u larguar ne shtepi tjeter me qira apo cfare do lloj zgjidhje tjeter e mundshme.
  3. Keto tre njerez qe i sjellin dem fese, jane ata qe nuk i frikesohen Allahut dhe qe i bejne gjynahet me dije. Fakih quhet ai njeri qe ka dije nga legjislacioni Islam, nga ligjet dhe dispozitat e fese ne lidhje me adhurimet dhe menyren e kryerjes se tyre, si dhe ne lidhje me marredheniet shoqerore te njerezve me njeri-tjetrin. Kurse fjala Despot, eshte ne shqip dhe jo ne arabisht, dhe kuptimi i saj eshte se ky mbret vepron me vullnetin e tij absolut, sipas deshires dhe epshit te tij, pa marre parasysh ligjet e Allahut dhe te miren e popullit. Kurse fjala Muxhtehid, do te thote njeri hulumtues e kerkues ne argumentet e fese per te nxjerre gjykime me mendjen dhe dijen e tij prej tyre, duke dale ne nje perfundim te cilin e jep ne forme opinioni dhe gjykimi per nje ceshtje te caktuar. Muxhtehid eshte grada me e larte e dijetarit, i cili me dijen e tij te gjere e te thelle rreth fese dhe bazave e degeve te saj, arrin te nxjerre gjykime per çeshtje te reja te kohes qe nuk kane qene te njohura me pare, se paku nuk kane qene te njohura me te njejtin emer. Nese kete pune te madhe te fese e ben dikush qe nuk ka dije te thelle ne te, padyshim se demi i tij eshte me i madh se dobia e tij ne popull, sic mund ta shohim edhe sot e kesaj dite me syte tane nga njerez qe kane mesuar per fe, por qe nuk kane marre dije dhe nuk jane thelluar ne te, por qe nxjerrin perfundime dhe japin opinione sikur te ishin kompetente per ate pune. E kjo eshte vertete dicka e rrezikshme, sepse kjo do te thote qe te flasesh per Allahun dicka qe nuk e di, e per kete ka denim te madh tek Allahu, madje kjo eshte prej mekateve te medha.
  4. Xheneti dhe xhehenemi jane te krijuara dhe ekziostojne, por se ku jane, Allahu e di dhe nuk na e ka treguar dicka te tille, sepse edhe sikur te na e tregonte, kjo nuk do te sillte ndonje perfitim apo dobi per njerezit, e Allahu thote dhe vepron sipas urtesise se Tij absolute, dhe asgje nuk e ben pa qellim. Fakti se i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) i ka pare keto te dyja tregon per mrekulline me te cilen Allahu e ka veçuar ate kur e ka ngritur mbi qiej, deri te Arshi i Tij, ne nje kufi tek i cili nuk kishte arritur as engjelli me i aferm, as Xhibrili (alejhis selam), ku Allahu i urdheroi atij namazet ne naten e quajtur Nata e Israse dhe e Mi’raxhit. Por ne keto hadithe nuk tregohet se ku ishte me ekzaktesi xheneti dhe xhehenemi qe Profeti i pa dhe i pa gjithashtu edhe banoret e tyre apo disa prej tyre. Por sic e thame, nese do te ishte e nevojshme dhe e dobishme per ne qe ta dinim vendim e tyre, Allahu nuk do na e kishte fshehur kete gje. E Allahu eshte i Gjithedijshmi, i Urti.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 174) Meli
  Message: selam alejkum. Me te vertet deshta me e diten te verteten se a e kemi te lejuar ne grate me ndu ar (flori) byzhylyk e tjera sende, sa muj e di une po, por po ka shum transmetime? A e kemi te lejuar, a jo?

