You are here:-Kushtet e Përdorimit
Kushtet e Përdorimit2018-03-17T14:41:55+00:00

Kushtet e Përdorimit

– Perdorimi i faqes Rrugetepaqes.net eshte i lire per te gjithe publikun.
– Kopjimi i artikujve dhe materialeve te kesaj faqe mund te behet vetem konform rregullave te ruajtjes se te drejtes se autorit, duke permendur burimin e materialit me perpikmeri, per t’iu ruajtur mekatit te vjedhjes dhe mashtrimit me emrin dhe punen e dikujt tjeter.
– Informacioni qe ju kerkohet nga kjo faqe gjate kontaktit me ne, eshte krejtesisht i ruajtur, i sigurte dhe nuk ndahet me asnje pale te trete.
– Identiteti juaj do te mbetet privat edhe ne rast se pyetja qe na keni derguar mund te publikohet ne kategorine perkatese, me qellim qe te perfitojne edhe te tjeret.
– Pranojme çdo lloj sugjerimi apo vërejtje të qëlluar.
error: Alert: Content is protected !!