  Përgjigje / 31-03-2010
  E kemi permendur edhe me pare, se ne nje hadith te sakte thuhet: “Mjere per grate nga dy te kuqet (te verdhat): ari dhe e ngjyrosura me te verdhe.” [Es Sahiha, 339]. Ne lidhje me kuptimin e ketij hadithi ka disa fjale ne mesin e dijetareve, dhe ndoshta me e sakta eshte te thuhet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka per qellim grate e veta, qe t’i japin perparesi botes tjeter mbi kete bote, kurse per grate e tjera eshte e lejuar, por lenia e tyre eshte me e mire per ato qe kerkojne ate qe gjendet tek Allahu, ne xhenet.
  Eshte perhapur se shejh Albani e ndalon arin per grate ne menyre totale, por kjo nuk eshte e vertete, sepse ajo qe ndalon shejh Albani eshte forma rrethore e stolise prej ari per femrat, e cila nuk ka shkeputje apo perzierje me argjend apo diçka tjeter dhe as gur, duke bashkuar keshtu mes haditheve qe e ndalojne arin per grate dhe ato qe e lejojne ate, dhe pas bashkimit tyre del te kuptohet se ajo qe kane per qellim hadithet e ndalimit eshte ari ne forme rrethi pa shkeputje. Kjo eshte ajo qe ndalon shejh Albani, kurse per arin ne pergjithesi ai thote njesoj si e permendur me siper, siç e ka permendur ne “Es Sahiha”, nen hadithin nr. 339.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 175) Lori / Itali
  Message: Eselamu alejkum ue rahmetullah!
  Deshta t’ju pyes rreth festes qe behet pasi qe je diplomuar. Ketu ne Itali asistojme te tilla evenimente qe pasi studenti diplomohet, te afermit e miqte i bejne feste ( prenotojne nje hapesire ku qerasen me pije freskuese dhe embelsira) dhe i japin dhurata. A eshte hallall per muslimanin ( si per studentin ashtu edhe per te ftuarit) kjo gje? Ju lutem te na e sqaroni kete dyshim. Allahu jua shperblefte me te mira!

  Përgjigje / 31-03-2010
  Kjo pyetje ju drejtua edhe shejh Ali el Halebi, ne takimin qe u zhvillua ne selfi-tv.com dhe ai u pergjigj se nuk sheh ndalese ne kete lloj festimi pas dipllomimit te nje muslimani, sepe ky festim eshte thjeshte shprehje e gezimit dhe ftese e miqve per t’u bashkuar ne kete gezim, dhe nuk eshte si festat e shpikura qe kryhen cdo vit, siç eshte festa e gruas, festa e punetorit, etj. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 176) Jahja / Shqipëri
  Message: Selamun Alejkum we Rahmetullahi we Berakatuhu!
  All-llahu jua shperbleft per punen, dhe ju ndihmoft per me tej!
  Kisha nje pyetje pergjigja e te ciles po shkakton goxha perçarje ne xhematin shqiptar, qe pretendon ndjekjen e Kur’anit Sunetit dhe 3 brezave te mire te te pareve tane. Te gjithe ne e pretendojm, e All-llahu na beft prej tyre dhe na bashkoft me vellezerit tane qe e deshirojn kete!
  Pyetja eshte per çeshtjen e votimeve, personalisht kam degjuar fetva te shejh Abadit i cili thote te largohemi nga te gjitha grupet kandidate, nderkohe edhe me kane thene per nje kaset te shejh Albanit me titull “votimet” ku shprehet qart qe nese nuk je i detyruar nuk duhet te votosh, por nga ana tjeter kam degjuar edhe per fetva “fantazem” tek te cilat nuk kam hasur personalisht ku lejohet pjesmarrja ne votime. I ketij mendimi jane dhe nje pjese e mire e nxenesve te dijes ne shqiperi. Ju lutem qe pergjigja te mos neglizhoj keto pika:
  a) Njohjen se ka prej fetvave qe jane vetem per nje situat\person specifik dhe jo per te tjeret, keshtu qe tek fetvate qe do sillen insha All-llah te jemi te sigurt qe jane per situaten tone.
  b) Njohjen dhe rikujtimin e asaj qe na kane lene selefet se kur te pasojm duhet te pasojm pasi njohim argumentet e atij qe po pasojm (Ebu Hanife ka thene: E ndaloj qe dikush te vij me fjalet e mia deri sa te dij argumentet ne te cilat jane bazuar ato fjale) kjo per te evituar taklidin.
  c) Nese votimi lejohet, a çon ky akt ne imitimin e jobesimtareve siç kane thene disa Ulema, e a nuk eshte kjo nje forme Bidati?
  Me All-llahun eshte suksesi , All-llahu na ndihmoft ne gjetjen e hakut!

  Përgjigje / 10-04-2010
  Ue alejkumus selam ue rahmetullahi ue berekatuhu! Allahu na udhezofte ne gjetjen e hakut dhe ne pasimin e tij! Ne lidhje me votimet, u pyet edhe shejh Aliu ne nje takim tani afer qe kishim me te, ketu ne Jordani, dhe qe e gjen ketu, ne minuten e 26.
  Ne fakt, mospajtim ne lidhje me votimet, nuk ka vetem mes nxenesve te dijes ne Shqiperi, por edhe ne mesin e dijetareve, megjithese ne shume raste jane bashkuar per lejimin e pjesemarrjes ne to, dhe kjo ka qene me shume ne vendet muslimane. Kurse per votimet ne vendet jomuslimane, ketu ka mendime dhe opinione te ndryshme, te ndertuara mbi perpjekjen e secilit per njohjen e gjykimit te sakte ne lidhje me kete ceshtje. Qendrimi i shejh Albanit eshte i qarte ne lidhje me kete pike, dhe ai e ka sqaruar kete gje ne kaseten me nr. 344, nga vargu “Udhezimi dhe Drita”, ku flet per zgjedhjet ne Algjeri dhe i pergjigjet pyetjeve te disa vellezerve algjeriane ne lidhje me kete. Shejh Albani thote se ai ka dy qendrime ne lidhje me votimet: I pari: Nuk keshillojme askend prej muslimaneve, individe apo grupe, qe te kandidojne per deputete. I dyti: Ne i themi te gjithe muslimaneve, ne cdo vend qe te jene: Nese qeveria ne pushtet e detyron kete sistem te votimeve, dhe anetaret e partive apo ideve te ndryshme garojne per te fituar numer sa me te madh deputetesh ne keto votime… Mes kanditateve ka muslimane e jomuslimane, te mire e te keqinj… dhe ne kete rast, votuesit muslimane e kane per detyre qe te votojne per kandidatet muslimane, te mire, qe punojne per te drejtesine dhe islamin. Por njekohesisht themi se nuk e keshillojme muslimanin qe te kandidoje ne keto zgjedhje, sepse keshtu ai e fut veten e vet ne shkaterrim dhe aprovon kundershtimin e sheriatit Islam me kete gje (pasi qe do te zbatoje dhe aprovoje ligje te bera nga njerezit). Kete mendim nuk mund t’ua imponojme te tjereve, por edhe sikur ai te jete 100% i sakte, perseri do te kete njerez te tjere qe mendojne ndryshe, pa marre parasysh nese e kane mire apo jo, dhe nese jane te afte per te dhene opinion apo jo. Ky eshte realiteti, dhe realiteti eshte gjithashtu se shume prej muslimaneve te mire dhe me qellim te mire, do te kandidojne ne keto zgjedhje parlamentare, dhe ne kete rast ne i themi muslimaneve votues qe te zgjedhin dhe te votojne keta kandidate muslimane te mire dhe jo ata muslimane te keqije, as jomuslimanet prej komunisteve e te tjere. Kjo e keqe (e votimit per keta kandidate muslimane te mire) eshte me e vogel se sa te mbylleni ne shtepi dhe te mos merrni pjese ne zgjdhjen e kandidateve tuaj.” Mbaroi fjala e shejh Albanit. Degjoni edhe fjalen e shejh Aliut, dhe ceshtja do te jete e qarte inshaAllah, e ne cdo rast, kjo nuk duhet te coje ne percarje dhe grindje mes nxenesve te dijes, por edhe nese ata kane mendime te ndryshme, secili te ndjeke ate mendim qe mendon se eshte me i sakte, dhe te mos e luftoje vellane e tij qe mendon te kunderten. E Allahu eshte i Gjithedijshmi, dhe vetem Ai udhezon ne rrugen e drejte.

 • Rrugetepaqes.net
  Keymaster
  Post count: 976

  (Pyetja Nr. 177) Abdurrahman / Itali
  Message: selamun alejkum vella.
  Nese ka mundesi te na sqaroni ne lidhje me termin “uaxhib” ne menyre te hollesishme.

  Përgjigje / 12-04-2010
  Uaxhib – do te thote: obligim, detyrim, ose diçka e detyruar qe duhet te behet, qe eshte e urdheruar te veprohet. Vaxhibi eshte nje nga ndarjet e urdhrave dhe ndalesave ne shkencen e Bazave te Fikhut, dhe ai qendron perballe Haramit, apo te ndaluares. Vaxhib, eshte çdo urdher i Allahut apo i Derguarit te Tij, mosvepruesi i te cilit ndeshkohet per lenien e tij, kurse vepruesi merr shperblim. E kunderta e tij eshte harami. Nje grade me poshte vaxhibit eshte ajo qe dijetaret e quajne “mustehab” – diçka e pelqyeshme, e preferuar qe te kryhet, vepruesi i se ciles merr shperblim kurse lenesi nuk merr denim. E kunderta e “mustehabit” eshte “mekruhu” – diçka e papelqyer, e urryer, lenesi i se cilit merr sevap, sipas qellimit, kurse vepruesi i saj nuk merr gjynah, pervec nese e ben rruge dhe te lejuar, apo nese e merr rruge per diçka te ndaluar. Qellimi dhe nijeti luan rol kryesor ne çeshtjen e te gjitha ketyre gjykimeve. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

You must be logged in to reply to this topic.